Az ép és kóros porcszövet változása in vitro kísérletekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46615
típus K
Vezető kutató Módis László
magyar cím Az ép és kóros porcszövet változása in vitro kísérletekben
Angol cím Alteration of normal and pathological cartilage tissue under in vitro conditions
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely ÁOK Anatómiai Szövet- és Fejlődéstani Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Felszeghy Szabolcs
Gáspár Levente
Mészár Zoltán Mihály
Molnár Péter
Szekanecz Zoltán
Szentesiné dr. Holló Krisztina
Zákány Róza
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 13.611
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Pályázati ciklusunk 4 éve alatt az alábbi fontosabb eredményeket értük el: 1. A porcosodó „high-density”sejtkultúrákon végzett kísérleteinkkel kimutattuk, hogy az oxidatív stressz csökkenti a képződő porc mennyiségét és az osztódó sejtek proliferációs képességét. Az oxidatív stressz a kalcineurin (PP2B) aktivitását és expresszióját csökkenti, míg az ERK és a Sox9 foszforilációja fokozódott. A kalcineurin farmakológiai inhibítora a ciklosporin hasonló hatással van a kultúrákra (Zákány és mtsai, 2005). 2. A mozaikplasztika továbbfejlesztése során humán műtéteket követően vett biopsziás minták hisztokémiai vizsgálatával igazoltuk, hogy a graft és host hialin porca és csontja az esetek döntő többségében tökéletesen fúzionál, a graft hialin porca csak néhány esetben alakul át rostos porccá (Hangody és mtsai, 2004; Hangody és Módis, 2006). Állatkísérletekkel igazoltuk, hogy a használt graft átmérőjének növelése stabilabb beépülést eredményez (Kordas és mtsai, 2006). Szövettani vizsgálataink során megerősítést nyert, hogy a mozaikplasztika lovakon is sikerrel végezhető (Bodó és mtsai, 2004). A donor-csatornák keletkezésével okozott komplikációk (vérzés) csökkentésére a PolyAktív biodegradábilis tömeszelőanyag jól alkalmazható (Bartha és mtsai, 2008). 3. Bizonyítottuk, hogy a makrofágok kulcsfontosságúak a RA patogenezisében. (Szekanecz és Koch, 2007). Rámutattunk az angiogenezist befolyásoló lehetőségekre az RA-terápiájában (Szekanecz és mtsai, 2005).
kutatási eredmények (angolul)
The following major new results were obtained: 1. Using chondrifying high density mesenchymal cell culture, we could detect that the oxidative stress decreases the chondrogenesis and the proliferation of chondrocytes. The oxidative stress decreases the activity and expression of calcineurin (PP2B), but the phosphorylation of ERK and Sox9 is elevated. Cyclosporine A, had the same effects on these cultures (Zákány et al, 2005). 2. In order to the further development of the mosaicplasty (MP), human biopsy samples taken after MP were analyzed histochemically. We demonstrated a complete fusion of the hyaline cartilage and bone of the donor and recipient areas in most cases. Exceptionally, the hyaline cartilage of the grafts is transformed to fibrocartilage (Hangody et al, 2004, Hangody and Módis, 2006). Using animal experiments, we came to the conclusion that the incorporation of the grafts can be improved by increasing the diameters of the grafts (Kordas et al, 2006). Clinical and histological investigations provided evidences about the successful application of MP also in horses (Bodo et al, 2004). To avoid the bleeding from the donor site, a biodegradable polymer material, polyactive, was successfully used for donor site filling in human MPs (Bartha et al, 2008). 3. We elucidated that macrophages can be regarded as possible target cells in the therapy of RA (Szekanecz and Koch, 2007). Therapy of RA by influencing angiogenesis is also discussed (Szekanecz et al, 2005).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1505/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szerb, I., Karpati, Z., Hangody, L.,: In vivo arthroscopic cartilage stiffness measurementin the knees, J Orthop. Sports Phys. Ther.36(10)739-750, 2006
