Family and institutional socialisation of constructive competition from early childhood to youmg adulthood with special emphasis on coping with winning and losing  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46603
Type K
Principal investigator Fülöp, Márta
Title in Hungarian A konstruktív versengés családi és intézményes szocializációja a kisgyerekkortól a fiatal felnőttkorig különös tekintettel a győzelem és vesztés kezelésére
Title in English Family and institutional socialisation of constructive competition from early childhood to youmg adulthood with special emphasis on coping with winning and losing
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute for Psychology, HAS
Participants Berkics, Mihály
Sándor, Mónika
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 8.790
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az eredmények szerint már az óvodás gyerekek képesek versengő választásaikat indokolni és a magyar óvodások több versengő választ adnak mint a kínaiak. A 8-9 éves gyerekek versengésfogalma leginkább a strukturált versenyekre vonatkozik, ezen belül leginkább a sportra. Ebben az életkorban a gyerekek már tisztában vannak a győzelmet és vezstést kísérő érzelmekkel és ezeket képesek adekvát módon ábrázolni is. Általános iskolában és gimnáziumban a tanárok gyakrabban alkalmaznak versengő feladatmegoldást és gyakrabban szólítanak fel spontán módon versengésre, mint együttműködésre. A magyar iskolai gyakorlathoz képest az angol iskolában gyakori a versengés és az együttműködés is, a szlovén iskolában pedig az együttműködésre késztetés dominál. A magyar iskolában versengés során több szabálytalanság fordult elő, mint az angol illetve a szlovén sikolában. A magyar gimnazisták és egyetemisták a versengést tartalmazó tanórákat és kurzusokat pozitívabban ítélik meg, mint a versengést nem tartalmazóakat. A serdülők győzelemre és vesztésre vonatkozó reakciói mintázatokba rendeződnek, és ezek a mintázatok a versengéssel való konstruktívabb/sikeresebb és destruktívabb/sikertelenebb megküzdést képviselik. A versengésben a szabálytalanság számos érzelmi, viselkedésbeli és kapcsolati destrukciót eredményez és a szabálytartó versengéssel szemben megnehezíti a szolidaritást győztes és vesztes között.
Results in English
According to our results children already at the kindergarten age are able to give an adequate explanation to their competitive choices in a sharing task and Hungarian kindergarten children have competitive choices more often than Chinese. 8-9 years-old are familiar with the concept of competition and they connect it mainly with structured competitions, contests and sports. At this age children are aware of the emotions that accompany winning and losing and they are able to depict them in their drawings. Both in primary and secondary school teachers apply competitive learning tasks more often than cooperative ones. Compared to the observed practice in the Hungarian schools, teachers in England apply competitive and cooperative task structure equally often, while Slovenian teachers mainly apply cooperative techniques. More rule-breaking during competition was observed in the Hungarian school. Secondary and university students have a more favourable experience with lessons that contain competition than with lessons that lack the competitive element. Adolescents' reactions to winning and losing have qualitatively different patterns and these patterns are different in terms of their potential to contribute to a constructive versus a destructive coping with winning and losing. Rule-breaking in a competitive process has destructive consequences emotionally, behaviourally and interpersonally, and makes it difficult to keep solidarity between the winner and the loser.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=46603
Decision
Yes

 

List of publications

 
Fülöp, M, Sándor, M.: Cross-Cultural Understandings from Social Psychology on cooperation and competition., . In. A. Ross (eds.) Citizenship Education: Europe and the World. London Metropolitan University. CD-ROM.75-89, 2006
