A thrombocyták physiológiás és pathophysiológiás szerepének vizsgálata kardiovaszkuláris megbetegedésekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46711
típus F
Vezető kutató Tóth Zsámboki Emese
magyar cím A thrombocyták physiológiás és pathophysiológiás szerepének vizsgálata kardiovaszkuláris megbetegedésekben
Angol cím Contribution of the platelet physiology and pathophysiology to cardiovascular disorders
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely Kardiovaszkuláris Kutatócsoport (HUN-REN Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
résztvevők Kiss Róbert Gábor
Préda István
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.429
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. Pathológiás thrombocyta aktiváció és antithrombotikumok ischaemiás szívbetegségben: A kettős thrombocyta gátlás (clopidogrel, aszpirin) a kardiovaszkuláris terápia fő eleme; hatékonysága individuális eltéréseket mutat (rezisztencia), növelve a kardiovaszkuláris rizikót. Célunk a standard kezelés hatékonyságának felmérése, aggregációs tesztek kidolgozása (n=25), az ADP EC50 érték meghatározása (n=86), a katecholaminok aggregációban játszott szerepének tisztázása (n=124) volt ischaemiás szívbetegség miatt PCI-ra kerülő betegekben. Igazoltuk a pathológiás thrombocyta P2Y1 purinerg receptor funkciót, szerepét a gyógyszerrezisztenciában. Kizártuk a statinok és a P2Y12 gátló clopidogrel közti negatív gyógyszer-interakciót és bizonyítottuk a statinok pleiotrop, aggregáció gátló hatását is. Adatbázisunk alapján kidolgoztuk a koronária stent thrombózis esetén javasolható alternatív thrombocyta gátló kezelés lépéseit (n=10). 2.Meglassult koronária áramlást mutató betegeknél a sICAM-1 szint karakterisztikusan alacsonyabb ( n=245) és korrelációt mutat a koronária áramlási sebességgel (r=0.46). 3.Akut miokardiális infarktusban primer PCI-on átesett betegekben magasabb serum [H2O2] szintet, tirozin-nitrozilációt és reperfúziós PARP-1aktivációt igazoltunk. 4.A keringő endothelsejtek (CEC) száma myokardiális infarktusban, PCI után 24 órával maximális (n=78) és pozitív korrelációt mutat a myokardiális sérüléssel (CKMB, r= 0,7). A CEC szám clopidogrelt szedőkben alacsonyabb .
kutatási eredmények (angolul)
1.Pathological platelet activation and antiplatelet therapy: Dual antiplatelet therapy (clopidogrel, aspirin) represents the main approach in cardiovascular medicine,although it shows individual efficiency (resistance) increasing the cardiovascular risk. Main goal of our study was: a.)to determine the efficiency of dual antiplatelet therapy,b.) to establish platelet aggregation test guidelines (n=25),c.)to determine ADP EC50 value (n=86), d.)to elucidate the contribution of catecholamines to platelet aggregation in ischeamic heart disease patients. We confirmed the pathological function of P2Y1 purinergic receptor and its role in the antiplatelet drug resistance. We declined negative interaction between the statins and P2Y12 ADP receptor antagonists, confirmed the pleiotrop, anti-platelet effect of statins. Using own database, we established guidelines regarding alternative ways of platelet inhibition in patients with subacute stent thrombosis (n=10). 