Az iskolában elsajátított tudás minőségének értékelése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46659
típus K
Vezető kutató Csapó Beno
magyar cím Az iskolában elsajátított tudás minőségének értékelése
Angol cím Evaluation of the quality of students' knowledge
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Pedagógiai Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Bogárné Németh Mária
Korom Erzsébet
Molnár Gyöngyvér
Nagy Lászlóné
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.488
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az iskolában elsajátított tudás szerveződésének feltárása érdekében a természettudományos fogalmakat a középpontba állítva vizsgáltuk a fogalmak fejlődését. Megjelent a vizsgálatok eredményeit összegző könyv. Több elemzés mutatta be a tárgyi tudás szerveződésének merevségeit, a többszörös reprezentáció hiányát, és az ebből fakadó alkalmazási problémákat. Sor került a központi jelentőségűnek bizonyult képességek (induktív gondolkodás, analógiás gondolkodás) tanulásban játszott konkrét szerepének kimutatására, a fejlesztési lehetőségek feltérképezésére (pl. problémamegoldás), és fejlesztő kísérletekre (pl. az induktív gondolkodás fejlesztése, az analógiás gondolkodás), továbbá azoknak az iskolában alkalmazható tanítási módszereknek a kipróbálására, amelyek a képességek hatékonyabb fejlesztését segítik (probléma alapú tanítás, projekt módszer, a feladatlapok és az IKT eszközök alkalmazása). Megjelent az analógiás gondolkodás fejlesztésével kapcsolatos kísérleteket bemutató könyv. A komplex problémamegoldás terén a nemzetközi elemzéseknél részletesebb adatfelvételre kerül sor, több korosztály felmérésével lehetőség nyílt a fejlődés elemzésére. Megjelent a vizsgálatokat bemutató könyv. A program több téren továbbfejlesztette a tudás szerveződésével és a képességek fejlődésével kapcsolatos kutatások elméleti kereteit és módszertanát, például a kompetencia-skálák készítésének elméleti megalapozása és a széles életkori intervallumot átfogó fejlődéséi skálák készítése terén.
kutatási eredmények (angolul)
The main focus of the project has been the study of the organization of knowledge mastered at school. Both propositional knowledge (concept organization, conceptual change) and propositional knowledge (analogical reasoning, inductive reasoning, complex problem solving), as well as the interaction of the two forms of knowledge have been studied. The empirical studies revealed the problems of conceptual change that may be attributed to the lack of deeper understanding and multiple representations. Beyond assessing the development of skills, intervention experiments were also carried out. The intervention methods resulted in significant developmental changes in analogical and inductive reasoning. The research project resulted in a new synthesis of the forms of organization of school knowledge and contributed to the development of methods e.g. to the theoretical bases of creating competency scales and establishing developmental scales by the means of IRT.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1524/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csapó, B: Evaluating the Development of Cognitive Competencies: The Problem of Establishing and Interpreting Scales., In: Second Biannual Joint Northumbria / EARLI SIG Assessment Conference, Bergen, 2004
Csapó, Benő: Creating Meaningful Knowledge through ICT., Paper presented at the International workshop of IFIP WG 3.5: Learning for 21st century: What really matters? 28 June - 2 July 2004. Budapest., 2004
B. Németh M: Tantárgytesztek fejlesztése modern tesztelméleti módszerekkel, In: IV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tartalmi összefoglalók, MTA, Budapest: 2004. 79. o., 2004
Korom E: A valószínűségi tesztelmélet alkalmazása dichotóm és rangskálás adatokat tartalmazó tudásmérésben, In: IV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tartalmi összefoglalók, MTA, Budapest: 2004. p. 82., 2004
Molnár Gyöngyvér: Az iskolai és az alkalmazható tudás kettőssége., Iskolakultúra 8. sz. 21-31., 2004
Molnár Gyöngyvér: A komplex problémamegoldó képesség fejlettségét jelző tényezők, Magyar Pedagógia 2003. 1: 81-103 (Megjelent 2004-ben), 2004
