The influence of STH genotype (AluI polymorphism) on certain metabolic and endocrine characteristics, and the day of first ovulation in postpartum Holstein Friesin cows  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46826
Type K
Principal investigator Huszenicza, Gyula
Title in Hungarian A növekedési hormon genotípus (AluI polimorfizmus) hatása egyes metabolikus és hormonális jellemzők ellés utáni alakulására, valamint az első ovuláció időpontjára holstein fríz tehenekben
Title in English The influence of STH genotype (AluI polymorphism) on certain metabolic and endocrine characteristics, and the day of first ovulation in postpartum Holstein Friesin cows
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Deparatment and Clinic of Obstetric and Reproduction (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences)
Participants Balogh, Orsolya
Fésüs, László
Gáspárdy, András
Huszeniczáné dr. Kulcsár, Margit
Kovács, Katalin
Reiczigel, Jeno
Zsolnai, Attila
Starting date 2004-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 14.161
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az STH genotípusnak (AluI-polimorfizmus) az ellés után fellépő energiahiányos állapot dekompenzálódásával (ketózis) és a szaporodási mutatók alakulásával mutatott összefüggéseit vizsgálták tejhasznosítású (holstein fríz) tehenekben, illetve üszőkben. Megállapításaik: (1) Az egyes genotípusok eloszlása: LL kb. 80-85 %, LV kb. 10-15 %, VV legfeljebb 2-3 %. (2) Nem volt kimutatható jelentősebb közvetlen befolyása az ellés előtti napokban biztosított különböző energiaszintű takarmányozásra adott metabolikus és endokrin válaszra, a hasnyál-mirigy inzulin termelésére, a plazma NEFA, BHB, inzulin és IGF-I ellés utáni plazma-koncentrációjára, továbbá a tejtermelés nagyságára. (3) Nagyszámú állaton vizsgálva kimutatható az STH polimorfizmus összefüggése az elléstől az első ovulációig eltelő időtartam hosszával, és/vagy az ellés utáni első 30 napon bekövetkező kondíciópont-csökkenés mértékével. (4) Munkánk során – a V hordozók alacsony számaránya miatt – szándékaink ellenére nem sikerült ugyan megnyugtató számú adat birtokába jutnunk, valószínű azonban, hogy az STH genotípusnak nincs közvetlen hatás a luteinizációnak a posztovulációs P4-szintemelkedés ütemében megnyilvánuló intenzitására sem. Az STH polimorfizmus és az állat metbolikus, továbbá szaporodási jellemzőinek tisztázásához azonban még további vizsgálatok szükségesek.
Results in English
The interrelations of STH (Alu-I) genotype with decompensation of postpartum negative energy balance (hyperketonaemia, ketolactia kenonuria) as well as with reproduction were studied in dairy cows (Exp. 1-4) and heifers (Exp. 5). The main observations: (1) The incidence of various genotypes in the studied herds: LL: about 80-85 %, LV: about 10-15 %, VV: max. 2-3 %. (2) The STH genotype did not have direct influence on the endocrine and metabolic response on different levels of energy supply in the pre-calving period, the pancreatic insulin production, the plasma levels of NEFA, BHB, insulin and IGF-I in the postpartum period, furthermore on the milk production. (3) Hen it was studied in large number of animals, there were interrelations between the STH genotype, the degree of body condition loss and the duration of postpartum acyclicity / time of the first postpartum ovulation. (4) Although in this trial – due to the low rate of valin carriers (LV+VV genotypes) – we could not get clear improvement, but it is almost sure that the STH genotype do not have any direct effects on the luteinisation, represented by the post-ovulatory rise of plasma progesterone levels. However, also further studies are required for the clarification of physiological details in interrelationships of STH genotypes, metabolism and reproduction.
Full text http://real.mtak.hu/1595/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Cavestany, D., Blanc, J.E., Kulcsár, M., Uriarte, G., Chilibroste, P., Meikle, A., Fébel, H., Ferraris, A., Krall, E.: Metabolic profiles of the transition dairy cow under a pasture-based milk production system, J. Vet. Med. A., 2005. 52- 1-7., 2005
Balogh O., Kovács K., Kulcsár M., Kátai L., Zsolnai A., Gáspárdy A., Reiczigel J.., Fésűs L., Huszenicza Gy.: Interrelations of the STH genotype (AluI polymorphism) and first ovulation in postpartum dairy cows., Biotechnology, Agronomy, Society and Environment, 2004. 8. 36., 2004
Balogh O., Kovács K., Kulcsár M., Kátai L., Zsolnai A., Gáspárdy A., Reiczigel J.., Fésűs L., Huszenicza Gy.:: Interrelation of the STH genotype (AluI polymorphism) and first ovulation in postpartum dairy cows, Reprod. Dom. Anim., 2004. 39. 260-261., 2004
