Végeselem és permelem módszerek különös tekintettel a nemlineáris héjelméletre és a rugalmasságtan duál rendszerére  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46834
típus K
Vezető kutató Szeidl György
magyar cím Végeselem és permelem módszerek különös tekintettel a nemlineáris héjelméletre és a rugalmasságtan duál rendszerére
Angol cím Finite element and boundary element methods with a special regard to the nonlinear theory of shells and the dual system of elasticy
zsűri Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
Kutatóhely Műszaki Mechanikai Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Kozák Imre
Szabó Tamás
Szirbik Sándor Mátyás
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.850
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. Teljes héjelmélet kidolgozása véges merevtestszerű forgások és kis alakváltozási jellemzők feltételezésével. Az elmélet kidolgozásakor különböző hipotéziseket alkalmaztunk a héj, mint 3D-s test elmozdulásmezejére. Az elmélet figyelembe veszi a felületi terhelések függését az alakváltozásmezőktől. 2. A primál rendszerbeli direkt peremelemes formalizmus módositása ortotróp testek síkfeladatai és külső tartomány esetén a végtelen távoli pont konstans feszültségi állapotának figyelembevételére. Duál rendszerben ortorop testek sikfeladataira (a) az első és másodrendű alapmegoldások meghatározása, (b) a duál Somigliana indentitás és képletek (köztük a megoldandó integrálegyenlet) levezetése belső és külső tartományra, (c) eljárás kidolgozása erősen szinguláris integrálok és egyes perm menti mennyiségek számítására. (d) program példákkal. Duál rendszerben mikropoláris testek első síkfeladatára az (a), (b) és (c) alatti feladatok megoldása. 3. Kör és körgyűrű alakú lemezek egyes peremértékfeladatai esetén meghatároztuk a Green függvényeket és segítségükkel tisztáztuk a lemez sikjában működő konstans sugárirányú terhelés hatását a frekvenciaspektrumra. Ha konstans a lemez sikjában működő terhelés hatására kialakuló feszültségi állapot, akkor meghatároztuk a direkt peremelem módszerhez tartozó alapmegoldásokat és a frekvenciaspektrumot adó integrálegyenlet párost.
kutatási eredmények (angolul)
1. A nonlinear shell theory has been developed assuming finite rigid body rotations and infinitesimal strains. Various hypotheses were applied to the displacement field of the shell which had been regarded as a three dimensional body. The theory takes the dependence of the surface loads on the strains into account. 2. For orthotropic bodies and plane problems regarded in the primal system of elasticity we have modified the corresponding integral equation in order to take a constant stress state at infinity into account. For orthotropic bodies and plane problems regarded in the dual system of elasticity (a) we have determined the fundamental solutions of order one and two as well as (b) the dual Somigliana formulae for inner and outer regions, (c) an algorithm is developed for computing strongly singular integrals (d) a program has been made. Problems (a), (b) and (c) are also solved for the first plane problem of micropolar elasticity in a dual formulation. 3. For some boundary value problems of circular plates (with a circular hole) we have determined the Green functions assuming a constant stress state in the plate due to one parameter in-plane loads and clarified what is the relationship between the natural frequencies and the load parameter. If the in-plane stress state is the same and the shape of the plate is arbitrary we have set up the integral equations of the problem.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1597/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
György Szeidl, Sándor Szirbik, Judit Dudra: Integral equations in the dual system of plane elasticity for an orthotropic body, microCAD 2004, International Scientific Conference, 18-19 March 2004, Konferencia Kiadvány, Section E: Applied Mechanics and Modern Numerical Methods, pp. 91-96, 2004
