Elektromágneses hullámok mesterséges periodikus szerkezetekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46696
típus K
Vezető kutató Kádár György
magyar cím Elektromágneses hullámok mesterséges periodikus szerkezetekben
Angol cím Elektromagnetic waves in artifical periodical structures
zsűri Informatikai–Villamosmérnöki
Kutatóhely MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet
résztvevők Balázs János
Bársony István
Battistig Gábor
Gyulai József
Hámori András
Nagy Norbert
Szabó Zsolt
Szentpáli Béla
Tóth Attila Lajos
Varga Péter
Volk János
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.291
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Pórusos szilícium mintákban egydimenziós fotonikus kristályok állítottunk elő. Az elvégzett mérésekről és a hullámterjedés FDTD modellezéséről megjelent publikációink a közleményjegyzék 4., 7., 8., 11. és 21. tételei. FDTD modellezéssel vizsgáltuk a hullámterjedést kétdimenziós fotonikus kristályokban és beépített hullámvezető hibavonalak mentén. A kétdimenziós számításokról a jegyzék 16., valamint 12., 14., 19 és 20. tételeit közöltük. Előkészületeket tettünk az MTA MFA nanomegmunkáló laborjában, az egybeépített elektronmikroszkóp és fókuszált ionnyaláb alkalmazásával kétdimenziós fotonikus kristályok előállítására. A BME Fizikai Kémia Tanszékének kutatóival együttműködést kezdeményeztünk a Langmuir-Blodgett kísérleti módszer alkalmazására kétdimenziós fotonikus kristályok előállítása céljából. Ez az „önszerveződő maszkolási” eljárás teljesen újszerűnek bizonyult és erre vonatkozó publikációinkat komoly szakirodalmi sikernek tekintjük (a jegyzék 22-28. tételei). A témakör népszerűsítésére vonatkozó publikációink a jegyzék 1., 2., 3., 5. és 13. tételei. Két munkatársunk Japánban kapott 2 éves munkalehetőséget: Szabó Zsolt a 3 dimenziós FDTD módszer programkódjának elkészítésén, Volk János a kétdimenziós fotonikus kristály szerű ZnO szerkezetek előállításán és kísérleti vizsgálatán dolgozik. A beruházási keretből ''Nanocube'' típusú nanométer felbontású pozicionáló berendezést vásároltunk.
kutatási eredmények (angolul)
One dimensional photonic crystals have been prepared in Porous silicon samples. The experimental observations and the FDTD modeling of wave propagation in such structures have been published as the 4., 7., 8., 11. and 21. items of the publication list. Wave propagation has been studied in two dimensional photonic crystals and along wave-guides built therein using FDTD modeling. Publications on two dimensional structures are the 16., as well as the 12., 14., 19. and 20. items. We have attempted the preparation of two dimensional photonic crystals by applying focused ion beam in the nanofabrication lab of our MTA MFA institute. In cooperation with the Physical Chemistry Depertment of BME (BTU) we have intended to apply the Langmuir-Blodgett technique for the preparation of two dimensional photonic crystals. Asa result the ''self-assembled masking'' procedure proved to be a genuine novelty and our publications of the method are considered as works attracting serious impact (22.-28.items). In several publications we intended to disseminate popularizing information for wider community (1., 2., 3., 5. and 13. items of the list) Two colleagues work in Japan, Zsolt Szabó on coding of three dimensional FDTD modeling, János Volk on preparation and experimental study of periodic ZnO two dimensional structures. We have purchased a "Nanocube" type positioning device of nanometer acccuracy .
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1543/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kádár György: Optikai tiltott sávok mesterséges kristályokban, ELFT Anyagtudományi Szakcsoport őszi iskolája, Tata, 2003
Kádár György: Elektromágneses hullámok mesterséges kristályokban, Országos Anyagtudományi, Anyagvizsgálati és Anyaginformatikai Konferencia és Kiállítás, Balatonfüred, 2003
György Kádár and Zsolt Szabó: Photonic bandgaps (Electromagnetic waves in artificial periodic structures), Analele Universitatii din Oradea, Fascicola Fisica, 2004
Zsolt Szabó and György Kádár: Band gaps in photonic crystals with dispersion, Proc. 11th Int. IGTE Symp. on Numerical Field Calculation in Electrical Engineering, 2004
Béla Szentpáli: Metamaterials and their Microwave Applications, Proc. Asia Pacific Microwave Conference 2004, APMC/04/I/302, 2004
György Kádár, István Lovas: The quantum-mechanical uncertainty of magnetic precessional switching, Acta Univ. Debreceniensis, Vol XXXVI, pp. 63-68 (2004), 2004
J. Volk, É. Vázsonyi, Á. Barna, N. Nagy, I. Bársony: On-chip hollow omniguide structures from porous silicon, EMRS (European Materials Reasearch Society) meeting, Strassbourg, 2004 May 24-28, Poster paper A1-PII.12, 2004