2.We found, significantly lower sICAM-1 plasma levels in slow-coronary flow patients (n=245). sICAM-1 correlated with coronary blood flow velocity (r= 0.46). 3.We found elevated serum H2O2, tyrosin-nitrosylation and PARP-1 activation after reperfusion in patients with ST-elevation myocardial infarction. 4. Significantly higher CEC count was found in patients with acute myocardial infarction. Examining stable angina patients, we found significantly lower CEC count in patients treated with clopidogrel.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1548/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Toth-Zsamboki E, Beres JB, Vargova K, Fischer E, Csoti E, Kerecsen G, Preda I, Kiss RG.: Statin therapy has an atiplatelet effect and does not interfere with the loading dose of clopidogrel in patients with ischaemic heart disease., European Heart Journal 2005; 26 (Suppl): 485., 2005
Bencze J, Kiss R, Tóth Zsámboki E, Korda A, Vargová K, Prohászka Z, Molnár F, Füst G, Préda I.: Slow coronary flow-phenomenon is a new subtype of ischemic heart disease., Noninvasive Cardiology (Bratislava) 2005; 14: 91., 2005
Vargová K, Tóth-Zsámboki E, Bencze J, Kiss RG, Préda I.: Keringő endothelsejtek elemzésének jelentősége aterotrombózissal járó kórképekben., Metabolizmus 2005; 3(2): 92-96., 2005
Vargová K, Tóth-Zsámboki E, Hizoh I, Kerecsen G, Bencze J, Csoti E, Kiss RG, Préda I.: Kinetics and viability of circulating endothelial cells in patients with acute ST-elevation myocardial infarction and percutaneous coronary intervention., Noninvasive Cardiology (Bratislava) 2005; 14: 108, 2005
Tóth-Zsámboki E, Préda I, Horváth E, Vargová K, Murthy K, Kiss RG, Kollai M, Szabó Cs: Poly-ADP-ribose polymerase is activated by acute myocardial infarction and percutanoeus coronary intevention. New possibility to protect the myocardial tissue?, Noninvasive Cardiology (Bratislava) 2005; 14:106., 2005
Tóth Zsámboki, Beres BJ, Vargová K, Fischer É, Csóti É, Kerecsen G, Préda I, Kiss RG.: Statin therapy has an antiplatelet effect and does not interfere with the loading dose of clopidogrel in patients with ischemic heart disease., Noninvasive Cardiology (Bratislava) 2005; 14:106, 2005
Tóth Zsámboki E, Préda I, Horváth E, Vargová K, Pankotai E, Kanneganti M, Csóti É, Lacza Zs, Kiss RG, Kollai M, Szabó Cs.: Poli-ADP-ribóz-polimeráz-1 (PARP-1) aktiváció kialakulása akut miokardiális infarktus és primer perkután koronária intervenció kapcsán. A miokardialis szöveti protekció l, Cardiologia Hungarica Abstr. Suppl. 2005; 35: A29, 2005
Béres J, Tóth-Zsámboki E, Vargová K, Fischer É, Csóti É, Préda I, Kiss RG.: A statinok nem befolyásolják a telítő dózisú clopidogrel trombocytaaggregáció-gátló hatását ischémiás szívbetegekben., Cardiologia Hungarica Abstr. Suppl. 2005; 35:A49, 2005
Vargová K, Tóth- Zsámboki E, Csóti E, Fischer E, Hízoh I, Kiss RG, Préda I.: A keringő endothelsejtek vizsgálata kardiovaszkuláris megbetegedésekben perkután koronária intervenciót követően., Cardiologia Hungarica Abstr. Suppl. 2005; 35: A62, 2005