Molnár Gyöngyvér: Objektív mérés, avagy a Rasch-modell alkalmazása a pedagógiában, In: IV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tartalmi összefoglalók, MTA, Budapest: 2004. p. 78., 2004
Molnár, Gyöngyvér: Real-life versus school knowledge (Analysis with classical and modern (IRT) test theory), In: Assessment 2004. Bergen, p. 132., 2004
Nagy Lászlóné: A biológiai fogalmak tanításának problémái: egy tudásszintmérés néhány tanulsága, A Biológia Tanítása 2: 3-18, 2004
Nagy Lászlóné: A valószínűségi tesztelmélet alkalmazása az analógiás gondolkodás fejlődésének és fejlesztésének kutatásában, In: IV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tartalmi összefoglalók, MTA, Budapest: 2004. p 80., 2004
Csapó Benő: A tudásvagyon újratermelése., Magyar Tudomány, 11. sz. 1233-1239., 2004
Csapó Benő: A komplex problémamegoldás a PISA 2003 vizsgálatban., Új Pedagógiai Szemle, 3. sz. 43-52., 2005
Csapó Benő: Tanuló társadalom és tudásalapú oktatási rendszer., In: Komlóssy Ákos (szerk.): Ismeretek és képességfejlesztés. Szegedi Nyári Egyetem Évkönyve, 42. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged. 5-21., 2005
Csapó, B: Stability and change in the development of general cognitive skills: An analysis of data of large-scale cross-sectional and longitudinal studies., Paper presented at the 11th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction. Nicosia, Cyrus, August 23-27., 2005
Molnár, Gy., Nikolov M., and Csapó, B.: Constructing reading competency scales for second language assessment: Using data of different age groups for IRT scaling., Paper presented at the 11th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction. Nicosia, Cyrus, August 23-27., 2005
Csapó Benő: A formális és nem-formális tanulás során szerzett tudás integrálása., Iskolakultúra, 2. sz. 3-16., 2005
Csapó, B: Forms of chemistry knowledge: potentials of chemistry education in shaping students’ mind., 8th European Conference on Research in Chemical Education. Plenary lecture. Budapest, 1 September, 2006. Book of Abstracts,10-11., 2006
Csapó, Benő: Quality in competence: Conceptual framework, research, policy., In: Schützelhofer, B. és Schimek, F. (eds.): Vortrage und inhaltliche Informationen anlässlich der Veranstaltung am 5. Oktober 2006 in Wien. Stadtschulrat für Wien, Wie, 2006
Csapó, Benő: Design Experiments for Improving Thinking Skills through the Content of Learning., The Second European Cognitive Science Conference. Delphi, Greece, May 23-27., 2007
Molnár, Gyöngyvér and Csapó, Benő: Constructing complex problem solving competency scales by IRT models using data of different age groups., Paper presented at the 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, Hungary, August 28-September 1, 2007. (Abstracts, 405. o.), 2007
B. Németh Mária és Habók Anita: A 13 és 17 éves magyar tanulók viszonya a tanuláshoz., Magyar Pedagógia, 106. 2. sz. 83–105., 2006
B. Németh Mária: A kognitív és affektív folyamatok kölcsönhatása: a 13 és 17 éves tanulók viszonya a tanuláshoz., In: Korom Erzsébet (szerk.): V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2007. április 12–14. Szeged, SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola. 37., 2007
B. Németh Mária: A természettudományos tudás életszerű helyzetekben való alkalmazhatóságának változása 1999 és 2006 között., Előadás. In: Korom Erzsébet (szerk.): V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2007. április 12–14. Szeged, SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola. 57., 2007
B. Németh Mária: Természettudományos ismeretek alkalmazása valós helyzetekben., Előadás. In: Keller Magdolna és Simándi Szilvia (szerk.): VI. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2006. október 26–28. Budapest, Tanul a társadalom. Bp., MTA Pedagógia, 2006
B. Németh Mária: Hátrányos helyzetű tanulók természettudományos műveltsége., Előadás. In: Józsa Krisztián (szerk.): IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2006. április 20-22. Szeged, SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola. 37., 2006
B. Németh Mária: A PISA–program természettudományos tudásfelfogása, Előadás. OKI konferencia. Budapest, 2005. október 20–21., 2005
B. Németh, Mária: Applying science knowlwdge in real–life situations., Poster presented at 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction. Budapest, Hungary, August 28 – September 1, (Abstracts, pp. 448-449), 2007