Szekanecz, Z., Gaspar, L., Koch, A.E.: Angiogenesis in rheumatoid arthritis., Front Biosci 10 1739-41753., 2005
Módis, L., Hangody, L., de Wijn, J., Pieper, J.: Evaluation of PEGT/PBT scaffolds for human donor site filling during mosaicplaty., Biomaterials Conference, Memphis, USA, 2005
Kordas, G., Szabo J.S., Hangody, L.: Primary stability of osteochondral grafts used in mosaicplasty, Arthroscopy 22(4): 414-421., 2006
Zákány, R., Juhász, T., Matta, Cs., Szíjgyártó, Z., Czifra, G., Módis, L., Gergely, P.: Protein phosphatase 2A is a positive, while calcineurin is a negative regulator of chondrogenesis, FECTS XXth and ISMB meeting, Oulu, Finland, 2006
Zengerink, M., Szerb, I., Hangody, L., Dobirak, RM., Ferkel, RD., van Dijk, CN.: Current concepts: treatment of osteochondral ankle defects., Foot Ankle Clin. 11(2): 331-359, 2006
Bartha, L., Hamann, D., Pieper, J., Péters, F., Riesle, J., vajda, A., Novak, P.K., Hangody, L.R., Vasarhelyi, G., van Blitterswisk, C., Kenyeres, A., Módis, L., Hangody, L.: A clinical feasibility study to evaluate the safety and efficacy of PEOT/PBT implants for human donor site filling during mosaicplasty., Közlésre előkészített kézirat, 2007
Szekanecz, Z., Koch, AE.: Macrophages and their products in rheumatoid arthritis, Curr Opin Rheumatol 19(3):289-95, 2007
Bartha, L., Hangody, L., Kaposi, N. P., Vajda, A.: The role of biodegradable materials in the treatment of articular cartilage defects, Joint Diseases and Related Surgery 18:101-107, 2007
Hangody, L., Duska, Zs., Kárpáti, Z.: Osteochondral plug transplantation, Jackson, D,: Mastertechniques in Orthopaedics; The Knee -2nd edition 395-409, 2007
Hangody, L., Ráthonyi, K.G., Duska, Zs., Vásárhelyi, G., Füles, P., Módis, L.: Autologous osteochondral mosaicplasty, J. Bone and Joint Surg. 86-A suppl. No.1 65-72, 2004
Zákány, R., Szíjgyártó, Zs., Matta, Cs., Juhász, T., Csortos, Cs., Szűcs, K., Czifra, G., Bíró, T., Módis, L., Gergely, P.: Hydrogen peroxide inhibits formation of cartilage in chicken micromass culture and decreases the activity of calcineurine: implication of ERK 1/2 and Sox9 pathways., Exp Cell Res 305: 190-199, 2005
Zákány. R., Bakondi, E., Juhász, T., Matta, C., Szíjgyártó, Z., Erdélyi, K., Szabó, E., Módis, L., Virág, L., Gergely, P.: Oxidative nstress-induced poly(ADP-ribosyl)ation in chick limb bud-derived chondrocytes, Int J. Mol Med 19(4): 597-605, 2007
Bodó, G., Hangody, L., Modis, L., Hurtig, M.: Autologous osteochondral grafting (mosaicarthroplasty) for treatment of subchondral cystic lesions in theequine stifle and fetlock joints, Veterinary Surgery 33:588-596, 2004
Kordas, G., Szabo J.S., Hangody, L.: The effect of drill-hole length on the primary stability of osteochondral grafts in mosaicplasty., Orthopedics 28 401-404., 2005
Módis, L., Zákány, R., Felszeghy, Sz., Mészár, Z., Kenyeres, A., Vásárhelyi, G., Bodó, G., Handody, L.: A hisztokémiai vizsgálatok hasznosítása a mozaikplasztika továbbfejlesztésében., A DE EFK Tudományos Közleményei III 9-21, 2005
Bartha, L., Vajda, A., Duska, Z., Rahmah, H., Hangody, L.,: Autologous osteochondral mosaicplasty grafting, J Orthop. Sports Phys. Ther.36(10)739-750, 2006
Hangody, L., Módis, L.,: Az ízületi csúszófelszín defektusainak sebészeti kezelési lehetőségei, Orvosi Hetilap 46: 2203-2212, 2006
vissza »