Pergar Kuscer, M., Fülöp, M., Ross, A., Razdevsek Pucko, C., Read, B., Sándor, M., Berkics, M., Hutchings, M.: Teachers’ subjective meaning of cooperation and competition revealed by associations in three countries: Hungary, Slovenia and the U.K.., .. IV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest. Október 20-22. 333. o., 2004
Sándor, M., Fülöp, M.: A családi és az iskolai szocializáció hatása a versengés és az együttműködés kisiskoláskori alakulására., IV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest. Október 20-22. 201.o., 2004
Sándor, M., Fülöp, M.: Versengés, győzelem, vesztés, irigység és féltékenység - A versengéssel kapcsolatos fogalmak kisiskolásoknál., Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlésén. Május 27-29 Debrecen. P. 220., 2004
Smart, S., Read, B., Ross, A., Fülöp, M., Pergar Kuscer, M., Razdevsek Pucko, C., Sándor, M.: Primary School Children’s Views of Cooperation and Competition in England, Slovenia and Hungary: comparisons by country and by gender., In: A. Ross (eds.) Teaching Citizenship. London Metropolitan University, 2005
Sándor, M., Fülöp, M. Read, B., Ross, A., Smart, S., Pergar Kuscer, M., Razdevsek Pucko, C.: Competition in classroom: primary school teachers’ view in Hungary, Slovenia and the UK., In: A. Ross (eds.) Teaching Citizenship. London Metropolitan University, 2005
Razdevsek-Pucko, C., Pergar Kuscer, M., Fülöp, M., Ross, A., Read, B., Hutchings, M., Smart, S., Sándor, M.: Teachers’ views on cooperation., In: A. Ross (eds.) Teaching Citizenship. London Metropolitan University, 2005
Fülöp, M., Berkics, M.: Cognitive, emotional and behavioural coping with winning and losing in adolescence, Előadás a XIIth European Conference on Developmental Psychology. August 24-28, Tenerife, Spain. CD-ROM., 2005
Sándor, M., Fülöp, M.: Concepts on competition in 8-9 years old children., Előadás a XIIth European Conference on Developmental Psychology. August 24-28, Tenerife, SpainCD-ROM., 2005
Fülöp, M.: A versengés hatása a tanórai motivációra., Előadás az Országos Neveléstudományi Konferencián. Október 6-8, Budapest. 132. old., 2005
Sándor, M., Fülöp, M.: 8-9 éves tanulók nézetei az együttműködésről és a versengésről., Előadás az Országos Neveléstudományi Konferencián. Október 6-8, Budapest. 133. old., 2005
Fülöp, M.: The role of competition in school perceived by Japanese, Hungarian and American high school students., International Conference on Child Development in Family, School and Cultural Contexts: Focus on Asia’s Educational Miracle, October 28-29, Inha University,, 2006
Schneider, B.H, Soteras de Toro, M. sP., Woodburn, S., Fülöp, M., Cervino, C., Bernstein, S., Sandor, M.,: Cross-cultural differences in competition among children and adolescents., . In: Chen, X., French. D., Schneider, B. (eds.) Peer Relationships in Cultural Context. Cambridge University Press. 310-339, 2006
Fülöp, M., Sándor, M., Orosz, G.: Az együttműködés és a versengés a tanórán., Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged. Április 20-22. p. 99., 2006
Fülöp, M.,: Do competition and cooperation improve learning? Comparing English, Hungarian and Slovenian students’ and teachers’ views., 26th International Congress of Applied Psychology. July 16-21, Athens, Görögország. CD-ROM, 2006
Sándor, M., Fülöp, M., Ross, A.: Magyar és angol gyerekek nézetei a versengésről és az együttműködésről. Egy kultúraközi összehasonlító vizsgálat eredményei., Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Budapest. Május 25-27. p. 181., 2006
Fülöp, M.: Does competition contribute to happiness or ruins it?, „Man and happiness” Vth Congress of the Slovenian Psychological Association. November 8-11, Ljubljana, Szlovenia. p.12., 2006
Fülöp, M.: Developmental and cross cultural aspects of cooperation and competition, „Man and happiness” Vth Congress of the Slovenian Psychological Association. November 8-11, Ljubljana, Szlovenia. p.12., 2006
Fülöp, M.: Az egyén versenyképességének lehetőségei, Új Pedagógiai Szemle, 1,, 2007
