A magyar neveléstudomány fejlődésének új irányzatai a XX. század második felében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46598
típus K
Vezető kutató Németh András
magyar cím A magyar neveléstudomány fejlődésének új irányzatai a XX. század második felében
Angol cím New Treds in the development of the hungarian science of education in the second half of the 20th century
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Neveléstudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Mikonya György
Pukánszky Béla
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.853
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás első szakasza a magyar szocialista neveléstudomány 1950-60-as években lezajló intézményesülése paradigmatikus jegyeinek bemutatására vállalkozott. A kutatás második része széleskörű külföldi szakirodalomra alapozva a neveléstudomány posztmodern fordulatának néhány a hazai tudományfejlődést is befolyásoló nemzetközi folyamatait vizsgálta. A kutatást záró harmadik része egy erre a célra kifejleszettt számítógépes diskurzuselemző program felhasználásával az 19996-2006 közötti időszak magyar neveléstudományi diskurzusainak kvalitatív elemezését végezte el négy hazai reprezentatív pedagógiai folyóirat szövegeinek alapján. Ennek keretében feltárásra kerültek 1. neveléstudomány és határtudományai kapcsolatának főbb sajátosságai, 2. az egyes folyóiratok szakirodalmi hivatkozásai alapján a különböző szakmai csoportok egymás közötti kommunikációjának főbb jellemzői, 3. a magyar neveléstudományi diskurzusok fontosabb referenciaszemélyei. A kutatás eredményeit egy 2005-ben megjelenő önálló monográfia (Németh A.: A magyar Neveléstudomány tudománytörténete, továbbá egy 2008-ban megjelenő magyar nyelvű tanulmánykötet (Biró Zsuzsa-Pap K. Tünde (szerk.): valamint két nyomdai előkészítés alatt álló munka, egy magyar (Németh A.- Biró Zs. (szerk.): és egy német, illetve angol nyelvű tanulmánykötet (Hopfner J.-Németh, A-Szabolcs É. (szerk.): Erziehungswissenschaft-Schule-Kindheit) foglalja össze.
kutatási eredmények (angolul)
The first part of the research aims at describing the paradigmatic features of the institualization of socialist educational science in the 1950s and 1960s. The second part of the research has studied international trends that led to the postmodern turn in educational science with an effect on Hungarian scientific developments, as well. In the third part of the research a qualitative analysis of Hungarian pedagogical discourses has been completed on the basis of texts published in four Hungarian educational journals between 1996 and 2006. The computer program that was used for the educational discourse–analysis was developed by doctoral students participating in the research team. The analysis has revealed (1) the main features of the relationship between educational science and its borderline disciplines, (2) the communication between professional groups, and (3) identified persons who dominated educational discourses in the last decade. The findings of the research have been summarized in a seperate monography by András Németh (A magyar neveléstudomány tudománytörténete), published in 2005; a collection of papers edited by Zsuzsa Bíró and Tünde K. Pap, published in 2008; and two collections of studies, one in Hungarian, edited by András Németh and Zsuzsa Bíró, and one in German and English, titled Erziehungswissenschaft-Schule-Kindheit, currently in press, edited by J. Hopfner, András Németh and Éva Szabolcs.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=46598
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Németh András: A magyar neveléstudomány története, Gondolat Kiadó Budapest, 2005
Mikonya György: Pedagógiai életképek 1945-1956, Országos Neveléstörténeti Konferencia Pécs 2005.dec.4., 2005
Németh András: A neveléstörténeti kutatás új útjai, Országos Neveléstörténeti Konferencia Pécs 2005.dec.4., 2005
Németh András: Die Entfaltung des modernen Professionswissens von ungarischen Volksschullehrern und seine neue anthropoligischen Vorstellungen., Anthropologische Vorstellungen im pädagogischen Kontext.Symposion an Humboldt Universität 18-20 November 2005 Berlin, 2005
