Catalogues of the Oriental Collection  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46636
Type K
Principal investigator Apor, Éva
Title in Hungarian Keleti Katalógusok
Title in English Catalogues of the Oriental Collection
Panel Culture
Department or equivalent Könyvtár Keleti Gyüjtemény (Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences)
Participants Huszághné Kelecsényi, Ágnes
Kara, György
Kárteszi, Mihályné
Orosz, Gergely
Starting date 2004-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 5.222
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Munkánkat a kutatási terv szerint végeztük. Célunk az volt, hogy 1/ elkészüljön az MTA Könyvtár Keleti Gyűjteményében lévő tibeti kéziratok-fanyomatok katalógusa, valamint 2/ elkészüljön a Stein katalógus (2002) Supplementumahoz a további Stein-kéziratok katalógusa, mindkettő magyar nyelven. A kitűzött célokat mindkét esetben elértük, mi több, meghaladtuk. ad 1/ a tibeti anyag katalogusa elkészült. Orosz Gergely elkészítette a megfelelő mutatókat (mintegy 400 oldal), valamint elvégezte a korábbi leírás (mintegy 1 600 oldal) revízióját. A vállalt feladaton túl, hozzákezdett az anyag angolosításához. A továbbiakban a hatalmas anyag publikálásához kell forrásokat találnunk, beleértve a szakmai lektorálást is. ad 2/ elkészült a Stein-kéziratok katalógusa is Kelecsényi Ágnes és Kárteszi Ágnes leírásában. Feldolgozásra került mintegy 15 000 fóliónyi kézirat (levelezés, személyes dokumentumok, korrektúrák, kéziratok etc.), valamint nyomtatott és kézzel rajzolt térképek (mintegy 200), tervek 1906-1908, 1913-15-ből (mintegy 100), cikkek, kivágatok, recenziók etc. (mintegy 400). Sikerült forrásokat találnom a mintegy 2 500 további Stein-fotó feldolgozásához is, s mivel angliai kollégáink is elkészültek ezzel, a Supplement to the Catalogue of the Collections of Sir Aurel Stein in the Library of the Hungarian Academy of Sceiences nyomdában van, májusra remélhetőleg megjelenik ( 200 oldal).
Results in English
The aims of the project : 1/ to prepare a catalogue of Tibetan Manuscripts and Blockprints in the Oriental Collection of the Library of the Hungarian Academy of Sciences, 2/ to prepare a Supplement to the Stein Catalogue (2002) that is to catalogue all of the Stein related manuscripts in the Library Both of the above purposes were realized, what is more, exceeded ad 1/ Catalogue of Tibetan MSS and blockprints has been finished. Appropriate indexes (appr. 400 pp.) were made by G. Orosz, together checking the whole material previously described by him (appr. 1 600 pp.). Translation into English has been started. For publishing the huge material new financial assistance is needed, together with professional reading and criticizing. ad 2/ Catalogue of Stein related manuscripts has been finished. The following items were processed by Á. Kelecsényi and Á. Kárteszi: manuscripts more than 15 000 folios (correspondence, personal documents, proofs, manuscripts etc.) , printed and hand-drawns maps (appr. 200), plans from 1906-1908, 1913-1915 (appr. 100), articles, offprints and reviews (appr. 400), etc. Processing of photographs (appr. 2 500) by our colleagues in the UK - subsidized by other sources - has also been finished . So the Supplement to the Catalogue of the Collections of Sir Aurel Stein in the Library of the Hungarian Academy of Sciences in my editing is in the press now and it is to be hoped it will be published in May.
Full text http://real.mtak.hu/1514/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Apor É: Sir Aurel Stein and his Hungarian Background, In: Wang H (ed) Sir Aurel Stein. Proceedings of the British Museum Study Day 2002. London: British Museum, 2004. pp.1-4. (The British Museum Occasional Paper. No. 142.), 2004
Orosz Gergely: Kőrösi Csoma Sándor a tibetisztika megalapítója..., //csoma.mtak.hu, 2006
Kelecsényi Á: Second Phase of Cataloguing the Stein Material., In: Apor É (ed) The Collections of Sir Aurel Stein and Alexander Csoma de Kőrös in the Oriental Collection - State of Catalogues - Workshop - Abstracts of Papers. Budapest, MTA Könyvtár 2004., 2004
Apor É: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Keleti Gyűjteménye (benne: A Csoma-gyűjtemény, A Stein Aurél-hagyaték), In: A Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei. Budapest MTA, 2004. pp. 63-73, 147-148., 2004
Apor É (ed): The Collections of Sir Aurel Stein and Alexander Csoma de Kőrös in the Oriental Collection - State of Catalogues. Workshop org. by the Oriental Collection, Library of HAS. 29 October, 2004. Abstracts of Papers. 13 oldal, MTA Könyvtár, Budapest, 2004
Apor É: The Oriental Collection of the Library of HAS, In: Apor É (ed) The Collections of Sir Aurel Stein and Alexander Csoma de Kőrös in the Oriental Collection - State of Catalogues. Budapest MTAK, 2004
Kelecsényi Á: Aurel Stein and the Hungarian Academy of Sciences, In: Wang H (ed), Sir Aurel Stein. Proceedings of the British Museum Study Day 2002. London: British Museum, 2004. pp. 5-8. (The British Museum Occasional Paper. No. 142.), 2004
Orosz G: Tibetan Blockprints and MSS in the Library of HAS, In: Apor É (ed) The Collections of Sir Aurel Stein and Alexander Csoma de Kőrös in the Oriental Collection - State of Catalogues - Workshop - Abstracts of Papers. Budapest, MTA Könyvtár 2004., 2004
Orosz G: Gyémánt szútra, In: A Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei. Budapest MTA, 2004. pp. 295-296., 2004
Orosz G: Az Alexander-könyvek, előadás, 2006
Apor Éva: Oriental Collection of the Library of the Hungarian Academy of Sciences, Art Treasure in the Palace of the Hungarian Academy of Sciences, 2006
Back »