Tribológiai jelenségek néhány szubmikroszkópikus vonatkozásának vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46587
típus K
Vezető kutató Eleőd András
magyar cím Tribológiai jelenségek néhány szubmikroszkópikus vonatkozásának vizsgálata
Angol cím Investigation of the submicroscopic of tribological phenomena
zsűri Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
Kutatóhely Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Balogh Tibor
Devecz János
Lovas Antal
Törköly Tamás
Tóth Lajos
Zalai András
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.754
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatómunka célja a súrlódó felület igen vékony rétegében, az ún. felületközeli rétegben a súrlódási igénybevétel hatására bekövetkező állandósult, ill. tranziens szerkezeti változások vizsgálata volt. Ezeket a változásokat a tribológiai szakirodalom TTS-nek (Tribological Transformation of the Surface) nevezi. Vizsgálatainkhoz fémes (ötvözetlen acél, nagytisztaságú magnézium és titán) és nemfémes (szálerősítésű karbon-karbon kompozit, polikristályos gyémánt és amorf karbon) súrlódó felületpárokat használtunk. A súrlódó felületek geometriája gömb-síkfelület jellegű volt, mivel ennél az érintkezési típusnál legjelentősebb az érintkezési feszültségi állapot hidrosztatikus komponensének hatása. A súrlódásvizsgálatokat kiegészítettük járulékos hidrosztatikus nyomás alatt végzett anyagvizsgálatokkal, amelynek eredményeiből a súrlódásvizsgálat numerikus szimulációjához szükséges anyagtörvényt határoztuk meg. A vizsgált felületeket 3D-topográfia, optikai- és elektronmikroszkópia, elektron-diffrakció, Raman-spektroszkópia, Röntgen-difrakció, atomi-erő-mikroszkópia, mikro- és nanokeménység mérések eredményeivel jellemeztük. A próbatestek elkészítéséhez, valamint a vizsgálatok elvégzéséhez, ill. az eredmények kiértékeléséhez és közzétételéhez minden esetben felhasználtuk széleskörű nemzetközi kapcsolatainkat is, amelyek nagymértékben hozzájárultak, hogy a megkezdett kutatómunkát az OTKA támogatás befejezése után is folyatni tudjuk.
kutatási eredmények (angolul)
The goal of the research project was the investigation and analysis of some transient and permanent structural changes of the near surface layer due to a tribological load. These changes are referred to the tribological literature as TTS (Tribological Transformation of the Surface). Based on experience from previous research work, metallic (unalloyed steel, high purity magnesium and titanium) and non metallic (fiber reinforced carbon-carbon composite, amorphous carbon and polycrystalline diamond) friction surfaces pairs were chosen for the investigation. For the friction tests sphere-on-plate contact geometry of friction pairs was chosen, because for this type of contact the effect of the hydrostatic pressure component of the local stress state is important. The friction tests were completed by deformability tests under imposed hydrostatic pressure so providing the material law for the numerical simulations. Surfaces were characterized using the results of 3D surface topography, optical and electron microscopy, electron diffraction, Raman-spectroscopy, X-ray diffraction, atomic force microscopy, micro-, and nano-hardness measurements. For the manufacturing of the specimens, for the investigations and for the evaluation and publication of the results, we collaborated with our large international partnership, which allows us to continue the research after the termination of support from OTKA.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1496/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Schmitt, M. - Eleöd, A. - Mougin, K. - Bistac, S.: Experimental and numerical approaches of the tribological behaviour of diamond/HSS couple, 7th European Adhesion Conference, EURADH 2004, September 5-9, 2004, Freiburg im Breisgau, Germany, Proceedings Vol2, pp.699-704, 2004
Eleöd, A. - Berthier, Y. - Lach, E. - Törköly, T. - Juhász, G.:: Friction induced structural modifications of the near-surface layer (Synopsis), 34th Leeds-Lyon Symposium on Tribology, September 4-7, 2007, INSA de Lyon, 2007
Juhász, G.:: Etude de la déformabilité des surfaces frottantes, Diplomaterv, BME Közlekedésmérnöki Kar, Járműelemek és Hajtások Tanszék, 2007
Balogh, T.:: Érintkező felületek száraz súrlódásakor lejátszódó folyamatok numerikus és kísérleti vizsgálata. PhD értekezés, BME Közlekedésmérnöki Kar, Járműelemek és Hajtások Tanszék, 2007
Balogh, T. - Eleöd, A.: Investigation and simulation of the initial wear in dry friction, Proceedings 8th International Conference on Tribology, 3rd and 4th June 2004, Veszprém, pp. 138-143, 2004
Eleöd, A. - Veres, M. - Pócsik, I. - Nagy, P.: The deformation mechanism during sliding of thin amorphous carbon coatings, 14th International Colloquium Tribology, January 13-15, 2004, Tedchnische Akademie Esslingen, ISBN 3-924813-54-X, pp. 615-623, 2004
Eleöd, A.- Berthier, Y. - Baillet, L. - Törköly, T.: Transient and stationary changes of the mechanical properties of the first body governed by the hydrostatic pressure component of the local stress state during dry fricti, Tribology Series, 43, Editor: D. Dowson, Transient Process in Tribology, Elsevier, pp 553-561., 2004
Schmitt, M. - Eleöd, A.: Experimental modelling approaches of the tribological behaviour of the diamond/steel couple, 14th International Colloquium Tribology, January 13-15, 2004, Technische Akademie Esslingen, ISBN 3-924813-54-X, pp. 623-631, 2004
Eleöd, A.: Deformation induced transient and stationary changes of the near-surface layer, Viennano 05', 2005, Vienna, Austria, ÖTG, ISBN 3-901657-17-7, pp 149-157., 2005
Eleöd, A. - Paulmier, D.: Polikristályos gyémánt és amorf karbon bevonatok kiválasztásának és ellenőrzésének szempontjai, Gép, LVI évfolyam, 2005., 9-10. szám, pp 35-38., 2005
Balogh, T. - Eleöd, A.: A kopás megindulásának vizsgálata és modellezési lehetőségei száraz súrlódás esetén, Gép, LVII évfolyam, 2006. 4. szám, pp 18-22., 2006
Eleöd, A. - Schmitt, M.: Experimental and numerical analisys of the degradation of polycrystalline diamond coatings, 15th International Colloquium Tribology, Automative and Industrial Lubrication, January 17-19, 2006, in Stuttgart/Ostfildern Germany, TAE, Proceedings on CD-ROM, 15-F8, 2006
Schmitt, M. - Eleöd, A.: Tribological behaviour of diamond coatings sliding against steel: an experimental and numerical approach, Surface & Coatings Technology, Vol 201/3-4, pp 1215-1223., 2006
Eleöd, A.: Numerische Tribologie: Struktutveränderungs- und Verschleißsimulation mit Hilfe Finiten Elementen Methode, GfT 48. Tribologie-Fachtagung, 24. bis 26. September 2007 in Göttingen, Gesellschaft für Tribologie e. V. ISBN 978-3-00-022603, 2007

 

Projekt eseményei

 
2022-05-02 14:12:33
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), Új kutatóhely: Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem).
vissza »