Smart, S., Sándor, M., Razdevsek-Pucko, C.: An analysis of pupils’ discussion, A.Ross, M. Fülöp, M. Pergar Kuscer (eds) Teachers’ and Pupils’ Constructions of Competition and Cooperation.Ljubljana:University of Ljubljana Press.159-173, 2006
Read, B., Razdevsek-Pucko, C, Sándor, M.: Gender, competition and cooperation., A.Ross, M. Fülöp, M. Pergar Kuscer (eds) Teachers’ and Pupils’ Constructions of Competition and Cooperation.Ljubljana:University of Ljubljana Press.159-173, 2006
Sándor, M. (2006): Children’s Views of Family and Institutional Socialization on Competition and Cooperation., In. A. Ross (eds.) Citizenship Education: Europe and the World. London Metropolitan University. CD-ROM., 2006
Sándor, M. (2006): Szülői- és tanári üzenetek a versengéssel, a győzelemmel és a vesztéssel kapcsolatban., VI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest. Október 26-28., 2006
Fülöp, M.: A sokarcú versengés, In: Czigler, I., Oláh, A. (szerk) Találkozás a pszichológiával. Budapest: Osiris. 228-258, 2007
Fülöp, M.: Socialization for cooperative and competitive citizen: a classroom observation study., Tovima Ton Koinonikon Episthmon (The Social Science Forum- www. uth.gr/tovima) Special Issue: Identity, Europe and Citizenship. Vol. 51. Winter., 2007
Sándor, M., Fülöp, M.: Gender differences in competition in childhood: coping with winning and losing, In A. Ross (eds) Identity and Citizesnhip in Europe. London: Metropolitan University 465-475, 2007
Fülöp, M.: Hungary, In. J.J. Arnett (eds.) International Encyclopedia of Adolescence. London: Routledge. 441-467, 2006
Fülöp, M.: Versengés a japán iskolában., In. Győri János. Az oktatás világa Kelet.Ázsiában: Japán és Szingapúr. Gondolat Könyvkiadó: Budapest. 333-364, 2006
Ross, A., Fülöp, M., Pergar Kuscer, M.: The background to this study, In: A.Ross, M. Fülöp, M. Pergar Kuscer (eds) Teachers’ and pupils’ constructions of competition and cooperation. Ljulbljana: University of Ljubljana Press. 5-15, 2006
Fülöp, M.: Competition and cooperation in the psychological literature: developmental and cross-cultural perspective., In: A.Ross, M. Fülöp, M. Pergar Kuscer (eds) Teachers’ and pupils’ constructions of competition and cooperation. Ljulbljana: University of Ljubljana Press.37-59, 2006
Ross, A., Fülöp, M., Pergar Kuscer, M.: The three-country study: background and methodological approaches., In: A.Ross, M. Fülöp, M. Pergar Kuscer (eds) Teachers’ and pupils’ constructions of competition and cooperation. Ljulbljana: University of Ljubljana Press.71-93, 2006
Razdevsek-Pucko, C., Read, B., Fülöp, M.: The observations in classrooms., In: A.Ross, M. Fülöp, M. Pergar Kuscer (eds) Teachers’ and pupils’ constructions of competition and cooperation. Ljulbljana: University of Ljubljana Press.95-123, 2006
Smart, S., Fülöp, M., Pergar Kuscer, M.: Teacher’s discourses of competition., In: A.Ross, M. Fülöp, M. Pergar Kuscer (eds) Teachers’ and pupils’ constructions of competition and cooperation. Ljulbljana: University of Ljubljana Press.125-158, 2006
Fülöp, M., Ross, A., Pergar Kuscer, M.: Conclusions., In: A.Ross, M. Fülöp, M. Pergar Kuscer (eds) Teachers’ and pupils’ constructions of competition and cooperation. Ljulbljana: University of Ljubljana Press.231-241, 2006
Wu, J., Shi, F., Zang, C.L., Fülöp, M., Bai, X.: A research on undergraduates’ competition cognition., Psychological Science. Vol. 30.No.2. p 293-296, 2007
Fülöp, M.: Does competition motivate and contribute to learning? The students’ perspective., 12th European Congress of the European Association for Reasearch on Learning and Instruction. Augusztus 28- szeptember 1. Budapest CD-ROM, 2007
Fülöp, M.: Együttműködő versengés, PSZINAPSZIS. Budapest. Április 13-15. p. 14.15., 2007
Ross, A., Fülöp, M., Pergar Kuscer, M.: Teachers’ construction of cooperation, competition and citizenship: a comparison of teachers in London, Budapest and Ljubljana., Citizenship Teaching and Learning. Vol.3. 1. 45-58, 2007
Fülöp, M.: Verseny a társadalomban – verseny az iskolában., VII. Nevelésügyi Kongresszus. Az oktatás közügy. In: Benedek András, Hungler Diána (szerk.) 51-74., 2008
