A változó mezőgazdaság hatása termesztett növényeink természetes megporzó rovarnépességeire  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46723
típus K
Vezető kutató Tanács Lajos
magyar cím A változó mezőgazdaság hatása termesztett növényeink természetes megporzó rovarnépességeire
Angol cím Impact of changing agriculture on the native pollinating insect assemblages of cultivated crop plants
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Mérnöki Kar (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Benedek Pál
Czimber Gyula
Gero László
Molnár Imre
Pinke Gyula
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.385
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Négy egymás utáni évben a lucerna, vöröshere, bükköny, napraforgó, vöröshagyma és gyümölcsfajok (alma, meggy) megporzó rovarnépességeit vizsgáltuk. Lucernásokban 113 vadméh fajt mutattunk ki. A lucernások Apoidea megporzó népessége átstrukturálódott. A poszméhek, a Bombus fajok váltak leggyakoribbá, a korábbi évtizedekben jelentős Melitta, Andrena, Halictus fajok visszaszorultak. Az Eucera fajok denzitása drasztikusan lecsökkent, viszont a korábbi évtizedekhez képest mérsékelten nőtt a Megachile fajok előfordulása. A vöröshagyma esetében fajgazdag viráglátogató rovar együttest találtuk, különösen a vadméhek fajszáma jelentős. A napraforgón a tömeges mézelő méheken kívül a Bombus terrestris L., Bombus lapidarius L., és egyes Halictus fajok fordultak elő nagyobb sűrűséggel. A gyümölcsfajokon több korai rajzású vadméh megfigyelhető (Bombus, Osmia, Halictus, Andrena fajok), de a megporzásban a mézelő méhek szerepe a döntő. Elsőként mutattunk ki kvantitatív összefüggéseket a különböző viráglátogatási viselkedésű mézelő méhek és a kötődés között. Bizonyítható, hogy a vadméh népességek szerkezetének átalakulása és létszámuk csökkenése a gyomflóra átalakulásával függ össze. A kutatási témából eddig 13 lektorált tudományos folyóiratcikk, 5 teljes terjedelemben megjelent konferencia előadás, további 2 abstract és 2 ismeretterjesztő szakcikk jelent meg. Eredményeinkből ezen kívül 8 tudományos előadást tartottunk, amelyek nyomtatásban nem jelentek meg.
kutatási eredmények (angolul)
Pollinating insect assemblages of lucerne, red clover, hairy vetch, sunflower, seed onion fields and fruit (apple, sour cherry) plantations were investigated thoroughly during 4 consecutive years. 113 wild bee species were registered at flowering lucerne fields but the structure of wild bee assemblages has changed significantly. Bumblebees have became the most common wild bees at lucerne fields. The density of Melitta, Andrena, Halictus has been reduced significantly. Density of Eucera species decreased dramatically but Megachile species have become somewhat more frequent. The pollinating insect assemblages at seed onion fields are fairly rich in species, the number of wild bee species is especially high. Besides very abundant honeybee populations a Bombus terrestris L., Bombus lapidarius L. and some Halictus species were numerous at flowering sunflower crops. Besides abundant honeybee populations some early spring Osmias, bumblebees and a few Halicids and Adrenids appear at flowering fruit trees. Quantitative relationships have been established at the first time between the activity of individual behaviour classes of flower visiting honeybees and the fruit set of apple. Results have been published in 13 scientific papers in referred journals, in 5 papers in conference proceedings, in 2 abstracts and in 2 papers in extension publications. Additionally 8 more scientific lectures have been presented.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1552/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tanács L-Benedek P.: Változások homoki és kötött talajú lucernások vadméh közösségeinek faji szerkezetében (Hymenoptera:Apoidea) a Nagy-alföld területén, az elmúlt évtizedekben., Növénytermelés, Tom. 53. No.6. 599-615., 2004
Tanács L. – Benedek P. - Bodnár K. - Molnár I. - Monostori T.: Magtermő vöröshagyma állományok megporzó rovarnépességeinek szerkezete a Makó környéki termőtájon, Növénytermelés. In press., 2008
Pinke Gy.-Pál R.- Király G.-Mesterházy Á.: Conservational importance of the arable weed vegetation on extensively managed fields in western Hungary., Journal of Plant Diseases and Protection, Special Issue 21: (in press), 2008
Benedek P.-Finta K.: The effect of nectar production to the gathering behaviour of honeybees and to the foraging activity of wild bees at apple flowers., International J. Horticultural Science, 12(2): 45-57., 2006
Benedek P.-Szabó Z.-Szabó T.-Nyéki J.: Flower characters and self-fertilization capacity in relation to the pollination at sour cherry cultivars. International, J. Horticultural Science, 12(2): 121-132., 2006
Czimber Gy.-Varga Z.: Új mediterrán fajok a hazai gyomflórában: a fehér kányazsázsa (Diplotaxis erucoides/TORNER/DC.) egyedfejlődése., Növénytermelés. (in press), 2008
Tanács L.-Benedek P.-Tóth S-né: A lucernát megporzó vadméh fauna hosszútávú változásai az elmúlt évtizedekben a homoki és kötött talajú területeken, TSF Tudományos Közelmények. Tom.7.No.1.1. kötet, 153-162., 2007
Benedek P.-Tanács L.: A változó mezőgazdaság hatása a környezet minőségére: változó megporzó fauna és változó flóra, TSF Tudományos Közlemények. Tom.7.No.1.1. kötet, 77-84., 2007
Tanács L. – Benedek P.: Újabb vizsgálatok vöröshagymát megporzó rovarnépességeken, XLIX. Georgikon Napok 49th Georgikon Scientific Conference, Keszthely 2007. szeptember. 5 oldalas kiadvány dolgozat CD-n. ISBN 978 963 96 39 22 5, 2007
Pinke Gy.-Pál R.-Király G.-Szendrődi V.-Mesterházy Á.: The occurrence and habitat conditions of Anthoxanthum puelii Lecoq&Lamotte and other Atlantic-Mediterranean weed species in Hungary, Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. Sh.20:587-596., 2006
vissza »