Bencze J, Kiss R, Tóth Zsámboki E, Korda A, Vargová K, Csóti É, Fischer É, Prohászka Z, Molnár F, Füst G, Préda I.: Az ischaemiás szívbetegség új altípusa: slow coronary flow phenomenon. Karakterizáció, klinikai és angiographiás kép endothelfunctió és gyulladásos biokémiai serum marker, Cardiologia Hungarica Abstr. Suppl. 2005; 35:A 48., 2005
Vargova K, Tóth-Zsámboki E, Hizoh I, Kerecsen G, Bencze J,Csóti É, Kiss R.G., Préda I.:: Circulating endothelial cell count as a marker of endothelial injury in patients with coronary artery disease and percutaneous coronary intervention., International Semmelweis Symposium, Budapest, Hungary Nov. 3-4, 2005; Abstracts and Programme book., 2005
Kiszel P, Tóth-Zsámboki E, Préda I, Füst I, Hurme M, Prohászka Z.: Associations between interleukin-6 genetic polymorphisms and levels of antibodies to 60-kDa heat-shock proteins., International Semmelweis Symposium, Budapest, Hungary Nov. 3-4, 2005; Abstracts and Programme book., 2005
Vargova K, Tóth-Zsámboki E, BenczeJ, Kerecsen G, Hizoh I, Béres BJ, Kiss RG, Préda I.: A keringő endothelsejtek mint az endothelsérülés markerei cardiovascularis kórképekben., Magyar Belorvosi Archívum Suppl. 2005; 2: 32., 2005
Bencze J, Tóth-Zsámboki E, Kiss RG, Vargova K, Kerecsen G, Korda A, Prohászka Z, Molnár F, Füst Gy, Préda I.: Inflammatory and endothelial plasma marker pattern in cardiovascular patients with slow coronary flow phenomenon., International Semmelweis Symposium, Budapest, Hungary Nov. 3-4, 2005; Abstracts and Programme book., 2005
Vargova K, Toth-Zsamboki E, Bencze J, Hizoh I, Kerecsen G, Csoti E, Kiss RG, Preda I.: Kinetics and viability of circulating endothelial cells in patients with acute ST-elevation myocardial infarction and percutaneous coronary intervention., European Heart Journal 2005; 26 ( Suppl): 261., 2005
Tóth-Zsámboki E, Kerecsen G, Préda I, Kiss RG.: A trombociták élettana és az antitrombotikus kezelés összefüggései., Praxis 2005; 14 (8) 9-19., 2005
Tóth- Zsámboki E, Beres BJ, Vargová K, Fischer É, Csóti É, Préda I, Kiss RG.: Statin therapy has an antiplatelet effect and does not interfere with the loading dose of clopidogrel in patients with ischemic heart disease., Journal of Thrombsis and Haemostasis 2005, 3(1 Suppl), 2005
Bencze J, Kiss RG, Toth-Zsamboki E, Vargova K, Kerecsen G, Korda A, Molnar F, Preda I.: Inverse correlation between coronary blood flow velocity and s-ICAM-1 level observed in ischemic heart disease patients., Atherosclerosis 2005. Article in press., 2005
Oury C, Toth-Zsamboki E, Hoylaerts MF:: The platelet ADP and ATP receptors, Current Pharmaceutical Design, 2006
Oury C, Daenens K, Feijge MAH, Toth-Zsamboki E, Heemskerk JWM, Hoylaerts MF: Platelet expression of non-functionalP2X1dell ion channels in mice reduces arterial thrombosis, Haematologica, Vol 89, Spl.7, 2004 Sept .p 17-18., 2005
Oury C, Daenens K, Hu H, Toth-Zsamboki E, Feijge MAH, Heemskerk MAH, Hoylaerts MF: NF279 inhibits the contribution of P2X1 to arteriolar thrombosis via partial agonism, Journal of The Thrombosis and Haemostasis, 2005 Supl.1, Vol 3, 2005
C Oury, K Daenens, H Hu, E Toth-Zsamboki, M Bryckaert, MF Hoylaerts:: ERK2 activation in arteriolar and venular murine thrombosis: platelet receptor GPIb versus P2X1, Journal of The Thrombosis and Haemostasis, 2006, 2006
