A Szatmár-Beregi síkság terület- és településfejlesztés lehetőségei az ezredfordulón integrációs folyamatában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46821
típus K
Vezető kutató Kormány Gyula
magyar cím A Szatmár-Beregi síkság terület- és településfejlesztés lehetőségei az ezredfordulón integrációs folyamatában
Angol cím Development Possibilities of the Region and Settlements in the Szatmár-Bereg Lowland in wiew of the EU Accession Approaching
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Turizmus és Földrajztudományi Intézet (Nyíregyházi Egyetem)
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.450
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Célom az volt, hogy tudományos alapossággal, fejlődésében ok-okozati kapcsolatok feltárásával bemutassam a térség természeti adottságait, társadalmi-gazdasági életének jellemzőit, s rávilágítsak azokra a lehetőségekre, amelyek a fenntartható fejlődést nagymértékben támogatják. A társadalmi-gazdasági élet értékelésének időhatárait 1945-től napjainkig jelöltem meg, mivelhogy közel hetven év alatt olyan alapvető átalakulások történtek, amelyek gyökeresen megváltoztatták a demográfiai viszonyokat, a gazdasági élet szinte minden szegmensét. Helyzetelemzéseim, következtetéseim közvetlenül segítséget jelenthet a kistérségek terület- és településfejlesztésének tényeken nyugvó tervezéséhez, elősegíthetik az átalakuló települések valóságának megismerését és ezzel csökkenthetik az objektív megítélés bizonytalanságait és fgyatékosságait.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of my programme was explore in this field, to explore the cause and effect for the natural resources, open up new areas of social and economic situation, first of, primarily for the sustainable development. My estimated that in time at the last 70 years (form the end of the second world war from that time - 1945. The fundamental change of the - economic life and demographic - transform the community. My report is an assessment of the situation. I try to give a progress report, I hope and I expect that I am able to help in the sheuduled economic work, in the region development.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1591/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dr. habil Kormány Gyula: Népesedési folyamatok főbb jellemzői 1941-től napjainkig a Bereg-Szatmári-síkságon., Földrajz és Turizmus (szerk.: Kókai S.) Nyíregyháza, pp. 211-232., 2006
Dr. habil Kormány Gyula: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye természeti földrajza. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gyümölcstermesztésének története 1945-ig, Észak-Keletmagyarországi Gyümölcs Kutatás-Fejlesztési Alapítvány (szerk.: Pethő F.), Újfehértó, pp. 9-50., 2006
Dr. habil Kormány Gyula: Bereg-Szatmári-síkság településhálózatának fejlődése., Tudományos tájtörténeti konferencia, Tokaj, 2006
Dr. habil Kormány Gyula: Bereg-Szatmári-síkság infrastrukturális adottságai, fejlesztési lehetőségei, Településföldrajzi konferencia, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Földrajz Tanszék, Szombathely, 2006
Dr. habil Kormány Gyula: Bereg-Szatmár közlekedési adottságai., Nyíregyházi Főiskola, Természettudományi Közlemények, 6. kötet. Nyíregyháza, pp. 125-142., 2006
Dr. habil Kormány Gyula: 3. Bereg-Szatmári-síkság településhálózatának fejlődéstörténete a XIX. és a XX. században (2006). A táj változásai a Kárpát-medencében., Település a tájban (szerk.: Füleki Gy.) Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány., 2006
Dr. habil Kormány Gyula: A Bereg-Szatmári-síkság vízrajzi viszonyai., Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Kar, Természttudományi Közlemények 5. Nyíregyháza, pp. 261-290., 2005
Dr. habil Kormány Gyula: A Bereg-Szatmári-síkság domborzati és klimatikus viszonyai, Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 1. pp. 3-16., 2006
Dr. habil Kormány Gyula: 5. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye természeti földrajza. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gyümölcstermesztésének története 1945-ig., Északkelet-magyarországi Gyümölcs Kutatás-Fejlesztési Alapítvány (szerk.: Pethő F.) Újfehértó, pp. 9-50., 2006
Dr. habil Kormány Gyula: A népesség gazdasági aktivitása a Bereg-Szatmári síkságon., MTA Tudományos Testületének Közgyűlése, Nyíregyháza, 2005
Dr. habil Kormány Gyula: Bereg-Szatmári-síkság településhálózatának fejlődése., Tudományos tájtörténeti konferencia. Tokaj, 2006
Dr. habil Kormány Gyula: Bereg-Szatmári-síkság infrastrukturális adottságai, fejlesztési lehetőségei., III. Településföldrajzi konferencia, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Földrajz Tanszék. Szombathely, pp. 155-172., 2007
Dr. habil Kormány Gyula: Land-use types distribution of the agricultural land in the Bereg-Szatmár plain, Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar. Természettudományi Közlemények 7. Nyíregyháza, pp. 33-44., 2007
Dr. habil Kormány Gyula: A Bereg-Szatmári-síkság természeti-, társadalmi-gazdasági erőforrásai, fejlesztési lehetőségei., Nyíregyházi Főiskola, Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza, p. 342., 2008
Dr. habil Kormány Gyula: Bereg-Szatmári-síkság birtokviszonyainak alakulása 1935-től napjainkig., Szabolcs-Szatmárri Szemle, 2008
vissza »