A tápelemek tápanyagforgalmának vizsgálata szabadföldi tartamkísérletekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46845
típus K
Vezető kutató Kismányoky Tamás
magyar cím A tápelemek tápanyagforgalmának vizsgálata szabadföldi tartamkísérletekben
Angol cím Dynamics of the main plant nutrients in long-term field experiments
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Növénytermesztési és Földhasználati Tanszék (Pannon Egyetem)
résztvevők Balázs Julianna
Berecz Katalin
Debreczeni Béláné
Tóth Zoltán
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.708
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Talaj- és növényvizsgálatokkal, továbbá egzakt szabadföldi kisparcellás kísérletek terméseredményeivel és biomassza mérésével járultunk hozzá az eddigiek során a hazai és nemzetközi irodalmakban leírtakhoz, hangsúlyozva azt, hogy az eredmények elsősorban a nyugat-dunántúli barna erdőtalajokon járulhatnak hozzá a növénytermesztési technológiák fejlesztéséhez, a talajtermékenység fenntartásához és fokozásához. A jelentésben foglaltak publikáció formájában még nem jelentek meg. A már megjelent publikációk listáját csatoljuk. - Mono-, bikultúrában, továbbá 5 szakaszos vetésforgóban vizsgáltuk a C, N, P, K tápanyagok körforgalmát, hasznosulását, feltöltődését és esetleges kimosódását, továbbá a tápanyagmérlegeket. - Fel kell hívni a figyelmet a talajok C tartalmának, illetve humusztartalmának megőrzésére és fokozására, amely a fenntartható mezőgazdasági fejlődés záloga. - A talaj multifunkcionális tulajdonságokat tartalmazó érték, amely fizikai és agrokémiai, továbbá szerves anyag és víztároló szerepet működtető rendszer nagy értéket hordoz. - Dolgozatunkban és publikációinkban az egyes kísérleti eredményeken keresztül újabb információkat adunk az optimálisnak tűnő N, P, K műtrágyázás gyakorlatához, a kemizáláshoz, a vízmegőrző és talajvédő talajművelés rendszeréhez, a különböző szerves trágyák fontosságát hangsúlyozva a műtrágyázás mellett. Az eredmények felhasználhatók a vetésváltási rendszerek tervezéséhez, a CO2 körforgalommal és bioenergetikával kapcsolatos kutatásokban is.
kutatási eredmények (angolul)
In this report we endeavoured to contribute to the development of agricultural management the maintenance of soil fertility and the sustainable crop production carrying out field experiments, soil and plant analysis, the biomass production in the west Hungarian region. The results included in this evaluation not appeared yet in the literature, and what is published previously can be found in the enclosed publication list. We investigated the C,N,P,K elements in the recycling processes, uptake, accumulation and losses in mono-, bi culture and in crop rotation. Nutrient balances were calculated of which many conclusion can be drown. It deserves attention that to preserve the soil C content resp. the humus content of soils even enhance it is very important way in the sustainable agriculture. The biomass production for energy an the arable land demands interdisciplinary attitude to take into consideration Corg and humus balance. The soil is a multifunctional system with specific agrophysical, agrochemical and microbiological characters. In our recent work and the publications the demonstrated new informations about the optimal N,P,K fertilizer practice, the soil cultivation and the organic matter management in the different crop rotation. The results can be used to the planning of order of crop rotation, calculation of the CO2 recycling and the research work connected with bioenergy.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1601/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Jolánkai P. - Tóth Z. - Lehoczky É. - Kismányoky T.: A növekvő szintű növényvédelmi kezelések és N műtrágya adagok hatásának vizsgálata őszi búza (Triticum aestivum L.) állományban., 9. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar. Szerk.: Kövics GY.J., Debrecen, Október 20-21. 398-405., 2004
Jolánkai, P. - Tóth, Z. - Lehoczky, É. - Kismányoky, T.: Crop year effects on the herbological state of wheat crop., Proceedings of the III. Alps-Adria Scientific Workshop. Dubrovnik, Croatia. Editor: Hidvégi, Sz. - Gyuricza, Cs. 1-6 March. ISBN 963 8508 407 2., 233-237., 2004
