Környezetpolitikai tervek és stratégiák az Európai Unióban és Magyarországon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46704
típus K
Vezető kutató Szabó Gábor
magyar cím Környezetpolitikai tervek és stratégiák az Európai Unióban és Magyarországon
Angol cím Environmental programmes and strategies in the European Union and Hungary
zsűri Gazdaság
Kutatóhely GTK Statisztika és Módszertani Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Fehér Alajos
Fürj Zoltán
Katonáné Kovács Judit
Kuti István
Lakatos Dénes
Mészáros Sándor
Popovics Péter András
Szász Tibor
Szolnoki Győzőné dr. Karkus Mária
Turchany Guy
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.988
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A fenntartható fejlődési stratégiák kimunkálásának és továbbfejlesztésének általánossá válása az elmúlt évtized fontos folyamata volt az egész világon, s az előttünk álló évtizedben minden bizonnyal az is marad. Kutatásunk az alábbi főbb területekre terjedt ki: Az Európai Unió és tagországai által kidolgozott nemzeti fenntartható fejlődési stratégiák dokumentumainak teljes körű átfogó, áttekintő, kritikai elemzése, összpontosítva a politikai integráltságra, társadalmi részvételre, koordinációs mechanizmusokra és intézményekre, az EU FFS, más EU stratégiák és az nffs-ek kapcsolatára, az egyéb nemzeti politikai dokumentumokkal való összhangra és megkülönböztetett figyelemmel a mezőgazdasági vonatkozásokra A makroszintű stratégiaalkotás fogalmi kereteinek elemzése, ellentmondásainak vizsgálata, az elméleti háttér hiányának bizonyítása A nemzeti fenntartható fejlődési stratégiákhoz kapcsolódó útmutatók és értékelési eljárások nemzetközi szintű áttekintése, azok szempontjainak csoportosítása és hiányosságaik feltárása Rövid összefoglaló következtetésünk a következő lehet: a fenntarthatósági politikák alapvető különbsége ma abban rejlik, hogy az azt meghatározó politikai és értelmiségi elitben, s a rájuk nyomást gyakorló civil társadalomban milyen mértékben és főként hogyan tudatosult a fenntartható fejlődés koncepciója, illetve ezzel kapcsolatban milyen értékrend alakult ki.
kutatási eredmények (angolul)
Preparing and reviewing existing sustainable development strategies have proven to be vital processes over the last decade, and they will probably pose a significant challenge in forthcoming years. Our research covered the following main points: A comprehensive, critical analysis of the national strategies for sustainable development prepared by the European Union and its Member States. We placed special emphasis on policy integration, stakeholder participation, institutional co-ordination, the relationship between the national strategies and the EU SDS, as well as other international strategies, along with their harmony with other national policy documents. Our analysis focused on agricultural issues presented in these strategies. Analysing the conceptual framework and the contradictions of macro-level strategy design, we also explored the shortcomings of the theoretical background to the creation of these strategies. Reviewing the international guides and evaluation procedures related to national sustainable development strategies, we classified their various aspects and explored their shortcomings. The short summary of our conclusions is the following: the basic difference among the sustainability strategies lies in the level of awareness about the concept of sustainability and the related system of values as experienced by the political and intellectual elite and civil society.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1546/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gáthy A; Kuti I: Agri-environmental issues in the national sustainable development strategy of the Member States of the enlarged EU, In: Agrarian Prospects XIII (Sustainable development of an agrarian sector challenges and risks) Collection of papers, Prague, Sept. 22, 2004, pp. 853-858., + CD version, 2004
Gáthy A; Kuti I: Az agrár-környezetvédelmi problémák megjelenése a csatlakozó országok nemzeti fenntartható fejlődési stratégiáiban, In: Within the European Union, International Conference, Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár, 2004. május, 8 p., (CD), 2004
Gáthy A; Kuti I: A biotermékekkel kapcsolatos célkitűzések a nemzeti fenntartható fejlődési stratégiákban, In: A belépés kapujában Innováció, a tudomány és a gyakorlat egysége az ezredforduló agráriumában, DE ATC MTK SZIE MKK, Debrecen, 2004. (Összefoglalók) pp. 142-144, 2004
Gáthy A; Kuti I: Agrár-környezetvédelmi problémák az Európai Uniós tagországok nemzeti fenntartható fejlődési stratégiáiban, In: IX. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös, 2004. 6 p. (CD), 2004
