Effect of polymorphisms in the dopamine D4 receptor gene promoter on gene expression in vitro and their role in the development pf drug addiction  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46788
Type F
Principal investigator Barta, Csaba
Title in Hungarian A dopamin D4 receptor gén promoter polimorfizmusainak hatása a génexpresszióra in vitro rendszerekben, illetve ezek szerepe a drogfüggőség kialakulásában
Title in English Effect of polymorphisms in the dopamine D4 receptor gene promoter on gene expression in vitro and their role in the development pf drug addiction
Panel Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology
Department or equivalent Dept. of Molecular Biology (Semmelweis University)
Participants Csapó, Zsolt
Demetrovics, Zsolt
Szilágyi, Ágnes
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-06-30
Funding (in million HUF) 5.031
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A jelen projekt három részből állt össze. Az első szakaszban folyó molekuláris biológiai munka során a drogfüggőség kialakulásában feltételezhetően szerepet játszó dopamin D4-es receptor (DRD4) gén promoterének polimorfizmusait vizsgáltuk génexpressziós kísérletekkel. Olyan riporter gén-konstruktumokat hozunk létre, melyek a DRD4 gén promoter szakaszának különböző szekvencia-változatait tartalmazták, majd megmértük ezeknek a szekvenciáknak a promoter aktivitását idegi eredetű és kontroll sejteken. A megszokottól eltérő promoter aktivitással rendelkező variánsok funkcionális jelentőségűek lehetnek az opiátfüggőség patogenezisében. A projekt második részében, a pszichológiai vizsgálat során a budapesti Nyírő Gyula kórházban kezelt, és a metadon programban résztvevő opiátfüggők részletes pszichológiai jellemzésére került sor, különös tekintettel a metadonkezelésre adott terápiás válaszukra. A harmadik, genetikai asszociáció-vizsgálatban a DRD4, a szerotonin transzporter (SERT), illetve néhány további, a heroinfüggés kialakulásában, valamint a metadonválszban esetleg szerepet játszó gén polimorfizmusait tanulmányoztuk. A 171 betegtől DNS mintát vettünk, meghatároztuk bennük a különböző genetikai variációkat, majd statisztikai asszociációelemzést végeztünk a metadonválasz, a genetikai markerek és a felvett pszichológiai mérőszámok között.
Results in English
The current project consists of three parts. In the first phase during the molecular biological work we performed gene expression analyses of the promoter polymorphisms of the dopamine D4 receptor (DRD4) gene, which might play a role in the development of substance dependence. We created gene constructs that included different sequence variants of the DRD4 gene promoter and measured the expressional activity of these constructs in different neural and control cell lines. The variants with an unusual promoter activity might have functional relevance in the pathogenesis of opiate dependence. During the second phase of the project we performed detailed psychological assessment of opiate dependent subjects on methadone maintenance therapy at Nyírő Gyula Hospital in Budapest with special emphasis on their response to methadone. During the third, the genetic association part we studied polymorphisms of genes previously implicated in the development of heroin dependence or involved in methadone response, such as DRD4, the serotonin transporter (SERT), as well as some other genes. We collected DNA samples of 171 patients, determined different genetic variations and performed statistical association analyses regarding methadone response, the genetic markers and the psychological assessment data.
