Late Renaissance and Baroque sepulchral monuments in Hungary (16th-17th century)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46699
Type K
Principal investigator Mikó, Árpád
Title in Hungarian Késő reneszánsz és barokk síremlékek Magyarországon (16-17. század)
Title in English Late Renaissance and Baroque sepulchral monuments in Hungary (16th-17th century)
Panel Culture
Department or equivalent Magyar Nemzeti Galéria
Participants Ludiková, Zuzana
Pálffy, Géza
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 2.730
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A négy (illetve öt) év alatt négy nagy tanulmányt tettünk közzé a hajdani Felső-Magyarország igen fontos, kora újkori síremlék-együtteséről: a pozsonyi ferences-, a lőcsei Szent Jakab-, a szepeshelyi Szent Márton- és a turócszentmártoni Szent Márton-templomokban ma is ott őrzött (vagy egykor ott lévő) funerális emlékekről. A közlemények bevezető tanulmányból és mögéjük illesztett, igen részletes adattárból állnak, utóbbiakban szerepel az elhunyt (esetleg a síremléket állító személy) részletes életrajza, többnyire publikálatlan levéltári adatokkal gondosan megtámogatva. Minden ma is meglévő emlékhez közöltünk fotót, néha archív fotókat is. A négy cikkben olyan anyagokat dogoztunk fel, amelyek korábban kevéssé ismertek vagy teljesen ismeretlenek voltak; a kora újkori magyarországi művészet - elsősorban a szobrászat – története gazdagodott, illetve vált így pontosabban leírhatóvá. Külön kiemelendők az életrajzi adattárak, amelyek közül több a magyar történelem fontos személyiségei életútjából tüntetett el fehér foltokat.
Results in English
We published four great studies in four years about the early modern funerary monuments located in some churches in the area of the former Upper Hungary (now Slovakia). These are the following ones: the parish church in Turócszentmárton (Martin), the Franciscan Church in Pozsony (Bratislava), the Saint James’ Church in Lőcse (Levoča), the Saint Martin’s Church in Szepeshely (Spišská Kapitula). The studies are constituted of an introductory part followed by a very thorough database. In each database a detailed biography of the deceased (or of the person who commissioned the gravestone) is included along with unpublished information from the archives. We also publish some photos to all the remaining monuments. In the four articles we have processed previously unknown materials; the early modern history of the Hungarian Kingdom has enriched a lot by making public our work.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=46699
Decision
Yes

 

List of publications

 
Mikó Árpád - Pálffy Géza: A pozsonyi ferences templom késő reneszánsz és barokk síremlékei., Művészettörténeti Értesítő 54 (2005) 319–348., 2005
Zuzana Ludiková - Mikó Árpád - Pálffy Géza: A lőcsei Szent Jakab-templom reneszánsz és barokk síremlékei, epitáfiumai és halotti címerei (1530–1700)., Művészettörténeti Értesítő 55 (2006) ) 327–410., 2006
Zuzana Ludiková - Mikó Árpád - Pálffy Géza: A szepeshelyi Szent Márton-templom, egy felső-magyarországi katolikus központ késő reneszánsz sírkövei és halotti címerei., Művészettörténeti Értesítő 56 (2007) ) 313–344., 2007
Zuzana Ludiková - Mikó Árpád - Pálffy Géza: A turócszentmártoni Szent Márton-templom késő reneszánsz és barokk funerális emlékei (16–17. század)., Művészettörténeti Értesítő 57 (2008) ) 353–375., 2008
Back »