Cavestany, D., Kulcsár M., Meikle, A., Chilliard, Y., La Manna, A., Balogh O., Keresztes, M., Delavaud, C., Huszenicza Gy.: Effect of prepartum energetic supplementation on productive and reproductive parameters, and metabolic and hormonal profiles in dairy cows under grazing conditions, J. Dairy Sci., közlésre benyújtva, 2007
Balogh O., Kovács K., Kulcsár M., Gáspárdy A., Zsolnai A., Reiczigel J., Kátai L., Fésüs L., Huszenicza Gy.: A növekedési hormon genotípus (Alu-I polimorfizmus) hatása az ellés utáni első ovuláció idejére holstein-fríz tehenekben., Állattenyésztés és Takarmányozás, 2005. 54. 237-245., 2005
Balogh O., Kovács K., Kulcsár M., Gáspárdy A., Fébel H., Zsolnai A., Keresztes M., Faigl V., Fésüs L., Huszenicza Gy.: A növekedési hormon genotípus (AluI polimorfizmus) hatása egyes metabolikus hormonok és ketonanyagok plazmaszintjére az ellés utáni időszakban holstein-fríz tehenekben., MTA Állatorvos-tudományi Bizottságának 2006. évi kutatási beszámoló ülése, Élettani Szekció, 2006
Kulcsár M., Kátai L., Gábor Gy., Orosz A., Rácz B., Keresztes M., Faigl V., Tóth F., Márton L., Balogh O., Földi J., M-A. Driancourt, Szenci O., Solti L., Huszenicza Gy.: Vemhesülés, embrióelhalás holstein fríz tenyészüszőkben, MTA Állatorvos-tudományi Bizottságának 2006. évi kutatási beszámoló ülése, Élettani Szekció, 2006
Balogh O., Kovács K., Kulcsár M., Gáspárdy A., Zsolnai A., Reiczigel J., Kátai L., Fésüs L., Huszenicza Gy.: A növekedési hormon genotípus (Alu-I polimorfizmus) és az ellés utáni első ovuláció összefüggése holstein-fríz tehenekben, Magy. Áo. Lapja, 2007
Balogh O., Kovács K., Kulcsár M., Gáspárdy A., Zsolnai A., Reiczigel J., Kátai L., Pécsi A., Fésüs L., Butler, W. R., Huszenicza Gy.: Relationship among growth hormone genotype (AluI polymorphism), body condition loss and first ovulation in postpartum dairy cows., Theriogenology, közlésre elfogadva, 2007
Balogh O., Kovács K., Kulcsár M.., Gáspárdy A., Zsolnai A., Reiczigel J., Kátai L., Fésüs L., Huszenicza Gy.: Possible role of the STH genotype (Alu1 polymorphism) in the length of postpartum acyclic period in dairy cows., Livestock Prod. Sci., 2005. 98. 176-177., 2005
Keresztes M., Kulcsár M., Crespi, D., Meikle, A., LaManna, A., Balogh O., Faigl V., Delavaud, C., Chilliard, C., Cavestani, D., Huszenicza Gy.: Effects of prepartum energetic supplementation on milk yield, metabolism and ovarian function in pasture-fed dairy cows, Reprod. Dom. Anim., 2006. 41. 347., 2006
Balogh O., Kovács K., Kulcsár M., Keresztes M., Fébel H., Faigl V., Gáspárdy A., Zsolnai A., Fésüs L., Huszenicza Gy.: Effects of growth hormone genotype (AluI polymorphism) on plasma levels of metabolic hormones and ketones in postpartum Holstein cows., Reprod. Dom. Anim., 2006. 41. 347., 2006
Huszenicza Gy., Kulcsár M., Kátai L., Balogh O., Balogh-Pál B.: Az endokrin ritmusok összhangjának példája a szaporodásbiológiában: a ciklikus petefészek-működés újraindulása az ellés utáni időszakban nagy tejtermelésű szarvasmarhában. In: Csernus V., Mess B..: Biológiai órák: ritmikus biológiai folyamatok az élővilágban., Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. pp. 137-150., 2006
Huszenicza, Gy., Kulcsár, M., Kátai, L., Balogh, O., Meikle, A., Fébel, H., Delavaud, C., Pécsi, A., Földi, J., Cavestany, D., Chilliard, Y., Fekete, S.: Metabolic factors influencing the onset of cyclic ovarian function and fertility in postpartum dairy cows., Proc. of the 8th Internat. Conf. of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition, pp. 17-37., 2004
Balogh O., K. Kovács, M. Kulcsár, A. Gáspárdy, A. Zsolnai, J. Reiczigel, L. Kátai, L. Fésűs, Gy. Huszenicza: Possible role of the STH genotype (AluI polymorphism) in the length of postpartum acyclic period in dairy cows., Proc. of the 7th EAAP/ASAS/COST Workshop: Biology of Lactation, 9-10 Sept., 2004, Bled, Slovenia, pp. 22-23., 2004
Faigl V., Kulcsár M., Kátai L., Keresztes M., Gábor Gy., Balogh O., Földi J., Tóth F., Fébel H., Szenci O., Solti L., Huszenicza Gy.: Conception rate and embryonic mortality in Holstein-Friesian heifers, Proc. of 24th World Buiatrics Congress, Nice (France), 15-19 Oct., 2006., 2006
Balogh O., Kovács K., Kulcsár M., Keresztes M., Fébel H., Faigl V., Gáspárdy A., Zsolnai A., Fésüs L., Huszenicza Gy.: Effect of growth hormone genotype (AluI polimorphism) on plasma levels of metabolic hormones and ketone bodies in post partum Holstein-Fresian cows., Proc. of 24th World Buiatrics Congress, Nice (France), 15-19 Oct., 2006, 2006
Keresztes M., Crespi D., Kulcsár M., Meikle A., La Manna A., Faigl V., Balogh O., Delavaud C., Chilliard Y., Huszenicza Gy., Cavestany D.: Effect of prepartum energetic supplementation on milk yield, metabolism and reproduction in dairy cows under grazing conditions., Proc. of 24th World Buiatrics Congress, Nice (France), 15-19 Oct., 2006., 2006
Back »