Pukánszky Béla: Das Komitee für Pädagogik an der Ungarischen Akademi der Wisenschaften, Die Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der DDR im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik: Workshop. 28. 09. 2006. Berlin, 2006
Pukánszky Béla: Az MTA Pedagógiai Bizottságának szerepe a magyar a magyar neveléstudomány irányításában (1950-1956), Az ötvenes évek nevelésügye - új irányzatok a korszak neveléstörténetének értelmezésére. Konferencia az MTA Neveléstörténeti Albizottságának konferenciája Pécs 12.08-09., 2006
Biró Zsuzsanna-Hanna- Pap Tünde Katalin (szerk.): Posztmodern kihívások a pedagógiatörténet-írásban, Gondolat Kiadó, Budapest, 2007
Mikonya György: Education and revolution – Hungary in 1956, ISCHE 29. Children and Youth at Risk. University of Hamburg, July 25-18, 2007. Abstracts, 73-74., 2007
Biró Zs. H.: Reformiskolai kísérletek és az élőnyelv-oktatás reformja, In.:Biró Zs.H.-Pap K.T. (szerk.): Posztmodern kihívások a pedagógiatörténet-írásban. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007, 58-128., 2007
Tenorth H.-E.: A reformpedagógia historiográfiája., In.:Biró Zs.H.-Pap K.T. (szerk.): Posztmodern kihívások a pedagógiatörténet-írásban. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007, 11-33., 2007
Németh A.: Bevezetés., In.:Biró Zs.H.-Pap K.T. (szerk.): Posztmodern kihívások a pedagógiatörténet-írásban. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007, 9-10., 2007
Baader M: A reformpedagógia környzetéhez, In.:Biró Zs.H.-Pap K.T. (szerk.): Posztmodern kihívások a pedagógiatörténet-írásban. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007, 34-57., 2007
Escolano, A.: Posztmodern vagy késő modern?, In.:Biró Zs.H.-Pap K.T. (szerk.): Posztmodern kihívások a pedagógiatörténet-írásban. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007, 131-148., 2007
Pap K.T.: Posztmodern hatások korunk nevléstörténet-írásában, In.:Biró Zs.H.-Pap K.T. (szerk.): Posztmodern kihívások a pedagógiatörténet-írásban. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007, 131-147., 2007
Mészáros Gy.: Italo-hispán neveléstudomány, In.:Biró Zs.H.-Pap K.T. (szerk.): Posztmodern kihívások a pedagógiatörténet-írásban. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007, 174-195., 2007
Varga K.: A tudásfelfogás értékorientált megközelítése, In.:Biró Zs.H.-Pap K.T. (szerk.): Posztmodern kihívások a pedagógiatörténet-írásban. Gondolat Kiadó, Budapest, 196-228., 2007
Varga K.Biró Zs.H.: Számítógépes diskurzuselemzés. – új lehetőségek a pedagógiatörténeti kutatások területén., In: VII. Országos Neveléstudományi Konferencia. MTA, 2007. október 25-27. Programok és összefoglalók. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest,, 56., 2007
Németh A.: A magyar neveléstudomány szakmai kommunikációjának jellemzői reprezentatív pedagógiai folyóiratainak tükrében (1997-2006) című szimpózium elnöke, In: VII. Országos Neveléstudományi Konferencia. MTA, 2007. október 25-27. Programok és összefoglalók. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest 2007, 55., 2007
Biró Zs.H.- Sanda I.D.:: A magyar neveléstudomány és határtudományainak kapcsolata a pedagógiai folyóiratok tükrében 1997-2006, In: VII. Országos Neveléstudományi Konferencia. MTA, 2007. október 25-27. Programok és összefoglalók. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest 2007, 56., 2007
Pap K.T.: A magyar neveléstudományi szakfolyóiratok szakirodalmi hivatkozásainak vizsgálata 1997-2006 között., In: VII. Országos Neveléstudományi Konferencia. MTA, 2007. október 25-27. Programok és összefoglalók. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest 2007, 57., 2007
Bárd E.- Mede P.: Referenciaszemélyek a magyar neveléstudományi diskurzusokban. 1997-2006 között., In: VII. Országos Neveléstudományi Konferencia. MTA, 2007. október 25-27. Programok és összefoglalók. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest 2007, 58., 2007
Németh A.: The construction of risk elements in childhood in the first encyclopedia for the Hungarian primary school teachers, In: ISCHE 29. Children and Youth at Risk. University of Hamburg, July 25-18, 2007. Abstracts, 81., 2007
Németh A.: Pedagógiai történeti antropológia és neveléstörténet, Történeti antropológia és nevelés – Kultúrák találkozása című konferenciára. Veszprém, 2007.november 30-december 1., 2007
