Adóráták és korrupció hatásai a munkaerőpiac látható valamint rejtett szegmenseire és az adóbevételekre (Keresztmetszeti és idősoros elemzések 28 OECD és 24 átmeneti ország mintája alapján)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46638
típus K
Vezető kutató Lackó Mária
magyar cím Adóráták és korrupció hatásai a munkaerőpiac látható valamint rejtett szegmenseire és az adóbevételekre (Keresztmetszeti és idősoros elemzések 28 OECD és 24 átmeneti ország mintája alapján)
Angol cím The impact of tax rates and corruption on the visible and hidden segments of the labor market and the tax revenues (Cross section and time series analyses on sample of 28 OECD and 24 transition countries)
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Kézdi Gábor
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.139
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás kiindulópontja az volt, hogy az adóráták és a korrupció hatása a gazdaságban nem választható el egymástól: az adóráták országok közötti összehasonlítása félrevezető, ha egyidejűleg nem vesszük figyelembe azt az intézményi környezetet, amelyben ezek az adóráták hatnak a gazdaság szereplőire. A különféle adórátáknak a korrupcióval, mint pótlólagos adóval való kiegészítésével három nagyobb területre koncentráltunk: 1. Munkapiac: Regressziós modelljeinek kimutatták, hogy az adóráták és a munkapiaci intézmények eltérései mellett a korrupció mértékének különbségei is fontos tényezõk a munkapiaci szegmensek nemzetközi relatív különbségeinek magyarázatában. 2. Adóbevételek: A kutatás 1.részében kapott eredményekre támaszkodva vizsgáltuk az adóbevételek nemzetközi eltéréseit. Kimutattuk, hogy az adórátáknak a korrupcióval való interakciója és az adóbevételek közötti kapcsolat Laffer típúsú görbét ír le, ahol az adóráták pozitív kapcsolatban állnak az adóbevételekkel, míg az adóráták és a korrupció interakciójának magasabb szintje csökkenti az adóbevételeket. Ez utóbbi hatás azonban még a legnagyobb korrupcióval rendelkező ország esetében sem kompenzálja az adóráták adóbevételt növelő hatását. 3. A rejtett gazdaság arányának becslése. A 2. részben kapott eredmények lehetővé tették több, a rejtett gazdaság nagyságát jelző indikátor kidolgozását és számszerűsítését a vizsgált országokra.
kutatási eredmények (angolul)
The starting point of the research was that: a simple comparison of statutory tax rates across countries to analyze the effect of the tax burden may be misleading, if we do not take into account the environment in which tax rates let their impact on the behavior of various participants of the economy be felt. The research focused on three major fields by investigating the effect of tax rates combined with corruption as an extra tax. 1 Labour market: The results of regression models confirm that beside tax rates and labour institutions the level of corruption is also an important explanatory variable explaining the relative size of various segments of the labour market. 2 Tax revenues: Based on the results of part 1 the determination of the ratio of the tax revenues to the GDP was investigated. We showed that the tax rates have a positive effect on the tax revenues and higher level of the interaction between the tax rates and the level of corruption decreases significantly these relative tax revenues. The latter effect however, even in a country with the most corrupt environment can not compensate revenue-boosting effects of the tax rates. 3 Estimations of the size of the hidden economy: The results of part 2 enabled us to construct and estimate different indicators measuring the size of the hidden economy in the investigated countries.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1516/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lackó Mária: A rejtett gazdaság és a munkaerőpiac látható szegmenseinek kölcsönhatásai, kézirat, 2007
Lackó Mária: Az adóráták és a korrupció hatása az adóbevételekre - nemzetközi összehasonlítás, kézirat, 2007
Lackó Mária: The effects of tax rates and corruption on the tax revenues - international comparison, kézirat, 2007
Lackó Mária: Tax rates with Corruption: Labor-market effects. Empirical Cross-country Comparisons on OECD countries, elbírálás alatt az Empirica c. nemzetközi folyóiratnál, 2007
Lackó, M.: A be nem jelentett munkavégzés átalakítása bejelentett munkává, Köllő János (szerk.): A magyar foglalkoztatáspolitika átfogó értékelése az Európai Foglalkoztatási Stratégia kontextusában, az elmúlt öt év tapasztalatai alapján, 2005.au, 2005
Lackó, M.: Az adóráták és a korrupció hatása a munkapiacra. Keresztmetszeti összehasonlító elemzés az OECD országokon., Közgazdasági Szemle 2006. november.LIII. évfolyam, 961-985.o., 2006
Lackó, M.: Tax Rates with Corruption: Labor-market Effects. Empirical Cross-country Comparisons on OECD Countries., MT-DP 2006-04. Working Papers Series, Hungarian Academy of Sciences, Institute of Economics., 2006
Lackó, M.: Interrelationships of the hidden economy and some visible segments of the labor market, MT-DP 2007-07, Working Papers Series, Hungarian Academy of Sciences, Institute of Economics,, 2007

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 09:05:38
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »