A nehézségi erőtér regionális szerkezetének kutatása új típusú földi és szatellita mérések bevonásával  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46718
típus K
Vezető kutató Tóth Gyula
magyar cím A nehézségi erőtér regionális szerkezetének kutatása új típusú földi és szatellita mérések bevonásával
Angol cím Regional gravity field research by using new kinds of terrestrial and satellite measurements
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Általános- és Felsőgeodézia Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Ádám József
Benedek Judit
Biró Péter
Kenyeres Ambrus
Kratochvilla Krisztina
Papp Gábor
Rózsa Szabolcs
Völgyesi Lajos
Zaletnyik Piroska
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-05-31
aktuális összeg (MFt) 6.705
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A vizsgálatainkat a magyarországi geoidmeghatározás, a geoidfelület interpoláció, továbbá a GOCE gradiométeres műhold jövőbeni méréseinek felhasználása főbb területein végeztük. Elvégeztük a kombinált geoidmegoldáshoz felhasználható adatok gyűjtését és rendszerezését, adatbázisba vitelét és az adatok vizsgálatát. Megfelelő számítási eljárásokat dolgoztunk ki az adatok integrált felhasználása céljából, különös tekintettel a GOCE méréseire. A projekt fő eredményeként egy új, HGTUB2007 jelű geoidmegoldást készítettünk el Magyarország területére geopotenciál modell, gravimetriai, GPS/szintezési, függővonal elhajlási, Eötvös-inga és DTM adatok kombinálásával. A végső megoldásban gyakorlati okokból nagy súllyal szerepeltek az Országos GPS Hálózat (OGPSH) 95 szintezett pontjának mérései. A számított geoidmegoldás az OGPSH kiválasztott pontjaira az elvégzett összehasonlítások szerint 2 cm-es szórással és 6 cm-es maximális eltéréssel illeszkedik. Az illeszkedés azért fontos, mert a geoid magyarországi felületdarabja pontos ismeretének kulcsszerepe van a gyakorlati életben a GPS-szel történő magasságmeghatározásban. Ez a meghatározás világviszonylatban is egyedülálló, mivel ilyen jellegű az adatokat, és különösen az Eötvös-inga mérési adatokat most első alkalommal sikerült az egész ország területére egy egységes feldolgozási folyamat keretében összekapcsolni a még pontosabb regionális erőtér modellezés céljából.
kutatási eredmények (angolul)
Our research was carried out in the main fields of gravity field determination for Hungary, interpolation of the geoid surface and application of gradiometric data of the future GOCE satellite mission. First the task of gravity data collection, data management and testing was done with the intention to carry out a new combination geoid solution. Suitable methods were developed for integrated data processing especially considering GOCE measurements. The main output of the project is a new Hungarian geoid solution HGTUB2007, achieved by combining geopotential, gravimetric, GPS/levelling, vertical deflection, torsion balance and DTM data. For practical reasons th 95 GPS/levelling data of the Hungarian GPS Network (OGPSH) have been assigned large weights. Our tests showed a fit of 2 cm in terms of standard deviation and 6 cm maximum deviation for selected OGPSH points. This is important in practice, since accurate knowledge of the geoid surface is the key to GPS heighting. This determination is unique in several respects, since by now no geoid solution has been achieved, especially for which surface gravity gradients have successfully been combined with other gravity field quantities for accurate regional gravity field determination.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1549/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Völgyesi L, Ádám J, Csapó G, Nagy D, Szabó Z, Tóth Gy: A Nemzetközi Földmérés 1906-os budapesti konferenciájának hatása a geodéziai és a geofizikai fejlődésére, Magyar Geofizika, Vol. 47, Nr. 3, pp 101-112, 2006
Zaletnyik Piroska: Neurális hálózatokkal előállított geoidmodell alkalmazhatóságának vizsgálata koordináta-transzformációban, Doktori kutatások a BME Építőmérnöki Karán, BME, 2006. február 28. (ISBN: 963-421-582-3), 2006
Völgyesi L, Kenyeres A, Papp G, Tóth Gy: A geoidmeghatározás jelenlegi helyzete Magyarországon, Geodézia és Kartográfia, Vol. 57, Nr.1, pp. 4-11., 2005
