Bizonytalanságban történő ítéletalkotás időskori sajátosságai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46804
típus K
Vezető kutató Engländer Tibor
magyar cím Bizonytalanságban történő ítéletalkotás időskori sajátosságai
Angol cím Judgement under uncertainty in old age
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely MTA Pszichológiai Kutatóintézet
résztvevők Bitter Brunó
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.030
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A mentális fejlődés teljes élettartamon át tartó folyamata különböző életszakaszokban a növekedés és hanyatlás speciális egyensúlyi állapotait hozza létre. A kutatók nagy része egyetért abban, hogy az öregkori egyensúlyi állapotokra a kristályos intelligenciának, illetve az elme pragmatikájának dominanciája jellemző. Feltehető, hogy ennek az egyensúlyi helyzetnek eredményeképpen alakul ki az öregkor bölcsességének nevezett képesség-együttes. A bölcsesség hagyományos, társadalmi funkciója a döntéseket segítő tanácsadás. A pályázati kutatás abból a hipotézisből indult ki, hogy ezt a képesség-együttest egy sajátosan a döntési problémák megoldására irányuló gondolkodásmód (reasoning) jellemzi. Sajátossága a cselekvést megkönnyítő, egyszerűsítő, kognitív eljárások (heurisztikus ítéletek, precedensekre épülő analógiák, kvázi-mágikus műveletek, stb.) dominanciája. 60 fiatal és 60 idős személlyel végzett 7 kísérlet eredményei támogatják a hipotézist.
kutatási eredmények (angolul)
The mental development across the life course originates special balances of growth and decay in the diferent stages of aging. The majority of the researchers get on well together that balances of the old age are characterized by the dominance of crystallized intelligence or pragmatics of the mind. Presumably, the so called old-age wisdom comes into being as a result of this balance. Advising to aid decision making is the conventional social function of wisdom. The hypothesis of the presented researches is the following: the all important feature of wisdom is a kind of reasoning that strongly oriented to solve especially decision-problems. Its most striking feature is the dominance of simplifying, action facilitating cognitive procedures (heuristics, analogies based on precedents, quasi-magic operations, etc.). The results of 7 experiments executed on 60 young and 60 old persons support the hypothesis.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1583/
döntés eredménye
nem

 

Közleményjegyzék

 
Engländer T.: A pontatlanság, mint vitális érték, Magyar Pszichológiai Szemle: 36, 17-38.o., 1997
Engländer T.: Mozgásirányok a döntéselőkészítő, információbeszerző folyamatokban, In: László J., Csepeli Gy., Kovács Z., (eds.) Élettörténet és megismerés: Tanulmányok Pataki Ferenc tiszteletére, Budapest: Scientia Humana, 1998. pp. 42-59., 1998
Engländer T.: Viaskodás a bizonytalannal, Akadémiai Kiadó, Budapest, 160 oldal, 1999
Engländer T.: A legvalószínűbb és a legkevésbé valószínű a kauzális és a diagnosztikus ítéletalkotásban, In: Pléh Cs., László J., Oláh A.: Tanulás, kezdeményezés, alkotás. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2001. pp. 294-310., 2001
Engländer T., Farkas É.: Felkészültség hatása az információgyüjtő stratégiák alakításában, In: Czigler I., Halász L., Marton L.M., (szerk.) Az általánostól a különösig, Budapest: Gondolat Kiadói Kör-MTA Pszichológiai Kutatóintézet, 2002. pp.431-465, 2002
Engländer T.: Az idő és a tér szerepe a bizonytalanság feloldásában, Pszichológia, 24, 4, 343-367. old., 2004
Farkas É., Engländer T.: A jártasság, az emóció és az öregedés hatása a döntéshozatalt előkészítő kérdezősködésre, Pszichológia, 28, 3, 245-266. o., 2008
vissza »