Anjoukori okmánytár 8-9. kötet  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46856
típus K
Vezető kutató Tringli István
magyar cím Anjoukori okmánytár 8-9. kötet
Angol cím Characters of the Age of the Hungarian Andegavins 8-9.
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők C. Tóth Norbert
Csukovits Eniko
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.370
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt célja az volt, hogy kiadásra előkészítsünk egy, a 20. század első évtizedeiben készített, de meg meg nem jelent okmánytár -sorozat két kötetét. Tasnádi Nagy Gyula Anjou-kori okmánytárának 8. és 9. kötete 1359. áprilisa és 1361. októbere közötti időből 563 darab latin nyelvű oklevelet tartalmaz. A kéziratot legépeltettük, az eredeti olevelekkel összehasonlítottuk és kijavítottuk. Új regesztákat és és új oklevélleírásokat készítettünk, a levéltárban előkerestük az oklevelek másolatait, a modern levéltári jelzeteket megadtuk. Új mutató rendszert dolgoztunk ki, kijelöltük azokat a szavakat, amelyek a mutatóba kerülnek. A pályázat segítségével a 8. kötete tördelését elvégeztettük, célunk az volt, hogy az előző kötet formátumát megtartsuk. A kötetek kinyomtatását egy másik pályázat segítségével akarjuk megvalósítani.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the project was to prepare for edition the two extant volumes of a charter collection which was made in the first decades of the 20th century but was never published. The 8th and 9th volumes of the Angevin charter collection prepared by Gyula Tasnádi Nagy comprise 563 Latin charters from the period between April 1359 and October 1361. The manuscript was typed, the charters collated with the originels and corrected. We have prepared new abstracts and descriptions of the charters, gathered all the copies from the archives, an have added the modern archival signs. We have elaborated a new system of indexing and selected the words to be put into the index. With the helf the present funding the 8th volumes has been prepared for printing, with the aim of keeping the form of the previous volumes. The volumes are to be printed with the help of another OTKA project.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1606/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Csukovits Enikő: Az uralkodói udvar és az új elit, Sigismundus rex et imperator, 2006
C.Tóth Norbert: Bereg megy járásai a középkorban, Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2005
C. Tóth Norbert: A Szentgyörgyi és Bazini család várainak leírása a Zsigmond-korból, CASTRUM, 2005
C. Tóth Norbert: A Győr nemzetség szerepe a győri egyházmegye területén, Győri Tanulmányok, 2005
C. Tóth Norbert: Zsigmond király tisztségviselőinek itineráriuma I. (Utódlásának elejétől az 1420-as évekig), Századok, 2004
C.Tóth Norbert: A somogyi konvent oklevelei az Országos Levéltárban 1441-1453. 9., Somogy Megye Múltjából. Levéltári Évkönyv 34-35. Kaposvár, 2004
Csukovits Enikő: A püspöki templom ostroma, Quasi liber et pictura. Tanulmnyok Kubinyi András hetevenedik születésnapjára (szerk. Kovács Gyöngyi) Budapest, 2004
Csukovits Enikő: Zarándoklatok a középkori Európában, Farbaky Péter-Serfőző Szabolcs (szerk.) Mariazell és Magyarország. Egy zarándokhely emlékezete. A BTM Kiscelli Múzeuma kiállításának katalógusa Budapest, 2004
Csukovits Enikő- Majorossy Judit: Pozsonyi peregrinusok (Végrendeleti zarándoklatok a középkori városi gyakorlatban), Neumann Tibor (szerk.) Várak, templomok, ispotályok. Tanulmányok a magyar középkorrról Analecta mediaevalia II. Piliscsaba-Budapest, 2004
Csukovits Enikő: Wallfahretn im mittelalterlichen Europa, Farbaky, Peter- Serfőző, Szabolcs (hg.) Ungarn in Mariazell - Mariazell in Ungarn. Ausstellungkatalog BTM Museum Kiscell Budapest, 2004
Csukovits Enikő: Bűn és büntetés a középkori városi gyakorlatban. A selmecbányai 14-15. századi városkönyv bűnestei, Bártfától Pozsonyig. Városok a 13-17. században, 2005
C. Tóth Norbert: A leleszi konvent országos levéltárában levő Acta anni sorozatának oklevlei I., A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 2005
Csukovits Enikő: Órák és órásmesterek a a középkori Magyarországon, A magyar kézművesipar története, 2005
C.Tóth Norbert: Itireraria regum et reginarum (1382-1438), Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam 1., 2005
C.Tóth Norbert: Ugocsa megye hatóságának oklevelei (1290-1526), Budapest, 2006

 

Projekt eseményei

 
2011-12-13 17:15:36
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
vissza »