Magyarországi horvát nyelvjárások kutatása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46669
típus K
Vezető kutató Nyomárkay István
magyar cím Magyarországi horvát nyelvjárások kutatása
Angol cím Scientific Reserch in the Field of Croatian Dialects in Hungary
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Magyar Nyelvtudományi Társaság
résztvevők Banczerowski Janusz
Gadányi Károly
Mijo Loncaric
Ráduly Zsuzsanna
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.393
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás eredménye egy dialektológiai szótár, amely a Mura menti kaj-horvát nyelvjárás szókincsét mutatja be. Az anyaggyűjtés elsősorban Murakresztúron, Molnáriban és Tótszerdahelyen történt. Ez a kaj nyelvjáráshoz tartozó helyi köznyelv sok magyar szót és állandósult szókapcsolatot adaptált, valamint számos tükörfordítással is találkozunk benne. Az anyaggyűjtés munkáját Đuro Blažeka professzor irányította, a verifikációt rajta kívül Mijo Lončarić, Nyomárkay István, Gadányi Károly professzorok és Rácz Erika Phd végezték, a német jelentéseket Bańczerowski Janusz és Földes Csaba professzor ellenőrizte. Szerkesztők: Đuro Blažeka és Nyomárkay István. A szótár tartalmazza az egyes címszavak fonetikai átírását, valamint standard horvát, magyar és német nyelvi megfelelőjét. Így válik a szótár hasznos forrássá a nemzetközi tudományosság számára. A munka a horvát dialektológiai kutatásokba illeszkedő jelentős mű, amely az érintett nyelvjárás alapszókincsét szinte utolsó pillanatban térképezi fel, így, teljesebbé teszi a kaj nyelvjárásról való ismereteinket, és további tudományos kutatások része lehet.
kutatási eredmények (angolul)
Das Ergebnis der Forschungsarbeit ist ein Dialektwörterbuch, in dem der Wortschatz der kroatischen Mundart der Murgegend dargestellt ist. Die Wortmaterialsammlung wurde in erster Linie in den Gemeinden Murakeresztúr, Molnári und Tótszerdahely durchgeführt. In dieser, zu dem kajkawischen Dialekt gehörenden Lokalsprache wurden außer zahlreichen ungarischen Wörtern auch feste Wortverbindungen ungarischer Herkunft adaptiert. Bedeutend ist auch der Zahl der nach ungarischen Mustern gebildeten Lehnwörter und Lehnübersetzungen. Unter jedem Lemma sind dessen phonetische Transkription, die Äquivalente in der kroatischen Schriftsprache so wie die ungarischen und deutschen Bedeutungen angeführt. Die Arbeit der Wortmaterialsammlung hat Professor Đuro Blažeka geführt, die Verifikation haben Professor Mijo Lončarić , Professor István Nyomárkay, Professor Károly Gadányi und Erika Rácz PhD vollgeführt, die deutschen Bedeutungen haben Janusz Bańczerowski und Csaba Földes überprüft. Die Redakteure sind Đuro Blažeka und István Nyomárkay. So kann das Wörterbuch zu einer nützlichen Quelle für die wissenschaftliche Öffentlickeit werden. Unsere Arbeit fügt sich an die Reihe der kroatischen Dialektforschung, insoweit sie den Wortschatz der betreffenden Lokalmundart, deren authentische Sprecher noch leben, in der letzten Moment erfasst, so kann sie unsere bisherige Kanntnisse über das Kajkawische vervollständigen, und damit ein interessanter Teil der Dialektforschnug werden.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1531/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Nyomárkay István: In memoriam Lajos Kiss (1922-2003)., Studia Slavica Hung. Akadémiai Kiadó. Budapest. 49. kötet. 227-228., 2004
Nyomárkay István: Király Péter 90-éves, Magyar Nyelv 104. évf. 116 - 117, 2008
Nyomárkay István: Nyelveink múltja és jelene., Nyelveink múltja és jelene. Opera Slavica Budapestiensia. ELTE. Budapest. 196 old., 2004
Nyomárkay István: A hangváltozásokról., Magyar Nyelv. 100.évf. 4. szám. 395-406., 2004
Nyomárkay István: Beiträge zu den ungarischen Vorbildern der kroatischen Fachterminologie., \'Herrschaft und Staat\'. Untersuchungen zum Zivilisationswortschatz in südosteuropäischen Raum 1840 - 1870. Eine erste Bilanz. Hrsg. von R. Katièiæ. Verlag der Österreichische Akademie der Wissenschaften. Wien. 41-49., 2004
Nyomárkay István: Rövid horvát és szerb nyelvtörténet, Opera Slavica Budapestinensia. Lingue Slavice, 2008
Nyomárkay István: Lanosovićv Anleitung - Bečki Anleitung, Babićev zbornik. Ogranak Matice hrvatske. Slavonski Brod., 2008
Nyomárkay István: Spracherneuerungen in Mitteleuropa im 19. Jahrhundert. Versuch der Herausbildung muttersprachlicher Terminilogien in den mitteleuropäischen Sprachen., Studia Slavica Hung. 53/2, 2008
Nyomárkay István: Nép - nemzet - nemzetiség., Magyar - szlovák terminológiai kérdések. PPKE BTK Piliscsaba, 2008
vissza »