Napsugárzást koncentráló nem hagyományos optikai gyűjtőelemek geometriai és energetikai jellemzőinek meghatározása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46671
típus K
Vezető kutató Patay István
magyar cím Napsugárzást koncentráló nem hagyományos optikai gyűjtőelemek geometriai és energetikai jellemzőinek meghatározása
Angol cím Determination of geometrical and energetical parameters of non-conventional optical collector elements
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Műszaki és Vízgazdálkodási Intézet (Tessedik Sámuel Főiskola)
résztvevők Fenyvesi László
Gulyás László
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.993
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás abból a feltételezésből indult ki, hogy alkalmasan kiképezett, optikai vezetőkből készült prizmatestekkel lehetséges a napsugárzás jelentős mértékű koncentrációja. A számos lehetséges geometria közül a kúp alakú prizmákat vizsgáltuk, amelyek PMMA anyagból készültek. A vizsgálatok bizonyították a hipotézis helyességét. A mérések során 20 és 40 fok kúpszögű prizmatesteket vizsgáltunk. A lézerfénnyel végzett fénymenet-vizsgálatok alapján a 20 fokos kúpszögű prizmák voltak a legmegfelelőbbek, amelyeknél a számított elméleti koncentráció mértéke 17-szeres volt. A természetes (nap) fényben végzett tartós kísérletek azzal az eredménnyel zárultak, hogy az elérhető maximális fénykoncentráció a vizsgált elemekkel kb. hatszoros. Ez azt jelenti, hogy pl. 800 W/m2 fényáram a prizmatestekkel merőleges beesésnél mintegy 4800 W/m2 értékre növelhető. A tényleges koncentráció a beesési szög függvénye, mérések alapján pontosan megadható. Az alkalmazások szempontjából fontos látószöge a prizmáknak 60, az évszakoktól függően kis mértékben változik. A prizmákkal koncentrált sugárzási energia optikai szálban vezethető, azonban jellemzően a szálhosszal arányos veszteségek lépnek fel. Az eredményeket felhasználva napkollektorokhoz olyan gyűjtőfelület (speciális szolár üveg) alakítható ki, amely az imissziót (visszasugárzást) jelentősen csökkenti, így javítja a kollektor hatásfokát.
kutatási eredmények (angolul)
The premise of the research work was that suitable formed, made of optical fiber prisms are applicable for concentrate the solar radiation considerably. Some of geometry of prism were theoretically tested, but only the conical prisms were tested in laser and sunlight. The material of prisms was PMMA (poly-metil-metacrilat). The tests showed that the hipothesys was right. The conic angle was 20 and 40 at the tested prisms. After laser testing the 20 conic angle was choosen, where the theoretical concentration of the radiation was approximately 17. The maximum of the measured concentration of sunlight was only 6, what means for example, that an 800 W/m2 incline radiation increased to 4800 W/m2 by the optical prisms. The real concentration is depending on the angle of incidence, of course, which was determine with an all year long test at fixed installation angle prism. The so called operating angle of the prism was 60. This parameter is changing during a year in a small measure. The concentrated solar radiation energy can be transmitted in optical waveguides, of course, with losses depending on the lenght of the guide. Based ont he results of the research work, can be made a special collector surface for solar collectors (solar glass with high number of prisms), which may reduces the imission light and so increases the efficiency of the collectors.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1533/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Patay I. - Babák Gy.: Prizmák alkalmazása napkollektorokhoz, TSF Tudományos Közleményei, Tom.2. No.1. 65-78p, 2002
Patay I. - Babák Gy.: Application of prisms for solar collectors, Hungarian Agricultural Engineering,16. 54-56p, 2003
Patay I.: Optikai energiakoncentráció napkollektoroknál, MSzT Kiadvány, No.2. 95-101p, 2004
Patay I. - Babák Gy.: Csatolt fénygyűjtő prizmák energetikai jellemzői, MTA AMB Kutatási-fejlesztési tanácskozás kiadványa, Gödöllő, 2005., 2005
Patay I.: A tömeghatás kvantum bevezetése, TSF Tudományos közleményei, Tom.5. No.1. 2005. 137p., 2005
Patay I. - Babák Gy.: Szolár prizmák fénykoncentrációja, A megújuló energiaforrások hasznosításának gazdasági kérdései c. konferencia, 2006
vissza »