Heat and mass transfer at convective drying process  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46745
Type K
Principal investigator Örvös, Mária
Title in Hungarian Hő- és anyagátadási folyamatok vizsgálata konvekciós szárításnál
Title in English Heat and mass transfer at convective drying process
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Department of Building Service Engineering and Process Engineering (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Balázs, Tibor
Bothné dr. Fehér, Kinga
Molnár, Károly
Molnár, Orsolya
Szentgyörgyi, Sándor
Tömösy, László
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-06-30
Funding (in million HUF) 12.324
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatómunka során megállapítást nyert, hogy egyidejű hő- és anyagátadással járó szárítási feladatoknál a hőátadási tényező nagyobb, mint tisztán hőátadással járó folyamatok esetén. Ezt különböző geometriájú anyagoknál igazoltuk és a kapcsolatot Nu-Re dimenziótlan számok formájában dolgoztuk fel. Egyértelmű kapcsolat mutatkozik a hőátadási tényező és a száradó anyag felületi nedvesítése között. Elméleti megfontolásokra és kísérleti vizsgálatokra alapozva elemeztük a felületi nedvesítés, az anyag nedvességtartalma és a hőátadási tényező közötti kapcsolatot. Mérési és kiértékelési módszert dolgoztunk ki szemcsés anyagok a térfogati hő- és anyagátadási tényezőinek meghatározására. Az átadási tényezőkkel Nu’-Re’ dimenziótlan számokból képzett kapcsolatot hoztunk létre. A matematikai modell és a térfogati hő- és anyagátadási tényezők lehetővé teszik kevert dobszárítók méretezését. Megvizsgáltuk porlasztva szárítás esetén a változó hőátadási tényező szárítótér magasságára gyakorolt hatását.
Results in English
During the research activity it has been found that the heat transfer coefficient is higher at those drying processes where there is simultaneous heat and mass transfer than at the drying processes with heat transfer only. This fact was certified by drying materials with different shape, and the relation was determined in the form of dimensionless Nu –Re numbers. Close connection can be observed between the heat transfer coefficient and the surface moisture content of the drying material. The relation between the surface moisture content of the material and the heat transfer coefficient was analysed by theoretical and experimental methods. Measurement and evaluation methods have been developed for determining the specific heat and mass transfer coefficients of granulated materials. Relation between the specific transfer coefficients was determined with dimensionless Nu’-Re’ numbers. The mathematical model and the transfer coefficients make the calculation of the main drum dryer parameters possible. Analysis was carried out to observe the effect of the non-constant heat transfer coefficient on the height of the spray dryer.
Full text http://real.mtak.hu/1563/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Örvös Mária -Simon Erika: Egyidejű hő- és anyagtranszport vizsgálata gömb modellanyag szárításánál, XIII. Nemzetközi Gépész Találkozó Szatmárnémeti, OGÉT Kiadvány (ISBN 9737840038), 2004
Örvös Mária: - és anyagátadási folyamatok vizsgálata konvekciós szárítás esetén, Műszaki Kémiai Napok’05,Veszprém p. 315-319 (ISBN 9639495719), 2005
Örvös Mária - Simon Erika: Study of Parameters at Drying Foods in Spray Dryer, The 4th Int. Conf. Integrated Systems for Agri-Food Production SIPA’05, Temesvár ( p.128-132), 2005
Mária Örvös- Tibor Balazs -László Tömösy: Method for Determination the Specific Heat and Mass Transfer Coefficients, GÉPÉSZET 2006. ISBN 9635934653, 2006
Sándor Szentgyörgyi - Mária Örvös - K.F. Both: Analysis of Heat Transfer Coefficient on Boundary Layer Theory, 15th International Drying Symposium Budapest Hungary, 2006. pp. 149-154., 2006
Tibor Balázs - Mária Örvös- László Tömösy: Determination of Transfer Coefficients from Experiments of Contact-convective Heated Drying, 15th International Drying Symposium Budapest Hungary, 2006. pp. 595-600., 2006
Tibor Balázs- Péter Tasnádi- Mária Örvös: Advances Instrumentation at Spray-Dryer, GÉPÉSZET 2006. ISBN 9635934653, 2006
Balázs Tibor- Örvös Mária- Tömösy László: Heat and Mass Transfer in an Agitated Contact- Convective Heated Dryer, Trans. IChemE, Part C, Food and Bioproducts Processing, 85(C3) pp.291-297., 2007
Örvös Mária- Balázs Tibor- Tömösy László: Félüzemi mérőállomás dobszárító méretezéséhez szükséges átadási tényezők meghatározására, Magyar Szárítási Szimpózium, Nyíregyháza, 2007
Back »