Examination of the extracelular matrix and the microcirculation of the tooth  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46793
Type F
Principal investigator Felszeghy, Szabolcs
Title in Hungarian Fog extracelluláris mátrixának és mikrocirculációjának vizsgálata
Title in English Examination of the extracelular matrix and the microcirculation of the tooth
Panel Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology
Department or equivalent Department of Anatomy, Histology and Embryology (University of Debrecen)
Participants Fejérdy, László
Kispélyi, Barbara
Szalay, Júlia
Starting date 2004-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 2.391
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Vizsgáltuk a hialuronsav szintáz expresszióját (I.), valamint a sejt-sejt közötti víztranszportban szerepet játszó molekulák egyik családjának, az aquaporinok expressziós mintázatát a humán fogfejlődés különböző stádiumaiban (II.). Hasonlóan az első két pontban feltüntetett tudományos munkánkhoz, a vitálmikroszkópos kísérleteink eredményeiből is, melyek során tanulmányoztuk a fogbél mikrocirkulációjának változását kölönböző fogászati anyagok aplikálását követően, nemzetközi, lektorált folyóiratban tudományos publikáció került közlésre (III.). Eredményeink és következtetések: I.: A különböző fejlődéséi stádiumokban a humán fogcsírák sejtjeinek HAS expressziója szoros összefüggést mutatott az adott sejtek hialuronsav mintázatával, alátámasztva a hialuronsavnak a különböző fejlődésbiológiai folyamatokban játszott központi szerepét a humán fogfejlődés során is. II.: Az általunk vizsgált és detektált aquaporin izotípusoknak szerepe lehet a humán fejlődő fogtelep struktúrái körül kialakuló magasan hidratált extracelluláris mátrix kialakításában. III.: A mindennapi fogorvosi gyakorlatban használatos dentin sealerek hatását vizsgálva a pulpális erek érátmérőjére megállapíthatjuk, hogy különböző kémiai csonkvédők hatása jelentős és eltérő mértékben hatnak a pulpalis kapillárisok érátmérőjére, melynek figyelembevétele ajánlatos a végleges restaurációt megelőző fogászati beavatkozásokkor.
Results in English
We investigated the localization of hyaluronan synthases (HASs) in developing human dental structures (Ist research area) and also characterized the expression pattern of six different aquaporin isoforms (AQP1-5, AQP-9) in developing human and mouse tooth germs (IInd research area). Finally, we investigated the effect of locally blocked NO synthase on the internal diameter of rat pulpal arterioles under basal conditions and immediately after different dental bond material application by using vitalmicroscopic technique (IIIrd research area). The results of all of these 3 research areas has been summarized and published in 3 per reviewed international middle rank scientific paper. Results and conclusions: I research area: We provide evidences that HA synthesised locally by different dental cells and these results provide additional indirect support to the suggestion that HA may contribute both to the different processes of tooth development and dental hard tissue formation. II research area: The expression patterns of AQP isoforms on different developing dental structures reported in our study suggest that AQP water channels may play a role for ECM hydration during tooth development. III reserach area: Applying different dental bond material in vital microscopic conditions on rat incisors suggest that the local formation of NO may have a significant role in the acute vasodilation induced by bond material application and also in maintenance of basal pulpal arteriolar tone.
Full text http://real.mtak.hu/1578/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Felszeghy S, Módis L, Németh P, Nagy G, Zelles T, Agre P, Laurikkala J, Fejerskov O, Thesleff I, Nielsen S: Expression of aquaporin isoforms during human and mouse tooth development, ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY, 49, 247-257, 2004
Felszeghy S., Mészár Z., Prehm P., Módis L: he expression pattern of hyaluronan synthase during human tooth development, Közlésre elfogadva az ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY-ban, 2005
Kispélyi B., Lohina Z. i, Iványi I., MirzaHosseini S., Nyárasdy I., Rosivall L: The Effect of Local Nitric Oxide Inhibition on Pulpal Arteriole Diameter in dental bond material induced vasodilation in Rat, Második átdolgozott kézirat visszaküldése a Life Sciences, 2005
Back »