Studying regulatory genes induced at low temperature in wheat  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46573
Type K
Principal investigator Vágújfalvi, Attila
Title in Hungarian Az alacsonyhőmérsékleti stressz hatására indukálódó regulátor gének vizsgálata búzában
Title in English Studying regulatory genes induced at low temperature in wheat
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Agricultural Institute (Centre for Agricultural Research)
Participants Galiba, Gábor
Kocsy, Gábor
Tóth, Balázs
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 8.385
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Cbf gének olyan transzkripciós faktorokat kódolnak, melyek más gének expresszióját szabályozva vesznek részt a növények alacsonyhőmérsékleti stressz-toleranciájának kialakításában. Kutatásaink során két rendszerben, kétféle metodikával azonosítottuk, melyek azok a Cbf gének, amelyek a fagyállóság kialakításában részt vesznek a gabonafélékben. A hexaploid kenyérbúzában génexpressziós kísérletekkel (Northern analízis és Real Time RT-PCR) a Cbf14, Cbf15 és a Cbf16 géneket azonosítottuk, míg a diploid alakorban egy újonnan létrehozott térképezési populáció fagytesztjével a Cbf12, Cbf14 és a Cbf15 gének szerepét igazoltuk. A speciális genetikai anyagon végzett kísérletek lehetővé tették, hogy bizonyítsuk, ezek a gének a fagyállóságot meghatározó Fr-A2 génlókusznak (QTL) megfelelő helyen lokalizálhatók. E regulátorok szerepét a gének transzformációjával tervezzük direkt módon is bizonyítani.
Results in English
Cbf genes encode cold-induced transcription factors that are involved in the development of plant frost tolerance and cold acclimation. In the current project we have identified the Cbf genes which are involved in the low-temperature stress tolerance in cereals by two independent ways. Studying the expression of these genes by Northern method and Real Time RT-PCR in bred wheat we have proved the role of genes Cbf14, Cbf15 and Cbf16, while the frost tolerance test of a novel einkorn mapping population highlighted the involvement of Cbf12, Cbf14 and Cbf15 genes. Using special genetic stocks we have also proved that these genes are localised under the frost tolerance locus Fr-A2. We plan to verify the involvement of these genes in the regulation of frost tolerance by transformation in the future.
Full text http://real.mtak.hu/1493/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Vágújfalvi A., Cattivelli L., Dubcovsky J., Galiba G: Hidegadaptálódás molekuláris szabályozása gabonafélékben., VI. Magyar Genetikai Kongresszus E56 p. 78, 2005
Vágújfalvi, A., Dubcovsky, J., Galiba, G., Cattivelli, L: The expression of three Cbf genes is linked to the frost tolerance locus Fr-A2 in wheat, p. 73, Proc. Plant and Microbe Adaptations to Cold Meeting, Salsomaggiore,May 16 - 20, 2006, 2006
Knox, A.K., C. Li, A. Vágújfalvi, G. Galiba, E.J. Stockinger, and J. Dubcovsky: Identification of candidate CBF genes for the frost tolerance locus Fr-Am2 in Triticum monococcum, Plant Molecular Biology. In press, 2008
Attila Vágújfalvi, Alessio Aprile, Andrea Miller, Jorge Dubcovsky, Giovanni Delugu, Gábor Galiba, Luigi Cattivelli: The expression of several Cbf genes at the Fr-A2 locus is linked to frost resistance in wheat, MGG 274:5 506 - 514, 2005
Galiba G, Kerepesi I, Snape JW, Vágújfalvi A: Deletion analysis of genes regulating cold- and PEG-induced carbohydrate accumulation in hydroponically raised wheat seedlings, Acta Agronomica Hungarica, 53, 4, 359-370., 2005
Vágújfalvi, A., A. Soltész, T. Kellős, J. Dubcovsky, L. Cattivelli, and G. Galiba: Frost tolerance in cereals – from a molecular point of view, Current Topics in Plant Biology. In Press, 2008

 

Events of the project

 
2022-01-10 11:44:44
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Növényi Molekuláris Biológiai Osztály (Agrártudományi Kutatóközpont), Új kutatóhely: Mezőgazdasági Intézet (Agrártudományi Kutatóközpont).
Back »