Erdősült kisvízgyűjtők hidrológiai és vízminőségi jellemzői  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46720
típus F
Vezető kutató Gribovszki Zoltán
magyar cím Erdősült kisvízgyűjtők hidrológiai és vízminőségi jellemzői
Angol cím Hydrological and water quality charasteristics of forest covered cathments
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Geomatikai és Kultúrmérnöki Intézet (Soproni Egyetem)
résztvevők Kalicz Péter
Király Angéla
Koppán András
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.354
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt a közel 20 éve folyamatosan működő erdőállományok vízháztartásával kapcsolatos kutatásokat támogatta a Sopron melletti Hidegvíz-völgyben. A projekt keretében a hidegvíz-völgyi kísérleti vízgyűjtő folyamatos működtetése mellett egyes meglévő mérések térbeli és időbeli kiterjesztése történt meg, ill. új jellemzők mérését is beállítottuk. Az eddigi állományklíma, intercepció és lefolyásmérések mellett vizsgáltuk az avarintercepciót, a patakmenti talajvíz és talajnedvesség változását, a növényállományok folyamatos fenológiai és növekedésvizsgálatával kiegészítve. Az eddigi mennyiségi mérések mellett egyes fiziko-kémiai alapméréseket rendszeresítettünk 1-2 automata adatgyűjtővel időben is kiterjesztve a méréseket. A projekt egyik legnagyobb eredménye az erdészeti hidrológia és az erdészeti vízgazdálkodás terén az erdők evapotranszspirációjának számítására kidolgozott új módszer. A projektben résztvevő fiatal kutatók a terepi, benti laboratóriumi és modellezési munkák során értékes gyakorlati tapasztalatokat szereztek és képessé váltak a tudományterületen komoly tudományos eredmények elérésére és nemzetközi projektekben való részvételre.
kutatási eredmények (angolul)
This project contributed to the operation of the long term forest hydrological research in Hidegvíz Valley in the neighbourhood of Sopron. In the frame of this project in addition to the regular continuous working of earlier settled research activities (stand climate and interception measuring, runoff measurements) new attributes of forest hydrological cycle (forest litter interception, groundwater level and soil moisture, phenological state) has been started to measure. The earlier examined attributes measurements extended in spatial and in temporal scale also. In addition to the quantitative measurements, some basic water quality parameter has been started to measure with settling of some automatic sensors. New method is elaborated in the frame of this project, which will presumably widely used (because of its low cost demands and easy to use features). Moreover vegetation water use can be calculated with help of this novelty method more accurate than before. Young scientists, who took part of this project, gained a lot of experiences in field work, laboratory analysis and modelling. They became qualified experts in the theme of eco-hydrology and got ability to take part in international projects.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1551/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gribovszki Z.-Kalicz P.-Kucsara M.-Preklet E.: Analysis of Headwater Stream Baseflow Pattern, Construction and Landscape International Scientific Conference - Collection of papers of international scientific conference (CD). Chec University of Agriculture Prag, 2005