Full text http://real.mtak.hu/1576/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Demetrovics Z: Two-year follow up of methadone maintenance in Hungary: focusing on psychological aspects, Paper presented at the The Inaugural European Association of Addiction Therapy Conference (pp. 10-11), Budapest, Hungary., 2005
Demetrovics, Zs., Balázs, H., Csorba, J., Hoffmann, K., Sasvári-Székely, M., Barta, Cs.: Is effectiveness of methadone maintenance independent of the length of treatment?, The 48th International ICAA Conference on Dependences, 2005
Ehmann B., Grami V., Rózsa S., & Demetrovics Zs.: Mentális téri és idői mozgások énelbeszélésekben, Paper presented at the Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Nyíregyháza., 2008
Demetrovics Z: Szubsztitúciós terápiás lehetőségek az opiátfüggő betegek ellátásában, Paper presented at the Magyar Addiktológiai Társaság VI. Országos Kongresszusa, Siófok., 2007
Demetrovics Z: Személyiség és drogfogyasztás, Paper presented at the VIII. Egészségfejlesztési és drogprevenciós konferencia, Budapest., 2006
Demetrovics Z: A fenntartó metadon terápia hatékonyságának feltételei, Paper presented at the Első Magyarországi Ártalomcsökkentő Konferencia, Budapest., 2006
Demetrovics Z: Kockázati magatartások a drogkarrier során, Paper presented at the Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése (pp. 263), Budapest., 2006
Demetrovics, Z., Balázs, H., Csorba, J., & Hoffmann, K: Assessment of Psychological and Behavioral Changes During Methadone Maintenance Therapy: The Methadone Treatment Interview (MTI)., Paper presented at the The 8th European Conference of Psychological Assessment (pp. 59-60), Budapest, Hungary., 2005
Ehman, B., & Demetrovics, Zs: Temporo-spatial markers in self-narratives as a possible predictor of medical therapy success of drug users, Poster presented at the 18th Annual Meeting of the Society for Text and Discourse, Memphis, Tennessee, USA., 2008
Demetrovics Zs.: Szubsztitúciós terápiás lehetőségek az opiátfüggő betegek ellátásában, Addictologia Hungarica, 6(Suppl. 1.), 17., 2007
Demetrovics Zs.: A droghasználat pszichiátriai komorbiditása, Addictologia Hungarica, 4(3), 319-340., 2005
Barta, C., Szilágyi, A., Boor, K., Gaszner, P., Demetrovics, Z., & Sasvári-Székely, M: Association of polymorphisms in genes of the dopamine and serotonin systems and heroin dependence., Am J Med Genet B, 138B(1), 33-34., 2005
Barta, C., Szilágyi, A., Hoffmann, K., Demetrovics, Z., & Sasvári-Székely, M: Genes of the dopamine and serotonin systems and response to methadone therapy, Am J Med Genet B, 141B(7), 707., 2006
Kiraly O, Csapo Z, Kereszturi E, Barta C, Sasvari-Szekely M: Assessing the effect of DRD4 promoter polymorphisms on gene expression using promoter haplotypes, Am J Med Genet, Neuropsych Genet, 138B, 2005
Szilagyi A, Barta C, Szekely A, Demetrovics Z, Zelenai K, Katay-Fodor I, Sasvari-Szekely M: A possible genetic component in the development of substance use disorder in early adulthood with a history of childhood attention-deficit hyperactivity disorder, Am J Med Genet, Neuropsych Genet, 138B, 2005
Szilagyi A, Boor K, Szekely A, Gaszner P, Kalasz H, Sasvari-Szekely M, Barta C: Combined effect of promoter polymorphisms in the dopamine D4 receptor and the serotonin transporter genes in heroin dependence, Neuropsychopharmacologia Hungarica 2005, VII/1; 28-33., 2005
Barta C, Szilagyi A, Boor K, Gaszner P, Demetrovics Z, Sasvari-Szekely M.: Association of polymorphisms in genes of the dopamine and serotonin systems and heroin dependence, AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART B-NEUROPSYCHIATRIC GENETICS 138B (1): 33-34 SEP 5 2006, 2006
Csapo Z, Kereszturi E, Kiraly O, Barta C, Sasvari-Szekely M: Functional Effects of the Dopamine D4 Receptor Promoter Polymorphisms on Transcriptional Activity, 20th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 11th FAOBMB Congress; June 18 – 23, 2006, Kyoto, Japan, 2006
Eva Kereszturi, Orsolya Kiraly, Csaba Barta, Noemi Molnar, Maria Sasvari-Szekely and Zsolt Csapo: No direct effect of the -521 C/T polymorphism in the human dopamine D4 receptor gene promoter on transcriptional activity, BMC Molecular Biology, 2006, 7:18, 2006
Kereszturi E, Csapo Z, Kiraly O, Barta C, Sasvari-Szekely M.: Characterization and functional analysis of the human DRD4 gene promoter, 20th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 11th FAOBMB Congress; June 18 – 23, 2006, Kyoto, Japan, 2006
Szilagyi A, Csaba Barta, Anna Szekely, Zsolt Demetrovics, Maria Sasvari-Szekely: The role of genetic and environmental factors in the development of heroin abuse, AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART B-NEUROPSYCHIATRIC GENETICS 141B (7): 808-808 OCT 5 2006, 2006
Demetrovics Zs.: Co-morbidity of drug addiction: An analysis of epidemiological data and possible etiological models, Addiction Research & Theory, (under review), 2008
Rácz, J., Demetrovics, Z: Treatment systems for illicit drug users: Hungary, In R. Muscat (Eds.), Overview of the Treatment System in the Pompidou Group Countries. Strasbourg: Council of Europe (in press)., 2008
Back »