Talaj és rhizobiológiai tulajdonságok dinamikája és befolyásolhatósága stressz-körülmények között  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46610
típus K
Vezető kutató Biró Borbála
magyar cím Talaj és rhizobiológiai tulajdonságok dinamikája és befolyásolhatósága stressz-körülmények között
Angol cím The dynamism and manipulation of soil and rhizobiological parameters at stress situations
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
résztvevők Anton Attila
Füzy Anna
Tóth Tibor
Villányi Ilona
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 10.062
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A talaj-növény-mikroba-klima rendszerekben fellelhető dinamikát, az élő és az élettelen környezeti (stressz)körülmények között létrejövő törvényszerűségeket monitoroztuk. Különböző gazdanövényekkel a gyökérrendszerben (rhizoszférában) a növekedésre pozitívan ható nitrogén-kötő és a foszfor-mobilizáló szimbionták kolonizációját és/vagy aktivitását havonként, szezonálisan, és évenként is vizsgáltuk tenyészedény- és tartamhatás-kísérletekben a rövid-idejű és tartós, természetes és mesterséges, egyszeres vagy kombinált stressz-tényezők értékelése céljából. Az egyszeri fém-dózisok és a kommunális és ipari szennyvíziszapokkal való kombinációk hatását vizsgáltuk 4 egymást követő évig. Összefüggést találtunk a hatóidő és a kitettség mértéke, valamint a mikrobák adaptációjának a foka között. Az élelmiszer-minőség- és biztonság szempontjából figyelt kórokozók az évenkénti alkalmazás során nem dúsultak fel. A szerves-anyag-kiegészítés a nehézfémek káros hatását csökkentette, a talajok termékenységét növelte. A szikes területeken öt halofita növényt havonként mintázunk 2 vegetációs évben. A kolonizáció mérsékelt égövre jellemző szabályos, szezonális ritmusa gazdanövény- és talajfüggő. A többszörös környezeti stressz (szikesség, szárazság) hatására a hasznos szimbiózis fokozódik, ami javítja a környezeti stressz elviselését. A növény-mikroszimbionta kapcsolat vizsgálata a környezet- és életminőség szükséges eszközének javasolható.
kutatási eredmények (angolul)
Potential dynamism of soil-plant-microbial-climatic systems was regularly monitored for studying the interrelations among the biotic and abiotic environmental stress-factors. The colonization and activity of some beneficial N2-fixing- and P-mobilizing microbe was assessed by a monthly, seasonal and annual frequency. Pot-experiments and natural ecosystems served as background, where the short- and long-term-, the natural- and man-made-, the simple- and combined stress were studied. Positive correlation was found between the affecting periods of the stressors, and their rates and also between the adaptation potential of the microsymbionts, becoming sensitive or stress-tolerant. Potentially pathogen microbes of the food-quality and safety were found to be non-accumulating after the repeated sewage-sludge applications. A reduced toxicity of the heavy metals was found at the combined organic treatments, by improving also the soil fertility. Five different halophytes in four different Hungarian salinic soils were sampled monthly for the mycorrhizal (AMF) colonization rates and its functioning. There were a typical seasonal dynamism of the AMF values found in that temperate ecosystems. Among the combined environmental stress (salinity, drought) the symbiotic activity become rather strong by improving the stress-tolerant ability of the colonized halophytes. Regular monitoring of the symbiosis could be suggested, as tools of the environmental health and quality.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1503/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Simon L, Biró B: Adalékanyagok, vörös csenkesz és Zn-toleráns arbuszkuláris mikorrhiza gombák szerepe a nehézfémekkel szennyezett gyöngyösoroszi bányameddő remediációjában, Agrokémia, Talajtan 54: 173-177, 2005
