A természetes immunrendszer molekuláris komponenseinek (CD14, Toll like receptorok) vizsgálata autoimmun (polymyositises-dermatomyositises) és atherosclerosisos betegekben.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46694
típus K
Vezető kutató Antal-Szalmás Péter
magyar cím A természetes immunrendszer molekuláris komponenseinek (CD14, Toll like receptorok) vizsgálata autoimmun (polymyositises-dermatomyositises) és atherosclerosisos betegekben.
Angol cím Characterisation of the molecular components of innate immunity (CD14, Toll-like receptors) in patients suffering from autoimmune disorders (polymyositis-drmatomyositis) and atherosclerosis,
zsűri Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
Kutatóhely ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Dankó Katalin
Sümegi Andrea
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.037
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatómunka legfontosabb új eredményei: 1., A CD14/sCD14/TLR4 valamint a TLR2 változásai nem hozhatók összefüggésbe a PM és DM eltérő patomechanizmusával. 2., A szérum sCD14 aktivitási marker PDM-ben, ami vélhetően a molekula pozitív akut fázis fehérje voltával függ össze. 3., Az PDM aktív szakaszában emelkedett szérum sCD14 forrása az 56 kDa-os, GPI-farok mentes, intracelluláris CD14 direkt szekréciója. 4., A CD14 gén C(-159)T SNP T/T genotípusa fokozott hajlamot jelenthet a myositises betegekben a krónikus betegséglefolyás kialakulására. 5., Az LPS/PG stimuláció hatására bekövetkező sejtaktiváció csökkenése volt észlelhető a PDM-es betegek monocytáiban a kontrollokhoz képest. 6., A TGFβ1 SNP-i összefüggést mutattak a betegség aktivitásával PM-ben és DM-ben, a szérum TGFβ1 szint pedig magasabb volt a myositises betegekben. 7., A sclerodermas betegekben az IL10 és az IL6 SNP-inek genotípus-arányában volt szignifikáns eltérés a kontrollok adataihoz viszonyítva. 8., A kortikoszteroid terápia in vivo csökkentette az SLE-s betegek mononukleáris sejtjeinek CD14-expresszióját, LPS-kötését és LPS-indukálta sejtaktivációját. 9., A fertőzéseken gyakran áteső SLE-s betegek monocytáinak CD14/TLR4 expressziója szignifikánsan alacsonyabb volt a fertőzés nélküli betegek adataihoz képest. 10., Az intrinsic atópiás dermatitises betegek leukocytáin a CD14, TLR2, TLR4, és CD180 expresszió emelkedést mutatott az egészséges kontrollokhoz képest.
kutatási eredmények (angolul)
The most important new results of the study 1., Alterations of CD14/sCD14/TLR4 and TLR2 are not associated with the different pathomechanisms of PM and DM. 2., Serum sCD14 is a marker of disease activity in PDM, probably because it is a positive acute phase protein. 3., The source of the increased amount of serum sCD14 in the acute phase of PDM is the direct secretion of the 56 kDa intracellular CD14 lacking the GPI-tail. 4., The T/T genotype of the C(-159)T SNP of the CD14 gene seems to mean increased susceptibility to chronic disease course in patients with myositis. 5., The LPS-PG-induced cellular activation was diminished in the monocytes of PDM patients compared to healthy controls. 6., The SNPs of TGFβ1 showed association with the disease activity in PM and DM and the serum TGFβ1 level was increased in patients with myositis. 7., The genotype rate of the SNPs of IL6 and IL10 was significantly different in patients with scleroderma compared to controls. 8., In vivo corticosteroid therapy decreased the CD14-expression, CD14-mediated LPS-binding and LPS-induced cellular activation of mononuclear cells in SLE patients. 9., The CD14/TLR4-expression was significantly lower on monocytes of SLE patients with repeated severe infections compared to patients without infections. 10., Leukocytes of patients suffering from the intrinsic form of atopic dermatitis showed higher CD14, TLR2, TLR4 and CD180 expression compared to that of healthy controls.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1542/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Aleksza M., Szegedi A., Antal-Szalmás P., Sipka S., Dankó K: Az intracitoplazmatikus citokinek meghatározásának klinikai jelentősége dermatomyositisben., Magyar Immunológia, 3:40-44, 2004
