A Bánát helye és szerepe a Kárpát-medence földrajzi munkamegosztásában (1718-2000)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46807
típus K
Vezető kutató Kókai Sándor
magyar cím A Bánát helye és szerepe a Kárpát-medence földrajzi munkamegosztásában (1718-2000)
Angol cím The Place and the Role of the Region Banat in the Geographical Division of Labour in the Carpathian-Basin
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Turizmus és Földrajztudományi Intézet (Nyíregyházi Egyetem)
résztvevők Bottlik Zsolt
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.340
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Bánság történeti földrajzi aspektusú kutatásainak eredményeként feltártuk a régió horizontális és vertikális tagoltsági szintjeit, az itt zajló földrajzi munkamegosztás specifikumait. A demográfiai, etnikai, gazdasági specifikumok elemzésével bizonyítottuk, hogy a Bánság a történelmi Magyarország önálló régiója, mely sajátos különállásával és különválásával megkülönböztetett helyet foglalt el a Kárpát-medencében. A kutatások alapján megállapítottuk és felhívtuk a figyelmet, hogy a Bánságnak, mint önálló régiónak saját fejlődési íve, struktúrája és jövője van. A régió belső kohézióval, sajátos textúrával rendelkezett, s az ott élő lakosság tudatában mindez entitásként tükröződik. A Bánság a helyi és helyzeti energiákra alapozott, társadalmi-gazdasági önfejlődésből született önálló régió volt, ahol a XVIII-XIX. században az államszerveződési folyamatok változásaival együttesen tükrözték a regionalizmus és regionalizáció összefonódását és egymásra utaltságát. A társadalmi-gazdasági és történeti folyamatok vonatkozásában több korszakban is határozott elkülönülést mutathattunk ki az Alföld más térségeitől. A társadalmi-gazdasági-települési tér elemeit kutatva megállapíthattuk, hogy a Bánság a XX. század elejére a Kárpát-medence egyik legfejlettebb régiójává vált, melyre a Trianonban megrajzolt új határok a térskizofréniát és a gazdasági ellehetetlenülést hozták, napjainkig megoldatlan, halmozottan hátrányos helyzetű, határmenti perifériákat alkotva és szétvágva a tradicionális társadalmi-gazdasági munkamegosztás szálait.
kutatási eredmények (angolul)
The historical geography of Bánság I have examined horizontal and vertical level especially the difference kind of work-site. We have state this region was absolutely independent region, in the last centuries. They have had very specially development and structure. We found out that difference kind of people in that mind nowadays also. It was independent region XVIII-XIX century but they have had very good connection the neighbor region. Especially some ages they have had special way and it was difference from the other region of the Hungarian great plane. At the end of the XX century its became the most development region inside the Carpathian basin. After the Trianon treatment it is changed many economical and other problems economical and nationalities and cut it down the traditional, economical and social connections.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1585/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kókai Sándor: A Bánát fogalma és határainak változása 1779-ig, Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Közlemények 4. szám. Nyíregyháza, pp. 179-194., 2004
Kókai Sándor: Az állam- és közigazgatási határok változásainak hatásai a Bánát népességére a XX. század folyamán., "II. Magyar Földrajzi Konferencia". Szeged (megjelenés alatt; CD-n), 2005
Kókai Sándor: A Bánáti folyók társadalmi-gazdasági szerepe és jelentősége a XVIII-XIX. században, "Víz a tájban" c. konferencián, Szarvas (megjelenés alatt), 2005
Kókai Sándor: A Bánát helye a történelmi Magyarország regionális tagoltságában., III. Magyar Geográfus Konferencia, Budapest, 2006
Kókai Sándor: A Bánát ökológiai sajátosságai, különös tekintettel a mezőgazdaságra., Táj, környezet, társadalom. Ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére (szerk.: Kiss A. - Mezősi G. - Sümegyhy Z.), Szeged, 2006
Kókai Sándor: A Bánát szerepe és jelentősége a történelmi Magyarország gazdaságában., A Délvidék történeti földrajza (szerk.: Kókai S.), Nyíregyháza, 2006
Kókai Sándor: A Bánát mezőgazdasági térszerkezete a XIX. század második felében, Pécs (megjelenés alatt), 2007
Kókai Sándor: Demográfiai folyamatok a Bánátban (1910-2002), Budapest (megjelenés alatt), 2007
Kókai Sándor: The Banat play an important in the division of labour of Carpathian Basin., West University Közleményei – Temesvár (InPress), 2007
Kókai Sándor: Demographical features of the Bánát between 1910–2002, Európai kihívások IV. nemzetközi tudományos konferencia. Szeged, pp. 403-409., 2007
Kókai Sándor: A Marosszög demográfiai jellemzői és sajátosságai 1870-2002. között., Határok és Eurorégiók (szerk.: Szónokyné Ancsin Gabriella). Szeged, pp. 243-252., 2007
Kókai Sándor: A Bánát demográfiai jellemzői és sajátosságai 1890-1990 között, A társadalmi- földrajz világai (szerk.: Kovács Cs. – Pál V.) Szeged, pp. 303-324., 2007
Kókai Sándor: A felszíni vizek szerepe a marosszögi településhelyrajzok kialakulásában, változásában, a XVIII-XIX. században ., A táj változásai a Kárpát-medencében (szerk.: Füleky Gy.) Gödöllő, pp. 293-307., 2007
Kókai Sándor: A Bánát helye és szerepe a Kárpát-medence földrajzi munkamegosztásában a XX. század elején., Közép-európai Közlemények (szerk.: Gulyás L.) Szeged (mejelenés alatt), 2008
Kókai Sándor: A Bánát helye és szerepe a történelmi Magyarországon (1718-1920)., Dr. Pál Ágnes tiszteletkötet, Szeged (megjelenés alatt), 2008
Kókai Sándor: Development of the settlement network in the Bánát with special regard to the space structure (1718-1910)., Dr. Peja Győző emlékkönyv (szerk.: Frisnyák S. - Gál A.) Nyíregyháza-Szerencs, pp. 183-201., 2007
Kókai Sándor: Place and role of the Bánát in the historical Hungary (1870-1920)., Régiók a Kárpát-medencén innen és túl (szerk.: Gulyás L.) Baja, pp. 605-612., 2007
Kókai Sándor: Agricultural space structure of the Bánát in the second half of the XIX. century. In: From villages to cíberspace., In commemoration of the 65th birthday of Rezső Mészáros, Academician. Department of Economic and Human Geography University of Szeged, pp. 315-328., 2007
Kókai Sándor: Development of the settlement network in the Bánát (1718-1910)., Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Közlemények 7. szám Nyíregyháza, pp. 57-68., 2007
Kókai Sándor: A Bánát természeti-környezeti adottságai, erőforrásai. In: Természettudományi Közlemények 5. kötet. pp. 189-205., Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Közlemények 5. szám Nyíregyháza, pp. 57-68., 2005
Kókai Sándor: A Bánát állattenyésztése a XIX. század második felében., Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Közlemények 6. kötet. Nyíregyháza, pp. 167-190., 2006
Kókai Sándor: A temesvári vár helye és szerepe a Délvidék védelmi rendszerében., Gyepűk, várak, erődítmények és egyéb honvédelmi létesítmények a Kárpát-medencében (895-1920). Nyíregyháza-Zürich, pp. 159-168., 2004
Kókai Sándor: A Bánát néhány népességföldrajzi jellemzője és sajátossága 1870-1910 között, Földrajzi környezet-történeti folyamatok (szerk.: Hanusz Á.). Nyíregyháza, pp. 193-224., 2004
vissza »