Nitrogén-monoxid, neuropeptidek és más nem-adrenerg, nem-cholinerg átvivőanyagok szerepe zsigeri funkciókban, gyógyszeres befolyásolásuk ép és gyulladásos körülmények közt  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46770
típus K
Vezető kutató Barthó Loránd
magyar cím Nitrogén-monoxid, neuropeptidek és más nem-adrenerg, nem-cholinerg átvivőanyagok szerepe zsigeri funkciókban, gyógyszeres befolyásolásuk ép és gyulladásos körülmények közt
Angol cím Role of nitric oxide, neuropeptides and other non-adrenergic, non-cholinergic mediators in visceral functions; their modulation by drugs under normal and inflammatory conditions
zsűri Idegtudományok
Kutatóhely Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Benkó Rita
Bölcskei Kata
Király Ágnes
Lázár Zsófia
Molnár F. Tamás
Pethő Gábor
Pintér Erika
Undi Sarolta
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.385
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A vállalt munka fő céljai: Izolált szervi kísérletekben megismerni a zsigerek mozgásválaszainak mechanizmusait, az állatokon kapott eredményeket humán preparátumokkal összevetve. Szenzoros és más eredetű nem-adrenerg, nem-kolinerg (NANC) transzmitterek azonosítása (funkcionális vizsgálatok és a transzmitter-felszabadulás mérése). Kóros zsigeri működések modellezése. (Egyes irányokban komplett, másokban tájékozódó kísérletek). Közölt eredmények: Új humán adatok közlése mellett összefoglaltuk a kapszaicin zsigeri hatásaival, transzmittereivel kapcsolatos jelentősebb eredményeket. Alappal fölvetettük annak lehetőségét, hogy emberben−és bizonyos állatfajokban is−az NO szenzoros transzmitter (Barthó et al. 2004−Eur J Pharmac; Benkó et al. 2005−Life Sci). Mind állati, mind (világelsőként) humán GI preparátumokban bizonyítottuk az ATP közvetítő szerepét NANC válaszokban (Undi et al. 2005−Bas Clin Pharmac; 2006−Brain Res Bull; Benkó et al 2006−NS Arch Pharmac, 2007−Neurosci). Nem találtunk bizonyítékot VIP szerepére emberi bél kapszaicinnel kiváltott gátló válaszában, a CO szerepére perisztaltikus reflexben (kongresszusi közlés), ill a CO szerepére a NANC gátló válaszban állati és humán GI preparátumokon (ld. fenti közlemények). Közlésre vár: P-anyag és CGRP-IR felszabadulás bélből; szenzoros izgató mustárolaj és H2S hatásmechanizmusa; a passzív szenzibilizáció/antigén-expozíció hatásainak elemzése állati és emberi GI és légúti simaizomzaton stb.
kutatási eredmények (angolul)
Aims of the project Experiments on isolated tissues for elucidating the mechanisms behind some evoked movements of viscera of animals and man. Identifying sensory and other non-adrenergic, non-cholinergic (NANC) transmitters. Measuring neurotransmitter release. Modelling pathophysiological processes of viscera. (Planned were complete series of experiments in some and pilot experiments in other directions.) Published results Review, containing original results, on visceral effects of capsaicin and the transmitters thereof. Providing indirect evidence that NO is a sensory neurotransmitter (Bartho et al. 2004−Eur J Pharmac; Benko et al. 2005−Life Sci). Proving the presence of purinergic innervation of human (Undi et al. 2006−Brain Res Bull; Benko et al. 2007−Neurosci) and rat intestine (Benko et al. 2006−NS Arch Pharmac). No evidence for a mediating role of VIP in the inhibitory effect of capsaicin in the human gut, a role of CO in the peristaltic reflex (congress presentations) or in the evoked NANC relaxation in animal or human GI preparations (papers as above). To be published Release of substance P- or CGRP-like IR from the gut; mechanisms of action of the sensory stimulants mustard oil and H2S; effects of passive sensitization/antigen exposure on GI and respiratory smooth muscles of animals and man, etc.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1573/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Barthó, L., Benkó, R., Undi, S., Pethő, G: Sensory neurotransmitters and modulators: the basis of analgesic research, 1st BBBB Conference on Pharmaceutical Sciences, Siófok, Hungary, September 26-28, 2005., 2005
R Benkó, S Undi, M Wolf, K Magyar, L Illényi, M Kassai, L Cseke, Ö-P Horváth, A Antal, L Barthó: NO and ATP co-mediate the non-adrenergic, non-cholinergic (NANC) relaxation in the human colon and rat ileum, IUPHAR, Peking, 2006; Acta Pharmac Sin 2006 Suppl 1, 110-111, 2006