Zsolt Szabó and György Kádár: Band gaps in photonic crystals with dispersion, International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (COMPEL) Vol 24 (No.2) pp. 521-533 (2005), 2005
György Kádár, István Lovas: Micromagnetic simulation of precessional switching, Acta Univ. Debreceniensis, Vol XXXVIII-XXXIX, pp. 225-232 (2005), 2005
György Kádár, István Lovas: Korlátozza-e a precessziós átmágnesezés sebességét a kvantummechanikai bizonytalanság?, Műszaki szemle (Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár), Vol 31, pp. 23-25 (2005), 2005
Zsolt Szabó and György Kádár: Band gaps in photonic crystals with dispersion, COST Action P11 Workshop, (Physics of Linear, Non-linear and Active Photonic Crystals), April 2005, Supelec, Metz, France, 2005
Zsolt Szabó and György Kádár: Damping in InP Based PhC Waveguides for TE Modes, COST Action P11 Workshop, (Physics of Linear, Non-linear and Active Photonic Crystals), October 2005, Univ. Twente, Enschede, the Netherlands, 2005
Kádár György és Szabó Zsolt: Optikai tiltott energiasávok (fényhullámok terjedése mesterséges periodikus szerkezetű anyagokban),, Hiradástechnika, LIX. Évfolyam, 2005/2 szám, 4-7 oldalak, 2005
Zsolt Szabó, György Kádár, János Balázs: Simulation of photonic crystal waveguides with dispersion, Proceedings of the Korean-Hungarian Conference on Nanotechnology, 2005
György Kádár, István Lovas: Micromagnetic simulation of precessional switching, 5th Int. Symposium on Hysteresis Modeling and Micromagnetics, 30 May-1 June, Budapest, Hungary, 2005
Zsolt Szabó, György Kádár, János Balázs: Simulation of photonic crystal waveguides with dispersion, Current Applied Physics, Vol. 6, pp.149-153, (2006), 2006
György Kádár, István Lovas: Micromagnetic simulation of precessional switching, Physica B, Vol 372, pp. 308-311, (2006), 2006
Kádár György: The Preisach-type Product Model of Magnetic Hysteresis, Preisach Memorial Book (Ed. A. Ivanyi), Akadémiai Kiadó, Budapest, (össz. 211 oldal) pp. 15-27, 2005
Szabó Zsolt, Szipőcs Róbert, Kádár György: Fotonikus kristályokban létrejövő szuperluminális hatás numerikus vizsgálata, Fiatal Magyar Tudósok konferencia, Kolozsvár, 2005
Zs. Szabó, K. Sakoda, Gy. Kádár: Photonic crystal waveguide with adjacent cavity, 12th International IGTE Symposium, 18-20 September 2006, Graz, Austria, 2006
Zs. Szabó, R. Szipőcs, Gy. Kádár: Investigation of the superluminal effect in photonic crystals, COST Action P11 workshop (Physics of Linear, Non-linear and active Photonic Crystals), 12-14 June 2006, Brussels, Belgium, 2006
M. Beresna, R. Tomasiunas, J. Volk, Gy. Kádár: One-dimensional porous silicon photonic crystal: picosecond induced band gap shift, COST Action P11 workshop (Physics of Linear, Non-linear and active Photonic Crystals), 12-14 June 2006, Brussels, Belgium, 2006
N. Nagy, A.E. Pap, A. Deák, E. Horváth, J. Volk, Z. Hórvölgyi, I. Bársony: Large area self-assembled masking for photonics applications, Applied Physics Letters, Vol 89, paper 063104 (2006), 2006
N. Nagy, A. Deák, Z. Hórvölgyi, M. Fried, A. Agod, I. Bársony: Ellipsometry of silica nanoparticulate LB films for the verification of the validity of EMA, Langmuir, vol. 22, pp. 8416-8423 (2006), 2006
N. Nagy, A.E. Pap, A. Deák, J. Volk, E. Horváth, Z. Hórvölgyi, I. Bársony: Regular patterning of PS Substrates by a self-assembled mask, physica status solidi (a) közlésre elfogadva, 2006
N. Nagy, A.E. Pap, A. Deák, E. Horváth, J. Volk, Z. Hórvölgyi, I. Bársony: Large area self-assembled masking for photonics applications, COST Action P11(Physics of Linear, Non-linear and Active Photonic crystals), 12-14 June 2006, Brussels, Belgium, 2006
N. Nagy, A.E. Pap, A. Deák, J. Volk, E. Horváth, Z. Hórvölgyi, I. Bársony: Regular patterning of large area silicon substrates using Stöber silica LB films, 20th Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS) - 18th European Chemistry at Interfaces Concerence (ECIC), 2006, Budapest, Hungary, 2006
N. Nagy, A. Deák, A. Hámori, M. Fried, Z. Hórvölgyi, I. Bársony: Investigation of silica nanoparticulate LB films by ellipsometry and OWLS, 20th Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS) - 18th European Chemistry at Interfaces Concerence (ECIC), 2006, Budapest, Hungary, 2006
N. Nagy, A.E. Pap, A. Deák, J. Volk, E. Horváth, Z. Hórvölgyi, I. Bársony: Regular patterning of PS substrates by a self-assembled mask, Porous Semiconductors - Science and Technology, PSST 2006, Sitges (Barcelona), Spain, 2006
Zsolt Szabó and György Kádár: Damping of TE Waves in an InP Based Photonic Crystal Waveguide, XV International Workshop on Optical Waveguide Theory and Numerical Modeling, 20-21 April 2006, Varese, Italy, 2006
vissza »