Gáthy A: Rural development aspects of NSSDs as regards multifunctional agriculture, In: 40th Croatian Symposium on Agriculture, Opatija (Croatia) 15-18 february 2005, pp. 67-68, 2005
Baják I: A fenntarthatóság helyi stratégiái — tapasztalatok az Egyesült Királyságból, ”Tavaszi Szél 2005” — a Doktoranduszok Országos Szövetségének Konferenciája, Debrecen, 2005. május 5-8., DOSz, Budapest, 12-15. o., 2005
Baják I.: Az EU Városi Környezet Tematikus Stratégiája: támpont a Local Agenda 21 környezeti pilléréhez az európai városok számára, „Közép-Európa mezőgazdasága — lehetőségek és kockázatok”, XLVII. Georgikon Napok, Keszthely, 2005. szeptember 29-30., Összefoglalók, 236. o. és CD, 6 o., 2005
Gáthy A.: Az Európai Unió fenntartható fejlődési stratégiájának felülvizsgálata, ”Tavaszi Szél 2005” — a Doktoranduszok Országos Szövetségének Konferenciája, Debrecen, 2005. május 5-8., DOSz, Budapest, 2005, 108-111. o., 2005
Gáthy A.: Az osztrák és a cseh nemzeti fenntartható fejlődési stratégia összehasonlító elemzése, „Környezetvédelem, regionális versenyképesség, fenntartható fejlődés” Nemzetközi Konf., Évkönyv 2004-2005, II. kötet, Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 96-105. o., 2005
Vargáné Csobán K.: A fenntartható turizmus és a Local Agenda 21, „Környezetvédelem, regionális versenyképesség, fenntartható fejlődés” Nemzetközi Konf., Évkönyv 2004-2005, I. kötet, Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 364-371. o., 2005
Vargáné Csobán K.; Gáthy A.: A turizmus kérdései az Európai Unió tagországainak nemzeti fenntartható fejlődési stratégiáiban, AVA 2 — „Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés és Agrárinformatika” Nemzetközi Konf., Debreceni Egyetem AVK, Debrecen, 2005. április 7-8., CD-kiadvány, 12 o., 2005
Baják I: Local sustainability in Italy and the chances of adaptation in Eastern Europe, „AGRARIAN PERSPECTIVES XV.” Collection of Papers of International Scientific Conference, Prague, 20-21 September, 2006, pp. 949-954. (ISBN 80-213-1531-8), 2006
Baják I: Az Aalborgi folyamat és magyar vonatkozásai, Agrártudományi Közlemények (20.) Acta Agraria Debreceniensis 2006. Különszám „A jövő tudósai, a vidék jövője” PhD Konf., 5-14. o. (124 o.) (ISSN 1587 12 82), 2006
Baják I: A vidéki területek multifunkcionalitása és a helyi fenntarthatóság, X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös, 2006. március 30-31., CD-kiadvány, 6 o., 2006
Baják I: A fenntartható fejlődés elemei Debrecen város stratégiai dokumentumaiban 2000-től napjainkig, „Tudás és versenyképesség P,annon szemmel” Pannon Gazdaságtudományok Konferencia, Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém, 122-126. o., (309 o.) (ISBN 963 9696 02 1), 2006
Gáthy A: A fenntartható vidékfejlesztés az Európai Unió2007-2013-as időszakára vonatkozó költségvetésének tükrében, ''Tudás és versenyképesség Pannon szemmel” Pannon Gazdaságtudományok Konferencia, Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém, 11-16. o., (309 o.) (ISBN 963 9696 02 1), 2006
Gáthy A: A fenntartható vidékfejlesztés megvalósítási lehetőségei, „Az Egyetem Kapcsolata a Vidékfejlesztési Szakemberekkel” konferencia, Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Közp., DE ATC, 2006. márc. 30. 33-41. o. (98 o.), 2006
Gáthy A; Kuti I: Are the different agricultural strategies in harmony with the sustainable development strategy of the European Union? — Lessons applicable to Hungary, EASY-ECO Saarbrücken Conference, 11-14 October 2006, CD-publication, 12 p., 2006
Karcagi A; Kuti I: Review and assessment of sustainability indicators of national sustainable development strategies of the ten new member states of the EU, „AGRARIAN PERSPECTIVES XV.” Collection of Papers of International Scientific Conference, Prague, 20-21 September, 2006, pp. 1005-1011. (ISBN 80-213-1531-8), 2006
Vargáné Csobán K: The Role of Tourism in Rural Development Policy, „AGRARIAN PERSPECTIVES XV.” Collection of Papers of International Scientific Conference, Prague, 20-21 September, 2006, pp. 1056-1060. (ISBN 80-213-1531-8), 2006
Gáthy A; Karcagi A; Kuti I: Az alternatív energiaforrásokra vonatkozó célkitűzések és jelzőszámok az EU tagországok nemzeti fenntartható fejlődési stratégiáiban, Andrássy A (szerk.): „Az alternatív energiaforrások hasznosításának gazdasági kérdései” konf., Sopron, 2006. november 8-9. Nyugat-Magyarországi E. CD-kiadv. 14 o., 2006
Karcagi A; Kuti I: Economy-wide material flow indicators and their applications in national sustainable development strategies and agricultural strategies in the EU, „AGRARIAN PERSPECTIVES XVI.” Collection of Papers of International Scientific Conference, Prague, 18-19 September, 2007, pp. 705-713. (ISBN 978-80-213-1675-1), 2007