S Undi1, Rita Benkó1, Matyas Wolf1, Zsofia Lázár1, Laszlo Lénárd Jr. 1, Carlo A. Maggi2 and Lorand Barthó1: Effects of ATP and alpha, beta-methylene ATP (ABMA) and their inhibition by PPADS in the non-stimulated and field-stimulated guinea-pig ileum, IUPHAR, Peking, 2006; Acta Pharmac Sin 2006 Suppl 1, 111, 2006
Benkó R, Undi S, Wolf M, Illényi L, Kassai M, Cseke L, Barthó L: Nitrergic-purinergic interactions in the guinea-pig, rat, and human intestine, Acta Physiol. Hung. 92 (3-4) 244-245, 2005
Barthó, L.: Visceral effects of capsaicin in vitro (meghívott ea.), International Symposium on Basic Gastrointestinal Research. Research Forum, Hungarian Gastroenterological Society, Budapest, 2005
Undi S., Benkó R., Wolf M., Magyar K., Barthó L.: A guanilát-cikláz gátló ODQ hatása az elektromos téringerléssel kiváltott simaizom-válaszokra és a perisztaltikus reflexre, Inflammopharmacology 13: (5-6) 572-573 (A Magyar Experimentális Farmakológia Tavaszi Szimpóziuma, Budapest), 2005
Barthó L.: Az emberi bélhuzam mozgásait szabályozó transzmitterek: farmakológiai bizonyítékok (meghívott ea.), Gyógyszerkutatási Szimpózium, Debrecen, 2006
Barthó L.: Role of extrinsic afferent neurons in gastrointestinal motility (meghívott ea.), 1st International Symposium on New Vistas on Gastrointestinal Motility: from Physiology to Therapy (Rome, Italy), 2007
Undi, S., Illés, A., Sütő, G., Varga, G., Horváth, Ö.P, Király, Á.: Effect of laparoscopic antireflux surgery on esophageal motility in patients with GERD, Zeitschrift für Gastroenterologie, 42: 446, 2004
L. Bartho, R. Benko, U. Holzer-Petscheb, P. Holzerb, H. Rapp, Zs. Lázár, S. Undi, M. Wolf: Role of extrinsic afferent neurons in gastrointestinal motility (invited review), European Review for Medical and Pharmacological Sciences (in press), 2008
S. Undi, R. Benko, M. Wolf, L. Illenyi, A. Veeczkei, L. Cseke, D. Kelemen, Zs. Csontos, A. Antal, Ö. P. Horvath , H. Rapp, L Bartho: The NANC relaxation of the human ileal longitudinal and circular muscles is inhibited by MRS 2179, a P2 purinoceptor antagonist, Közlésre benyújtva, 2008
Barthó, L., Benkó, R., Patacchini, R., Pethő, G., Holzer-Petsche, U., Holzer, P., Lázár, Zs., Undi, S., Illényi, L., Antal, A., Horváth, Ö.P.: Effects of capsaicin on visceral smooth muscle: a valuable tool for sensory neurotransmitter identification, Eur. J. Pharmacol. 500: 143-157, 2004
Barthó L., Undi S., Benkó R., Wolf M.: Ideg-simaizom transzmitterek a gyomor-bélhuzamban: A motilitászavarok lehetséges háttere (felkért közl.), Praxis 14 (12): 14-19., 2005
Benkó, R., Lázár, Zs., Undi, S., Illényi, L., Antal, A., Horváth, Ö.P., Rumbus, Z., Wolf, M., Maggi, C.A., Barthó, L: Inhibition of nitric oxide synthesis blocks the inhibitory response to capsaicin in intestinal circular muscle preparations from different species, Life Sci. 76: 2773-2782, 2005
Benkó, R., Undi, S., Wolf, M., Barthó, L: Effects of acute administration of and tachyphylaxis to alpha,beta-methylene ATP in the guinea-pig small intestine., Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 97: 369-373, 2005
Király, Á., Illés, A., Undi, S., Varga, G., Kalmár, K., Horvath, P.O.: Gastroesophageal reflux disease progressing to achalasia, Dis. Esophagus 18 (5):355-358, 2005
Barthó, L., Undi, S., Benkó, R., Wolf, M., Lázár, Z., Lénárd, L.Jr., Maggi, C.A: Multiple motor effects of ATP and their inhibition by PPADS in the small intestine of the guinea-pig., Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 98: 488-495, 2006, 2006
Benkó, R., Undi, S., Wolf, M., Magyar, K., Tóvölgyi, Z., Rumbus, Z., Barthó, L.: P2 purinoceptors account for the non-nitrergic NANC relaxation in the rat ileum., Naunyn-Schmiedeb. Arch. Pharmacol. 373: 319-324., 2006
Undi, S., Benkó, R., Wolf, M., Illényi, L., Horváth, Ö.P., Antal, A., Csontos, Z, Vereczkei, A., Barthó, L.: Purinergic nerves mediate the non-nitrergic relaxation of the human ileum in response to electrical field stimulation., Brain Res. Bulletin 71: 242-244, 2006
Benkó, R.,Undi, S., Wolf, M., Vereczkei, A., Illényi, L., Kassai, M., Cseke, L., Kelemen, D., Horváth, Ö.P.,Antal, A., Magyar, K., Barthó, L.: , 2007, P2 purinoceptor antagonists inhibit the non-adrenergic, non-cholinergic relaxation of the human colon in vitro., Neuroscience 147: 146-152. DOI:10.1016/j.neuroscience.2007.04.016, 2007
vissza »