Bognár K. R. - Kiss K. A. - Kucsara M. – Vig P.: Intercepció és evapotranszspiráció az erdő vízháztartásában, Előadás az MHT Soproni alapszervezetének novemberi ülésén, 2004
Gribovszki Z. - Kalicz P. - Kucsara M.: Runoff Characteristics of Small Catchments, Zólyom, Szlovákia, 2004-09-16-17. In: Forest Constructions and Ameliorations in Relation to the Natural Env. - Coll of P. of Int. Sci Conf. TU Zvolen. 2004. pp. 48-52., 2004
Gribovszki Z. - Kalicz P. - Kucsara M.: Vegetation influences on headwater stream baseflow diurnal fluctuation., Poster, In. European Geosciences Union 1st General Assembly. Nice, France, 2004. Hydrological Sciences11 Climate-soil-vegetation [...], 25-30. april 2004., 2004
Gribovszki Z. - Koppán A. - Kalicz P. - Papai I. and Vig P.: The effects of Meteorological and Geophysical parameters on the short time fluctuations of Eco-Hydrological Phenomena, Poster, In. European Geosciences Union 1st Gen. Ass. Nice, France, 2004. Hydrological Sciences NP3.01 Scaling and Nonlinearity in the Hydrological Cycle 25-30. April, 2004
Gribovszki Z. – Kalicz P.- Kucsara M.: Klimatikus és hidrológiai hatások tükröződése az erdei patakok alapvízhozamában., Előadás a MHT XXII. O Vándorgyűlés, Felkészülés az EU tagságra a vízg. területén , 6 . Keszthely, 2004. július 7-8., In. A 2004. évi Vándorgyűlés CD kiadványa, 2004
Gribovszki Z., György K., Kalicz P., Kiss K. A. és Pintér B.: A Rák-patak felső vízgyűjtőjének (Soproni-hegység, Hidegvíz-völgy) komplex vizsgálata az EU VKI alapján., Poszter, Nyomtatásban: In. Hidrológiai Közlöny, 85. évf. 6. szám, 2005. November-December., XLVI. Hidrobiológus Napok, Tihany, 2004 október 6-8., pp. 40-42, 2005
Gyimóthy G.: Patakmenti talajvízmozgás vizsgálata a Sopron melletti Hidegvíz-völgyben, TDK dolgozat, NYME, EMK házi TDK konferencia, 2004, Sopron. p. 30., 2004
Kiss K. A., Gribovszki Z., Kalicz P.: Forest litter interception investigations in three different forest ecosystems., Poster In. European Geosciences Union 1st General Assembly. Nice, France, 2004. Hydrological Sciences 11 Climate-soil-vegetation dynamics [...], 25-30. pril, 2004
Kiss K. A. – Kovács K.: Vízminősítés a Soproni-hegységi Rák-patak forrásterületén az EU Víz Keretirányelve szerint., Előadás a MHT XXI. Országos Vándorgyűlés című tudományos konferenciáján, Szolnok, 2004. július., Nyomtatásban: In. A 2004. évi Vándorgyűlésének kiadványa., 2004
Gribovszki Z. – Kalicz P. - Kucsara M. – Vig P.: Forest Hydrological Experimental Catchment of the Eastren border of the Alps, Poster presentation, In. European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Hydrological Sciences (HS) session, HS6: Experimental River Basins, 2006
Kalicz P., Gribovszki Z., Kucsara M. és Víg P.: A vegetáció hatása a felső vízgyűjtők patakjainak alapvízhozam mintázatára, Poszter, Nyomtatásban: In. Hidrológiai Közlöny, 85. évf. 6. szám, 2005. November-December., XLVI. Hidrobiológus Napok, Tihany, 2004 október 6-8., pp. 50-52, 2005
Gribovszki Z. –Gyimóthy G. – Kalicz P. - Kucsara M. – Vig P.: Evapotranszspiration determination from observing diurnal cycles of groundwater level and streamflow in a headwater basin., Poster presentation, In. European Geosciences Union General Assembly, Vienna, 2005. Hydrological Sciences (HS) session, HS17 subsession,, 2005
Kiss K. A. - Gribovszki Z. - Kalicz P.: Rainfall interception by forest canopy and forest litter in three different forest ecosystems at the eastern border of the Alps, Poster presentation, In. European Geosciences Union General Assembly, Vienna, 2005. Hydrological Sciences (HS) session, HS28 subsession,, 2005
