Synthetic modification and biological investigation of glycopeptide and cyclitol antibiotics  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46744
Type K
Principal investigator Sztaricskai, Ferenc
Title in Hungarian Glikopeptid és ciklitol antibiotikumok szintetikus módosítása, biológiai vizsgálata
Title in English Synthetic modification and biological investigation of glycopeptide and cyclitol antibiotics
Panel Chemistry 2
Department or equivalent Department of Pharmaceutical Chemistry (University of Debrecen)
Participants Batta, Gyula
Boda, Zoltán
Gunda, Tamás
Herczegh, Pál
Kobzos, Tibor
Lekli, István
Pelyvás Ferenczik, István
Sum, Anita
Tamaskó, Éva
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 9.422
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Elsőként alkalmaztunk négyszögsavésztereket új antraciklin-glikozid (adriamicin, daunomicin, carminomicin) és glikopeptid (eremomicin,vankomicin,riszticetin, teikoplanin) antibiotikomok és származékaik szintézisére.Eljárásunkat az aminodeoxi-cukrokra (és alditolokra,amino-aldonsavakra, és glikozilaminokra) is kiterjesztettük, amely lehetőséget kinál új ciklitol-antibiotikumok és specifikus horgony (spacer,linker) vegyületek stb... előállitására.Küzülük az adriamicin(SA-17) származék jelentős sárgaláz és dengue-virus ellenes hatásunak bizonyult.Egy speciális hidrofób-csoporttal szubsztituált-aglikorisztocetin(8e) influenza ellenes aktivitása pedig felülmúlta a forgalomban levő leghatásosabb készitményt az Oseltamivirt.Sikerült olyan N- glikozil- aglikorisztocetin származékot készitenünk, amely megtartotta az anyavegyület aktivitását, de a nem aggregálta a trombocytákat. A Xenorhabdus ssp. Var. Bicornutus (bélbaktériumának) tenyészetéből egy arginin tartalmú heptapeptidet izolátunk és tanulmányoztuk mezőgazdasági felhasználásának lehetőségét.
Results in English
We were the first to apply squaric acid esters for the synthesis of new anthracycline glycoside- (adriamycin, daunomycin, carminomycin) and vancomycin-type (eremomycin,vancomycin, ristocetin, teicoplanin) antibiotics and their derivatives. We extended the procedure also for the preparation of aminodeoxy sugars (and alditols, amino aldonic acids, glycosylamines), and this offers possibilities for obtaining new cyclitol antibiotics and specific anchor (spacer, linker, etc.) compounds. Of these substances, the adriamycin derivative SA-17 possesses significant activity against yellow fever and the dengue-virus. The anti-influenza activity of an aglyco-ristocetin derivative (8e), carrying a specific hydrophobic substituent, was higher than the most effective commercial preparation; Oseltamivir. We succeeded to synthesize an N-glycosyl aglyco-ristocetin derivative which retained the activity of the parent antibiotic but did not cause thrombocyte aggregation. We isolated an arginin-containing heptapeptide from the culture of the intestinal bacterium Xenorhabdus sp. Var. Bicornutus and studied its possible utilization in agricultural practice.
Full text http://real.mtak.hu/1562/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Sztaricskai Ferenc: Antibiotikus hatású szintetikumok. Fluorkinolon-karbonsavak szerkezete és aktivitása, GYÓGYSZERÉSZET, 49, 467-473, 2005
Zs. Miklán, A. Sum, J. Reményi, F. Sztaricskai, G. Schlosser, F. Hudecz: Oligoarginine for delivering daunomycin using squaric acid linker, FEBS Conference, Budapest, 2005. 07. 04., 2005
Ferenc Sztaricskai, Gyula Batta, Pál Herczegh, Gyöngyvér Szikora, Attila Balázs, József Jekő, Erzsébet Rőth, Szilvia Kardos, Ferenc Rozgonyi, Zoltán Boda: A new class of glycopeptide antibiotics incorporating a sqaric acid moiety: synthetic, NMR and antibacterial studies, 9th International Conference on the Chemistry of Antibiotics and other Bioactive Compounds (Abstract pp. 30) Bordeaux-Arcachon, 2005. 09. 25-29., 2005