Tóth, Z. - Kismányoky, T.: Change of grain yield of maize in different years in continuous maize cropping., Proceedings of the III. Alps-Adria Scientific Workshop. Dubrovnik, Croatia. Editor: Hidvégi, Sz. - Gyuricza, Cs. 1-6 March. ISBN 963 8508 407 2., 285-289., 2004
Berecz, K. - Kismányoky, T. - Debreczeni, K.: Studying the effect of organic matter recycling combined with mineral N fertilization in long-term field and model pot experiments., Archives of Agronomy and Soil Science, Vol. 50. pp. 65-72., 2004
Berecz, K. - Kismányoky, T. - Debreczeni, K.: Nitrogenous gas production in soil air in crop years with different precipitation., Proceedings of the III. Alps-Adria Scientific Workshop. Dubrovnik, Croatia. 1-6 March. ISBN 963 8508 4072., pp. 124-130., 2004
Debreczeni, K. - Berecz, K. - Kismányoky, T.: Relationship between rainfall and fertilization in long-term field experiments., Proceedings of the III. Alps-Adria Scientific Workshop. Dubrovnik, Croatia. 1-6 March. ISBN 963 8508 40722., 249-254., 2004
Kismányoky T.: A globális klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre és javaslatok a további intézkedésekre (Dunántúl középső és déli része), VAHAVA program (MTA) keretében kidolgozott növénytermesztési tanulmány. Keszthely., pp. 71, 2004
Kismányoky T.: Láng Géza (1916-1980), Georgikon Kiskönyvtár tudománytörténeti füzet. Kiadó: Veszprémi Egyetem Georgikon Mg.tud. Kar. Központi Könyvtár és Levéltár Nyomdája, Georgikon Alapítvány. Keszthely, pp. 87. ISBN 9639096903, 2004
Tóth Zoltán - Kismányoky Tamás: Trágyázási tartamkísérletek talajának vertikális szervesanyag-tartalom eloszlása, "Új kihívások, új lehetőségek a mezőgazdaságban" XLVI. Georgikon Napok, Keszthely, szeptember 16-17. ISBN 963 9096 962. CD kiadvány, 2004
Tóth Zoltán - Kismányoky Tamás: Trágyázási tartamkísérletek talajának vertikális nitráttartalom-eloszlása, "Új kihívások, új lehetőségek a mezőgazdaságban" XLVI. Georgikon Napok, Keszthely, szeptember 16-17. ISBN 963 9096 962. CD kiadvány, 2004
Beke Dóra - Kismányoky Tamás - Tóth Zoltán: Talajtömörödés és talajnedvességtartalom vizsgálat talajművelési tartamkísérletben, "Új kihívások, új lehetőségek a mezőgazdaságban" XLVI. Georgikon Napok, Keszthely, szeptember 16-17. ISBN 963 9096 962. CD kiadvány, 2004
Lehoczky, É. – Kismányoky, A. – Kismányoky, T.: Biomass production of weeds ont he winter wheat stubble in long-term fertilization field-experiment, Cereal Res. Communications. Vol. 33. No.1. 251-228. pp., 2005
Berecz K – Kismányoky T. – Debreczeni K.: Az ásványi és a szerves trágyázás néhány növénytermesztési és környezeti hatása, Növénytermelés. Tom. 54. No.3. 169-179. pp., 2005
Tóth, Z.: Vertical distribution of soil organic matter in different cropping systems, Cereal. Rs. Comm. Vol. 33. No. 1. pp. 329-332., 2005
Jolánkai Péter - Tóth Zoltán - Kismányoky Tamás: Effect of nitrogen and pesticides on the yield and protein content of winter wheat, V. Alps-Adria Scientific Workshop. Opatija, Croatia. 6-11 March. Editor: Hidvégi Sz. Cereal Research Communications. Vol. 34. No.1. ISSN 0133/3720. 509-512., 2006
Kismányoky, T.: Effect of organic and inorganic fertilization on yield and Corg content of soil in long term field experiment, Cereal.Res. Comm. Vol. 33. No.1. 239-242. pp., 2005
Jolánkai Péter - Tóth Zoltán - Kismányoky Tamás: Kukorica termésének és gyomosodásának vizsgálata tápanyagellátási tartamkísérletben, XVI. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum kiadványa. Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Növényvédelmi Intézet. Január 26-27.pp. 41-44., 2006
Lehoczky Éva - Tóth Zoltán - Kismányoky András - Kismányoky Tamás-Jolánkai Péter - Tóth Zoltán - Kismányoky Tamás: Nutrient Uptake by Weeds in a Long-terv Field Experiment, Agrokémia és Talajtan Tom 55. No.1. 175-183 pp., 2006
Németh Tamás - Kiss Zoltán - Kismányoky Tamás - Lehoczky Éva: Effect of Long-Term Fertilisation on the Stroncium Content of Soil, Soil Sci. And plant analysis. Vol. 37 no. 15-20 pp. 2751-2759., 2006
Beke Dóra - Kismányoky Tamás - Tóth Zoltán: Különböző művelési módok hatása a talajtömörödésre, Növénytermelés. TOM. 54. NO. 5-6. 353-487., 2006
