Az integratív Ortega.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46626
típus K
Vezető kutató Csejtei Dezső
magyar cím Az integratív Ortega.
Angol cím The Integrate Ortega
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Filozófia Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Csejteiné Juhász Anikó
Kalmár Zoltán
Kutasy Mercédesz
Olasz Sándor
Poszler György
Rákosi Marianna
Scholz László
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.304
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatások fő célja annak a szemléletmódnak és felfogásnak elemző és értékelő bemutatása volt, mely Ortega y Gasset filozófiája kapcsán az „integrativitás” címszava alatt tárgyalható. Ortega filozófiáját az „új enciklopédizmus” szelleme hatja át; ezen azt értjük, hogy a specializálódott tudás korszakában miként lehetséges mégis egységes, integratív képet adni a világról és az emberről. A kutatások során ennek az integrativitásnak a szellemében vizsgáltuk Ortega metafizikai felfogását, esztétikai nézeteit, Európa képét, hermeneutikai nézeteit, interszubjektivitás-felfogását, és tájfilozófiáját. A kutatások eredményeként 6 könyv, 1 tanulmánykötet és több hazai ill. külföldi tanulmány jelent meg, ill. van megjelenés alatt. A kutatások eredményeképp nemcsak Ortega filozófiája vált ismertebbé Magyarországon, hanem a hazai kurrens Ortega-kutatásokat is meg tudtuk ismertetni külföldön. A fordítások szintén jelentős előrelépésnek számítanak; egy sor könyv, tanulmány jelent meg korszerű fordításban, a jelenlegi filozófiai műnyelvhez igazodva. A fordítások stilisztikai szempontból is komoly kihívást jelentettek.
kutatási eredmények (angolul)
The main purpose of the research-work was to lay bare that world-view and conception – in an analitical and evaluational way – that can be found in Ortega y Gasset’s philosophy under the aegis of „integration”. Ortega’s philosophy is permeated by the spirit of the so-called „new encyclopaedism”; by this we mean that in the age of specialized knowledge how it is possible to offer a unified, integrative view of the world and man. In the research-work we have examined Ortega’s metaphysical conception, his views on aesthetics, his conception on Europe, his views on hermeneutics, intersubjectivity and environmentalism. As far as the research-work is concerned, there have been 6 volumes, 1 proceedings-volume and several studies published (or will be published) in Hungary and on abroad. As a result, not only Ortega’s philosophy has got a wider reputation in Hungary, but we could make current investigations on Ortega better known on abroad as well. The translations also make a considerable step forward; a lot of his books and essays have been published in a brand-new translation, adjusting to present-day philosophical language. The translations have meant a serious challenge from a stylistical point of view as well.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1508/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Juhász Anikó: Szerelemképek. Női és férfi látószögek. (Lou Andreas-Salomé és Ortega y Gasset.), Pro Philosophia Füzetek. 39. sz. 3-66.o., 2004
Csejtei Dezső - Juhász Anikó:: Ortega y Gasset a festői látásmódról Goya és Zuloaga képei kapcsán., Ex Symposion, 50. szám, 1-12.o., 2004
José Ortega y Gasset: Regény, színház, zene. Esszék a művészetről, Nagyvilág Kiadó, Budapest, 210 o., 2005
José Ortega y Gasset: Elmélkedések Leibnizről. Az alapelv fogalma és a deduktív elmélet fejlődése, Attraktor Kiadó, Gödöllő, 380 o., 2005
Juhász Anikó - Csejtei Dezső: Találkozások és törésvonalak., Attraktor Kiadó, Gödöllő, 421 o., 2005
José Ortega y Gasset: Velázquez-tanulmányok, Attraktor Kiadó, Gödöllő, 147 o., 2006
José Ortega y Gasset: Elmélkedések Európáról, L'Harmattan Kiadó, Budapest: 122 o., 2007
José Ortega y Gasset: Tájak és emberek, Attraktor Kiadó, Gödöllő, megjelenés alatt kb. 240 o., 2008
Csejtei Dezső - Juhász Anikó: "Ortega filozófiai hattyúdala". Utószó az Elmélkedések Leibnizről c. kötethez., Attraktor Kiadó, Gödöllő, 2005. 337-374 o., 2005
Csejtei Dezső - Juhász Anikó: ''Ortega és Európa - egy vonzalom állomásai. Utószó az Elmélkedések Európáról c. kötethez., L'Harmattan Kiadó, Budapest: 2007. 99-122. o., 2007
Kalmár Zoltán és Garaczi Imre (szerk.): ''José Ortega y Gasset.'' Pro Philosophia Füzetek, 48. szám., Veszprém, 2006. 3-73.o., 2006
Csejtei Dezső - Juhász Anikó:: Ortega y Gasset Elmélkedések a Don Quijotéról c. művének hermeneutikai dimenziója, Pro Philosophia Füzetek 48. Veszprém, 2006. 5-20.o., 2006
Kalmár Zoltán: Ortega versengéselmélete, Pro Philosophia Füzetek 48. Veszprém, 2006. 31-39.o., 2006
Kutasi Mercédesz: Kívül vagy belül: velázquez mint keret, Pro Philosophia Füzetek 48. Veszprém, 2006. 39-49.o., 2006
Scholz László: "A legalázatosabb munka": Ortega a fordításról, Pro Philosophia Füzetek 48. Veszprém, 2006. 49-59.o., 2006
Csejtei Dezső: La dimensión hermenéutica de las Meditaciones del Quijote, Ortega en pasado y en futuro. Medio siglo después. Madrid: 2007. 47-64.o., 2007
Csejtei Dezső: Sentido y profundidad. (Vinculaciones entre hermenéutica y fenomenología en las meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset., Iberia y América latina. La búsqueda de una propuesta común. México. 29-42.o., 2007
Csejtei Dezső - Juhász Anikó: Der Erdfloh auf dem spanischem Land: über den Einfluß der Massentheorie Nietzsches in den Schriften von Unamuno y ortega y Gasset., In: Gedankensplitter zu Nietzsche. Librarius Verlag, Szeged: 95-119.o., 2007
Kalmár Zoltán: Elúszó szemek., Mediterrán Világ, 2005/1., 2005
Kalmár Zoltán: A zsenialitás természetrajza., Költészet és gondolkodás. c. kötetben. Eger: 2007., 2007
Kalmár Zoltán: A mediterráneum két arca., Mi a Nyugat? Atlantizmus és integráció. Veszprém: 2007., 2007
Csejtei Dezső: La presencia de Ortega y Gasset en Hungría entre 1928 y 1945., Revista de la Asociación de Hispanismo Filosófico köv. számában., 2008
vissza »