Possibilities of the integrated weed management and soil conservation tillage in the environmentally soumd crop production  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46670
Type F
Principal investigator Percze, Attila
Title in Hungarian Az integrált gyomszabályozás és a talajvédelem lehetőségei a környezetkímélő növénytermesztésben
Title in English Possibilities of the integrated weed management and soil conservation tillage in the environmentally soumd crop production
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Földműveléstani Tanszék (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences)
Participants Farkas, Imréné
Stingli, Attila
Ujj, Apolka
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 5.702
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás során megállapítottuk, hogy a talaj szerkezetének megóvására jelentős hatással van a talajművelés mikéntje. A direktvetés esetében a kedvező szerkezet kialakulására, csak évek elteltével számíthatunk, de a talajba juttatott szerves anyag hosszútávon javítja a szerkezetességet. Ugyanakkor a szántás szerkezetromboló hatása is cáfolható kísérleteink alapján. A kutatásainkban a lazítás alkalmazása hozta a legkedvezőbb hatást a jó talajszerkezet kialakulásában. A gyomosodási vizsgálatokból kiderül, hogy a gyomkorlátozó hatás tekintetében a szántás bizonyult a legjobbnak, de egyéves gyomok estében a tárcsázás és a lazítással kombinált tárcsás művelés is hatékony volt. A sekély kultivátoros művelés és a direktvetés alkalmazása esetén nagyobb gyomkonkurenciával kell számolni. Továbbá megerősítést nyert, hogy a sekély forgatás nélküli talajművelés elősegítheti az egyéves egyszikű gyomok, esetünkben a Bromus tectorum felszaporodását. A köztes védőnövény alkalmazása a gyomok elleni küzdelemben ugyancsak javasolható. Vizsgálataink szerint a köztes védőnövénnyel borított területeken fele akkora gyomborításra számíthatunk és a köztes védőnövény pozitív hatása a következő évben is érezhető. A szántás kedvező hatását a kórokozók megjelenésével szemben is tapasztaltuk. Továbbá megállapítottuk, hogy a műtrágyaadag csökkenésével a búza levélbetegségeinek gyakorisága növekedett.
Results in English
In our investigation the beneficial impact of direct seeding regarding soil structure can be expected after some years only, but increasing organic matter content has long-term effect on the abovementioned process. On the contrary, our results disclaim the structure-deteriorating effect of ploughing, when it is done in right time and good quality (preparation at the time of ploughing in one pass). Our data show that loosening was proved to be the most beneficial method in establishing good soil structure. According to our weed-surveys, ploughing was found to be the best method against weeds, but against annual weeds disking and loosening combined with disking were efficient, either. Under shallow cultivation and direct seeding higher weed cover is expectable. Our results indicated that shallow cultivation without inversion can enhance propagation of annual monocotyledonous weeds, such as Bromus tectorum. The application of catch-crops can be advised due to its weed-control effect. The weed-cover has decreased by half under catch-crops and the beneficial effect was shown in the following year, too. The beneficial effect of ploughing was demonstrated against pathogens, either. On the basis of our results, by decreasing nutrient doses the rate of leaf diseases increased.
Full text http://real.mtak.hu/1532/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Stingli A. - Bencsik K. - Mikó P.: Kártevők és természetes ellenségeik felvételezése talajművelési kísérletekben., XI. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, 2005. márc. 24. Öfogl. CD Kiadvány, 2005
Percze Attila: Gyomosodás és a talj gyommagtartalmának vizsgálata művelési kísérletekben., In.Talajhasználat –Műveléshatás-Talajnedvesség (Szerk. Birkás M- Gyuricza Cs.)Quality-Press Nyomda & Kiadó Kft., 2004
Percze A. - Kleinheincz Cs. - Farkas A.: Effect of the year on weed condition of wintwr wheat in different soil tillage treatments, IV. Alps -Adria Scientific Workshop, 28. February-5. March, Portoroz, Slovenia, 2005
Ujj Apolka: A rozs köztes védőnövényként történő termesztése és hatása a talajállapotára, In.Talajhasználat –Műveléshatás-Talajnedvesség (Szerk. Birkás M- Gyuricza Cs.)Quality-Press Nyomda & Kiadó Kft., 2004