Toth-Zsamboki E, Horváth E, Vargova K, Beres BJ, Kiss RG, Kollai M, Preda I, Szabo Cs: Primary percuatenoeus coronary interventionb activates poly(ADP) ribose polymerase-1 in patients with acute ST-elevation myocardial infarction., World Congress of Cardiology 2006, 2-6 September 2006, Barcelona, Spain. Abstract book : 437., 2006
Vargova K, Tóth-Zsámboki E, Béres BJ, Gulácsi-Bárdos P, Bencze J, Kiss R.G., Préda I.: Relation between von Willebrand factor, sICAM-1 plasma levels and circulating endothelial cell count in STEMI patients undergoing PCI., 14th Alpe-Adria Cardiology Meeting, May 3-7 2006, Croatia, Cavtat, Dubrovnik; Lijecnicki Vesnik 2006; 128 (2): 48., 2006
Beres BJ, Toth-Zsamboki E, Vargova K, Kerecsen G, Bencze J, Vakulya B, Préda I, Kiss RG.: Direct contribution of epinephrin to platelet aggregation induced by major agonists in ischemic coronary heart disease patients despite combined antiplatelet therapy., 14th Alpe-Adria Cardiology Meeting, May 3-7 2006, Croatia, Cavtat, Dubrovnik; Lijecnicki Vesnik 2006; 128 (2): 50., 2006
Gulácsi-Bárdos P, Nieszner É, Tóth-Zsámboki E, Vargova K, Béres BJ, Bencze J, Csóti É, Kiss R.G., Préda I.: Examination oof endothelial function in cardiovascular patients with slow-coronary flow phenomenon with laser-Doppler flowmetry., 14th Alpe-Adria Cardiology Meeting, May 3-7 2006, Croatia, Cavtat, Dubrovnik; Lijecnicki Vesnik 2006; 128 (2): 135., 2006
Toth-Zsamboki E, Beres BJ, Vargova K, Gulácsi-Bárdos P, Bencze J, Kerecsen G, Csoti E, Préda I, Kiss RG.: Klinikai kezelési javaslat clopidogrel rezisztencia és koronária stent trombózis esetére., Cardiologia Hungarica Abstr. Suppl. 2006; 36: A 56., 2006
Vakulya B, Vargova K, E.Toth-Zsamboki, Beres BJ, Gulácsi-Bárdos P, Kiss RG, Préda I.: Evaluation of oxidative stress in patients with stable angina using comet assay., International Conference of Immunogenomics and Immunomics, Budapest, Hungary Oct 8-12, 2006; Programme and abstract book: 397., 2006
Bencze J, Kiss RG, Toth-Zsamboki E, Korda A, Vargova K, Kerecsen G, Beres BJ, Préda I.: Characterisation of coronary X syndrome subtypes identified by coronary blood flow velocity., World Congress of Cardiology 2006, 2-6 September 2006, Barcelona, Spain. Abstract book : 281., 2006
Toth-Zsámboki E, Horváth E, Vargová K, Pankotai E, Béres BJ, Kiss RG, Préda I, Szabó Cs.:: A poli-ADP-ribóz-polimeráz-1 (PARP-1) enzim szerepe perkután coronaria-intervenció (PCI) kapcsán létrejövő reperfúziós károsodásban, Magyar Belorvosi Archívum Suppl. 2005; 2: 31., 2005, 2005
Toth-Zsamboki E, Beres BJ, Vargova K, Kerecsen G, Gulácsi-Bárdos P, Bencze J, Préda I, Kiss RG.: Identification of clopidogrel resistent cardiovascular patient cohort is significantly influenced by the used ADP concentration during platelet aggregometry: the lower th, World Congress of Cardiology 2006, 2-6 September 2006, Barcelona, Spain. Abstract book : 498., 2006
Toth-Zsamboki E, Beres BJ, Vargova K, Bencze J, Kerecsen G, Csoti E, Préda I, Kiss RG.: Optimalized individual antiplatelet therapy in high risk cardiovascular patients with coronary stent thrombosis and clopidogrel resistance., World Congress of Cardiology 2006, 2-6 September 2006, Barcelona, Spain. Abstract book : 498., 2006