Lehoczky Éva - kismányoky András - Kismányoky Tamás: Study on the weediness of winter wheat in a long-term fertilization field experiment, Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences. Megjelenés alatt, 2006
Kismányoky András - Lehocky Éva - Kismányoky Tamás: Effect of fertilization on the weediness of maize in a long-term field experiment, Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences. Megjelenés alatt, 2006
Beke Dóra - Kismányoky Tamás - Schmidt Rezső - Szakál Pál: Yield and soil conditions studies in organic fertilisation experiments, Cereal Research Communications. Vo. 34. No. 1p. 119-123., 2006
Huisz A. - Kismányoky T. - Hoffmann S. - Tóth T. - Németh T.: Organic matter- induced changes in water-stable aggregation., Cereal Res. Communications Vol.35. No. 2. pp. 497-500, 2007
Jolánkai P. - Tóth Z. - Kismányoky T.: Gains and losses induced by agrochemical applications., Cereal Res. Communications Proceedengs of the VI. Alps-Adria Scientific Workshop Vol. 35. 541-544 p., 2007
Kismányoky T. - Tóth Z.: Long-term field experiments as the base of site specific farming, Keszthely long-term field experiments., Joint International Conference on Long-term Experiments, Agricultural Research and natural Resources., 2007
Kismányoky T. - Jolánkai M.: A magyarországi trágyázási tatamkísérletek, In: Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek kutatási eredményei 1967-2001. (szerk. Debreczeni Béláné) 25-34, 2007
Kismányoky T. - Debreczeni Bné: Kísérleti eredmények a műtrágyázás, évjáratok, elővetemények hatására eltérő agroökológiai körzetek sajátos körülményeinél., In: Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek kutatási eredményei 1967-2001. (szerk. Debreczeni Béláné) 102., 2007
Debreczeni Bné - Kismányoky T.: Kísérleti eredmények rövid összefoglalása, In: Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek kutatási eredményei 1967-2001. (szerk. Debreczeni Béláné) 192-193., 2007
Kismányoky T.: A tartamműtrágyázás és az elővetemény hatása különböző vetésforgókban a búza és a kukorica terméstömegére., In: Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek kutatási eredményei 1967-2001. (szerk. Debreczeni Béláné) 199-207., 2007
Jolánkai P. - Kismányoky T.: Az ürömlevelű Parlagfű (Ambosia artemisiifolia l.) hatása az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) lárvakártételére precíziós kukorica kísérletben, XVIII. Keszthelyi növényvédelmi Fórum kiadványa. 2008. jan.30.-febr.1. p. 50-53., 2007
Tóth Z. - Kismányoky T.: Microbiological activity of soil in different crop rotations., Wittenberg. 2007. spet.24. Wissenschaftliche Abreitstagung., 2007
Kismányoky Tamás: Bioenergia a földekről, előnyök, hátrányok, Agronapló 2008/3. 78-79 p., 2008
Tóth Zoltán: Vertical distribution of soluble P and K content of soil in different crop rotations., Stara Lesna, Slovakia 2008. 28 April - 1 May., 2008
Kismányoky Tamás: N cycle in long-term crop rotation at different organic and inorganic N supply., Stara Lesna, Slovakia 2008. 28 April - 1 May., 2008
Kismányoky Tamás: Winter wheat grain and straw production in the IOSDV 8 th crop rotation (2005-2007) furthermore NPK balance and some indices of N use., Archív of Agronomy and Soil Science (megjelenés alatt), 2008
Debreczeni K. - Kismányoky T.: Addification of soils in long-term field experiments, Commun. Soil Sci. Plant Anal. Special symposium issue. 36, 1-3, 321-329., 2005
Kismányoky T.: A globális klímaváltozás hatásai és válaszai közép- és dél-dunántúl szántóföldi növénytermelésében, AGRO-21 41.szám pp. 81-94. Kutatási Programiroda Láng István. ISSN 1218-5329. Budapest, 2005
Kismányoky T.: Gondolatok a tavaszi talajmunkákról., Agrofórum. 16. évf. 3. szám 2005. március pp. 2-3., 2005
Kismányoky T.: Műtrágyázás és a növényvédelem különböző szintjeinek eredményei a váltás nélküli kukorica termesztésben., XLVII. Georgikon Napok. Keszthely 2005. szeptember 29-30. ISBN 9639639036 CD ROM, 2005
Kismányoky T.: Műtrágyázás, kemizálás vagy anélkül?, Korszakváltás a hazai mezőgazdaságban, a modern növénytermesztés alapjai. Debrecen, 2005. november 8. 134-140. pp. Debreceni Egyetem ATC NB ISBN 9639274895, 2005
vissza »