Humán és bakteriális hősokkfehérjék komplementaktiváló képességének összehasonlító vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46837
típus K
Vezető kutató Prohászka Zoltán
magyar cím Humán és bakteriális hősokkfehérjék komplementaktiváló képességének összehasonlító vizsgálata
Angol cím Study on the complement activating ability of human and bacterial heat-shock proteins
zsűri Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
Kutatóhely Belgyógyászati és Hematológiai Klinika (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Cervenak László
Kocsis Judit
Uray Katalin
Várbíró Szabolcs
Varga Lilian Ágnes
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.553
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási periódusban 4 célkitűzésben vizsgáltuk humán és bakteriális hősokkfehérjék komplementaktiváló képességét. A komplementaktiváció legfontosabb regulátorainak, a Hsp60/65 ellens antitestek vonatkozásában azt kaptuk, hogy jelentős reguláló tényező az IL-6 promóter -174-es polimorfizmusa. Kimutattuk továbbá, hogy az anti-Hsp60 autoantitestek a természetes autoantitest repertoárba tartoznak, valamint epitóp szinten is elkülöníthetők a az anti-Hsp65 antitestektől. Eredményeink jelentőségét az adja, hogy eddig csak korlátozott ismeretanyaggal rendelkeztünk az anti-Hsp autoantitestek összefüggéseire és regulációjára vonatkozóan. A pályázat támogatásával az erre vonatkozó részletes immunológiai ismeretanyag gazdagodott. A Hsp70 komplementaktiváló képességének in vitro vizsgálatát megnehezítette a rekombináns fehérjék endotoxin szennyezettsége, ami mellett nem tudtuk megítélni a komplementaktiváció pontos mechanizmusát. A Hsp70 további vizsgálatát in vivo, klinikai beteganyagon valósítottuk meg, ezek a megfigyeléseink lehetővé teszik egy későbbi, in vivo komplementaktivációra vonatkozó munkahipotézis kialakítását. Eredményeinknek gyakorlati vonatkozását az adja, hogy a hősokkfehérjék immunológiai szerepe egyre több klinikai állapotban nyer bizonyítást, és az ezzel kapcsolatos részletes szabályozó folyamatok jellemzése hozzájárul az adott kórállapotok pontosabb megértéséhez.
kutatási eredmények (angolul)
The complement (C) activating ability of human and bacterial heat shock proteins was investigated along four objectives in this project. Investigating the main regulator of Hsp60/Hsp65 induced C activation, i.e. anti-Hsp antibodies, the primary regualting role of the IL-6 -174 promoter polymorphism was shown. Furthermore, evidences were obtained about the natural autoantibody properties of anti-Hsp60 IgM antibodies. These antibodies can also be distinguished from anti-Hsp65 antibodies based on their epitope specificities. There were only limited data available until now on the regulation and associations of anti-Hsp autoantibodies. With the support of the current research grant detailed immunological knowledge has been obtained on the above topic. The in vitro investigations on the Hsp70 induced C activation was hampered by the endotoxin contamination of the recombinant Hsp70 preparations. Therefore, our subsequent in vivo investigation on Hsp70 was done in clinical studies. The results of these provide base for follow-up in vivo research to determine the exact mechanism of Hsp70 induced C acitvaiton in vivo. The physiological relvance of our results is related to the fact of recent observations about the roles of heat shock proteins in different human diseases. Understanding the precise immunological mechanisms behind these associations will help in the future to appreciate the clinical consequences of Hsps in more depth.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1598/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Prohászka Zoltán: A 60kDa-os hősokkfehérje elleni autoantitestek jellegzetességei és szerepük az atherogenesisben, MTA Doktori értekezés, 2006
Kiszel P, Makó V, Prohászka Z, Cervenak L.: Interleukin-6 -174 promoter polymorphism does not influence IL-6 production after LPS and IL-1beta stimulation in human umbilical cord vein endothelial cells., Cytokine. 2007 Oct;40(1):17-22., 2007
Prohászka Z: Chaperones as part of immune networks, Adv Exp Med Biol. 2007; 594:159-66., 2007
Jánoskuti L, Förhécz Z, Hosszúfalusi N, Walentin S, Bálint O, Duba J, Rugonfalvi-Kiss S, Romics L, Karádi I, Füst G, Prohászka Z.: High levels of C reactive protein with low total cholesterol concentrations additively predict all-cause mortality in patients with coronary artery disease., Eur J Clin Invets 35: 104-111, 2005
Szebeni A, Schloot N, Kecskemeti V, Hosszufalusi N, Panczel P, Prohaszka Z, Fust: Th1 and Th2 cell responses of type 1 diabetes patients and healthy controls tohuman heat-shock protein 60 peptides AA437-460 and AA394-408., Inflamm Res. Oct;54(10):415-9., 2005
Bíró A, Rovó Z, Papp D, Cervenak L, Varga L, Füst G, Thielens NM, Arlaud GJ, Prohászka Z: Studies on the interactions between C-reactive protein and complement proteins, Immunology. 2007; 121(1): 40-50., 2006
Kiszel P, Fust G, Pessi T, Hurme M, Prohaszka Z: Associations between interleukin-6 genetic polymorphisms and levels of autoantibodies to 60 kD heat-shock proteins, Human Heredity 62: 77-83, 2006
Molvarec A, Prohászka Z, Nagy B, Szalay J, Fust G, Karadi I, Rigo J Jr: Association of elevated serum heat-shock protein 70 concentration with transient hypertension of pregnancy, preeclampsia and superimposed preeclampsia: a case-control study., J Hum Hypertens. 2006 Oct;20(10):780-6., 2006
Nardai G, Vegh EM, Prohaszka Z, Csermely P.: Chaperone-related immune dysfunction: an emergent property of distortedchaperone networks., Trends Immunol. Feb;27(2):74-9. Epub 2005 Dec 20., 2006
Molvarec A, Prohászka Z, Nagy B, Kalabay L, Szalay J, Fust G, Karadi I, Rigo J Jr.: Association of increased serum heat shock protein 70 and C-reactive protein concentrations and decreased serum alpha(2)-HS glycoprotein concentration with the syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count., J Reprod Immunol. 2007; 73(2): 172-179., 2007
Molvarec A, Rigó J Jr, Nagy B, Walentin S, Szalay J, Füst G, Karádi I, Prohászka Z: Serum heat shock protein 70 levels are decreased in normal human pregnancy., J Reprod Immunol. 2007; 74(1-2): 163-169, 2007
Széplaki G, Varga L, Laki J, Dósa E, Rugonfalvi-Kiss S, Madsen HO, Prohászka Z, Kocsis A, Gál P, Szabó A, Acsády G, Karádi I, Selmeci L, Garred P, Füst G, Entz L: Low c1-inhibitor levels predict early restenosis after eversion carotid endarterectomy, Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2007 Dec;27(12):2756-62., 2007
Udvarnoki K, Cervenak L, Uray K, Hudecz F, Kacskovics I, Spallek R, Singh M, Füst G, Prohászka Z: Antibodies against C-reactive protein cross-react with 60 kD heat shock proteins., Clin Vaccine Immunol. 2007; 14(4): 335-341, 2007

 

Projekt eseményei

 
2020-10-06 11:19:09
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Belgyógyászati Klinika III. sz. (Semmelweis Egyetem), Új kutatóhely: Belgyógyászati és Hematológiai Klinika (Semmelweis Egyetem).
vissza »