Rosszindulatú szájüregi daganatos megbetegedések epidemiológiai vizsgálata, korszerű kivizsgálása és kezelése Északkelet-Magyarországon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46588
típus K
Vezető kutató Márton Ildikó
magyar cím Rosszindulatú szájüregi daganatos megbetegedések epidemiológiai vizsgálata, korszerű kivizsgálása és kezelése Északkelet-Magyarországon
Angol cím Epidemiology, contemporary diagnostic and treatment of oral cavity cancer in North-East Hungary
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely FOK Konzerváló Fogászati Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Beck Zoltán
Dezső Balázs
Kiss Csongor
Redl Pál
Sikula Judit
Simon Ágnes
Szarka Krisztina Zsuzsanna
Trón Lajos
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.451
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázati támogatással végzett retrospektív vizsgálatban 119 orális laphámrákos (OSCC) beteg manifesztációs tüneteit, környezeti kockázati tényezőit, szövettani leletét, humán papillomavírus (HPV) státuszát, kezelését és kórlefolyását tanulmányoztuk. Ezt követően 496 daganatos beteget és 109 orális leukoplákiás (OL) és orális lichen planusban (OLP) szenvedő beteget prospektíven tanulmányoztunk. Észak-Kelet Magyarországon évente 100-150 de novo OSCC és 30-45 rákmegelőző állapotot (OL, OLP) kórismézünk. A retrospektív és a prospektív vizsgálatok adatai szerint fokozódik az előrehaladott tumorok incidenciája, a nők és a fiatal betegek aránya. A HPV-infekció prevalenciája az intralézionális és az extralézionális szövetmintákban szignifikánsan magasabb volt, mint egészséges kontroll nyálkahártya mintákban. A magas rizikójú HPV genom kimutatása valószínűsíti a vírus etiológiai szerepét és felhívja a figyelmet a prevenció fontosságára. Az új diagnosztikus eljárások: 18F-fluorodezoxi-glükóz pozitronemisszós tomográfia, új markerek vizsgálata (p21WAF1/CIP1-, Ki-67-, ciklin D1-, p53-, Rb-, p16INK4A-, EGFR-kifejeződés, tumorinfiltráló mononukleáris sejtek, p53 génpolimorfizmus) hozzájárulnak a pontosabb rizikóbecsléshez, célzott terápiás eljárások bevezetéséhez, a betegek túlélésének és életminőségének javításához. Az epidemiológiai adatok figyelembe vételével új, nemzeti orális higiénés és rákmegelőző program megtervezése és megindítása válik szükségessé.
kutatási eredmények (angolul)
Manifestation signs, environmental risk faktors, histology, human papillomavirus (HPV) status, treatment and outcome of 119 patients with oral squamous cell cancer (OSCC) were studied retrospectively supported by the grant. Next, 496 OSCC patients and 109 patients with precancerous lesions, oral leukoplakia (OL) and oral lichen planus (OLP) were included in a follow-up study. There are an annual 100-150 de novo OSCC and 30-45 OL and OLP cases in North-East Hungary with an increasing incidence of patients with advanced lesions as well as an increasing frequency of female and young patients. Intra- and extralesional prevalence of HPV exceeded significantly the HPV infection rate of healthy oral mucosa of control persons. The presence of high-risk HPV genome in OSCC OL and OLP suggested an etiological role of the virus in oral tumorigenesis and may underline the importance of prevention. Novel diagnostic approaches, such as: 18F-fluorodeoxy-glucose positronemission tomography, investigation of new markers (p21WAF1/CIP1-, Ki-67-, cyclin D1-, p53-, Rb-, p16INK4A-, EGFR-expression, tumorinfiltrating mononuclear cells, p53 gene polymorphysm) contribute to a more exact risk assessment, to the development of targeted therapeutic modalities, thus to the improvement of survival and quality-of-life of patients. Based on the results of our study, novel nationwide oral hygiene project, including cancer prevention strategy can be planned and should be launched.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1497/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Redl P; Márton I; Boda R; Trón L; Kiss C: 1. 18F-fluorodezoxi-glükóz pozitron emissziós tomográfia szerepe a szájüregi daganatos betegek stádiumbesorolásában., Magyar Fogorvos (in press), 2008
Kiss C: Cell-to-cell interactions, Endod Topics 8: 88-103, 2004
Nemes JA; Deli L; Nemes Z; Márton IJ: P21WAF1/CIP1 Expression is a Marker of Poor Prognosis in Oral Squamous Cell Carcinoma, J Oral Pathol Med 34:274-279, 2005
Szládek G; Juhász A; Kardos G; Szőke K; Major T; Sziklai I; Tar I; Márton I; Kánya J; Gergely L; Szarka K: High co-prevalence of genogroup 1 TT virus and human papillomavirus isassociated with poor clinical outcome of laryngeal carcinoma, J Clin Pathol 58:402-405, 2005
Nemes J; Redl P; Boda R; Márton I: Szájüregi laphámrákok vizsgálata I. (demográfiai jellemzők, kliniko-pathológiai paraméterek, kezelés, recidíva, túlélés), Fogorv Szle 99:161-167, 2006
Nemes J; Boda R; Redl P; Márton I: Szájüregi laphámrákok vizsgálata II. (etiológiai faktorok), Fogorv Szle 99:179-185, 2006
Nemes JA; Deli L; Nemes Z; Márton IJ: Expression p16INK4A, p53 and Rb proteins are independent from the presence of human papillomavirus genes in oral squamous cell carcinoma, Surg Oral Med Oral pathol Oral Radiol Endod 102:344-352, 2006
Nemes JA; Redl P; Boda R; Kiss C; Marton IJ: Oral cancer report from Northeastren Hungary, Pathology Oncology Research (in press), 2008
vissza »