Késő reneszánsz és barokk síremlékek Magyarországon (16-17. század)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46699
típus K
Vezető kutató Mikó Árpád
magyar cím Késő reneszánsz és barokk síremlékek Magyarországon (16-17. század)
Angol cím Late Renaissance and Baroque sepulchral monuments in Hungary (16th-17th century)
zsűri Kultúra
Kutatóhely Magyar Nemzeti Galéria
résztvevők Ludiková Zuzana
Pálffy Géza
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.730
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A négy (illetve öt) év alatt négy nagy tanulmányt tettünk közzé a hajdani Felső-Magyarország igen fontos, kora újkori síremlék-együtteséről: a pozsonyi ferences-, a lőcsei Szent Jakab-, a szepeshelyi Szent Márton- és a turócszentmártoni Szent Márton-templomokban ma is ott őrzött (vagy egykor ott lévő) funerális emlékekről. A közlemények bevezető tanulmányból és mögéjük illesztett, igen részletes adattárból állnak, utóbbiakban szerepel az elhunyt (esetleg a síremléket állító személy) részletes életrajza, többnyire publikálatlan levéltári adatokkal gondosan megtámogatva. Minden ma is meglévő emlékhez közöltünk fotót, néha archív fotókat is. A négy cikkben olyan anyagokat dogoztunk fel, amelyek korábban kevéssé ismertek vagy teljesen ismeretlenek voltak; a kora újkori magyarországi művészet - elsősorban a szobrászat – története gazdagodott, illetve vált így pontosabban leírhatóvá. Külön kiemelendők az életrajzi adattárak, amelyek közül több a magyar történelem fontos személyiségei életútjából tüntetett el fehér foltokat.
kutatási eredmények (angolul)
We published four great studies in four years about the early modern funerary monuments located in some churches in the area of the former Upper Hungary (now Slovakia). These are the following ones: the parish church in Turócszentmárton (Martin), the Franciscan Church in Pozsony (Bratislava), the Saint James’ Church in Lőcse (Levoča), the Saint Martin’s Church in Szepeshely (Spišská Kapitula). The studies are constituted of an introductory part followed by a very thorough database. In each database a detailed biography of the deceased (or of the person who commissioned the gravestone) is included along with unpublished information from the archives. We also publish some photos to all the remaining monuments. In the four articles we have processed previously unknown materials; the early modern history of the Hungarian Kingdom has enriched a lot by making public our work.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=46699
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mikó Árpád - Pálffy Géza: A pozsonyi ferences templom késő reneszánsz és barokk síremlékei., Művészettörténeti Értesítő 54 (2005) 319–348., 2005
Zuzana Ludiková - Mikó Árpád - Pálffy Géza: A lőcsei Szent Jakab-templom reneszánsz és barokk síremlékei, epitáfiumai és halotti címerei (1530–1700)., Művészettörténeti Értesítő 55 (2006) ) 327–410., 2006
Zuzana Ludiková - Mikó Árpád - Pálffy Géza: A szepeshelyi Szent Márton-templom, egy felső-magyarországi katolikus központ késő reneszánsz sírkövei és halotti címerei., Művészettörténeti Értesítő 56 (2007) ) 313–344., 2007
Zuzana Ludiková - Mikó Árpád - Pálffy Géza: A turócszentmártoni Szent Márton-templom késő reneszánsz és barokk funerális emlékei (16–17. század)., Művészettörténeti Értesítő 57 (2008) ) 353–375., 2008
vissza »