A magyar organikus tehéntej termelés hazai és nemzetközi esélyei  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46631
típus K
Vezető kutató Széles Gyula
magyar cím A magyar organikus tehéntej termelés hazai és nemzetközi esélyei
Angol cím The inland and international possibilites of hungarian organic milk production
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Regionális és Agrárgazdasági Intézet (Kaposvári Egyetem)
résztvevők Borbély Csaba
Tóth Katalin
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.025
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja volt az organikus termékek minőségének mélyreható tanulmányozása, így az ökotermékek – ezen belül is az ökotej – létjogosultságának megalapozása. Megvizsgálni, hol tart a hazai organikus tehéntej-termelés, és hogy a nemzetközi összehasonlításban hogyan állja meg a helyét. Szekunder kutatásaink során a hazai organikus gazdálkodás helyzetével, támogatási rendszerével ismerkedtünk meg. Primer kutatásaink termelői mélyinterjúkból álltak, amelyeket ökotejet termelő gazdálkodókkal folytattunk le. Az értekezésben emellett az IFCN üzemgazdasági szervezet számítógépes programját használtuk, a TIPI-CAL-t, mely segítségével modelleztük a hazai ökotej termelést és hasonlítottuk össze 4 ország (Németország, Dánia, Ausztria, Argentína) adataival. A meglévő kutatási eredmények alapján nem mondhatjuk egyértelműen, hogy az ökotermékek minden paraméter tekintetében jobbak a szokványos termékeknél, de tény, hogy néhány tulajdonságban kedvezőbb képet mutatnak. Mindezek mellett megkérdőjelezhetetlen az ökotermelésnek az állati jólétre és a környezetre gyakorolt pozitív hatása, amely együttesen megalapozza a létjogosultságát az ökotej termékeknek.
kutatási eredmények (angolul)
The objectives of the work were to investigate the quality of organic products in depth, thus to find the reasons for organic production, and within it of the organic milk; and also to analyse the situation of the organic milk production in Hungary, in international comparison as well. The secondary research dealt with the situation of the Hungarian organic farming and the supporting system. The primary surveys partly contained producer deep interviews with the organic milk producers. In the dissertation also the software (TIPI-CAL) of the International Farm Comparison Network was used to model the Hungarian organic milk production and compare it with the data of four countries (Germany, Denmark, Austria and Argentine). According to the results obtained, it is not obvious that all the parameters of organic products are better than those of a conventional product; but it is fact that some of these are better. Besides of all, the positive impact of organic production on animal welfare and the environment is unquestionable, which together make organic milk production reasonable.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1510/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Széles Gy.: Az élelmiszermarketing kutatások helye a Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolájában, Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing 2004. I. évf. 1-2. szám, 3-8. old., 2004
Geszti Sz. – Keszi A. – Tóth K. – Olsovszky Á.: Beszámoló a XXX. Ciosta Cigr V Kongresszusról, Gazdálkodás XLVIII. évfolyam, 2. szám, 85-86. p.p., 2004
Tóth K. – Szabó K.: A biotej táplálkozási előnyei, XXX. Óvári Tudományos Napok, Mosonmagyaróvár, 2004. október 7. (Cd kiadvány), 2004
Széles Gy.: Integrációs kapcsolatok az állattenyésztésben, Debreceni Egyetem Agrártudományi centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet kiadványa. 2004. Debrecen 43-49. old., 2004
Geszti Sz. - Borbély Cs.: A magyar tejtermelő telepek munka és termőföld termelékenységének elemzése és nemzetközi összehasonlítása, Gazdálkodás, XLVIII. évfolyam, 6. szám, 32-46. p.p., 2004
Tóth K., - Borbély Cs., - Szente V.: Ökotejet termelő üzemek hazai helyzete, Gazdálkodás, XLVIII. évfolyam. 2. szám, 34-38. p.p., 2004
E. Deeken, - L. Kirner, S. - Clausen, - Cs. Borbély - B. Ostrowski: Status and development of organic farming in DE, AT, DK, HU, AR, IFCN Dairy Report 2004, IFCN/Global Farm, Braunschweig, ISSN 1610-434X, 130-131. p.p., 2004
BORBÉLY CS., REIL A., CSIMA F., GESZTI SZ: Munkaerő-gazdálkodás a European Dairy Farmers gazdaságaiban, X. nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös, március 30-31. (CD-kiadvány), 2006
Geszti Sz., - Borbély Cs.: A European Dairy Farmers bemutatása, Geszti Sz., - Borbély Cs. (2004): A European Dairy Farmers bemutatása. IX. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös, március 25-26. 276. p.p. (CD kiadvány teljes terjedelemben), 2004
Borbély Cs.: A magyar tejtermelés nemzetközi versenyképessége, Partner – Tájékoztató Hírlevél, 4.szám, 9-16. p.p., 2004
Tóth K.: Támogatások, Üzemgazdaságtan, (Szerk.: Kalmár S.) Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar 2004. 21-23. p.p., 2004
Tóth K.: Üzemi formák, Üzemgazdaságtan, (Szerk.: Kalmár S.) Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar 36-44. p.p., 2004
Tóth K.: Munkaerő-gazdálkodás, Üzemgazdaságtan, (Szerk.: Kalmár S.) Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar 45-48. p.p., 2004
K. Tóth – V. Szente – B. Kovács: Challenges of the organic milk production in Hungary, IV. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged, 2004. május 20-21., 1-5. (CD kiadvány), 2004
Tóth K. – Szente V.: Lehetőségek és problémák az organikus tehéntej-termelésben Magyarországon, IX. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös, 2004. március 25-26., 1-6. (CD kiadvány), 2004
Borbély Cs.: A tejtermelés gazdasági értékelése, Agrokomplex Central Soya szakmai nap, december 1, Zichyújfalu, 2004
Borbély Cs.: A magyar tejtermelés esélyei középtávon, gazdasági megközelítésben, Sano Szarvasmarha Szakmai Információs Nap előadássorozat, Mezőkeresztes, Szarvas, Mosonmagyaróvár, Kaposvár, 2004
Borbély Cs.: A tejtermelés költségszerkezete és a takarmányozás jelentősége, Alltech Sill-All előadássorozat, Lakitelek, Orosháza, Besenyőtelek, Pápa, Seregélyes, Harkány, Sümeg, Bonyhád, Baktalórándháza, Debrecen., 2004
vissza »