Tóth-Zsámboki E, Horváth E, Vargová K, Pankotai E, Murthy K, Zsengellér Zs, Béres BJ, Zsombor Lacza, Kiss RG, Préda I, Szabó Cs: Activation of poly-ADP-ribose polymerase-1 in peripheral blod leukocytes triggered by coronary revascularization in patienrs with acute myocardial infarction., International Conference of Immunogenomics and Immunomics, Budapest, Hungary Oct 8-12, 2006; Programme and abstract book: 386., 2006
Béres BJ, Bencze J, Kiss RG, Toth-Zsamboki E, Kerecsen G, Korda A, Préda I.: Characterisation of ischemic heart disease patients by inflammatory and endothelial markers., International Conference of Immunogenomics and Immunomics, Budapest, Hungary Oct 8-12, 2006; Programme and abstract book: 384., 2006
Vargova K, Tóth-Zsámboki E, Hizoh I, Kerecsen G, Bencze J,Csóti É, Kiss R.G., Préda I.: Time-course changes of von Willebrand factor, soluble intercellular adhesion molecule-1 and circulating endothelial cell count in patients with STEMI., International Conference of Immunogenomics and Immunomics, Budapest, Hungary Oct 8-12, 2006; Programme and abstract book: 398., 2006
Vakulya B, Toth-Zsamboki E, Vargova K, Bencze J, Beres BJ, Gulácsi-Bárdos P, Kiss RG, Préda I.: Oxidative DNA damage assesses in peripheral lymphocytes in patients with stable angina., 14th Alpe-Adria Cardiology Meeting, May 3-7 2006, Croatia, Cavtat, Dubrovnik; Lijecnicki Vesnik 2006; 128 (2): 22., 2006
Toth-Zsamboki E, Beres BJ, Vargova K, Bencze J, Kerecsen G, Csoti E, Préda I, Kiss RG.: Antiplatelet therapy in cardiovascular patients with coronary stent thrombosis: clinical impact of clopidogrel resistance., 14th Alpe-Adria Cardiology Meeting, May 3-7 2006, Croatia, Cavtat, Dubrovnik; Lijecnicki Vesnik 2006; 128 (2): 144., 2006
Bencze J, Toth-Zsamboki E, Kiss RG, Korda A, vargová K, Csóti É, Kerecsen G, Gulácsi-Bárdos P, Béres BJ, Molnár F, Préda I.: Interaction between coronary blood flow and adhesion molecule production is influenced by the severity of ischaemic heart disease., 14th Alpe-Adria Cardiology Meeting, May 3-7 2006, Croatia, Cavtat, Dubrovnik; Lijecnicki Vesnik 2006; 128 (2): 49., 2006
Toth-Zsamboki E, Beres BJ, Vargova K, Gulácsi-Bárdos P, Bencze J, Kerecsen G, Vakulya B, Csoti E, Préda I, Kiss RG.: Klinikai kezelési javaslat effektív thrombocytagátló terápia beállítására., Magyar Belorvosi Archívum Suppl. 2006; 4:120., 2006
Bencze J, Kiss R, Tóth Zsámboki E, Korda A, Vargová K, Kerecsen G, Gulácsi-Bárdos P, Beres BJ, Csóti É, Molnár F, Préda I.: Összefüggés a koronária véráramlási sebesség és szisztémás plazma marker szintek között ischaemiás szívbetegekben., Cardiologia Hungarica Abstr. Suppl. 2006; 36:A 44., 2006
Beres BJ, Toth-Zsamboki E, Vargova K, Kerecsen G, Gulácsi-Bárdos P, Bencze J, Vakulya B, Préda I, Kiss RG.: A katecholaminok jelentősége szalicilát és thienopyridin kombinációs terápiában részesüló koronáriabetegek thrombocytaaggregációjában., Cardiologia Hungarica Abstr. Suppl. 2006; 36:A 44., 2006
Gulácsi-Bárdos P, Niesner É, Tóth-Zsámboki E, Vargova K, Béres BJ, Bencze J, Vakulya B, Kiss R.G., Préda I.: Endothelfunkció non-invazív vizsgálata slow coronary flow jelenség esetén., Cardiologia Hungarica Abstr. Suppl. 2006; 36:A 46., 2006