Sándor Szirbik: Application of the boundary contour method to mixed boundary value problems in the dual system of plane elasticity, microCAD 2005, International Sciemntific Conference, 10-11 March 2005, Konferencia Kiadvány, Section G: Applied Mechanics, pp. 109-114, 2005
György Szeidl, Daniela Georgieva, Nóra Szűcs, Balázs Tóth: Vibration of a circular plate subjected to a radial uniform load in its plane, microCAD 2004, International Scientific Conference, 18-19 March 2004, Konferencia Kiadvány, Section E: Applied Mechanics and Modern Numerical Methods, pp. 85-90, 2004
György Szeidl, Judit Dudra: Boundary integral equations for plane orthotropic bodies and exterior regions, 6th European Solid Mechanics Conference, 28 August - 1 September Budapest, Hungary, 2006
Sándor Szirbik: Boundary contour method for mixed boundary value problems in the dual system of plane elasticity, 6th European Solid Mechanics Conference, 28 August - 1 September Budapest, Hungary, 2006
György Szeidl, Nóra Szűcs, Balázs Tóth: Vibrations of a circular plates subjected to a radial uniform load in its plane, Numerical Methods in Continuum Mechanics & 4th Workshop on Trefftz Methos, Zilina, Slovak Republic, August 23-26, 2005, ISBN 80-969165-5-6, 2005
György Szeidl, Judit Dudra: Boundary integral equations for plane orthotropic bodies and exterior regions in the primal system of plane elasticity, Advanced researches in Computational Mechanics and Virtual Engineering, 18-20 October, Brassov, Romania, 2006
György Szeidl, Nóra Szűcs: Fundamental solutions for plates prestressed by a constant in plane load, microCAD2007, International Scientific Conference, March 22-23, 2007 (tömör 4 oldal terjedelmű közlésre elfogadott konferencia cikk), 2007
Szeidl György, Szűcs Nóra: A direkt módszer integrálegyenletei saját síkjában terhelt lemezre, X. Magyar Mechanikai Konferencia, Miskolc, 2007. augusztus 27-29., Az előadások összegoglalói, Kiadvány 92.o., 2007
Kozák Imre: Geometriailag nemlineáris héjelmélet véges forgásmező és kis alakváltozásmező esetére, X. Magyar Mechanikai Konferencia, Miskolc, 2007. augusztus 27-29., Az előadások összegoglalói, Kiadvány 57.o., 2007
Szirbik Sándor: Duál rendszerbeni peremkontúr módszer vegyes peremértékfeladatokra, X. Magyar Mechanikai Konferencia, Miskolc, 2007. augusztus 27-29., Az előadások összegoglalói, Kiadvány 96.o., 2007
Imre Kozák: Tensors of finite rotations and small strains on the middle surface of a shell, Journal of Computational and Applied Mechanics, Volume 6, Number 2, 2005, 257-276, 2005
Gy. Szeidl, J. Dudra: Boundary Integral Equations for Plane Orthotropic Bodies -- a Modification for Exterior Regions, Electronic Journal of Boundary Elements (megjelenés alatt), 2007
György Szeidl, Dudra Judit: BEM formulation for plane orthotropic bodies -- a modification for exterior regions and its proof, Periodica Polytechnica, Vol. 51, Number 2., pp. 1-13, 2007
Sándor Szirbik: Boundary contour method for mixed boundary value problems and multiply connected regions with quadratic elements in the dual system of plane elasticity, Journal of Computational and Applied Mechanics, Volume 8, Number 1 (közlésre elfogadva), 2008
Dudra Judit: Alapmegoldások duál rendszerbeni síkfeladatokra,, GÉP, LVI évfolyam, pp. 21-28, 2005
Szűcs Nóra: Saját síkjában terhelt körlemez rezgései, GÉP, LVIII évfolyam, 5-6. füzet pp. 41-47., 2007
Dudra Judit: A direkt módszer integrálegyenletei a mikropoláris rugalmasságtan első síkfeladatára duál rendszerben, GÉP, LVIII évfolyam, 5-6. füzet pp. 16-25, 2007
Szűcs Nóra: Integral Equations of the direct method for plates prestressed by a constant in-plane load, microCAD2008, 20-21 March 2008, Miskolc, Kiadvány Section F: Applied Mechanics, pp. 79-84., 2008
Szeidl György, Dudra Judit: Boundary integral equations for the first plane problem and exterior region in the dual system of micropolar elasticity, microCAD2008, 20-21 March 2008, Miskolc, Kiadvány Section F: Applied Mechanics, pp. 67-72., 2008
Dudra Judit: Peremelem módszer ortotróp testekre és a mikropoláris rugalmasságtan síkfeladataira duál és primál rendszerben, PhD.értekezés, letölthető: Miskolci Egyetem, Sályi István Doktori Iskola Honlapja, 2008
vissza »