P. Zaletnyik, L. Völgyesi, B. Paláncz: Approach of the hungarian geoid surface with sequence of neural networks, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. XXXV, Part B8, pp. 119-122., 2004
Biró P.: A csillagászati geodézia helye a XXI. században, Geodézia és Kartográfia, Vol 56, Nr. 2, pp 3-11., 2004
Völgyesi L, Tóth Gy, Csapó G, Szabó Z: Az Eötvös-ingamérések geodéziai célú hasznosításának helyzete Magyarországon, Geodézia és Kartográfia, Vol. 57, Nr.5. pp. 3-12., 2005
Biró P.: A vonatkoztatási rendszerek és a geodéziai dátum, Geomatikai Közlemények, Sopron, Vol VIII, pp 5-12., 2005
Tóth Gy., Völgyesi L.: Adatvizsgálat predikcióval magyarországi Eötvös-inga mérések felhasználásával, Geomatikai Közlemények, Sopron, Vol VIII, pp 217-222., 2005
Tóth Gy., Merényi L.: Eötvös-inga mérési adatok felhasználása gravitációs térképek szerkesztéséhez, Geomatikai Közlemények, Sopron, Vol VIII, pp 209-215., 2005
Tóth Gy, Völgyesi L, Csapó G: Determination of vertical gradients from torsion balance measurements, IAG Symposia Vol 129, Gravity, Geoid and Space Missions. C. Jekeli, L. Bastos, J. Fernandes (Eds.), Springer, 2005, pp. 292-297., 2005
Ádám J.: Egységes európai geodéziai és geodinamikai alapok létrehozása, MTA székfoglaló előadás, 2005. január 25. http://www.mta.hu/fileadmin/szekfoglalok/000004.pdf, 2005
Kenyeres, A.: Az EOMA III.rendű hálózata GPS-technológiával végzett sűrítésének tapasztalatai, A XV.Országos Térinformatikai Konferencián, (október 4-5 Szolnok) elhangzott előadás, amely megjelent a konferencia CD kiadványában., 2005
Tóth Gyula: Vertikális gravitációs gradiens meghatározás Eötvös-inga mérések hálózatában, Geomatikai Közlemények X., 29-36.o, 2007
Benedek Judit, Papp Gábor: Az Eötvös tenzor elemeinek szimulációja a GOCE műhold pályamagasságában, Geomatikai Közlemények X, 187-200.o, 2007
Völgyesi L, Csapó G, Szabó Z, Tóth Gy.: A nehézségi erőtér időbeli változása a talajvízszint ingadozásának hatására, Geomatikai Közlemények X., 159-166.o, 2007
L. Völgyesi, G. Tóth, G. Csapó: Determination of Gravity Field from Horizontal Gradients of Gravity, Acta Geod. Geoph. Hung., Vol. 42(1), pp. 107-117, 2007
Gy. Tóth, L. Földváry: Effect of geopotential model errors on the projection of GOCE gradiometer observables, IAG Symposia Vol 129, Gravity, Geoid and Space Missions. C. Jekeli, L. Bastos, J. Fernandes (Eds.), Springer, 2005, pp. 72-76., 2005
Papp G., Benedek J.: Gravitációs inverzió alkalmazása a geoid vizsgálatában, Geomatikai Közlemények, Sopron, Vol VIII, pp 201-208., 2005
Gy. Tóth, Sz. Rózsa: Comparison of CHAMP and GRACE geopotential models with terrestrial gravity field data in Hungary, Acta Geod. Geoph. Hung., Vol.41, No.2, pp 171-180., 2006
P. Zaletnyik, I. Kirchner, L. Völgyesi: Thin Plate Spline Interpolation of the Corrector Surface via Finite Element Method, Periodica Polytechnica (submitted for publication), 2006
Rózsa Szabolcs, Tóth Gyula: A topográfia hatásának meghatározása a nehézségi erőtér gradienseire különféle modellek alapján, Geomatikai Közlemények X., 211-220.o, 2007
Tóth Gy, Földváry L, Tziavos, I.N: Practical Aspects of Upward/Downward Continuation of Gravity Gradients, Proc. ‘The 3rd International GOCE User Workshop’, ESA-ESRIN, Frascati, Italy, 6–8 November 2006 (ESA SP-627, January 2007), pp 115 – 120, ISBN 92-9092-983-3, ISSN 1609-04, 2007
Tóth Gy, Völgyesi L: Local gravity field modeling using surface gravity gradient measurements, IAG Symposia, Vol. 130. pp. 424-429, in: Dynamic Planet, Tregoning P, Rizos C (Eds.) Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007
Zaletnyik P, Paláncz B, Völgyesi L, Kenyeres A.: Gravimetriai geoid korrekciója GPS-szintezési adatok felhasználásával, Geomatikai Közlemények X., 231-240.o, 2007
Gy. Tóth: New combined geoid solution HGTUB2007 for Hungary, In: Observing our Changing Earth. Ser. IAG Symposia, Vol.133, Sideris, Michael G (Ed.), ISBN 978-3-540-85425-8, Due: October 29, 2008. In press, Springer, 2008
P. Zaletnyik, L. Völgyesi, B. Paláncz: Modelling local GPS/levelling geoid undulations using Support Vector Machines, Periodica Polytechnica, Ser. Civil Engineering, Vol. 52, No. 1, pp. 39-43, 2008
vissza »