Vakulya B, Toth-Zsamboki E, Vargova K, Bencze J, Beres BJ, Gulácsi-Bárdos P, Kiss RG, Préda I.: Oxidatív stressz okozta DNS károsodás vizsgálata stabil angina pectorisban szenvedő kardiovaszkuláris betegekben., Cardiologia Hungarica Abstr. Suppl. 2006; 36:A 57., 2006
Vargova K, Tóth-Zsámboki E, Bencze J, Béres BJ, Gulácsi-Bárdos P, Vakulya B, Kiss R.G., Préda I.: Az endothelsérülés vizsgálata a keringő endothelsejtszám, avWF és sICAM-1 szint meghatározásával akut ST-elevációs miokardiális infarktus esetén: korreláció az endothelse, Cardiologia Hungarica Abstr. Suppl. 2006; 36:A 81., 2006
Béres BJ, Toth-Zsamboki E, Vargova K, Kerecsen G, Gulácsi-Bárdos P, Bencze J, Vakulya B, Préda I, Kiss RG.: A katecholaminok effektív, kettős thrombocytagátló kezelés mellett is fokozzák a koronariabetegek thrombocytaaggregációját., Magyar Belorvosi Archívum Suppl. 2006; 4: 47., 2006
Gulácsi-Bárdos P, Nieszner É, Tóth-Zsámboki E, Vargova K, Béres BJ, Bencze J, Vakulya B, Kiss R.G., Préda I.: Endothelfunkció non-invazív vizsgálata slow coronary flow jelenség esetén., Magyar Belorvosi Archívum Suppl. 2006; 4: 66., 2006
Vakulya B, Vargova K, Toth-Zsamboki E, Beres BJ, Bencze J, Gulácsi-Bárdos P, Kiss RG, Préda I.: Oxidatív stressz okozta DNS károsodás vizsgálata., Magyar Belorvosi Archívum Suppl. 2006; 4: 122., 2006
Vargova K, Tóth-Zsámboki E, Bencze J, Béres BJ, Gulácsi-Bárdos P, Vakulya B, Kiss R.G., Préda I.: A keringő endothelsejtszám, valamint a plazma vWF és sICAM-1 kinetikája akut ST-elevációs miokardiális infarktus és perkután koronária intervenció esetén., Magyar Belorvosi Archívum Suppl. 2006; 4: 123., 2006
Tóth-Zsámboki E, Horváth E, Vargová K, Pankotai E, Murthy K, Zsellengér Zs, Bárány T, Pék T, Fekete K, Lacza Zs, Kiss RG, Préda I, Szabó Cs.: Activation of poly(ADP-ribose) polymerase by myocardial ischemia anmd coronary reperfusion in human circulating leucocytes, Molecular Medicine, Accepted for publication in 2006, 2006
Merkely B, Toth-Zsamboki E, Becker D, Beres BJ, Szabo Gy, Vargova K, Fulop G, Kerecsen G, Preda I, Spaulding C, Kiss RG.: Very late drug eluting stent thrombosis after non-steroidal anti-inflammatory drug treatment despite dual antiplatelet therapy, . Canadian Journal of Cardiology, 2007, in press., 2007
Vargová K§, Tóth-Zsámboki E§, Béres BJ, Bencze J, Kerecsen G, Gulácsi-Bárdos P, Kiss RG, Préda I.: Circulating endothelial cell count, plasma vWF and soluble ICAM-1 levels following primary or elective percutaneous coronary intervention., Atherosclerosis 2007. in press, 2007
Gulácsi-Bárdos P, Nieszner E, Tóth-Zsámboki E, Vargová K, Béres BJ, Bencze J, Kiss RG, Préda I.: Nem és az életkor összefüggése az érrendszer állapotával egészséges felnőttekben, Metabolizmus 2007. 5 (2): 109-114., 2007
Vakulya B, Tóth-Zsámboki E, Vargová K, Béres BJ, Kiss RG, Préda I.: Az oxidativ stressz DNS károsító hatása atherosclerotikus kórképekben., Metabolizmus 2007.In press., 2007
Kiss N, Tóth-Zsámboki E, Béres BJ, Vargová K, Préda I, Kiss RG.: Az aszpirin kezelés hatékonyságának felmérése kardiovaszkuláris betegekben., Metabolizmus 2007.In press., 2007