Biró B.: Impressions of the SETAC Prague meeting-2004, SETAC Globe, 5(4): 20-21., 2004
Biró B, Beczner J, Németh T: Problems on sludge-The Hungarian point of view, Proc. of joint DG JRC/DG ENV Workshop, Ispra (Eds. BM Gawlik, Marmo L). p. 31-35, European Comission. ISBN92-894-82-82-6, 2004
Füzy A, Biró B, Tóth T: szikes talajok néhány domináns halofita rhizoszféra közösségeinek összetételére, Proc. MTA Sz.Sz.M.TT. 12. Tud. ülése (Ed. L. Sikolya, L. Páy) Nyiregyházi Főiskola, p. 39-45., 2004
Angerer I, Ködöböcz L, Biró B: Mikrobacsoportok herbicid-szennyvíz kombinációkkal szembeni érzékenységének vizsgálata modellkísérletben, Agrokémia és Talajtan, 53: 331-342, 2004
Beczner J, Jankó Sz, Biró B: Occurence of microbes of food safety importance in soils treated with sewage sludge, Acta Microbiol. Immunol. Hung. 51: 216-217, 2004
Simon L, Kovács B, Biró B: Phytostabilisation of heavy metals in the rhizosphere of red fescue grown in AMF inoculated mine Spoils, In: Internat. Congress Rhizosphere-2004. Abstract of Papers, p. 124., 2004
Biró B, Angerer IP, Ködöböcz L, Beczner J: Food-quality and safety of green-pea by rhizobiological investigations in sewage sludge amended soils, In: Internat. Congress Rhizosphere 2004. Abstract of Papers, p. 125, 2004
Barea JM, Vivas A, Biró B, Azcón R: Mycorrhizosphere tailoring for the bioremediation of heavy metals contaminated environments., In: International Congress Rhizosphere 2004, Abstract of papers, p. 54., 2004
Biró B, Füzy A, Ködöböcz L, Molnár E: Mycorrhizal colonisation of grass-type ecosystems affected by salinity, drought or different light intensity, In: Sci. Progr. and abstract of COST Action 838. \"Exploring and exploting the natural AM fungal diversity in stressed soil-plant systems. EEZ,CSIC, Granada, p. 70., 2004
BIRÓ B, VILLÁNYI I, FÜZY A, NAÁR Z: Baktériumok és gombák kolonizációja génmódosított (Bt-) és izogénes és kontroll kukorica rhizoszférájában, Agrokémia, Talajtan 54: 189-203, 2005
HEGEDŰS A, BIRÓ B, BAYOUMI HEAM, KECSKÉS M: Pseudomonas inoculation for improving the flower quality of gerbera (Gerbera jamesonii). ban, Acta Microbiol. Immunol. Hung. Suppl. 52: 56., 2005
KÖDÖBÖCZ L, HALBRITTER A, MOGYORÓSI T. BIRÓ B.: BOX-PCR characterisation of Rhizobium populations. In: Understanding and modelling plant-soil interactions in the rhizosphere environment. Handbook of methods used in rhi, : http://www.descience.net/COST631/handbook, 2006
VILLÁNYI I, FÜZY A, NAÁR Z, BIRÓ B, MÁRIALIGETI K.: Which microbiological parameters can be different int he rhizosphere of the gene-modified Bt corn?, Acta Microbiol. Immunol. Hung. Suppl. 52: 172, 2005
BIRÓ B, ANGERER IP, KÖDÖBÖCZ L, BECZNER J.: Food quality and safety of green pea by rhizobiological investigations in sewage sludge amended soils., Proc. of Rhizosphere 2004 (ed. by A. HARTMANN et al.). GSF Bericht, Germany, 2005
SIMON L, KOVÁCS B, BIRÓ B.: Stabilization of metals in the rhizosphere of red fescue grown in AMF inoculated mine spoil., Stabilization of metals in the rhizosphere of red fes Proc. of Rhizosphere 2004 (ed. by A. HARTMANN et al.). GSF Bericht, G.p.225, 2005