Kukléta K.: Patakmenti erdei ökoszisztémák hatása a vízjárásra, TDK dolgozat, NYME, EMK házi TDK konferencia, 2005, Sopron. p. 24., 2005
Koppán András: A fatörzsön kialakuló természetes elektromos potenciálkülönbség-változások és összefüggésük a xylemnedv-áramlással, Doktori (Ph.D.) értekezés, Sopron, p. 139., 2005
Koppán A. - Szarka L. - Wesztergom V.: Local variability of electric potential differences on the trunk of Quercus cerris L., Acta Silv. Lign. Hung. Vol. 1.: 73-81., 2005
Gribovszki Z. – Kalicz P. - Kucsara M.: Vegetation effect on riparian aquifer groundwater level and stream baseflow, Poster presentation, In. European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Hydrological Sciences (HS) session, HS7: Climate-soil-vegetation dynamics, 2006
Gribovszki Z., Kalicz P., Kucsara M.: A Hidegvíz-völgyi erdészeti hidrológiai kutatások, Előadás: In. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Erdészeti Szakosztálya, Brassó, Románia. Konferenciakiadvány: elkészületben., 2006
Gribovszki Z., Kalicz P., Kucsara M. és Víg P.: Evapotranszspiráció számítása a patakmenti zóna talajvízmérlegéből., Előadás: In. 2006. Évi Erdő-klíma konferencia, Mátrafüred, Nyomtatásban: In Erdő és Klíma V. NYME Sopron 2007. p. 361-374., 2006
Gribovszki Z.-Kalicz P.-Kucsara M.: A new method for calculation of riparian forest evapotranspiration, Oral presentation, In. IV. Int. Conference of Young Scientists Forest of Eurasia. Sopron, July 4-9,, Collection of pap., U. of West Hun., Sopron, 2006 p. 137-138., 2006
Gribovszki Z. - Kalicz P. - Kucsara M.: Streamflow Characteristics of Two Forested Catchments in Sopron Hills, Acta Silv. Lign. Hung., Vol. 2. p. 81-92., 2006
Gribovszki Z; Kalicz P; Kucsara M: Interactions between riparian alder dominated ecosystems and groundwater sustained baseflow in a small catchment scale, Oral pesentation, In. International Multidisciplinary Conference on Hydrology and Ecology, Conference proceeding p. 61-65. and Conference CD. pp. 8., 2006
Gribovszki Z; Kalicz P; Kucsara M: Riparian vegetation impact on water resources in short time scale, Oral pesentation, In. Present and Future in Forest Opening Up and Hydrology, Sopron, Hungary, Conference CD. pp. 11., Proceedings of Int. Sci. Conf. p. 149-159., 2006
Gribovszki Z., Kalicz P., Kukléta K., Lovász Á., Storcz Cs., Tóth A.: A vízfolyásmenti vegetáció hatása a talajvízre és a vízfolyások alapvízhozamára, Poszter, XLVIII. Hidrobiológus napok „Európai elvárások és a hazai hidrobiológia”, Nyomtatásban: In. Hidrológiai Közlöny, 2007. 87. évf. 6. sz. p. 39-40., 2006
Kalicz P, Gribovszki Z, Kucsara M: Calculation of riparian evapotranspiration from diurnal patterns of groundwater level and baseflow, Landscape management - Present and future int. sci. conf., Bruno-Krtiny, Czech republic, 13-14 September 2007. Conference abstracts proceeding p. 8. ISBN978-80-7375-084-8, 2007
Gyimóthy G.: A Soproni-hegyvidék térinformatikai alapú forráskatasztere, Diplomamunka, Környezetmérnöki Szak, Sopron. p. 71., 2006
Kukléta K.: Patakmenti ökoszisztémák hatása a vízjárásra, Környezettudományi Diákkonferencia, Eger. p. 24., 2006
Kukléta K.: Egy kisvízfolyás alapvízhozam változásai, Nemzetközi TDK konferencia, Brassó, Románia. p. 25., 2006
Kukléta K.: Egy kisvízfolyás alapvízhozam változásai, NYME, EMK házi TDK konferencia, Sopron. p. 28., 2006
