Characterization of neuronal and extraneuronal aminergic receptors in invertebrates  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46580
Type K
Principal investigator Hiripi, László
Title in Hungarian Neuronális és extraneuronális aminerg receptorok jellemzése gerinctelenekben
Title in English Characterization of neuronal and extraneuronal aminergic receptors in invertebrates
Panel Neurosciences
Department or equivalent Balaton Limnological Institute, Centre for Ecological Research, Hungarian Academy of Sciences (Centre for Ecological Research)
Participants Elekes, Károly
Filla, Adrienn
Kiss, Tibor
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 5.814
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Radioaktív ligandok kötődésével vizsgáltuk az acetilkolin, szerotonin és dopamin receptorokat Lymnaea CNS-ben. A kolinerg ligandok kötődése nikotin és muskarin receptorok jelenlétét igazolták a CNS-ben. Nem kötődtek specifikusan és nagy affinitással az 5HT receptorok ligandjai és mérsékelt affinitású a dopamin receptor ligand kötődese. Az 3H-LSD az egyetlen ligand mely nagy affinitással kötődött mind a szerotonin, mind a dopamin receptorhoz. A kolinerg receptorok az evolúció során konzerválódtak, míg a szerotonin és dopamin receptorok gerincesekre jellemző típusai nem találhatók meg a puhatestűek idegrendszerében. A szárazföldi csigák a száraz meleg periódusokat inaktív „nyári álom” állapotban élik át. Ekkor metabolitikus aktivitásuk az aktív periódusra jellemzőnek csak a 20-30 %-a. Kísérleteinkben vizsgáltuk, hogy hogyan szabályozza a szerotonin és a dopamin az aktivációs/inaktivációs folyamatokat. Helix pomatia-ban. HPLC-s vizsgálatokkal kimutattuk, hogy az aktiváció során az idegrendszerben a MA szintje csökken, míg a szív és a talpizomban nő és szerotonin túlsúly alakul ki. A meg növekedett szerotonin szint az adenil cikláz stimulációja révén növelte a szövetek cAMP koncentrációját. A cAMP szint növekedése a protein kinazA aktivitásának serkentését eredményezte. A protein kinazA foszforilációval növelte egy 600 és egy 50 kDa molekulatömegű fehérje mennyiségét a szövetekben, melyek jelentős szereppel bírnak az izom kontrakciójának/relaxációjának szabályozásában.
Results in English
We characterized acetylcholine, serotonin and dopamine receptors in the Lymnaea brain, using 3H-ligand binding methods. The ligands of cholinergic receptors bound with high affinity to the Lymnaea CNS and pharmacological properties of the binding suggest the presence of both nicotinic and muscarinic receptor types. No specific, high affinity binding of 5HT receptor ligands were found. The selective dopamine D1 and D2 receptors bound to the Lymnaea CNS with moderate affinity. The 3H-LSD was the single ligand displaying a high affinity binding to both serotonin and dopamine receptors. Terrestial snails are aestivated for several weeks, when the surrunding humidity becomes low. During this dormant state the overall metabolic rate depressed to a level of only 20-30 % of that of active snails. Our aim was to study how 5HT and DA are involved in the regulation of activatio/inactivation process in Helix pomatia. HPLC assay show that in Helix heart and foot there is a 5HT dominance and this dominance became more significant in active animals. The increased level and dominance of 5HT resulted in a increase of the concentration of cAMP by stimulating the adenylate cyclase. The high cAMP concentration stimulated the cAMP dependent protein kinaseA activity resulting in the phosphorylation a high (600 kDa) and a low (50 kDa) molecular weight protein involved in the regulation of the relaxation/contraction of the muscle.
Full text http://real.mtak.hu/1495/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Filla A;Hiripi L; Elekes K: Possible role of aminergic system in the development and behavior of embryos of the pond snail Lymnaea stagnalis, J.Neurochem 94,172, 2005
Filla A;Hiripi L; Elekes K: Serotonergic and dopaminergic influence of the duration embriogenesis and intracapsular locomotion of Lymnaea stagnalis L., Acta Biol.Hung. 55, 315-321, 2004
Vehovszky Á, Szabnó H, Hiripi L, Elliott CJH, Hernádi L:: Behavioural and neural deficits induced by rotenone in the pond snail Lymnaea stagnalis. A possible model for Parkinson’s disease in an invertebrate., Eur.J Neurosci. 25, 2123-2130, 2007., 2007
Hernádi L, Vehovszky A, Győri J, Hiripi L:: Neuronal backround of activation of estiv, ated snails, with special attention to the monoaminergic system: a biochemical, physiological, and neuroanatomical study., Ceel Tisue Res 331, 539-553,, 2008
Hernádi L, Kárpáti L, Győri J, Vehovszky Á, Hiripi L: Neuronal backround of activation of estiv, ated snails, with special attention to the monoaminergic system: a biochemical, physiological, and neuroanatomical study., Acta Bilol.Hung. 59 Supplement, 2008
Hernádi L, Hiripi L, Győri J, Szabó H, Vehovszky Á: The terrestial snail Helix pomatia adapts to environmental conditions by the modulation of central arousal., Acta Bilol.Hung. 59 Supplement, 2008
Hiripi L, Vehovszky Á., Elliott C.J.H.: Pharmacological properies of octopamine receptor in locust and snail., Insect Biochem. Mol.Biol. (Közlésre elküldve), 2008
Hiripi L, Elekes K:: Characterization of transmitter (acetylcholine, serotonin and dopamine) receptors in the CNS of the pond snail Lymnaea stagnalis L., Kézirat, 2008
Hiripi L, Pirger Zs, Kiss T, Elekes K: Adenyl cyclase coupled 5HT6 like receptor regulate the cAMP controlled protei kinaze-A and the activity of the snail Helix pomatia., Kézirat, 2008
Fille A, Hiripi L, Elekes K:: Role of aminergic (serotonin and dopamine) systems in the embryogenesis and different embryonic behaviors of pond snail, Lymnaea stagnalis., Kézirat, 2008
Hernádi L, Hiripi L, Győri J, Vehovszky Á:: The elicited arousals during food ingestion are associated with changes infiring activity of different serotonergic neuron as well as in serotonin and dopamine levels in the snail, Helix pomatia, Kézirat, 2008
Back »