BIRÓ B.: Root dilution analysis. In: Understanding and modelling plant-soil interactions in the rhizosphere environment. Handbook of methods used in rhizosphere research. Chapter, : http://www.descience.net/COST631/handbook, 2006
BIRÓ B, SIMON L.: Gondolatok a Nemzetközi Rhizoszféra Kongresszuson elhangzottakhoz, Agrokémia, talajtan 54: 243-249., 2006
Pacsuta P, Ködöböcz L, Biró B: Biodetektálási módszerek ki-, illetve továbbfejlesztése egy szárazságtűrő modell-baktérium segítségével (TÁJ-BAKTER), EKO-2005 Környezetvédelmi és Innovációs Konferencia, Budapest - környezetbarát találmány, 2005
Vivas A., Biró B., Ruiz-Lozano JM, Barea JM, Azcón R.: Two bacterial strains isolated from a Zn-polluted soil enhance plant growth and mycorrhizal efficiency under Zn stress, Chemosphere, 62: 1523-1533, 2006
VIVAS A., BAREA J.M., BIRÓ, B., AZCÓN R.: Effectiveness of autochthonous bacterium and mycorrhizal fungus on Trifolium growth, symbiotic development and soil enzymatic activities in Zn contaminated soil., Journal of Applied Microbiology 100: 587-598., 2006
VILLÁNYI I, FÜZY A, BIRÓ B: Non-target microorganisms affected in the rhizosphere of transgenic Bt corn., Cereal Research Communications, 34: 105-109, 2006
SIMON L., TAMÁS J., KOVÁCS E., KOVÁCS B., BIRÓ B: Stabilisation of metals in mine spoil with amendments and growth of red fescue in symbiosis with mycorrhizal fungi., Plant Soil Environment, 52: 385-391, 2006
NAÁR Z, BIRÓ B.: Species composition of indigenous Trichoderma fungi affected by Cd, Ni and Zn heavy metals in calcareous chernozem soil, Agrokémia, Talajtan, 56: 261-270., 2006
POSTA K., FÜZY A, BIRÓ B.: Mycorrhizal colonisation of clover after 12 years of metal adaptation in a calcareous chernosem soil., Bullet. Szent Istvan University, p. 81-88., 2006
BIRÓ B, SEREGÉLY ZS, BECZNER J, KORBÁSZ M, VILLÁNYI I, KAFFKA KJ: Investigation of sewage sludge treatments on soils by microbial and NIR spectroscopic tools., Geophys. Res. Abstr. 8: 10954, 2006
KÖDÖBÖCZ L., ANTONYUK L., BIRÓ B.: Fate of Azospirillum inoculum species influenced by the antagonistic properties of some alternative carriers., Acta Microbiol. Immunol. Hung. 53: 299-300, 2006
VIVAS A., VÖRÖS I, BIRÓ B., CAMPOS E., BAREA J.M., AZCÓN R: Symbiotic efficiency of autochthonous arbuscular mycorrhizal fungus (G. Mossae) and Brevibacillus sp. isolated from cadmium polluted perties of some alternative carriers., Environment. Pollut. 126: 179-189., 2003
BIRÓ B., FÜZY A., SIPEKY CS., VILLÁNYI I., CSETE S., BORHIDI A., CZAKÓ-VÉR K.: Talaj és kezelésfüggő mikrobiológiai aktivitás Szarvasi-1 energiafű rhizoszférájában. p. 24-30., In: Proc. of II. Kárpát-medencei Környezettud. Konf. (MAJER J. ed.), PTE, MTA PAB, Pécs., 2006
BIRÓ B., VILLÁNYI I.: A MON 810 tarlómaradványainak lebomlása és a talajban élő mikroorganizmusok. p. 22-25. In: Mezőgazdasági géntechnológia. Elsőgenerációs GM növények, Országgyűlési Nyilt Napok, Mikrobiológiai vizsgálatok (szerk. DARVAS B), Budapest (on line terjesztve), 2006
BIRÓ B., ANTONYUK LP.: Factors affecting the Azospirillum-maize interaction and the success of artificial inoculation. p. 6-7., In: Proc. of. “Strategy of microorganisms and plants in stressed environments, Saratov, Russia, 2006
BIRÓ B.: Rhizosphere symbiosis rooted in a long history in Hungary, . ISS Symbiosis International, 9 (1): 5., 2005
Biró B: A nehézfémek, a mikrobák és a magasabbrendű növények közötti kölcsönhatások értékelése, és a „Gödöllői Mikrobiológiai Műhely”, Agrokémia, Talajtan 55: 551-556., 2006
