Regulation of chemokine and chemokine receptor expression in tumor cells  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46633
Type K
Principal investigator Pócsik, Éva
Title in Hungarian Kemokinek, kemokin receptorok expressziójának regulációja tumor sejteken
Title in English Regulation of chemokine and chemokine receptor expression in tumor cells
Panel Immunity, Cancer and Microbiology
Department or equivalent National Institute of Haematology and Immunology (Országos Gyógyintézeti Központ)
Participants Balázs, Annamária
Szentes, Tamás
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 2.619
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A tumor és mikrokörnyezete közötti kapcsolatban a kemokineknek és a tumor sejteken található kemokin receptoroknak mind nagyobb jelentőséget tulajdonítanak. Vizsgáltuk egy primer humán colorectális adenocarcinomából, ugyanezen beteg máj- és peritoneális metasztázisaiból létrehozott tumor sejtvonalak (Isreco-1, -2, -3), egy normál colon epitheliális sejtvonal, továbbá a cervicális carcinoma eredetű HeLa sejtek konstitutív citokin, illetve kemokin termelését, és a CXC kemokin sztromális sejt faktor-1a (SDF-1a) erre gyakorolt hatását. Míg az Isreco-1 sejtek IL-8-at, RANTES-t és IL-10-et, az Isreco-2 és Isreco-3 sejtek ennél nagyobb mennyiségű IL-8-t, RANTES-t, továbbá TGF-b1-t és IL-6-t (Isreco-3) termeltek. SDF-1a fokozta az IL-8 termelést az Isreco-1 és kis mértékben a normál colon epitheliális sejtekben. HeLa sejtekben az IL-6 termelést is serkentette. A colorectális eredetű és a HeLa sejteken kimutattuk az SDF-1areceptorát (CXCR4), és a CCR7 gén expresszióját. HeLa sejtekben CCR10 mRNS-t is találtunk. Gátlószerek segítségével kimutattuk, hogy az SDF-1a-nak az IL-8 és IL-6 termelés serkentésében játszott szerepe nem Galfai proteinhez kötött folyamat HeLa és Isreco-1 sejtekben. Mindkét esetben a JAK3, az IL-8 esetében a JAK2 és a JNK/SAPK útvonal szerepe is felmerül. Eredményeink arra utalnak, hogy az SDF-1a fontos szerepet játszhat a CXCR4+ tumor sejtek citokin termelésének modulációjában, túlmutatva ezzel a tumor sejtek migrációjára gyakorolt ismert hatásán.
Results in English
Chemokines and tumor cell chemokine receptors have been increasingly shown to be involved in the interaction between tumor cells and their local microenvironment. In order to characterize differences between tumor cells obtained from primary and metastatic human colorectal carcinoma constitutive and stromal cell-derived factor-1a (SDF-1a)-modulated cytokine/chemokine secretions were determined in culture supernatants of cell lines derived from the primary tumor (Isreco-1), liver (Isreco-2) and peritoneal metastases (Isreco-3) of the same patient. Effect of SDF-1a on tumor cell cytokine production was also studied in human cervical carcinoma HeLa cells. Our results showed that Isreco-2 and Isreco-3 cells secreted significantly higher levels of IL-8, TGF-b1, RANTES than Isreco-1 cells. In addition, Isreco-1 cells secreted IL-10, Isreco-3 cells produced IL-6. SDF-1a induced an increase in IL-8 production in Isreco-1, IL-8 and IL-6 production in HeLa cells. The SDF-1a receptor CXCR4 was found on all tumor and normal colon cells. Besides, CCR7 mRNA was detected in all cells, CCR10 mRNA in HeLa. SDF-1a enhanced IL-8 and IL-6 production in a Galphai-independent manner. Our findings indicate the involvement of JAK3 in tumor cell IL-8 and IL-6 response, and an additional role for JAK2 and JNK in IL-8 response to SDF-1a. Our findings support a regulatory role for SDF-1 in tumor cell cytokine production.
Full text http://real.mtak.hu/1511/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Varga E; Haraszti B; Szlávik A; Sordat B; Pócsik É: A konstitutív citokintermelődés jellemzése primer humán colorectális tumorból, valamint a máj és peritoneális metasztázisaiból származó sejtvonalakon, Magyar Immunológia 4 (2): 43., 2005
Varga E: Konstitutív és stróma-sejt eredetű faktor-1α-val indukált citokin termelés jellemzése HeLa sejteken és colorectális daganatokból nyert sejtvonalakon, ELTE, TTK, szakdolgozat, 2007
Pócsik É; Varga E; Haraszti B; Sordat B; Laskay T; Rot A: Pattern of cytokine production in cell lines derived from primary and metastatic human colorectal carcinomas, Eur. Cyt. Network; 17 (Suppl.): 96 [IF:1.073], 2006
Varga E, Haraszti B, Sordat B, Laskay T, Pócsik É: Constitutive and stromal cell-derived factor-1 alpha (SDF-1alpha)-induced cytokine production by primary and metastatic human colorectal cancer cell lines, abstract book; Int Conference of Immunogenomics and Immunomics, Budapest, Oct 8-12, 2006
Csiszár A; Szentes T; Haraszti B; Balázs A, Petrányi G Gy, Pócsik É: The pattern of cytokine gene expression in human colorectal carcinoma, Pathol. Oncol. Res. 10 (2): 109-116., 2004
Pócsik É; Haraszti B; Szlávik A; Sordat B; Varga E: A stromalis sejtből származó faktor 1 alfa (SDF1-alfa) hatása tumorsejtek citokintermelésére, Magyar Immunológia 4 (2): 35-36., 2005
Pócsik É, Varga E, Haraszti B, Sordat B, Laskay T: Constitutive and stromal cell-derived factor-1 alpha-induced cytokine production by cell lines derived from primary and metastatic human colorectal carcinoma cells, Gut; 55 (Suppl. V): A185 [IF: 7.692], 2006
Pócsik É, Varga E, Haraszti B, Sordat B, Laskay T, Rot A: Pattern of cytokine production in cell lines derived from primary and metastatic human colorectal carcinomas, pp 1-4 (Appendix) in Proc. 6th Int Cytokine Conference, (Ed. by JD Schwarzmeier), Medimond S.r.l., Bologna, 2006
Back »