Inhibitory processes in memory retrieval  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46571
Type F
Principal investigator Racsmány, Mihály
Title in Hungarian Gátló folyamatok az emlékezeti előhívásban
Title in English Inhibitory processes in memory retrieval
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Department of Cognitive Science (Budapest University of Technology and Economics)
Starting date 2004-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 2.438
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
1)Laboratóriumi vizsgálatokat végeztünk egészséges, felnőtt vizsgálati személyek bevonásával az epizodikus előhívás során megfigyelhető gátlóhatások kognitív háttérmechanizmusainak elemzésére. Az emlékezeti irodalomban széleskörben alkalmazott gátlási paradigmák alkalmazásával megállapítottuk, hogy az intencionális emlékezeti gátlási folyamatok a végrehajtófunkiók működésétől függenek, kettős terhelési helyzetben károsodik a működésük, azonban ez a károsodás nem érinti az automatikus emlékezeti gátlási folyamatokat. Ugyancsak megállapítottuk, hogy az intencionális emlékezeti gátlás túlnyomórészben az autonoetikus tudatossággal jellemezhető emlékezeti folyamatokat érinti, a jelaktiváción alapuló noetikus folyamatok pedig csak automatikus gátlási hatásoknak vannak kitéve. 2)Agysérült betegek bevonásával megállapítottuk, hogy az intencionális emlékezeti és figyelmi gátlóhatás működése nagymértékben a jobb oldali frontális agyterületek működéséhez asszociálódik. A jobb frontális lézión átesett betegek jelentős károsodást mutattak irányított felejtési, Go/No-Go, Stroop feladatokban, míg az automatikus előhívási gátlás érintetlenül maradt náluk. 3) Mintegy 80 fős szkizofrén betegcsoport kognitív neuropszichiátriai vizsgálatát kezdtük meg. Első vizsgálataink során kimutattuk, hogy a szkizofréniában kimutatható végrehajtórendszer károsodás az intencionális emlékezeti gátlás károsodásával jár együtt , míg az automatikus emlékezeti gátlást nem érinti.
Results in English
1)We have runned experiments with healthy adult subjects to unfold the cognitive background of episodic retrieval inhibitory processes. Using widely applied experimental procedures we found that intentional retrieval inhibition depends on the executive system, as secondary memory load impaired intentionally elicited retrieval inhibition, however left the automatic inhibitory processes intact. We also found that intentional inhibition is only present in autonoetic episodic recall, while noetic recall processes are shaped by automatic inhibition. 2)In a series of experiments involving brain damaged patients and control subjects we found that intentional retrieval and attentional inhibition are associated to the intactness of the right frontal lobe. Patients produced impaired inhbition in directed forgetting, Go/No-go and Stroop tasks, however they showed normal automatic inhibition in the retrieval-induced forgetting task. 3)We have begun a long-term cognitive neuropsychiatric research program involving 80 schizophrenic patients Our first results show that the serious impairment of the executive system in schizophrenia is associated to the impairment of intentional retrieval ihhibition, but has no effect on the operation of the automatic inhibition of retrieval.
Full text http://real.mtak.hu/1492/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Lukács, Á., Pléh, Cs., Racsmány, M.: Language in Hungarian children with Williams syndrome., In. Bartke, S., Siegmüller, J. (Eds.) Williams syndrome across languages. John Benjamins, Amszterdam. 188-220., 2004
Pléh, Cs., Lukács, Á., Racsmány M., Kovács, I.: Másféle fogyatékos vagy csak lassabb. A Williams-szindróma és a genetikai eredetű kognitív zavarok értelemezése. In. Győri, M. (Szerk.) Az emberi megismerés kibontakozása: Társas kogníció, emlékezet, nyelv., Gondolat Kiadó, Budapest. 69-82., 2004
Pléh, Cs., Lukács Á., Racsmány, M.: Morphological patterns in Hungarian children with Williams syndrome and the rule debates., Brain and Language, 86, 377-383., 2003
Racsmány M: A munkamemória szerepe a megismerésben, Akadémiai Kiadó, 2004
Conway, M.A. Racsmány, M.: Episodic inhibition in retrieval-induced forgtetting, British Experimental Psychology Society, Annual Meeting, London, Uk., January 5-6, 2004
Racsmány M., Gárdián, L., Albu, M: Az emlékezeti előhívás és a munkamemória neuropszichológiai vizsgálómódszerei, A Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlése, Debrecen, 2004