Baják I: Helyi fenntarthatóság: felülről irányítva vagy alulról szerveződően, AVA 3 — „Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés és Agrárinformatika” Nemzetközi Konferencia, Debreceni Egyetem AVK, Debrecen, 2007. március 20-21., 10 p. CD-kiadvány, 2007
Gáthy A: A nemzeti fenntartható fejlődési stratégiák tartalmi elemzése, AVA 3 — „Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés és Agrárinformatika” Nemzetközi Konferencia, Debreceni Egyetem AVK, Debrecen, 2007. március 20-21., 12 p. CD-kiadvány, 2007
Baják I: Gátló tényezők a helyi fenntarthatóság térnyerése előtt Magyarországon, Agrártudományi Közlemények, 2007. 26. Különszám, 151-157. o., 2007
Odor K: The agricultural environmental protection in Hungarian documents concerning different periods of time, Effects of the accession to the European Union on the Hungarian agriculture. MACE Conference Berlin, 17-18. January 2007. Poster, 2007
Gáthy A: A nemzeti fenntartható fejlődési stratégiák elemzése, különös tekintettel az agrárgazdasági és vidékfejlesztési vonatkozásokra, Doktori (PhD) értekezés, Debreceni Egyetem ATC AVK, Debrecen, 2007, 172 o., 2007
Baják I: A helyi fenntarthatósági stratégiák intézményi háttere, Erdei Ferenc IV. Tudományos Konferencia, Kecskemét, 2007. augusztus 27-28., 6 o. (ISBN 978 963 7294 63 1) (megjelenés alatt), 2007
Gáthy A: A nemzeti fenntartható fejlődési stratégiák értékelési módszereinek összehasonlító elemzése, Erdei Ferenc IV. Tudományos Konferencia, Kecskemét, 2007. augusztus 27-28., 6 o. (ISBN 978 963 7294 63 1) (megjelenés alatt), 2007
Baják I: A helyi fenntarthatósági stratégiák intézményi háttere, Agrártudományi Közlemények, 2008. 27. Különszám, 11 o. (megjelenés alatt), 2008
Gáthy A: Shortcomings of the evaluation methods in the national strategies for sustainable development, EASY-ECO Vienna Conference, 11-14 March 2008, CD-publication, 14 p., (megjelenés alatt), 2008
Gáthy A; Kuti I; Szabó G: Fenntartható fejlődési politikák és stratégiák az Európai Unióban, Bulla M. – Tamás P. (szerk.): Fenntartható fejlődés Magyarországon, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2006, 511 o. (165-194. o.) (ISBN 963 960938 2), 2006
Gáthy A; Kuti I: The complexities of European strategy design — the case of agriculture, Studies in Agricultural Economics, No. 106. AKI, Budapest, pp. 5-22., 2007
Gáthy A: A stratégiaalkotás és a tervkészítés fogalmi dilemmái a nemzeti fenntartható fejlődési stratégiák kimunkálásában, XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Közgazdaságtudományi Szekció, Doktorandusz Szekció, Miskolc, 2007. április 25-27., Kiemelt minősítést nyert dolgozatok,, 2007
Gáthy A: An analysis of the national strategies for sustainable development with special emphasis on the issues of agriculture and rural development, Applied Sudies in Agribussiness and Commerce (APSTRACT), Vol. 1, No2 12 o. (megjelenés alatt), 2008
Baják I; Kuti I: The chances of local sustainability strategies in Hungary — the example of the North Great Plain Region, EASY-ECO Saarbrücken Conference, 11-14 October 2006, CD-publication, 14 p., 2006
Gáthy A.: Agrárpolitikai célkitűzések az Európai Unió tagországainak nemzeti fenntartható fejlődési stratégiáiban, XXVII. OTDK Közgazdaságtudományi Doktorandusz Szekció, Tanulmánykötet, Sopron, 2005. április 28., Akadémiai Kiadó, Budapest, (Szerk.: Kormányos József), 244-257. o., 2005
Gáthy A: Fenntarthatóság kontra versenyképesség a magyar mezőgazdaságban, „A magyar gazdaság versenyképessége” c. Országos PhD Konferencia, BME, Tanulmánykötet, 198-208. o., (268 o.), (ISBN 963 420 859 2), 2006
Gáthy A.: Az agrár-környezetvédelmi problémák a kibővült Európai Unió tagországainak nemzeti fenntartható fejlődési stratégiáiban, Agrártudományi Közlemények 16., Acta Agraria Debreceniensis (Különszám) 2005, 346-353. o., 2005
Gáthy A: A fenntartható mezőgazdaságra vonatkozó koncepciók – a nemzeti fenntartható fejlődési stratégia, „Agrártudományi Közlemények (20.) Acta Agraria Debreceniensis 2005. Különszám, „A jövő tudósai, a vidék jövője”, 42-52. o. (124 o.) (ISSN 1587 12 82), 2006
Gáthy A: Towards a national sustainable development strategy for Hungary, „AGRARIAN PERSPECTIVES XV.” Collection of Papers of International Scientific Conference, Prague, 20-21 September, 2006, pp. 978-983. (ISBN 80-213-1531-8), 2006

 

Projekt eseményei

 
2012-02-14 15:36:02
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: GVK Vidékfejlesztési és Funkcionális Gazdálkodási Intézet (Debreceni Egyetem), Új kutatóhely: GVK Gazdaságelméleti Intézet (Debreceni Egyetem).
vissza »