Fülöp, M.: Szenvedély, versengés, szégyen és büntudat japán módra. Nacume Szószeki „Kokoro” című művében., Lélekelemzés. 3. 1. 84-109, 2008
Fülöp, M.: Néhány kérdés a versengésről és a lehetséges válaszok., In: Gyöngyösiné Kiss Enikő (szerk.) Nyolc évtized. Tanulmányok a Magyar Pszichológiai Társaság életéből. Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság. 37-74., 2008
Fülöp. M.: Competition in cross-cultural and interdisciplinary perspectives., International Journal of Psychology, Vol. 43. No. 3-4., 2008
Fülöp. M.: Zdorovaja Konkurencia (oroszul), Psychologies. November, p. 158., 2008
Fülöp, M., Berkics, M., Roland-Levy, C.: Adolescents’ perception and attitude towards competition in economic life: the role of societal change., Előadás a Coping with demands of social end economic change című meghívott szimpóziumban, a XIth Conference of the European Association for Research on Adolescence kereté, 2008
Fülöp, M.: Happy and unhappy competitors: what makes the difference?, 4th European Congress of Positive Psychology, July 1-4, Opatija, Croatia. P.11., 2008
Fülöp, M., Bai, X., Berkics, M.: Coping with winning and losing among Hungarian and Chinese Adolescents., 20th Biennial Congress of the International Society for the Study of Behavioral Development. July 13-17, Würtzburg, Germany CD-ROM. Wiesbaden: Intercongress GmbH., 2008
Fülöp, M.: Competition in three-generations of Hungarian families: is there an effect of social change?, XIXth International Congress of the International Association of Cross-Cultural Psychology. July 27-31, Bremen, Germany. P. 410, 2008
Fülöp, M.: Az együttműködő versengő állampolgár nevelése: osztálytermi megfigyelések., Iskolakultúra. (közlésre elfogadva), 2009
Fülöp, M.: Kultúraközi és kulturális pszichológia Magyarországon., Magyar Pszichológiai Szemle (megjelenés alatt), 2009
Fülöp.M.: Competition often seen as negative, Business Hungary. Vol. XIX. 9. 8-9., 2008
Fülöp, M.: European representation of citizenship: the case of England and Hungary., In: I. Kovalcikova (ed.) Children’s Identity and Citizenship in the Visegrad Context. Proceedings of the International Academic Conference. Presov: University of Presov 3, 2007
Fülöp, M.: The development of social, economical, political identity among adolescents in the post-socialist countries of Europe., Stoke-on-Trent. Trentham Books and Sterling, USA. 11-39., 2005
Fülöp, M., Ross, A.: Growing up in Europe today: Developing identities among adolescents., Stoke-on-Trent. Trentham Books and Sterling, USA. 1-127 p., 2005
Ross, A., Fülöp, M., Pergar Kuscer, M.: Teachers’ and Pupils’ Constructions of Competition and Cooperation: A three-country study of Slovenia, Hungary and England., Ljubljana:University of Ljubljana Press. 1-266, 2006
Fülöp, M., Berkics, M.: A győzelemmel és a vesztéssel való megküzdés mintázatai serdülőkorban., Pszichológia, 27,3, 197-222, 2007
Fülöp, M., Ross, A., Pergar Kuscer, M., Razdevsek Pucko,: Competition and cooperation in schools. An English, Hungarian and Slovenian comparison., In F.Salili., R.Hoosain (Eds), Research in Multicultural Education and International Perspective, Vol 6: Culture, Motivation and Learning: A Multicultural Perspective. Gr, 2007
Sándor, M., Fülöp, M., Berkics, M., Xie, X.: A megosztó viselkedés kulturális és helyzeti meghatározói magyar és kínai óvodáskorú gyerekeknél., Pszichológia, 27, (4) 281-310, 2007
Fülöp, M.: Paradigmaváltás a versengéskutatásban., Pszichológia. 28.(2) 113-140, 2008
Fülöp, M., Sándor, M.: A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolások körében., Pszichológia. 28.(2) 195-220, 2008
Fülöp. M.: Educating the cooperative competitive citizen., In: K. Tirri (eds.) Educating moral sensibilities in Urban Schools. Rotterdam: Sense Publishers. 171-187., 2008
Schneider, B., Benenson, J., Fülöp, M., Berkics, M., Sándor, M.: Cooperation and Competition., In: P.K. Smith, C.Hart (Eds) Blackwell Handbook of Childhood Social Development. London: Wiley-Blackwell. (in press), 2009
Back »