Márai Sándor publicisztikája 1919 és 1928 között  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46560
típus K
Vezető kutató Kakuszi B. Péter
magyar cím Márai Sándor publicisztikája 1919 és 1928 között
Angol cím Sándor Márai's publicism between 1919 and 1928
zsűri Irodalom
Kutatóhely Magyar Irodalom TanszékJGYTFK (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Nádudvari Gabriella Erika
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.751
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az elért eredmények rövid ismertetése: Jelentés A kutatás eredményei: A címben szereplő 1919 és 1928 közötti időszak helyett a szerződésben módosított munkatervnek megfelelően az 1916 és 1925 - sőt azt túlteljesítve, a három év folyamán - 1916 és 1927 közötti évekre vonatkozóan vizsgáltuk át azokat az újságokat és folyóiratokat, amelyekben ismereteink szerint Márai-publicisztika található. A munkánk talán legidőigényesebb része a német nyelvterületen megjelent – német és magyar nyelvű - napilapokban és folyóiratokben publikált írásainak felkutatásával,rögzítésével, fordításával,a hiányos vagy olvashatatlan részek rekonstruálásával a telt. (Ezek közül a német nyelvűek egy részét már korábban feltártam, a magyar nyelvűek teljes feltárását most végeztük el.) (Márai Sándor: Kitépett Noteszlapk, Lazi Kiadó, Szeged, 2005. 270 o.) A munkánk többi része a magyar nyelvű magyarországi és a határokon túli magyar lapokban megjelent írásainak összegyüjtésével , rekonstruálásával, a bibliográfiai adatok rögzítésével telt. Ebből további három kötetet állítpttunk össze. A négy Márai-szövegeket tartalmazó kötet mellett - bár a szerződésben ez nem szerepelt - megjelentetünk egy általam írt Márai-tanulmánykötetet, amely a szerző publicisztikájával és motívumvilágával foglalkozik.
kutatási eredmények (angolul)
According to the original title we would have liked to deal with Sándor Márai's publizism between 1919-1928 but the datas had to be modofied in the original contract (Sándor Márai's publizism between 1916-1925). In the end we revised those newspapers between 1916-1927 in whcih we hoped to find Márai's articles in the last three years. . The most difficult part of our work was to collect, to reconstract and to prepare for publishig the articles which were originaly published in Germany and in Austria in different german and hungarian newspapers. These Márai-articles were collected and publicated in the volume ''Kitépett noteszlappk''. Over this we publicated a study volume in which I deal with the Márai's publicism and his motive world. The most important result that these unknown Marai's articles can be read by the researcher and also by the non-professional readers. Summing up what has benn written: We published 3 volumes which contain Márai's articles and the 4th volume is being published. Beyond that we made ready a studybook which is also being publised. (Originally this last one was not the part of our projet) Our work - I hope - helps the reader and researchers to read and study a more complete Marai's life-work.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1489/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dr. Kakuszi B. Péter: Az árulás-motívumum Márai Sándor Harminc ezüstpénz című regényének és a Biblia Júdás-történetének a tükrében, Irodalomtörténeti Közlemények, 2006
Dr. Kakuszi B. Péter: Adalékok a fiatal Márai publicisztikájához, Beiträge zur Publizistik des jungen Márai (kb. 14-14 szabványoldal terjedelemben), Megjelenőben a Debreceni Egyetem egy tanulmánykötetében magyarul és németül (Bécsben 2004-ben a Collegium Hungaricumban elhangzott előadás anyaga, 2005
Dr. Kakuszi B. Péter: A gyilkosság motívuma Márai Sándor egy fiatalkori írásában, Életünk, 2005
Dr. Kakuszi B. Péter: Néhány tény és gondolat a fiatal Márai Sándor újságírói pályakezdéséről, valamint németországi és ausztriai írásaiban fellelhető motívumainak szerepéről, Márai Sándor: Kitépett noteszlapok című kötetének bevezető tanulmánya,Lazi Kiadó, Szeged, 2005
Dr. Kakuszi B. Péter: A fiatal Márai irodalmi, publicisztikai tájékozódása a Tanácsköztársaság idején és az első emigrációjának kezdetén, Márai Sándor:Március c. kötetének bevezető tanulmánya (Lazi Kiadó. Szeged), 2006
Dr. Kakuszi B. Péter: A megváltás motívuma Madáchnál és Márainál, A XII. Madách Szimpózium tanulmánykötete. Szerk:bene Kálmán, 2006
Márai Sándor:: Március (szerkesztette és a szöveget gondozta: Kakuszi B. Péter), Lazi Kiadó Szeged, 2006
Márai Sándor:: Aranyidők (szerkesztette és a szöveget gondozta: Kakuszi B. Péter), Lazi Kiadó Szeged, 2006
Márai Sándor:: Kitépett noteszlapok (szerkesztte és a szöveget gondozta: Kakuszi B. Péter), Lazi Kiadó Szeged, 2005
Kakuszi B. Péter: A forradalmártól azz értékórző Máraiig (elsősorban, de nem kizárólagosan a listán szereplő tanulmányok kötetformában, elfogadva, megjelenőben), Lazi Kiadó Szeged, 2007
Kakuszi B. Péter: Bibliai motívumok Márai két egyfelvonásosában, Vigilia, 2006
Dr. Kakuszi B. Péter: Az anarchista-expresszionista világszemlélettől az értékrendváltásig, Forrás, 2006
Márai Sándor:: A franciaországi emigráció évei (publicisztikai írások, elfogadva, megjelenőben a címválztozás fenntartásával, Lazi Kiadó Szeged, 2007
vissza »