quantitative analysis of land mosaics  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46558
Type K
Principal investigator Mezosi, Gábor
Title in Hungarian A táji mintázatok kvantitatív elemzése
Title in English quantitative analysis of land mosaics
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Department of Physical Geography and Geoinformatics (University of Szeged)
Participants Barta, Károly
Bódis, Katalin
Géczi, Róbert
M. Tóthné dr. Farsang, Andrea
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-06-30
Funding (in million HUF) 4.555
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projekt keretében a táji mintázatok elemzése - hazai vonatkozásban - két méretarányban történt meg. A beszámoló e két problémakör keretében elvégzett vizsgálatról ad számot. A kutatás egyrészt arra keresett választ, hogy a tájalkotó tényezők mintázatai miként integrálódnak és miként formálnak táji alakzatokat (hosszabb időtávon tekintve ez úgy fogalmazható meg, hogy a táji szerkezetek miként hatnak a táji folyamatokra), másrészt elemeztük, hogy a mintázatok a különböző antropogén hatásokra miként változtatják meg a mintázatot, milyen a táji metrikában is jelentkező módosító hatásokat lehet felismerni.
Results in English
Landscape metrics act as the quantitative link between landscape patterns and ecological or environmental processes. The mosaical nature of the landscape is well known since 60’-ies.The metrics of patterns (eg. the perimeter, the area of a patch, their ratio) is typical for a landscape, which describes quantitativly the structure. The interactions among patches modify these structure, and using the landscape metrics technology, the depths and direction of landscape changes will measurable. The ability to quantify landscape structure is prerequisite to the study of landscape function and change. For this reason, much emphasis has been placed on developing methods to quantify landscape structure.
Full text http://real.mtak.hu/1488/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Mezősi G. - Fejes Cs.: Tájak ökológiai foltjainak elemzése, Magyar Földrajzi Konferencia 2004. CD, 2004
Mezősi G.- Fejes Cs.: Tájmetria, Schweitzer F.- Tiner T. Táj és környzet. MTA FKI, Budapest pp. 233-243, 2004
Mezősi, G. - Albrecht, V. - Bódis, K.: Evaluation of geographical hazardson Lake Velence region., Acta Geogr. 2004. pp. 122-129., 2004
Meyer, B. - Mezősi, G.: Landscape functonal mosaics, Geogr. Polonica, 2007
Meyer, B. - Mezősi, G.: Landscape functonal mosaics, Geogr. Polonica pp 117-126., 2007
Meyer, B. - Mezősi, G.: Landscape functonal mosaics, Geogr. Polonica pp. 38-47.., 2007
Mezősi G. Becse A.: A kistáj kataszter területhasználati adatainak elkészítése, MKTA FKI, Budapest, 2008
Farsang A. – Cser V. – Barta K. – Mezősi G.: Indukált fitoextrakció alkalmazása extrémen szennyezett földszerű anyagon., Agrokémia és talajtan 56. pp. 317-332., 2007
Kiss A. - Mezősi G. - Sümeghy Z.: Táj, környzet , társadalom., SZTE kiadás ISBN 963 482 782 9, 2006
Mezősi G. – Mucsi L. 2007.: Az ökológiai vársotervezés néhány elméleti és módszertani kérdése., Mezősi G. (szerk) Városökológia. JATEPress, Szeged pp. 159-169., 2007
Mezősi G. 2005: A környezettudomány és a geográfia kapcsolatáról., Csorba P. (szerk(). Debreceni Földrajz. Kossuth Kiadó pp. 33-43., 2005
Mezősi G.: A környezettudomány és a geográfia kapcsolatáról., Csorba P. (szerk(). Debreceni Földrajz. Kossuth Kiadó pp. 33-43., 2005
Mezősi, G.- Meyer, B.: Qualitative analysis of derivative landscape mosaics., Kerész Á. (szerk.) Studies in Geography in Hungary 35. (in press), 2008
Back »