Ujj, A.,-K. Bencsik, -Cs. Gyuricza- M.K. Singh: SOIL PENETRATION RESISTANCE INFLUENCED BY DIFFERENT METHODS OF PRIMARY TILLAGE AND CATCH CROP, IV. Alps -Adria Scientific Workshop, 28. February-5. March, Portoroz, Slovenia, 2005
Bencsik Katalin: A talajok fizikai kondíciója és az agronómiai szerkezet összefüggései, In.Talajhasználat –Műveléshatás-Talajnedvesség (Szerk. Birkás M- Gyuricza Cs.)Quality-Press Nyomda & Kiadó Kft., 2004
Bencsik K.: The connection between the phiscal condition of soil and the agronomical texture, IV. Alps -Adria Scientific Workshop, 28. February-5. March, Portoroz, Slovenia, 2005
Stingli Attila: Kórokozók és kártevők elterjedése a különböző talajművelési rendszerekben., In.Talajhasználat –Műveléshatás-Talajnedvesség (Szerk. Birkás M- Gyuricza Cs.)Quality-Press Nyomda & Kiadó Kft., 2004
Stingli A. -Bencsik K.- Ujj A.: Rovartani vizsgálatok bakhátas művelésű kukoricában., 51. Növényvédelmi tudományos napok, Budapest, 2005. február 22-23., 2005
Stingli A., Bencsik K., Ujj A.: Rovartani vizsgálatok bakhátas művelésű kukoricában., 51. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 2005. február 22-23., 2005
Bencsik K., Stingli A., Ujj A.: Talajművelési módok értékelése a talaj agronómiai szerkezete alapján., 47. Georgikon Napok és 15. ÖGA éves találkozó, Keszthely, 2005. szeptember 29-30., 2005
Stingli A., Bencsik K., Percze A.: Rovarfelvételezések különböző védőhatású művelési kísérletekben lejtős termőhelyen., 47. Georgikon Napok és 15. ÖGA éves találkozó, Keszthely, 2005. szeptember 29-30., 2005
Stingli, A., Bencsik, K., Percze, A., Ujj, A.: Monitoring of pests and their natural enemies under different tillage systems., 13th International Poster Day, Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, 10 November, 2005, Bratislava, Slovakia. pp. 509-514.CD Proc. (Ed. Ane¾ka Èelkov, 2005
Percze A.: APPLICATION OF RYE (Secale cereale L.) AS A CATCH-CROP BY INTEGRATED CROP PRODUCTION, Proceedings of the V. Alps-Adria Scientific Workshop Opatia, Croatia 6-12 march Cereal Res. 34.1. 259-262., 2006
Stingli A., Jakab Lászlóné: Kórtani vizsgálatok bakhátas művelésű kukoricában., Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 2006. február 23-24., 2006
Bencsik K., Ujj A. , Stingli A., Percze A.: Determining various soil tillage and nutrient loss in soil protection methodology., V. Alps-Adria Scientific Workshop, Opatija 6-11 March. Cereal Res. 34.1.123-126., 2006
Stingli, A., Bokor, A.: Monitoring of insects and natural enemies in their food chain under different tillage systems., Cereal Research Communications, 34. 1. 291-294., 2006
Bencsik, K., Ujj, A., Stingli, A., Percze, A.: Determining various soil tillage and nutrient loss in soil protection methodology., Cereal Research Communications, 34.1. 123-126., 2006
Stingli, A., Bokor, A., Percze, A.: . Effect of conservation tillage and nutrient rate on the leaf diseases of winter wheat., Environment and Progress 7/2006. (elfogadva), 2006
Stingli, A., Bíró, T., Bokor, Á., Percze, A.: Monitoring of insects under different tillage systems., 14th International Poster Day, Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, 9 November, 2006, Bratislava, Slovakia. CD Proc. (Eds. A. Èelkova, F. Matejka), 2006
Stingli A., Bokor Á., Percze A.: A talajkímélő művelés és a műtrágyadózis hatása az őszi búza levélbetegségeire., 48. Georgikon Napok, Keszthely, 2006. szeptember 21-22. Összefoglaló CD kiadvány, 2006
Stingli A., Jakab L.né: Kórtani vizsgálatok bakhátas művelésű kukoricában, 52. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 2006. február 23-24., 2006
Ujj A., Bencsik K., Mikó P., Gyuricza Cs.: Wheat biomass and soil organic matter influenced by different tillage methods., Cereal Research Communications 34.1/I. 343-346., 2006
Birkás M., Kalmár T., Bencsik K., Stingli A.: Tarlógondozás változóan csapadékos idényekben., MTA AMB 30. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozása, Gödöllő, január 24-25. Összefoglalók (szerk. Tóth L., Magó L.), pp. 28. Kiadvány (szerk. Tóth L., Magó L.), 2. kötet, 11, 2006
Birkás M., Kalmár T., Bencsik K., Stingli A.: Tarlógondozás változóan csapadékos idényben., Mezőgazdasági Technika, 47. 3. 40-41., 2006
Percze A.: Talajművelési módok hatása a fedél rozsnokra (Bromus tectorum L.) őszibúzában., Acta Agronomica Óvariensis, Vol. 49.2. 533-538., 2007
Back »