A terület- és településfejlesztés önkormányzati kérdései társadalomföldrajzi megközelítésben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46634
típus K
Vezető kutató László Mária
magyar cím A terület- és településfejlesztés önkormányzati kérdései társadalomföldrajzi megközelítésben
Angol cím Issues of regional and settlemend development affecting local governments in social geographical approach
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Földrajzi és Földtudományi Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Aubert Antal
Magay Miklós
Pirisi Gábor
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.160
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során vizsgáltuk a hazai térszervezés és szerveződés folyamatait, a települési és a térségi szereplők együttműködését, valamint ennek tényezőit, különböző szinteken. Megállapíthattuk, hogy a forrásszerzés és az önkormányzati/települési önállóság elsődleges preferenciája továbbra is fennáll, de egyre inkább előtérbe kerülnek az együttműködésre irányuló törekvések, ösztönzési eszközök, úgy az állam, mint az önkormányzatok oldaláról. A kutatás interdiszciplináris jellege, a társadalomföldrajzi, közigazgatási, közgazdasági megközelítések révén feltárta a közszolgáltatás-szervezés alternatíváinak sokszektorú sajátosságait, a fogyasztók választási lehetőségeinek bővülésével összefüggésben. A települések tipizálásnak egyik fő szempontja a szolgáltatásokhoz hozzáférés volt, ahol a szolgáltatások piacának keresleti és kínálati tényezői motiválják a társulási hajlandóságot is. A hazai településrendszer sajátossága, a kistelepülések aránya, sőt a városokon belül is a kisvárosok számának növekedése nehezíti az önkormányzatok helyzetét a közszolgáltatások szerezése terén, illetve a költségvetési gazdálkodásban.
kutatási eredmények (angolul)
During the research we examined the process of spatial organization in Hungary, the cooperation between the agents of settlements and regions and also the conditions of cooperation at different levels. We pointed out that the preference for the aquisition of resources and the independence of settlements and self-governments continue to take priority but there are more and more efforts toward cooperation and more and more forms of incentives on the part of the state and self-governments as well. Owing to the interdisciplinary character of the research and our sociogeographic, administrative and economic approach we pointed out the multisectorial nature of the alternatives for organizing public and community services in relation with the growing possibilities of consumers to choose. As one of the main criteria for settlement typification we considered the access to services, when the willingness to cooperate is motivated by factors of supply and demand on the market of services. Characteristics of the Hungarian settlement system, the high proportion of small settlements and also the increasing number of small towns among municipalities make the situation of self-governments difficult in the organization of public service supply.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1512/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
László Mária - Pirisi Gábor: Civil szervezetek szerepe a terület- és településfejlesztésben, In.: Pap N. (szerk.): Terület- és településfejlesztés I. Alexandra Kiadó, Pécs., 2005
László Mária - Magay Miklós: A terület- és településfejlesztés szervezeti és intézményrendszere, In.: Pap N. (szerk.): Terület- és településfejlesztés I. Alexandra Kiadó, Pécs., 2005
László Mária - Pirisi Gábor: Kistérségi együttmködések szabályozása és a Tolna megyei tapasztalatok, In: A kistérségek optimális szervezeti keretei. Kapos Kht., 2005
László Mária: A térgazdasági kutatások néhány kérdése, In.: Pap N. - Tóth J. (szerk.): Terület- és településfejlesztés II. pp.127-149, 2006
Bucher Eszter: Social urban rehabilitation in Pécs East - Building Partnership with NGOs?, In: Bukowski, A. (et. al.) ed.: Urban rehabilititation in Segregated Districts of Central and Eastern European Cities. Kraków, RABID (in press), 2007
László Mária: A közszolgáltatások és az önkormányzati feladatok, In: László M. - Pap N. (szerk.): A közszolgáltatások szervezésének alternatívái. Lomart K., Pécs, pp. 9-26., 2007
László Mária: A szolgáltatásszervezés és a szolgáltatók sajátosságai, In: László M. - Pap N. (szerk.): A közszolgáltatások szervezésének alternatívái. Lomart K., Pécs, pp. 27-44., 2007
László Mária - Pirisi Gábor: Management of local governments and the development of settlements., In: Pap N. (ed.): Tolna – a rural area in Central-Europe. Regional and local development in Tolna County, Hungary. Lomart, Pécs, pp. 99-106., 2007
Bucher Eszter: A nonprofit szektor, In: Pap N. (szerk.): Terület- és településfejlesztés Tolna megyében. Babits Kiadó, Szekszárd, pp. 405-422, 2005
Pirisi Gábor - Trócsányi András: A várossá nyilvánítás, mint a területfejlesztés eszköze? A városi cím elnyerésének területpolitikai vonatkozásai., Területfejlesztés és Innováció. 1. évf. 2. sz. pp. 2-8., 2007
Bucher Eszter - László Mária - Pirisi Gábor: Civil szervezetek és településfejlesztés a Dél-Dunántúli régióban, A magyar földrajzi kutatás kurrens eredményei. II. Magyar Földrajzi Konferencia. SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged. 13 p., 2004
László Mária - Pirisi Gábor: Önkormányzatok gazdálkodása és a településfejlesztés, In: Pap N. (szerk.): Terület- és településfejlesztés Tolna megyében. Babits Kiadó, Szekszárd, pp. 269-304, 2005
László Mária: A Dél-Dunántúl helyzete és az önkormányzatok gazdálkodása, In.: Pap N. (szerk.): A Balatontól az Adriáig. Lomart K., pp. 129-144, 2006
Pirisi Gábor - Trócsányi András: Átalakuló kisvárosok a Dél-Dunántúlon, Földrajzi Értesítő 2006/1-2. pp.87-108, 2006
Bucher Eszter: Nonprofit szervezetek szerepe a terület- és településfejlesztés terén, In: László M. - Bucher E. (szerk.): A terület- és településfejlesztés válogatott, annotált bibiliográfiája 3. Lomart K., Pécs, pp. 41-55., 2007
Bucher Eszter: The non-profit sector, In: Pap N. (ed.): Tolna – a rural area in Central-Europe. Regional and local development in Tolna County, Hungary. Lomart, Pécs, pp. 143-151., 2007
László M. - Bucher E. (szerk.): A terület- és településfejlesztés válogatott, annotált bibiliográfiája 3., Lomart K., Pécs, 153 p., 2007
László Mária - Pap Norbert: Motivációk a terület- és településfejlesztésben és annak aktorainál, In: László M. - Pap N. (szerk.): Bevezetés a terület- és településfejlesztésbe. Lomart K., Pécs, pp. 69-81., 2007
László Mária - Pap Norbert (szerk.): A közszolgáltatások szervezésének alternatívái, Lomart K., Pécs, 193 p., 2007
Bucher Eszter - László Mária (szerk.): Szándék és valóság - A terület- és településfejlesztés társadalomföldrajzi közleményei, Imedias K., Pécs, 184 p., 2008
vissza »