Biró B: A talajtermékenység megőrzésénk új, alternatív megoldásai és horizontális patogén-kontroll az EU tagországokban., International Conference on „Environment and Landscape identity in Rural Europe, TU, Zvollen, Selmecbánya, Abstract of papers, p. 56., 2006
SIMON L., BALÁZSY S., BIRÓ B.,: Phytoextraction of selenium and selection of Se-tolerant microbes from a contaminated soil., In: „From understanding and modelling to applicat. managing the nat. potentials of rhizosph. designing rhizotechnologies” COST 631 meeting, Abstract, p.54., 2006
BIRÓ B., FÜZY A, MOLNÁR E.: Seasonal pattern of mycorrhizae-Brachypodium pinatum symbiosis influenced by light intensity and drought conditions, 5th ISS Congress, Wienna, Program, abstracts, participants, p. 85., 2006
RAUSCH P (Konzulens Biró B): Komposztok mennyiségi és minőségi értékelése egy hazai talajon a biológiai aktivitás alapján., TDK Dolgozat és Diplomamunka, Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros, pp. 45., 2006
Simon L, Biró B, Széles É, Balázsy S: Szelén fitoextrakciója és mikrobacsoportok előfordulása szennyezett talajokban., Agrokémia és Talajtan, 56: 161-172., 2007
Biró B.: A komposztfelhasználás optimalizálása mikrobiológiai vizsgálatokkal., Dunaújvárosi Főiskola Közleményei, 2007; 29(1): 161-168., 2007
Biró B, Biró Zs, Radics L, Németh T, Monori I.: Fejes saláta elemfelvétele és minősége juhtrágya alapú komposztok hatására., Kertgazdaság, 2007; 39(3): 38-45., 2007
Biró B.: „Fitotechnológiák a fenntartható földhasználat és az élelmiszerbiztonság szolgálatában”. „Arbuszkuláris mikorrhiza termékek és alkalmazásuk a mezőgazdaságban”. Az Európai Tudományos és Technológiai Kooperációk (COST) régi, 8.59-es és új, 8.70-es számú akciói., Agrokémia és Talajtan, 55: 551-556., 2007
Biró B.: Küzdelem a túlélésért - mikrobiális stratégiák és a talajállapot, Biokultúra, 2007(6): 23-25., 2007
Hegedűs A, Biró B.: Az árpa mag és a csíranövény mikrobiológiai kezeléseinek talajállapot-függő hatása. p. 317-322. In: Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ, Tudományos konferencia., In: Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ, Tudományos konferencia, (Szerk. Tóth T., Tóth G, Németh T, Gaál Z), Keszthely, MTA TAKI, ISBN 978-963-87616, 2007
Biró B, Biró Zs, Monori I, Blaskó L, Németh T.: A foszfor-kiegészítés talajfüggő mikrobiológiai hatásai juhtrágya alapú komposztoknál., In: Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ, Tudományos konferencia, (Szerk. Tóth T., Tóth G, Németh T, Gaál Z), Keszthely, MTA TAKI, ISBN 978-963-87616, 2007
Makádi M., Tomócsik A., Orosz V., Bogdányi Zs., Biró B.: Effect of a biogas-digestate on some microbiological properties of the amended soils., Cereal Res. Communication, 35: 741-745., 2007
Villányi I, Bakonyi G, Naár Z, Biró B.: Decomposition rates of Bt corn and non-Bt corn residues in the soil., Acta Microbiol. Immunol. Hung. 54: 142-143, 2007
Hegedűs A, Pacsuta P, Biró B.: Early growth retardation of mycorrhiza-inoculated tomato, but better yield finally in a soil-free system., Acta Microbiol. Immunol. Hung. 2007; 54: 46-47., 2007
Füzy A, Tóth T, Biró B.: Mycorrhizal colonization rates affected by drought and salinity in a model experiment., Acta Microbiol. Immunol. Hung., 54: 37-38., 2007
Biró B, Füzy A, Antonyuk LP, Kamnev A, Lukács A, Németh T.: Regular dynamics of plant-microbial colonization in sewage sludge treated soils., Acta Microbiol. Immunol. Hung.; 54: 14-15., 2007
Biró B., Füzy A, Köves-Péchy K: Enhanced plant performance parameters by the synergistic interaction of microsymbionts in the rhizosphere of maize and greenpea in a modell experiment. p, In: Fate of pollutants in the plant/rhizosphere system: Fundamental aspects and their significance for field application – prospects and research needs. Vilnius,; p. 143., 2007
