Az érett T-sejtes lymphomák funkcionális patogenezise  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46663
típus K
Vezető kutató Krenács László
magyar cím Az érett T-sejtes lymphomák funkcionális patogenezise
Angol cím Functional pathogenesis of mature T-cell lymphomas
zsűri Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
Kutatóhely Biotechnológiai Intézet (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány)
résztvevők Bagdi Enikő
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.192
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A világon az elsők között állapítottuk meg, hogy az angioimmunoblastos T-sejtes lymphoma daganatsejtjei az aktivált follicularis B helper T-sejtek (TFH) immunfenotípusát mutatják. A Würzburgi Egyetem Patológiai Intézetével közösen végzett kutatásaink során megállapítottuk egyes perifériás T-sejtes lymphoma entitások funkcionális differenciálódási státuszát. Megállapítottuk, hogy a hepatosplenicus gamma/delta T-sejtes lymphoma hátterében nemcsak 7-es izokromoszóma állhat, hanem az ezzel ekvivalens genetikai eltérést képviselő 7-es ring kromoszóma is. Megállapítottuk, hogy az NFATc1 transzkripciós faktor expresszió epigenetikusan gátolt anaplasiás nagysejtes lymphomában, és ez a gátlás az ezen lymphomákra jellemző immunreceptor jelátvitel károsodására vezethető vissza. Eredményeket értünk el a regulátoros T-sejtek lymphomáinak meghatározása területén is. Meghatároztunk olyan lymphomákat, amelyek a természetes T regulátoros sejtek fenotípusát hordozzák; ilyen lymphomákat még nem írtak le a magyar populációban. Egy jelentős, és relatíve egységes lymphoma csoportot különítettünk el, amelyre a TH3 fenotípus a jellemző. A regulátoros T-sejtekkel kapcsolatos eredményeinket jelenleg foglaljuk össze. Az eddig elért eredményeink nemcsak egyes lymphomák jobb megértését, hanem egyes, eddig alig ismert funkcionális T-sejt szubpopulációk megismerését is szolgálhatják.
kutatási eredmények (angolul)
We are among hte first investigators who have established that tumor cells of angioimmunoblastic T-cell lymphoma possess the phenotype of activated follicular B helper T-cells (TFH). In collaboration with the Department of Pathology, Wurzburg University, Germany, we have described the functinonal differentiation status of the different nodal peripheral T-cell lymphoma entities. We have described that, besides the 7 isochromosome, its equivalent genetic abrerration, the 7-ring chromosome can also be presented in hepatosplenic gamma/delta T-cell lymphoma. We have described that the NFATc1 transcription factor expression is epigenetically supressed in anaplastic large cell lymphoma, and this suppression is based on impared immunoreceptor signaling, characteristic for anaplastic large cell lymphoma. We achieved substantial result in the definition of regulatory T-cell lymphomas as well. We have described lymphomas showing natural T-regulatory cell phenotype, first in the Hungarian population. We have differentiated an important and relatively homogenous group of lymphomas, which is charcterised by TH3 phenotype. Our results on regulatory T-cells are just being compiled. Our results can facilitate the better understanding of different mature T-cell lympoma enitities, and may contribute to explore immunological properties of some functional T-cell subpopulations.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1526/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Krenacs L., Schaerli P., Kis Gy., Bagdi E.: Phenotype of neoplastic cells in angioimmunoblastic T-cell lymphoma is consistent with activated follicular B helper T cells., Blood 108:1110-1111, 2006
Geissinger E, Bonzheim I, Krenacs L, Roth S, Reimer P, Wilhelm M, Muller-Hermelink HK, Ruediger T.: Nodal Peripheral T-cell lymphomas correspnd to distinct mature T-cell populations., J Pathol 210:172-180., 2006
Tamáska J, Ádám E, Kozma A, Gopcsa L, Andrikovics H, Tordai A, Halm G, Bereczki L, Bagdi E, Krenács L.: Hepatosplenic gd T-cell lymphoma with ring chromosome 7, an isochromosome 7q equivalent clonal chromosomal aberration., Virchows Arch 449:479-483, 2006
Remenyik E., Krenács L., Gergely L.: CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMA OF PLEOMORPHIC SMALL/MEDIUM TYPE WITH EXTRAORDINARY TUMOUR BURDEN AND WITH MULTIPLE ORGAN INVOLVEMENT, EORTC Cutaneous Lymphoma Symposium Abstract Book, 2006
Bereczki L., Kis Gy., Bagdi E., Krenács L.: Optimization of PCR Amplification for B- and T-cell Clonality, POR 13:, 2007
Geissinger E., Bonzheim I., Krenács L., Roth S., Ströbel Ph., Ott G., Reimer P., Wilhelm M., Müller-Hermelink HK., Rüdiger Th.: Identification of the Tumor Cells in Peripheral T-Cell Lymphomas by Combined Polymerase Chain Reaction-Based T-Cell Receptor β Spectrotyping and Immunohistological Detection with T-Cell Receptor β Chain Variable Region Segment-Specific Antibodies, J Mol Diagn 7: 455–464., 2005
Krenács L., Bagdi E.: CD8-positive cutaneous T-cell lymphoma, EORTC Cutaneous Lymphoma Symposium Abstract Book, 2006
Akimzhanov A., Krenács L., Schlegel T., Klein-Hessling S., Bagdi E., Stelkovics E., Kondo E., Chuvpilo S., Wilke P., Avots A., Gattenlöhner S., Müller-Hermelink H.K., Rüdiger T.: Epigenetic Changes and Suppression of the Nuclear Factor of Activated T Cell 1 (NFATC1) Promoter in Human Lymphomas with Defects in Immunoreceptor Sigaling, Am J Pathol 172:215–224, 2008
Glud SZ, Sorensen AB, Andrulis M, Wang B, Kondo E, Jessen R, Krenács L, Stelkovics É, Wabl M, Serfling E, Palmetshofer A, Pedersen FS.: A tumor-suppressor function for NFATc3 in T-cell lymphomagenesis by murine leukemia virus, Blood 106: 3546-3552, 2005
vissza »