N. Kiss, E. Toth-Zsamboki, B.J. Beres, K. Vargova, G. Kerecsen, I. Preda , Kiss RG.: Study o fin vivo and in vitro administered aspirin’s antiplatelet effect: possible mechanism of aspirin resistance, XXIst Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis, Geneva 2007, July 6–12. J of Thrombosis and Haemostasis 2007, Suppl. PM-310., 2007
K. Vargova, E. Toth-Zsamboki, P. Gulacsi-Bardos, B.J. Beres, R.G. Kiss, I. Preda P: Clopidogrel treatment significantly decreases circulating endothelial cell count in patients with stable angina, XXIst Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis, Geneva 2007, July 6–12. J of Thrombosis and Haemostasis 2007, Suppl. PM-366., 2007
E. Toth-Zsamboki, B. Beres, K. Vargova, N. Kiss, G. Kerecsen, I. Preda, R. Kiss.: Assessment of platelet P2Y1 function in clopidogrel-treated ischemic heart disease patients, XXIst Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis, Geneva 2007, July 6–12. J of Thrombosis and Haemostasis 2007, Suppl. PW 278., 2007
B.J. Béres, E. Tóth-Zsámboki, K. Vargová, N. Kiss et al.: High norepinephrine level is associated with significant platelet hyperreactivity demonstrated by increased platelet p-selectin positivity, adenosin diphosphate and collagen induced aggregations in stable coronary heart disease patients on dual antiplatelet therapy, XXIst Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis, Geneva 2007, July 6–12. J of Thrombosis and Haemostasis 2007, Suppl. PT-333., 2007
E. Toth Zsamboki, B. Beres, K. Vargova, N. Kiss, A. Kovacs, G. Kerecsen, I. Preda, RG. Kiss: Contribution of the P2Y1 ADP receptor to platelet reactivity in clopidogrel-treated cardiovascular patients./, ESC Congress 2007, Vienna, European Heart Journal, Suppl.2007, 2007
Béres BJ, Tóth-Zsámboki Emese, Husvéth Á, László Á, Masszi T, Préda I, Kiss RG.: Emelkedett plazma noradrenalin szint és trombocita P-szelektin, CD40 ligand pozitivitás összefüggése kettős trombocita gátló terápiában részesülő stabil koronária betegekben., Cardiologia Hungarica Abstr. Suppl. A. 2007;37 A43., 2007
Tóth-Zsámboki Emese, Béres BJ, Vargova K, Kerecsen G, Gulácsi-Bárdos P, Bencze J, Préda I, Kiss RG.: Az ADP EC50 érték thrombocyta aggregometriával történő meghatározásának szerepe clopidogrel rezisztens betegek kiszűrésében., Cardiologia Hungarica Abstr. Suppl. A. 2007; 37A. 48., 2007
Vargova K, Tóth-Zsámboki E, Gulácsi-Bárdos P, Vakulya B, Béres B, Kiss RG, Préda I: A keringő endothelsejtek számát befolyásoló klinikai tényezők és a gyógyszeres kezelés hatása koronarográfiával igazolt stabil ischeamiás szívbetegekben, Cardiologia Hungarica Abstr. Suppl. A. 2007; 37A. 53., 2007
Kiss N, Tóth-Zsámboki E, Béres BJ, K Vargova, Kerecsen G, Préda I, Kiss RG.: Az aszpirin in vivo és in vitro thrombocyta gátló hatásának vizsgálata: az aszpirin rezisztencia lehetséges mechanizmusai., Cardiologia Hungarica Abstr. Suppl. A. 2007;37A. 47., 2007
Tóth-Zsámboki E, Béres BJ, K Vargova, Kiss N, Kerecsen G, Préda I, Kiss RG.: A thrombocyta P2Y1 ADP receptor funkciójának analízise clopidogrel kezelt kardiovaszkuláris betegekben., Cardiologia Hungarica Abstr. Suppl. A. 2007;37A. 52., 2007
vissza »