A táji mintázatok kvantitatív elemzése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46558
típus K
Vezető kutató Mezosi Gábor
magyar cím A táji mintázatok kvantitatív elemzése
Angol cím quantitative analysis of land mosaics
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Barta Károly
Bódis Katalin
Géczi Róbert
M. Tóthné dr. Farsang Andrea
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-06-30
aktuális összeg (MFt) 4.555
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt keretében a táji mintázatok elemzése - hazai vonatkozásban - két méretarányban történt meg. A beszámoló e két problémakör keretében elvégzett vizsgálatról ad számot. A kutatás egyrészt arra keresett választ, hogy a tájalkotó tényezők mintázatai miként integrálódnak és miként formálnak táji alakzatokat (hosszabb időtávon tekintve ez úgy fogalmazható meg, hogy a táji szerkezetek miként hatnak a táji folyamatokra), másrészt elemeztük, hogy a mintázatok a különböző antropogén hatásokra miként változtatják meg a mintázatot, milyen a táji metrikában is jelentkező módosító hatásokat lehet felismerni.
kutatási eredmények (angolul)
Landscape metrics act as the quantitative link between landscape patterns and ecological or environmental processes. The mosaical nature of the landscape is well known since 60’-ies.The metrics of patterns (eg. the perimeter, the area of a patch, their ratio) is typical for a landscape, which describes quantitativly the structure. The interactions among patches modify these structure, and using the landscape metrics technology, the depths and direction of landscape changes will measurable. The ability to quantify landscape structure is prerequisite to the study of landscape function and change. For this reason, much emphasis has been placed on developing methods to quantify landscape structure.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1488/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mezősi G. - Fejes Cs.: Tájak ökológiai foltjainak elemzése, Magyar Földrajzi Konferencia 2004. CD, 2004
Mezősi G.- Fejes Cs.: Tájmetria, Schweitzer F.- Tiner T. Táj és környzet. MTA FKI, Budapest pp. 233-243, 2004
Mezősi, G. - Albrecht, V. - Bódis, K.: Evaluation of geographical hazardson Lake Velence region., Acta Geogr. 2004. pp. 122-129., 2004
Meyer, B. - Mezősi, G.: Landscape functonal mosaics, Geogr. Polonica, 2007
Meyer, B. - Mezősi, G.: Landscape functonal mosaics, Geogr. Polonica pp 117-126., 2007
Meyer, B. - Mezősi, G.: Landscape functonal mosaics, Geogr. Polonica pp. 38-47.., 2007
Mezősi G. Becse A.: A kistáj kataszter területhasználati adatainak elkészítése, MKTA FKI, Budapest, 2008
Farsang A. – Cser V. – Barta K. – Mezősi G.: Indukált fitoextrakció alkalmazása extrémen szennyezett földszerű anyagon., Agrokémia és talajtan 56. pp. 317-332., 2007
Kiss A. - Mezősi G. - Sümeghy Z.: Táj, környzet , társadalom., SZTE kiadás ISBN 963 482 782 9, 2006
Mezősi G. – Mucsi L. 2007.: Az ökológiai vársotervezés néhány elméleti és módszertani kérdése., Mezősi G. (szerk) Városökológia. JATEPress, Szeged pp. 159-169., 2007
Mezősi G. 2005: A környezettudomány és a geográfia kapcsolatáról., Csorba P. (szerk(). Debreceni Földrajz. Kossuth Kiadó pp. 33-43., 2005
Mezősi G.: A környezettudomány és a geográfia kapcsolatáról., Csorba P. (szerk(). Debreceni Földrajz. Kossuth Kiadó pp. 33-43., 2005
Mezősi, G.- Meyer, B.: Qualitative analysis of derivative landscape mosaics., Kerész Á. (szerk.) Studies in Geography in Hungary 35. (in press), 2008
vissza »