B. Németh, Mária: The interplay of cognitive and affective processes: studenr’s approaches to learning and achievement in Hungary., Poster presented at 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction. Budapest, Hungary, August 28 – September 1, (Abstracts, p. 663.), 2007
B. Németh Mária, Molnár Éva és Dózsa Monika: Az olvasásképesség fejlettsége az iskoláskor elején., Előadás. In: Józsa Krisztián (szerk.): IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2006. április 20-22. Szeged, SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola. 49. o., 2006
Nagy Lászlóné: Az analógiás gondolkodás fejlesztése., In: Komlossy Ákos (szerk.): Szegedi Nyári Egyetem Évkönyve. Ismeretek és képességfejlesztés a kompetencia-tudáson alapuló iskola. (Tudomány és közoktatás) 95-119., 2005
Nagy Lászlóné: Az analógiás gondolkodás fejlesztése a biológia tantárgy keretében., In: Kiss Gábor és Lagzi István (szerk.): Kutató tanárok tudományos közleményei. Kutató Tanárok Országos Szövetsége, Budapest, 170−175., 2006
Nagy Lászlóné: Projektek a biológia tanításában és tanulásában., In: Hegedűs Gábor és Poór Zoltán (szerk.): Projektpedagógia  Projektmódszer VIII.-IX. Projektpedagógiai Társaság, KF Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét, 156-167., 2007
Nagy Lászlóné: A gondolkodási képességek tudatos fejlesztése biológiaórán, A Biológia Tanítása, 13. 1. sz. 10-24., 2005
Nagy Lászlóné: Hátrányos helyzetű tanulók analógiás gondolkodásának és biológiatudásának jellemzői., V. Országos Neveléstudományi Konferencia, Program tartalmi összefoglalók, Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, 237. o., 2005
Molnár Gyöngyvér: A Rasch modell kiterjesztése nem dichotóm adatok elemzésére: a rangskálás és parciális kredit modell., Iskolakultúra. 1. sz. 66-77., 2008
Molnár Gyöngyvér: Új ICT eszközök alkalmazása az iskolai gyakorlatban., In: Korom Erzsébet: Kihívások a XXI. század iskolájában. 101-124., 2007
Molnár Gyöngyvér: A tudás alkalmazhatóságának vizsgálata: komplex problémamegoldás., In: Bábosik István (szerk.): Pedagógia és személyiség fejlesztés. Okker Kiadó, Budapest., 2007
Molnár Gyöngyvér: Az induktív gondolkodás fejlesztése kisiskolás korban., Magyar Pedagógia. 1. sz. 63-80., 2006
Molnár Gyöngyvér: Az ismeretek alkalmazhatóságának korlátai: komplex problémamegoldó gondolkodás fejlettsége 7. és 11. évfolyamon., Magyar Pedagógia. 4. sz. 329-344. (2007-ben jelent meg)., 2006
Molnár Gyöngyvér: A Rasch-modell alkalmazása a társadalomtudományi kutatásokban., Iskolakultúra. 12. sz. 99-113., 2006
Molnár Gyöngyvér: olvasási képesség értékelésének tesztelméleti megközelítései., : Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 155-174., 2006
Molnár Gyöngyvér: A problémamegoldó gondolkodás fejlődése és fejlesztése., In: Komlossy Ákos (szerk.): Ismeretek és képességfejlesztés a kompetencia-tudáson alapuló iskola. Szeged. 68-94., 2005
Molnár Gyöngyvér: A tudáskoncepció változása és annak megjelenése a PISA 2003 vizsgálat komplex problémamegoldás moduljában., Új Pedagógiai Szemle. 1. sz. 75-86, 2006
Molnár Gyöngyvér: Hátrányos helyzetű diákok problémamegoldó gondolkodásának fejlettsége., Magyar Pedagógia. 2004. 3. sz. 319-338. (2005-ben jelent meg), 2005
Molnár Gyöngyvér: Az objektív mérés megvalósításának lehetősége: a Rasch-modell., Iskolakultúra. 3. sz. 71-80., 2005
Molnár Gyöngyvér: A probléma alapú tanítás. Az ismeretek alkalmazásának és az együttműködő készség fejlesztésének egy módszere., Iskolakultúra. 10. sz. 31-43., 2005
Molnár Gyöngyvér: Problémamegoldás és probléma alapú tanítás., Iskolakultúra. 2. sz. 12-19., 2004
Molnár, Gyöngyvér: Fostering 6-8 year-old students inductive reasoning., 12th Biennial Conference of EARLI 2007, Budapest, Hungary, August 28-September 1. (Abstracts, pp. 117-118.), 2007
Korom, Erzsébet and Molnár, Gyöngyvér: Constructing conceptual development scales by using IRT models., 12th Biennial Conference of EARLI 2007, Budapest, Hungary, August 28-September 1. (Abstracts, p. 540.), 2007
Molnár Gyöngyvér: Az ismeretek alkalmazhatóságának korlátai., V. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2007. április 12-14. 58. o., 2007
Molnár Gyöngyvér: A valószínűségi tesztelmélet adta eszközök az ideális mérés megvalósításához., V. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2007. április 12-14. 76. o., 2007
