Munkaattitűdök időbeli változása és nemzetközi összehasonlítása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46648
típus K
Vezető kutató Róbert Péter
magyar cím Munkaattitűdök időbeli változása és nemzetközi összehasonlítása
Angol cím temportal changes in work attitudes and international comparison
zsűri Társadalom
Kutatóhely Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés
résztvevők Medgyesi Márton
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.991
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az OTKA által támogatott T 46648 számú kutatás a munkával összefüggő lakossági attitűdök vizsgálatára irányult. A kutatás a nemzetközi ISSP program részeként két szinten folyt: 1) a munkával kapcsolatos attitűdök időbeli változása Magyarországon; 2) a munkával kapcsolatos hazai attitűdök nemzetközi összevetése más országok adataival. Az időbeli változások tekintetében három időpontra (1989, 1997, 2005) vonatkozóan rendelkeztünk mérésekkel. Vizsgáltuk munka jellemzőit mind a fontosság, mind az adottság szempontjából. Mindhárom időpontra ezek sorrendje a következő volt: állásbiztonság, magas kereset, jó előrejutási lehetőség, érdekes munka, önálló munka, társadalmilag hasznos munka, másoknak segítő munka. Egy következő kérdéskör arra irányult, hogy milyen tényezők számítsanak akkor, amikor a dolgozók keresetét meghatározzák a munkáltatók. Itt arra a következtetésre jutottunk, hogy a nem szorosan vett teljesítmény alapú tényezők szerepe relatíve erősödött a munkabérek megállapításával kapcsolatban. A nemzetközi összehasonlítás esetében a szükséges SPSS file-ok csak 2007-ben érkeztek meg a nemzetközi adatbankból. Itt így a munka első, leíró fázisa zárult le a kutatási periódusban. Eszerint Magyarország a munkával kapcsolatos attitűdök szempontjából nem tekinthető extrém országnak. A magyar eredmények általában közelebb vannak más volt szocialista országok eredményeihez, mint a régebbi piacgazdasági országokban mérhető attitűdökhöz.
kutatási eredmények (angolul)
The research supported by OTKA (Ref. No. T 46648) targeted the investigation of population attitudes towards work orientation. The research was part of the ISSP program and has been carried out on two levels: 1) Temporal changes in the attitudes towards work orientation; 2) The comparison of the attitudes in Hungary to those in other countries. Regarding temporal changes, data are available for three points in time (1989, 1997, 2005). Work characteristics have been investigated both on for expectations and for actuality. Their rank order did not change for the three time points: job safety, high income, opportunities for advancement, interesting work, independent work, usefulness for the society, work that helps to others. Legitimacy of factors determining peoples’ earning was a next focus of research. The results indicate that factors connected less to achievement have gained more importance for Hungary over time. For the international comparison, the Data Achieve made available the SPSS files. This made possible a first, descriptive analysis in the present phase of the research. This indicates that Hungary is not an extreme case for the work attitudes in international comparison. Generally speaking, the Hungarian results are closer to those in other former socialist nations than to those in the older market economies.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1520/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Róbert Péter, Altorjai Szilvia: Changes over time in returns to human capital investments in Hungary: combining an objective and subjective approach, Conference of the International Sociological Association, RC28 on Social Stratification and Mobility, Nijmegen, 11-14 May, 2006, 2006
Róbert Péter: The consequences of educational expansion for the returns to human capital investments in Hungary, Conference on Expected and Unexpected Consequences of the Educational Expansion, Monte Verita, Ascona, Lago Maggiore, Switzerland, July 8-13, 2007, 2007
ISSP Work Orientation Module Drafting Group: 2005 ISSP Module on Work Orientation (core questionnaire), http://www.issp.org/Documents/issp2005.pdf, 2004
TÁRKI - ISSP: TÁRKI - Omnibusz 2005 novemberi kérdőív, TÁRKI Adatbank Kérdőívek, 2005
TÁRKI Adatfelvétel: TÁRKI - Omnibusz 2005 november - Dokumentációkötet, TÁRKI Adatfelvétel / Adatbank, 2005
Altorjai Szilvia, Róbert Péter: Munkaorientáció, emberi tőke megtérülés, Kolosi T., Tóth I. Gy. és Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 2006. TÁRKI, Budapest, 2006. 314-333. old., 2006
vissza »