Ferenc Sztaricskai, Gyula Batta, Attila Szentirmai, András Fodor, Károly Márialigeti: Environment friendly antibiotics: search for natural antimicrobial compounds active against fireblight, 1st Central European Forum for Microbiology (CEFORM) and the Annual Meeting of the Hungarian Society of Microbiology (Lat Minute Abstracts) Keszthely, Hungary 10. 26-28., 2005
Sztaricskai Ferenc: Baktériumok fenyegető antibiotikum rezisztenciája, GYÓGYSZERÉSZET, 48, 203-207, 2004
F.Sztaricskai,E.Rőth,M.Andrei,I.F.Pelyvas,P.Herczegh: Application of Squaric Acid Esters in Aminodeoxy Sugar Chemistry, 2nd BBBB Conference on Pharmaceutical Sciences(Abstract pp-16),Tallin-Tartu,Estonia,09.13-15.2007, 2007
Suzanne Kaptein, Michael Jacobs, Andrea Gamarnik, Eric DeClercq, Ferenc Sztaricskai, Johan Neyts: A derivative of the Antibiotic Doxorubicin Inhibits Dengue and Yellow Fever Virus Replication in vitro, 21st International Conference on Antiviral Research, Montreal, Canada 2008. 04. 13-17, 2008
Sztaricskai Ferenc,Rőth Józsefné,Batta Gyula,Hutyra-Grám Nóra,Jekő József, Herczegh Pál,Illyés Eszter, Hollósi Miklós, Kardos szilvia,Rozgonyi Ferenc: Új lehetőségek a négyszögsavészterek alkalmazására:Glikopeptid antibiotikumok jelene és jövője., Vegyészkonferencia, Hajdúszoboszló, 2008.06.19-21. P-50, 2008
Hutyra-Grám Nóra,Sztaricskai Ferenc, Rőth Józsefné, Batta Gyula, Illyés Eszter, Hollósi Miklós, Kardos Szilvia, Rozgonyi Ferenc, Herczegh Pál:: Glikopeptid antibiotikumok Bifoszfonát származékainak szintézise., Vegyészkonferencia, Hajdúszoboszló, 2008.06.19-21. P-30, 2008
Tevyashova A; Sztaricskai F; Batta Gy; Herczegh P; Jeney A.: Formation of squaric acid amides of anthracycline antibiotics. Synthesis and cytotoxic properties, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 14: 4783-4789, 2004
Ferenc Sztaricskai, Anita Sum, Erzsébet Rőth, István F. Pelyvás, Szabolcs Sándor, Gyula Batta, Pál Herczegh, Judit Reményi, Zsanett Miklán, Ferenc Hudecz: A New Class of Semisynthetic Anthracycline Glycoside Antibiotics Incorporating a Squaric Acid Moiety, THE JOURNAL OF ANTIBIOTICS, 58(11): 704-714, 2005
Ferenc Sztaricskai,Gyula Batta,Pál Herczegh,Attila Balázs József Jekő, Erzsébet Roth,Pál T. Szabó Szilvia Kardos, Ferenc Rozgonyi, Zoltán Boda: A New Series of Glycopeptide Antibiotics Incorporating a Squaric Acid Moiety.Synthesis,Structural and Antibacterial Studies, The Journal of Antibiotics, 59(9), 564-582, 2006
Lieve Naesens,Evelin Vanderlinden,Erzsébet Rőth, József Jekő,Graciela Andrei,Robert Snoek,Christophe Pannecouque,Eszter Illyés,Gyula Batta,Pál Herczegh, Ferenc Sztaricskai:: Anti-influenza virus activity relationship of Aglycoristocetin derivatives with cyclobutenedione carrying hydrophobic chains, Antiviral Research (közlésre elfogadva), 2009
F.Sztaricskai,G.Pintér,E.Rőth,P.Herczegh,Sz.Kardos,F.Rozgonyi,Z.Boda:: N-Glycosyl-thioureido-Aglycoristocetins without Platelet Aggregation Activity., The Journal of Antibiotics 60(8), 529-533, 2007
F.Sztaricskai,E.Rőth,M.Andrei,I.F.Pelyvas,P.Herczegh: Application of Squaric Acid Esters in Aminodeoxy Sugar Chemistry, Chemistry Letters 36,1012-1013,2007, 2007
G.Furgani,E.Böszörményi,A.Fodor,A.Máthé-Fodor, S.Forst,J.S.Hogan,Z.Katona,M.G.Klein,E.Stackebrandt,A.Szentirmai,F.Sztaricskai,S.L.Wolf:: Xenorhabdus antibiotics:A comperative analysis and potential utility controlling mastitis caused by bacteria, Journal of Applied Microbiology, 104, 745-758, 2008
A.Fodor,E.Böszörmenyi,T.Érsek,L.Földes, M.Hevesi,J.Hogan,Z.Katona,M.Klein,A.Kormány,A.Szentirmai,F.Sztaricskai,R.A.J.Taylor:: Isolation and activity of Xenorhabdus antimicrobial compounds against the plant pathogens Erwinia amylovora andPhytophora nicotianae, Journal of Applied Microbiology (közlésre elfogadva), 2009
Back »