Savanyú vulkáni üvegek ásványtan-geokémiai vizsgálata, petrológiai és vulkanológiai kiértékelése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46579
típus K
Vezető kutató Rózsa Péter
magyar cím Savanyú vulkáni üvegek ásványtan-geokémiai vizsgálata, petrológiai és vulkanológiai kiértékelése
Angol cím Mineralogical and geochemical study of acid volcanic glasses, and its interpretation from petrological and volcanological point of view
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely TTK Ásvány- és Földtani Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Balázs Éva
Dobos Erik
Simulák József
Szakáll Sándor
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.468
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Változatos lemeztektonikai környezetben képződött obszidián minták fő- és nyomelemtartalmának összehasonlító vizsgálata során megállapítottuk, hogy az eredetileg gránitokra kidolgozott diszkriminációs diagramok alkalmazhatók a savanyú kiömlési kőzetek esetében is. Megállapítottuk, hogy az óceáni sziget bazaltok (OIB) és a szigetív mészalkáli bazaltok (IAB) chondritra normált spiderdiagramjainak néhány alapvető jellegzetessége (pl. a relatív Nb-Ta minimum, ill. relatív Nb-Ta maximum) az obszidiánminták spiderdiagramjának patternjénél is felismerhető. Vizsgáltuk a mikro-PIXE elemzések megbízhatóságát és felhasználhatóságát, s bemutattuk, hogy az ezzel a módszerrel készített piroxénelemzési eredmények alkalmasak geotermometriai számítások elvégzésére. Savanyú vulkáni üvegek mállási folyamatát riolittuffa mintákon vizsgáltuk. A minták ásványos és főelem-összetételének valamint termoanalitikai paramétereinek (TG) összehasonlítása alapján megállapítottuk, hogy a mállási fok jellemzésére egyes TG paraméterek a nemzetközi gyakorlatban elterjedt indexhez (CIA) hasonló megbízhatósággal rendelkezik. Részt vettünk egy olyan berendezés kifejlesztésében, ami magas hőmérsékleten direkt mintavételt tesz lehetővé tömegspektrometriai vizsgálatokhoz. E berendezést vulkáni üvegek termális bomlási folyamatainak tanulmányozásánál is hasznosítani lehet.
kutatási eredmények (angolul)
Major and trace element spectra of obsidian samples from various tectonic settings were performed by LA-ICP-MSand PIGE techniques. The results suggest that discrimination diagrams for granites may be used for acidic volcanic rocks, too. We found that some characterisctic patterns of chondrite normalised spider diagram of OIB and IAB (such as relative Nb-Ta minimum and relative Nb-Ta maximum, respectively) can be observed in the case of obsidians, too. We demonstrate that analytical data yielded by micro-PIXE measurements can be applied even for geothermometric estimations. Weathering process of acidic volcanic glasses was studied on rhyolite tuff samples. Comparing mineralogical and major element composition as well as some thermoanalytical parameters of the samples it can be stated on the basis of some TG parameters weathering degree of rhyolite tuffs can be determined with a reliability that similar to that of the internationally accepted CIA index. We participated in construction of high temperature direct probe coupled to a quadrupole MS. This device can be also used for monitoring thermal decomposition of volcanic glasses.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=46579
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csámer Árpád, Elekes Zoltán, Rózsa Péter, Uzonyi Imre, Kiss Árpád Zoltán: Two-pyroxene geothermometer by using micro-PIXE data, J. Radioanal. Nucl. Chem. 268. 3. 511–516., 2006