Molnár Gyöngyvér: Hátrányos helyzetű diákok problémamegoldó gondolkodásának fejlettsége, Előadás. V. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2005. október 6-8. 238. o., 2005
Molnár Gyöngyvér: Objektív mérés, avagy a Rasch-modell alkalmazása a pedagógiában., Előadás. IV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2004. október 20-22. 78. o., 2004
Nagy Lászlóné: A valószínűségi tesztelmélet alkalmazása az analógiás gondolkodás fejlődésének és fejlesztésének kutatásában., III. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2005. február 19-21., 2005
Antal, Erzsebet: Analogical reasoning and biology knowledge of 8th grade socially disadvantaged pupils, 12th European Conference for Research on Learning and Instruction, Budapest, 2007. augusztus 28-szeptember 1. (Abstracts, p. 131.), 2007
Korom Erzsébet: A fogalmi fejlődés kutatási eredményeinek hasznosítása az oktatás fejlesztésében., In. Vajda Zoltán (szerk.) II. Kari Tudományos Nap kötete 2007. Szegedi Tudományegyetem, BTK (megjelenés alatt), 2007
Korom Erzsébet: A tartalmi tudás szerveződése, az ismeretelsajátítás folyamata., In: Fazekas Károly (szerk.): Közoktatás, iskolai tudás és munkaerőpiaci siker. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest. (megjelenés alatt), 2008
Korom, Erzsébet: Conceptual development and conceptual change in 12- and 14-year-old low SES students., 12th European Conference for Research on Learning and Instruction, Budapest, 2007. August 28-September 1. (Abstracts, p. 72.), 2007
Korom Erzsébet: A természettudományos ismeretek tanulását befolyásoló kognitív, affektív és osztálytermi tényezők., VI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2006. október 26-28. 88. o., 2006
Korom Erzsébet: A fogalmi fejlődés nyomon követésének lehetőségei az iskolában., IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2006. április 20-22. 81. o., 2006
Korom Erzsébet: Hátrányos helyzetű tanulók fogalmi rendszerének fejlettsége., V. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2005. október 6-8. 239. o., 2005
Korom Erzsébet: A valószínűségi tesztelmélet alkalmazása dichotóm és rangskálás adatokat tartalmazó tudásmérésben., IV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2004. október 20-22. 82. o., 2004
Nagy Lászlóné: Projektek a biológia tanításában és tanulásában, In: Hegedűs G. és Poór Z. (szerk.): Projektpedagógia - Projektmódszer VIII.-IX. Projektpedagógiai Társaság, KF Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét, 156-167., 2007
Nagy Lászlóné: A feladatlap mint a tanulás-tanítás munkaeszköze., A Biológia Tanítása, 15. 3. sz. 13−18., 2007
Adey, Ph., Csapó, B., Demetriou, A., Hautamaki, J. és Shayer, M.: Can we be intelligent about intelligence? Why education needs the concept of plastic general ability., Educational Research Review, 2. sz. 75-97., 2007
B. Németh Mária: A természettudományos műveltség mérése., Magyar Pedagógia, 2003. 103. 4. sz. 499–526. (Megjelent 2004-ben), 2004
Csapó Benő: Tudás és iskola. (Tanulmánygyűjtemény), Műszaki Könyvkiadó, Budapest., 2004
Csapó, Benő: Knowledge and competencies, In: Letschert J (ed) The Integrated person - How curriculum development relates to new competencies, Enschede: CIDREE, 2004. pp. 35-49., 2004
Csapó, Benő: Research into learning to learn through the assessment of quality and organization of learning outcomes, The Curriculum Journal, Vol. 18, No. 2, June 2007, pp. 195 – 210., 2007
Csapó, Benő: Plastic general abilities: The conception that bridges the gap between the new goals and old practices of education., Paper presented at the 12th European Conference for the Research on Learning and Instruction. Budapest, Hungary, August 28-September 1, 2007. (Abstracts, 793. o.), 2007
Korom Erzsébet: Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás., Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 137 o., 2005
Molnár Gyöngyvér: Tudástranszfer és komplex problémamegoldás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 210 oldal, 2006
Molnár Gyöngyvér: Az ismeretek alkalmazásának vizsgálata modern tesztelméleti (IRT) eszközökkel, Magyar Pedagógia 2003. 4. sz. 423-446 (Megjelent 2004-ben), 2004
Nagy Lászlóné: Az analógiás gondolkodás fejlesztése, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 263 oldal, 2006
vissza »