Mondakutatás a Kárpát-medencében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46668
típus K
Vezető kutató Magyar Zoltán
magyar cím Mondakutatás a Kárpát-medencében
Angol cím Researches of legends in the Carpathian Basin
zsűri Kultúra
Kutatóhely MTA Néprajzi Kutatóintézete
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.202
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 224-2007 közötti időszakban Mondakutatás a Kárpát-medencében című OTKA-rogram keretében (OTKA T 46668) elsősorban a néprajzi terepmunkára helyeztem hangsúlyt. A Kárpát-medence különféle magyarlakta tájegységein (főként Szlovákiában és Erdélyben - összesen 10 tájegységen) folytattam folklór gyűjtéseket mondák, mesék, néphit és egyéb folklór hagyományok tárgyában (főként mondákat). E négy év kutatmunka során mintegy 12000 folklórszöveget jegyeztem fel, amelyeket beépítettem a készülő Magyar Történeti Mondák Archívumába. E pályázat fő eredménye tehát az, hogy számottevő mennyiséggel gyarapodott az a rendelkezésünkre álló adatbázis, amely alapján a tervezett Magyar Történeti Mondák Katalógusa is immár kivitelezhetőnek tűnik. Továbbá a kutatások eredményei azok a könyvek, táji népköltészeti monográfiák és tanulmányok, amelyek a feltárt folklóranyagon alapulva folyamatosan készülnek.
kutatási eredmények (angolul)
I was collected legends, tales, texts of folk belief and other folk traditions (first of all legends) in the last four years in the Carpathian basin. The fieldwork was based upon systematization legend-collecting which started in 1995. My research theme (OTKA T 46668) was continuation and finishing the earlier researches. I this period I was collected folklore heritages in ten ethnic regions, mainly in Slovakia (Hungarian Highland) and in Transylvania among Hungarian people. I was collected about 12000 folklore texts and I set them in the Archive of Hungarian Historical Legends. Finally, I would like to utilizi this archive for the project of Catalogue of Hungarian Historical Legends (in ten volume),
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1530/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Magyar Zoltán: Árpád-házi Szent Erzsébet, Kairosz Kiadó, 2007
Magyar Zoltán: Bucsek József mesél. Kiskovácsvágási mesék és mondák, Debreceni Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, 2004
Magyar Zoltán: Kalotaszegi népmondák. Magyar Népköltészet Tára V., Balassi Kiadó, 2004
Magyar Zoltán: Ésik István meséi. Mesék, mondák és tréfás elbeszélések Martonyiból., Galyasági településszövetség., 2005
Magyar Zoltán: Dalol Szilágyi Ferenc. Szilágysámsoni népdalok és egyéb énekek., Kriza János Néprajzi Társaság, 2005
Magyar Zoltán: Népmondák a Kis-Küküllő mentén, Mentor Kiadó, 2005
Magyar Zoltán: Az Árpád-ház szentjei., Kairosz Kiadó, 2005
Magyar Zoltán: Szent György a magyar kultúrtörténetben. A Kárpát-medence Szent György-hagyományainak néprajzi és művelődéstörténeti rétege, Kairosz Kiadó, 2006
Magyar Zoltán: Népmondák a Medvesalján, Lilium Aurum Kiadó, 2006
Magyar Zoltán: Három szem klokocska. Egy gömöri pásztor hiedelemvilága és történetei, Európai Folklór Intézet-Gondolat Kiadó, 2006
Magyar Zoltán: A Habsburgok a néphagyományban. Narratívtípusok és történelmi emlékezet., Kairosz Kiadó, 2006
Magyar Zoltán: Lüdérc vőlegény. Póra Péter meséi - Gyimesfelsőloki népi elbeszélések., Kairosz Kiadó, 2006
Magyar Zoltán: Népmondák a Bekecsalján., Mentor Kiadó, 2006
Magyar Zoltán: Amikor még szűk vót a világ... Mondák és hiedelmek Fülek vidékén., Lilium Aurum Kiadó, 2007
Magyar Zoltán: Folklore as Historical memory in the Diaspora., Perspectives of Diaspora Existence. Hungarian Diaspora in the Carpathian Basin - Historical Currant Contexts of a Specific Diaspora Interpretation and Its Aspects of Ethp, 2008
Magyar Zoltán: A Folk Legend from Hungarian Highland and its Historcal Connection., Torna regéje. (Szerk: Juhász Attla.) Kassa, 2007. 89-102., 2007
Magyar Zoltán: A herencsényi mesemondó, Balassi Kiadó, 2004
Magyar Zoltán: A magyar történeti mondák katalogizálásának kérdései, Rthno-Lore XXII., 2005. 345-386., 2005
Magyar Zoltán: A Szilágyság mondahagyománya. Magyar Népköltészet Tára VII., Balassi Kiadó, 2006
Magyar Zoltán: Amikor még szűk vót a világ... Mondák és hiedelmek Fülek vidékén, Lilium Aurum Kiadó, 2006
Magyar Zoltán: Árpád-házi Szent Erzsébet, Kairosz Kiadó, 2007
Magyar Zoltán: Népmondák Erdély szívében. Alsó-Fehér megye mondahagyománya. (megjelenés alatt), Balassi Kiadó, 2008
Magyar Zoltán: Adottságok és lehetőségek a történeti mondák rendszerezésében. (megjelenés alatt), Ethno-Lore XXIV. 2008., 2008
vissza »