Almási Béla, Csámer Árpád, Farkas János, Rózsa Péter: Web-alapú modális elemzési értékelő program (MACALC), Földt. Közl. 136. 4. pp. 591 – 598., 2006
M. Tóth Tivadar, Rózsa Péter, Szanyi János: Magmatic and post-magmatic evolution of the Tokaj Mountains intermediate rocks (NE Hungary): statistical evoluation of major element data., E. Pirard, A. Dassargues, H.-B. Havenith (eds): Quantitative geology from multiple sources. XIth Int. Congress for Mathematical Geology. (Liége). S07-17. (CD), 2006
Rózsa Péter, Csámer Árpád, Papp Lajos: Distinction of volcanic and subvolcanic rocks by using grain-size distribution data., E. Pirard, A. Dassargues, H.-B. Havenith (eds): Quantitative geology from multiple sources. XIth Int. Congress for Mathematical Geology. (Liége). S11-29. (CD), 2006
Rózsa Péter – Szakáll Sándor – Balázs Éva: Riolittufák mállottsági fokának termoanalítikai meghatározása, X. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. EMT, Nagyszeben,, 2008
Rózsa, P. – Uzonyi, I. – Szöőr, Gy. – Pelicon, P. – Simcic, J. – Cserháti, Cs. – Daróczi, L. – Gucsik, A. – Szabó, Gy. – Kiss, A.Z.,: Study on impact materials around the Barringer Meteor Crater by ED-SEM and micro-PIXE techniques, Meteoritics and Planetary Science, 43. 7. Suppl. p. A134., 2008
Rózsa Péter, Szöőr Gyula, Elekes Zoltán, Bernard Gratuze, Uzonyi Imre, Kiss Árpád Zoltán, Simulák József: Comparative geochemical studies of obsidian samples from various localities, Abstracts of the 32nd International Geological Congress, Florence, Italy, 2004
Bohátka Sándor, Czél György, Szöőr Gyula, Balázs Éva: A high temperature direct probe for MS and its use for thermal decomposition monitoring, Abstracts of the 10th Joint Vacuum Conference, 2004
Szöőr Gyula, Rózsa Péter, Bart Vekemans, Vincze László, Freddy Adams, Uzonyi Imre, Szabó György, Kiss Árpád Zoltán, Bezseda Imre, Simulák József: Characterisation of cosmic microobjects by SEM-EDS, DIGE, micro-PIXE and SRXRF techniques, Abstracts of the 32nd International Geological Congress, Florence, Italy, 2004
Szöőr, Gy., P. Rózsa, B. Vekemans, L. Vincze, F. Adams, I. Uzonyi, A.Z. Kiss, I. Bezseda: Characterisation of cosmic microobjects by SEM-EDS, DIGE, micro-PIXE and SRXRF techniques, Acta Geologica Hungarica , 2005. Vol.48/4. 419–434., 2005
Bohátka S., Szöőr Gy., Czél Gy., Balázs É.: Termogázelemzés (EGA) tömegspektrométerrel, magas hőmérsékletű direkt mintavételezéssel, 48. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés Előadások Összefoglalói, 91-94., 2005
Bohátka, S., Gy. Szöőr, Gy. Czél, É. Balázs: High temperature direct probe for MS and its use for thermal decomposition monitoring, Vacuum, 80. 247-252, 2005
Rózsa Péter, Szöőr Gyula, Elekes Zoltán, Gratuze, Brenard, Uzonyi Imre, Kiss Árpád Zoltán,: Discrimination between tectonic environments of obsidian samples using geochemical data., Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series Szeged, 5. p. 104., 2006
Rózsa Péter, Szöőr Gyula, Elekes Zoltán, Gratuze, Brenard, Uzonyi Imre, Kiss Árpád Zoltán,: Obszidiánok geokémiai és ásványtani vizsgálata, VIII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. EMT, Sepsiszentgyörgy, p. 295, 2006
Rózsa Péter, Szöőr Gyula, Elekes Zoltán, Gratuze, Bernard, Uzonyi Imre, Kiss Árpád Zoltán: Comparative geochemical studies of obsidian samples from various localities, Acta Geologica Hungarica 49. 1. 73–87., 2006
Rózsa, Péter – Szakáll, Sándor – Balázs, Éva: Thermoanalytical determination of alteration degree of rhyolite tuffs, Abstracts of the 33rd International Geological Congress (Oslo), 2008
vissza »