Pap K.T.-Sanda I.D.: Az antropológiai témák megjelenése az elmúlt 10 év hazai reprezentatív pedagógiai folyóiratokban, Történeti antropológia és nevelés – Kultúrák találkozása című konferenciára. Veszprém, 2007.november 30-december 1., 2007
Pukánszky B.-Németh A.: Új utak a neveléstörténet-írás historiográfiájában és metodológiájában című nemzetközi szimpózium szervezése, 2007.október 4-5. Eger, 2007
Sanda I.D.-Varga K.: A neveléstudományos diskurzusok tartalomelemzésére kidolgozott számítógépes támogatását segítő program bemutatása, Új utak a neveléstörténet-írás historiográfiájában és metodológiájában című nemzetközi szimpózium. 2007.október 4-5. Eger, 2007
Németh András: Der Sonderweg der ungarischen Universitätspädagogik nach 1945 – Ein Fallbeispiel: die Entwicklung der Universitätspädagogik in Budapest (1945-1952), In: Hopfner, J.-Németh, A.-Szabolcs, É. (Hrsg.): Erziehungswissenschaft – Kindheit – Schule in Mitteleuropa (1948-2008). Lang Verlag, Wien, Frankfurt am Main, et.al, 2009
Pukánszky Béla: Paradigmenwechsel oder Konsolidierung? Die Rolle György Ágostons in der Szegediner erziehungswissenschaftlichen Schule in den Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg, In: Hopfner, J.-Németh, A.-Szabolcs, É. (Hrsg.): Erziehungswissenschaft – Kindheit – Schule in Mitteleuropa (1948-2008). Lang Verlag, Wien, Frankfurt am Main, et.al, 2009
Mikonya György: Education and Revolution – Images from the Hungary of 1956, In: Hopfner, J.-Németh, A.-Szabolcs, É. (Hrsg.): Erziehungswissenschaft – Kindheit – Schule in Mitteleuropa (1948-2008). Lang Verlag, Wien, Frankfurt am Main, et.al, 2009
Németh András-Biró Zsuzsanna (szerk.):: A magyar neveléstudomány diszciplináris fejlődése és kommunikációs gyakorlata a 20. század második felében, Gondolat Kiadó, Budapest. (Neveléstudomány-történeti Tanulmányok), 2009
Németh András: A magyar egyetemi neveléstudomány szocialista paradigmájának kialakulása az 1945-1953 közötti időszakban., In: Németh A.-Biró Z. (szerk.): A magyar neveléstudomány diszciplináris fejlődése és kommunikációs gyakorlata a 20. század második felében. Gondolat Kiadó, Budapest. (Nev, 2009
Pukánszky Béla: A tudományos nómenklatúra kialakulása a szegedi egyetemen Tettamanti Béla és Ágoston György példáján., In: Németh A.-Biró Z. (szerk.): A magyar neveléstudomány diszciplináris fejlődése és kommunikációs gyakorlata a 20. század második felében. Gondolat Kiadó, Budapest. (Nev, 2009
Biró Zzsuzsanna Hanna: A magyar neveléstudományi kommunikáció jellemzői (1997-2006) megjelenés alatt, Magyar Pedagógia, 2009
Biró Zsuzsanna Hanna: A magyar neveléstudományi kommunikáció szereplői, In: Németh A.-Biró Zs. (szerk.):: A magyar neveléstudomány diszciplináris fejlődése és kommunikációs gyakorlata a 20. század második felében, Gondolat, Budapest., 2009
Bárd Edit: Referenciaszemélyek a magyar neveléstudományi diskurzusokban, In: Németh A.-Biró Zs. (szerk.):: A magyar neveléstudomány diszciplináris fejlődése és kommunikációs gyakorlata a 20. század második felében, Gondolat Kiadó, Budapest, 2009
Pap K. Tünde: Hivatkozások a hazai neveléstudományi folyóiratokban, In: Németh A.-Biró Zs. (szerk.):: A magyar neveléstudomány diszciplináris fejlődése és kommunikációs gyakorlata a 20. század második felében, Gondolat Kiadó, Budapest, 2009
Pukánszky Béla: Das Pädagogische Komitee an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in den Jahren 1950-1956, In: Häder – Wiegmann (Hg.): Die Akademie der Pädagogischen Wissenschaften im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik. Peter Lang, Frankfurt, 2007. 91-105., 2007
Sanda I. Dániel: Számítógépes diskurzus-tartalomelemzés. Új lehetőségek a pedagógiatörténeti kutatásokban., In: Pukánszky Béla (szerk.): Új utak a neveléstörténet-írás historiográfiájában és metodológiájában. Gondolat Kiadó, Budapest, 214-219., 2008
Varga Kornél: Egy új számítógépes diskurzuselemző technológia., In: Pukánszky Béla (szerk.): Új utak a neveléstörténet-írás historiográfiájában és metodológiájában. Gondolat Kiadó, Budapest, 220-226., 2008
Németh, András: Erziehungswissenschaft – Kindheit – Schule in Mitteleuropa (1948-2008), Nemzetközi Szimpózium Eger, 2008. október szervezése, 2008
vissza »