Simon L, Széles É, Balázsy S, Biró B.: Selenium phyto-extraction, speciation and microbial groups in Se-contaminated soils., In.: “Biogeochemistry of trace elements: environmental protection, remediation and human health”. (Eds. Y. G. Zhu et al.), Tsinghua Univ. Press, Bei Jing, China. ISBN 978, 2007
Biró B, Ködöböcz L, Kamnev AA, Antonyuk LP.: In: MicroorganimPhenotypic and genotypic variability of lupine nitrogen-fixing bacteria isolated from two agricultural pratices. i i bioszfera: Materiali mezsdunarodnoj naucsnoj konfeencii: Moszkva, Insztitut mikrobiologii im. C.N. Vinogradszkovo RAN, MAKC Press. ISBN 978-5-317-02128-3. 2007., In.: “Biogeochemistry of trace elements: environmental protection, remediation and In: Microorganimi i bioszfera: Materiali mezsdunarodnoj naucsnoj konfeencii: Moszkva, I, 2007
Orosz V, Makádi M, Tomócsik A, Biró B, Márton Á: Relationships among the soil biological, soil physico-chemical parameters and the crop yield in digestate experiments., II. International Conference on Environmental, industrial and applied microbiology, BioMicroworld, 2007. Abstract of papers. p. 180., 2007
BIRÓ B.: A környezeti állapot megőrzésének, indikálásának és helyreállításának mikrobiológiai eszközei a növény-talaj rendszerben, Akadémiai doktori értekezés és tézisei, pp. 105+28. Magyar Tudományos akadémia,, 2006
BIRÓ B, POSTA K, FÜZY A, KÁDÁR I, NÉMETH T.: Mycorrhizal functioning as part of the survival mechanisms of barley (Hordeum vulgare L) at long-term heavy metal stress., Acta Biol. Szegediensis, 49: 65-68., 2005
BIRÓ B, FÜZY A, KÁDÁR I, POSTA K: Sensitivity of mycorrhizal fungi inside and outside the barley rhizosphere at long-term heavy metal stress. p. 276-280., In: Proc. of Trace elements in the food chain. (Eds. SZILÁGYI M, SZENTMIHÁLYI K), SZTE ÁOK Nyomda, Budapest., 2006
BIRÓ B., KÖVES-PÉCHY K, TSIMILLI-MICHAEL M, STRASSER RJ: Role of the beneficial microsymbionts on the plant performance and plant fitness., In: Soil Biology, Vol. 7, Microbial Activity in the Rhizosphere (eds: KG MUKERJI, C MANOHARACHARY, J SINGH). Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2006. p. 265-296., 2006
Biró B, Pacsuta P, Simon L.: Sensitive or tolerant adaptation of Rhizobium bacteria as a function of the short and long-term loads of the Zn metal salt, Cereal Res. Communication, 35: 261-265., 2007
FÜZY A, TÓTH T, BIRÓ B.: Seasonal dynamics of mycorrhiza (AMF) colonization in the rhizosphere of some dominant halophytes, Agrokémia, Talajtan, 56: 231-240., 2006
Füzy A, Tóth T, Biró B.: Mycorrhizal colonisation can be altered by the direct and indirect effect of drought and salt in a split root experiment., Cereal Res. Communication, 35: 401-405., 2007
Ködöböcz L, Biró B, Bayoumi HEAF, Kecskés M.: Activation of native Rhizobium population with composted and digested wastes on two alfalfa varieties., Cereal Res. Communication, 35: 657-661., 2007
PACSUTA P, KÖDÖBÖCZ L, BIRÓ B.: Drought-driven respond of fast and slow growing components of an adapted clover Rhizobium strain., Acta Biol. Szegediensis, 49: 167-170, 2005
VIVAS, A., BIRÓ, B., NÉMETH T., J.M., BAREA, J.M, AZCÓN, R: Nickel-tolerant Brevibacillus brevis and arbuscular mycorrhizal fungus can reduce metal acquisition and nickel toxicity effects in plant growing in nickel supplemented so, Soil Biology & Biochemistry 38: 2694-2704, 2006
vissza »