Antal-Szalmás P., Sümegi A., Hunyadi J., Szegedi A: A CD14/TLR komplex elemeinek változásai atopiás dermatitises betegek perifériás leukocitáin., Allergológia és Klinikai Immunológia, 8:59., 2005
Szarka Páger Judit: A CD14/Toll-like receptor komplex komponenseit kódoló gének polimorfizmusainak vizsgálata autoimmun megbetegedésekben., DE-ODLA diplomadolgozat, 2005
Antal-Szalmás P., Kiss E., Sümegi A., Tarr Tünde, Aleksza M., Sipka S., Szegedi Gy.: CD14/TLR vizsgálatok autoimmun megbetegedésekben, FACS Users’ Meeting, Pécs, 2005
Tyuskai Ágnes: A szérum szolubilis TGFβ1 koncentrációjának és a TGFβ1 gén C(-509)T és T(869)C polimorfizmusainak vizsgálata polymyositises és dermatomyositises betegek mintáin, DEOEC TDK pályamunka, 2007
Andrea Sümegi, Katalin Dankó, Andrea Ponyi, Gyula Szegedi, Péter Antal-Szalmás.: Associations between C(-159)T T/T genotype of the CD14 gene, CD14-expression, serum total and 48/56 kDa sCD14 concentrations and disease activity and course in patients suffering from polymyositis/dermatomyositis., Clinical Immunology, bírálat alatt, 2007
Antal-Szalmás Péter: A CD14/Toll-like receptor komplex expressziójának és genetikai variabilitásának jelentősége autoimmun betegségekben, illetve az ezekhez társuló fertőzések patogenezisében, Fókuszban az inflammáció, Biomedica szimpózium, Budapest, 2004
Antal-Szalmás Péter, Sümegi Andrea, Szöllősi Ibolya, Tar Tünde, Sipka Sándor, Kiss Emese, Szegedi Gyula: A CD14, TLR2 és TLR4 expressziójának és funkciójának változásai az SLE-s betegek monocitáin és ezek összefüggése a fertőzéses komplikációk gyakoriságával, Magyar Immunológia 3:13, 2004
Sümegi Andrea, Dankó Katalin, Kiss Emese, Szegedi Andrea, Tar Tünde, Ponyi Andrea, Szegedi Gyula, Antal-Szalmás Péter: A CD14, TLR2 és TLR4 gének polimorfizmusainak vizsgálata autoimmun és immunpatomechanizmusú betegségekben, Magyar Immunológia 3:69, 2004
Andrea Sümegi, Péter Antal-Szalmás, Magdolna Aleksza, Ildikó Kovács, Sándor Sipka, Margit Zeher, Emese Kiss, Gyula Szegedi.: Glucocorticosteroid therapy decreases CD14-expression and CD14-mediated LPS-binding and activation of monocytes in patients suffering from Systemic Lupus Erythematosus., Clinical Immunology, 117:271-279., 2005
Andrea Szegedi, Andrea Sümegi, Beatrix Irinyi, János Hunyadi, Péter Antal-Szalmás: Altered serum concentration and altered expression of the components of the CD14/TLR complex on the peripheral leukocytes of patients with atopic dermatitis., Journal of Investigative Dermatology, 124(S1)., A40, 2005
Andrea Sümegi, Katalin Dankó, Andrea Ponyi, Gyula Szegedi, Péter Antal-Szalmás: Associations between T/T genotype of the CD14 gene’s C(-159)T polymorphism, serum sCD14 concentration, sCD14 isotype distribution and disease activity and course in patients suffering from polymyositis/dermatomyositis (PM/DM), ISAC XXIII congress, Quebec, Canada, 2006
Andrea Sümegi, Andrea Szegedi, Mónika Gál, János Hunyadi, Gyula Szegedi, Péter Antal-Szalmás.: Analysis of components of the CD14/TLR system on leukocytes of patients with atopic dermatitis, International Archives of Allergy and Immunology, 143., 177-184., 2007
Antal-Szalmás Péter: A CD14/Toll-like receptor rendszer egyes komponenseinek vizsgálata egészséges kontrollok, autoimmun és gyulladásos börbetegségben szenvedő betegek mintáiban., DEOEC habilitációs tézisek, 2007
Antal-Szalmás Péter, Tyuskai Ágnes, Szabó Gabriella, Ponyi Andrea, Constantin Tamás, Vida András, Dankó Katalin: A szérum szolúbilis TGFβ1 koncentrációjának és a TGFβ1 gén C(-509)T és T(869)C polimorfizmusainak vizsgálata polymyositises és dermatomyositises betegek mintáin., Magyar Immunológia 4:9., 2007
Sümegi Andrea: A CD14 molekula és egyes Toll-like receptorok jellemzése atópiás és autoimmun kórképekben., DEOEC egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés, 2007
vissza »