Racsmány M., Conway, M.A., Kovács, Gy., Pléh, Cs.: How inhibitory processes modulate epsiodic retrieval, SYMBOLS AND CONNECTIONS. 29-th-31-st October, San Servolo, Italy, 2004
Gervain, J.; Kovács, K.; Lukács, Á; Racsmány, M.: Az ezerarcú elme: Tanulmányok: Pléh Csaba 60. születésnapjára., Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005
Racsmány, M., Lukács, Á., Németh, D., Pléh, Cs.: A verbális munkamemória magyar nyelvű vizsgálóeljárásai., Magyar Pszichológiai Szemle, 4, 479-505., 2005
Racsmány, M.: Introspekció és kontroll az emlékezeti előhívásban., Gervain, J.; Kovács, K.; Lukács, Á; Racsmány, M. (Szerk.) Az ezerarcú elme: Tanulmányok: Pléh Csaba 60. születésnapjára. Akadémiai Kiadó, Budapest. 235-250., 2005
Lukács, Á., Pléh, Cs., Racsmány, M.: Nyelvi képességek Williams-szindrómában., Pszichológia, 4, 309-347., 2005
Racsmány, M.: A fejlődés zavarai és vizsgálati módszerei., Akadémiai Kiadó, Budapest, in press., 2006
Kállai, J., Bende, I., Karádi, K., Racsmány, M.: Bevezetés a neuropszichológiába., Medicina Kiadó, Budapest, in press., 2006
Szendi, I., Kiss, M., Racsmány, M., Vörös, E., Cimmer,Cs., Kovács, Z.A., Szekeres, Gy. Galsi, G., Boda, K., Pléh, Cs., Csernay, L., Janka, Z.: Correlations between clinical symptoms, working memory functions and structural brain abnormalities in men with schizophrenia., Psychiatry Research: Neuroimaging, in press., 2006
Szendi, I., Cimmer, Cs., Csifcsák, G., Szekeres, Gy., Kovács, Z.A., Racsmány, M., Boda, K., & Janka, Z.: Szkizofrénián belül klinikai és neuokognitív paraméterek alapján elkülönülő alcsoportok., Psychiatria Hungarica, XX, Supplementum, 6., 2006
Racsmány, M., Szendi, I., Cimmer, Cs., Kurimay, T., Garab, E.A., Janka, Z. & Pléh, Cs.: Emlékezeti és végrehajtó funkciók szkizofréniában., Psychiatria Hungarica, XX, Supplementum, 7., 2006
Racsmány, M., & Conway, M.A.: Episodic inhibition., Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory & Cognition, in press., 2006
Racsmány, M., Albu, M., Lukács, Á., Pléh, Cs.: A téri emlékezet vizsgálati módszerei: fejlődési és neuropszichológiai adatok., Racsmány, M. (Szerk.) A fejlődés zavarai és diagnosztikai módszerei. Akadémiai Kiadó, in press., 2006
Lukács, Á., Pléh, Cs., Racsmány, M.: Megismerés és nyelv: a téri kifejezések vizsgálatának új lehetőségei, A fejlődés zavarai és diagnosztikai módszerei. Akadémiai Kiadó, in press., 2006
Racsmány, M.: Amnézia., Kállai, J., Bende, I., Karádi, K., Racsmány, M. (Szerk.) Bevezetés a neuropszichológiába. Medicina Kiadó, Budapest, in press., 2006
Krajcsi, A., Racsmány, M., Igács, J., Pléh, Cs.: Fejlődési zavarok diagnózisa reakcióidő méréssel., Racsmány, M. (Szerk.) A fejlődés zavarai és diagnosztikai módszerei. Akadémiai Kiadó, in press., 2006
Kovács, G., Racsmány, M.: Munkamemória és idegennyelv-elsajátítás: Az idegen beszédhangok hatása a verbális rövid távú emlékezetre., Magyar Pszichológiai Szemle, in press., 2006
Lukács, Á., Pléh, Cs., & Racsmány: Establishing referents for novel words: pragmatic inferences and specifi city?, X. International Conference for the Study of Child Language, July 25-29, Berlin., 2005
Lukács, Á., Pléh, Cs., & Racsmány: Language of space in Hungarian individuals with Williams syndrome: is there a special interaction?, X. International Conference for the Study of Child Language, July 25-29, Berlin., 2005
Racsmány, M., Kurimay, T., Fülöp, E., & Pléh, Cs.: A CNS Vital Signs számítógépes tesztcsomag felhasználása szkizofrén betegek kognitív diszfunkcióinak elemzésében., Magyar Pszichiátriai Társaság XII. Jubilleumi Vándorgyűlése, január 26-29, 2005, Budapest., 2005
Conway, M.A. & Racsmány, M.: Inhibition in memory., 46th Annual Meeting of the Psychonomic Society, 10 – 13 November, 2005, Toronto., 2005
Racsmány, M., Conway, M.A., & Tisljár, R.: Executive control in episodic inhibitory processes., Proceedings of the XIVth meeting of the European Society for Cognitive Psychology, 31 August – 3 September, 2005, Leiden, The Netherlands. 36, 2006
Racsmány, M., Conway, M.A., & Albu, M.: Executive control and inhibition in episodic retrieval., 9th European Congress of Psychology, 2005, 3 -8 July, Granada, Spain., 2005
Racsmány, M., Lukács, Á., & Pléh, Cs.: Memory Functions in Williams syndrome,, International Williams Syndrome Symposium, June 25, 2005, Fonyód, Hungary.., 2005
Conway, M.A., Barnier, A., & Racsmány, M.: Inhibiting Autobiographical Memories., Annual Conference of British Association of Cognitive and Behavioural Therapists, 2005, 21st – 23rd July, Canterbury, UK., 2005
Back »