Storcz Cs.: A talajvíz és a patak-menti ökoszisztémák kapcsolatának vizsgálata, a Sopron melletti Hidegvíz-völgyben, Szakdolgozat, Természetvédelmi Mérnöki Szak, Sopron. p. 51., 2006
Nyírő É.: A talajvíz és a patak-menti ökoszisztémák kapcsolatának vizsgálata, a Sopron melletti Hidegvíz-völgyben, Szakdolgozat, Természetvédelmi Mérnöki Szak, Sopron. p. 73., 2006
Kalicz P.: Hidrológiai folyamatok modellezése a Sopron melletti Hidegvíz-völgyben, Doktori (Ph.D.) értekezés, Sopron. p. 182., 2006
Kalicz P, Gribovszki Z: Baseflow recession analysis at the eastern foothills of the Alps, Poster presentation, In. European Geosciences Union - General Assembly, Vienna, HS30 - Experimental river basins, April 16-20,, 2007
Gribovszki Z, Kalicz P, Kucsara M, Szilágyi J: Estimation of riparian zone evapotranspiration from diurnal groundwater patterns, Poster presentation, In. European Geosciences Union - General Assembly, Vienna, 2007. Hidrological Sciences32 - Climate-soil and vegetation interactions, April 16-20, 2008
Szilágyi J, Gribovszki Z, Kalicz P: Estimation of catchment-scale evapotranspiration from baseflow recession data: Numerical model and practical application results, Journal of Hydrology, 336: 206-217. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2007.01.004, 2007
Gribovszki Z, Kalicz P, Kucsara M, Szilágyi J, Vig P: Evapotranspiration calculation on the basis of the riparian zone water balance, Acta Silv. Lign. Hung. Közlésre leadva., 2008
Gribovszki Z, Kalicz P, Kukléta K, Lovász Á, Storcz Cs, Tóth A: A vízfolyásmenti vegetáció hatása a talajvízre és a vízfolyások alapvízhozamára, Hidrológiai Közlöny, 2007. 87 évf. 6. sz. p. 39-40, 2007
Lovász Á: Patak-menti területek talajnedvességének és botanikai jellemzőnek kapcsolata, a Sopron melletti Hidegvíz-völgyben, Szakdolgozat, Természetvédelmi Mérnöki Szak, Sopron, 2007
Tóth A: Vízkedvelő erdőállományok és a talajvíz kapcsolatának elemzése, a Sopron melletti Hidegvíz-völgyben, Szakdolgozat, Természetvédelmi Mérnöki Szak, Sopron p. 45, 2007
Kukléta K: Egy kisvízfolyás alapvízhozam változásai, OTDK konferencia biológiai szekció, Debrecen. p. 28., 2007
Bolla B K: Víztani értékek természetvédelmi célú felvételezése, a Sopron melletti Hidegvíz-völgyben, Szakdolgozat, Természetvédelmi Mérnöki Szak, Sopron, 2007
Bolla B K: Víztani értékek a Vadkan-árokban,, TDK dolgozat, NYME EMK Kari TDK konferencia, Sopron, p. 32, 2007
Gribovszki Z, Kalicz P, Kucsara M: Evapotranszpiráció számítása a talajvízszintek és a vízfolyások alapvízhozamának napi periódusú szignáljából, NYME, EMK Tudományos tanácskozás, 2007.12.11. Nyomtatásban: Tudományos tanácskozás kiadványa megjelenés alatt., 2008
Kalicz P, Gribovszki Z, Koppán A: A patakvízhozam és a növényi nedváramlás közötti kapcsolat vizsgálatának első eredményei, NYME, EMK Tudományos tanácskozás, 2007.12.11. Nyomtatásban: Tudományos tanácskozás kiadványa megjelenés alatt, 2008
Gribovszki Z, Kalicz P, Szilágyi J, Kucsara M: Riparian zone evapotranspiration estimation from diurnal groundwater level fluctuations, Journal of Hydrology, 349: 6-17 http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2007.10.049, 2007
Szilágyi J, Gribovszki Z, Kalicz P, Kucsara M: On diurnal riparian zone groundwater-level and streamflow fluctuations, Journal of Hydrology, 349: 1-6 http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2007.09.014, 2008
vissza »