Vízibogarak és vízipoloskák napszakos és évszakos vándorlásának vizsgálata különös tekintettel a szaporodási ciklus által befolyásolt migrációs aktivitásra  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46653
típus F
Vezető kutató Csabai Zoltán
magyar cím Vízibogarak és vízipoloskák napszakos és évszakos vándorlásának vizsgálata különös tekintettel a szaporodási ciklus által befolyásolt migrációs aktivitásra
Angol cím Investigations on daily and seasonal migration of aquatic beetles and aquatic bugs with special respect on the migration activity under the influence of breeding period
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Hidrobiológiai Tanszék (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Boda Pál
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.288
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat keretében egy újonnan kifejlesztett mintavételi módszer segítségével a vízirovarok repülési (diszperziós) aktivitásának vizsgálatát végeztük el. Feltártuk a repülési aktivitás napszakos és évszakos változását, az egyes fajok napszakos és évszakos repülési mintázatát. Meghatároztuk az egyes környezeti (elsősorban meteorológiai) tényezők repülési aktivitásra kifejtett hatását. Megállapítottuk, hogy a repülés intenzitására, a repülő rovarok egyedszámára és fajösszetételére elsősorban a nap beesési szögének változása (ezzel együtt a vízfelszín detektálhatóságának mértéke) van a legnagyobb hatással. Külön vizsgáltuk a szaporodási periódus és a repülési intenzitás kapcsolatát, valamint a holdfázisok befolyásoló hatását.
kutatási eredmények (angolul)
In the frames of this OTKA project the flying (dispersal) activity of aquatic insects were investigated using a newly created sampling method. Diel and seasonal patterns and changes in activity patterns of several aquatic beetle and bug species were revealed. The effects of environmental (mainly meteorological) factors on dispersal activity were determined. Changing of solar elevation angle (together with detectability of water surfaces) stated as the main influential factor on number of individuals and species richness of flying insects. Possible connections between breeding period and dispersal activity were investigated in detail, as like the effects of changes in lunar phases.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1521/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csabai Z; Boda P: Vízibogarak és vízipoloskák vándorlási ritmusának vizsgálata IV. - Szín, méret, távolság - különböző tulajdonságú fóliák alkalmazhatósága, In: BÍRÓ, P. (szerk.): XLVI. Hidrobiológus napok, Tihany, p 14., 2004
Horváth G.; Csabai Z.; Boda P.; Bernáth B.; Gál J.; Kriska, Gy.: Miért reggel, dél körül és alkonyatkor vándorolnak a vízi rovarok?, In: Csabai, Z. (szerk): II. Makroszkópikus vízi gerinctelenek kutatási konferencia, előadások és poszterek összefoglalói, Pécs, p. 18., 2005
Boda P, Csabai Z: Diel and seasonal dispersal activity patterns of aquatic Coleoptera and Heteroptera., Verhandlungen der Internationalen Vereinigung für Limnologie (in print), 2008
Csabai Z, Boda P, Papp L, Kovacs, E, Kecso, K: Vízirovarok diszperziójának napszakos és évszakos mintázata két év eredményeinek tükrében., Móra, A. (szerk.): IV. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia, Tihany, 2007. április 12–13. Program és összefoglalók, Tihany, pp. 13–14., 2007
Boda P, Kecső K, Kovacs E, Papp L, Csabai Z.: Vízi és vízfelszíni poloskák diszperziós dinamikájának összehasonlítása két vizsgált év alapján., In: SZENTESI, Á. – SZÖVÉNYI, G. – TÖRÖK, J. (szerk): 7. Magyar Ökológus Kongresszus – Előadások és poszterek összefoglalói – ELTE, Budapest, p. 33., 2006
Boda P, Móra A, Csabai Z.: A szélsebesség változásának hatása a vízirovarok vándorlási aktivitására (Coleoptera, Heteroptera), CSABAI, Z. (szerk): I. Makroszkópikus vízi gerinctelenek kutatási konferencia, előadások és poszterek összefoglalói, Debrecen, p. 7., 2004
Csabai Z, Boda P, Bernáth B, Kriska Gy, Horváth G: A “polarization sun-dial” dictates the optimal time of day for dispersal by flying aquatic insects., Freshwater Biology 51(7):1341–1350., 2006
Kriska Gy, Csabai Z, Boda P, Malik P, Horváth G: Why do red cars lure aquatic insects? The attraction of water insects to car paintwork explained by reflection-polarisation signals, Proceedings of the Royal Society London, B. 273: 1667–1671., 2006
Kriska Gy, Malik P, Csabai Z, Horváth G: Why do highly polarizing black burnt-up stubble-fields not attract aquatic insects? An exception proving the rule., Vision Research 46: 4382–4386., 2006
Csabai Z; Boda P: Effects of the wind speed on the migration activity of aquatic insects (Coleoptera, Heteroptera), Acta biologica debrecina supplementum oecologica hungarica 13: 37–42., 2005
Boda P, Csabai Z: Diel and seasonal dispersal activity patterns of aquatic Coleoptera and Heteroptera., XXX. Congress of International Association of Theoretical and Applied Limnology (SIL), Montreal, Canada, CD-kiadvány, 2007
Boda P, Csabai Z: A Sigara lateralis vándorlási sajátosságai (2000, 2005), Acta biologica debrecina, Supplementum oecologica hungarica 14: 39–46., 2006
Csabai Z; Boda P: Vízibogarak és vízipoloskák vándorlási ritmusának vizsgálata IV. - Szín, méret, távolság - különböző tulajdonságú fóliák alkalmazhatósága, Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 85: 26–28., 2005
Csabai Z; Boda P.; Bernáth B.; Gál J.; Kriska Gy.; Horváth G.: Sarkított világ – Vízreszállás reggel, délben, este, Élet és Tudomány 60(49): 1550–1551., 2005
Horváth G.; Csabai Z.; Boda P.; Bernáth B.; Kriska Gy.; Gál J.: Sarkított világ – A vízirovarok polarizációs napórája, Élet és Tudomány 60(16): 496–499., 2005
Kriska Gy, Malik P, Horváth G, Boda P, Csabai Z,: Sarkított világ – A „legzöldebb” autó fehér és piszkos, Élet és Tudomány 61(26): 812–814., 2006
vissza »