Magyarország városainak történeti atlasza  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46866
típus K
Vezető kutató Szende Katalin
magyar cím Magyarország városainak történeti atlasza
Angol cím Hungarian Atlas of Historic Towns
zsűri Történelem
Kutatóhely HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont
résztvevők Belényesyné Sárosi Edit
Kubinyi András
Kücsán József
Tringli István
Végh András
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.613
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási program célja a Nemzetközi Várostörténeti Bizottság (CIHV) történeti városatlasz programjának magyarországi megvalósítása, ezen belül Buda, Kecskemét, Sátoraljaújhely és Sopron atlaszának összeállítása volt, amelyet sikerrel elvégeztünk. A feldolgozandó városok kiválasztásánál ügyeltünk arra, hogy a települések tükrözzék a magyarországi városfejlődés jellegzetes típusait és földrajzi megoszlását. A kiadásra előkészített atlasz-kötetek a CIHV által meghatározott, egész Európára kiterjedően egységes szempontok szerint mutatják be térképes és szöveges formában a kiválasztott négy város területi fejlődését. A szöveges rész egy részletes történeti helyrajzi tanulmányból és egy, a várostopográfia meghatározó elemeinek listáját tematikus bontásban tartalmazó topográfiai adatbázisból áll. A grafikai anyagban találhatók meg az adott várost és környékét különböző időmetszetekben a nemzetközi előírások szerint ábrázoló térképek (A), a szerkesztett tematikus térképek és a hozzájuk tartozó kommentárok (B), és a reprodukcióként csatolt felmérések, térképek és látképek (C). Az atlaszok nemcsak az eddigi szakirodalom eredményeit összegzik, hanem összeállításuk során szerzőik alapvető új megállapításokat is tettek az egyes városok kialakulásával, történeti fejlődésével és morfológiájával kapcsolatban. A megjelentetendő anyag alkalmas lesz nemzetközi összehasonlító topográfiai kutatásokban való felhasználásra is.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the project was to implement the „European Atlas of HistoricTowns” project initiated by the Commission Internationale pour l’Historie des Villes (CIHV) in Hungary by compiling and editing the atlases of four selected towns: Buda, Kecskemét, Sátoraljaújhely and Sopron. The towns were selected in order to give the broadest possible view of Hungarian urban development, both concerning the towns’ legal status, morphological types and geographical distribution. The prepared volumes follow the guidelines prepared by the CIHV, which are used Europe-wide in the publications of towns atlases. The atlases provide textual and cartographic information on the topographic development of the four selected towns. The textual part includes a detailed historical-topographical study and a thematically structured database on the main elements of the spatial organisation of the given town. The graphic part consists of maps of each town and their surroundings in several chronological sections according to the international guidelines (A), of thematic maps compiled and commented upon by the authors (B), and of facsimiles of surveys, maps and views (C). The atlases y summarize the results of existing topographical studies and include new research results on the origins, topographic growth and morphological structure of the given towns. After publication, this material can serve as a basis for integrating Hungarian towns into research on comparative urban history.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1608/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tringli István: fiúsítás, főkegyúri jog, Fron Matthias, Gregoriánci Pál, Magyar művelődéstörténeti lexikon Főszerk. Kőszeghy Péter, III. Balassi, Bp. 2005., 2005
Szende Katalin: Nemzedékről nemzedékre. Tanulásra vonatkozó adományok a középkori pozsonyi végrendeletekben, az élet tanítómestere Ünnepi tanulmányok Gyapay Gábor 80. születésnapjára szerk. Nagy Balázs, Szálka Zsuzsanna, Szende Katalin Budapest, Fazekas Öregdiákok Társasága, 2004
Szende Katalin: gemainer Stadt Nutz, Ehren und Gefallen. The Expression of Civic Consciousness in Late Medieval Testaments, quasi liber et pictura. Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 70. születésnapjára szerk. Kovács Gyöngyi Budapest, ELTE Régészettudományi Intézete, 2004
Szende Katalin: Otthon a városban, Társadalom és anyagi kultúra a középkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen, MTA Történettudományi Intézete Budapest, 2004
Szende Katalin: The Uses of Archives in Medieval Hungary, Utrecht Studies in Medieval Literacy 9. ed. Anna Adamska and Marco Moster Turnhout, Brepols, 2004
Szende Katalin: Innen und Aussicht. Das Bild der ungarischen Städte vom Spätmittelalter bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, Bild und Wahrnehmung der Stadt. hg. Ferdinand Opll Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas Bd.XVIII, 2004
Szende Katalin: Parva cum laude. Humanisták a későközépkori magyar városokról, Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére szerk. Erdei Gyöngyi- Nagy Balázs Budapest, BTM-ELTE, 2004
Szende Katalin: Ital vagy pénzpótlék? Borhagayatékok a soproni és pozsonyi középkori végrendeletekben, Eu tu scholaris. Tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára szerk. F.Romhányi Beatrix et al. Monumenta Historiae Budapestinensis 13. Budapest, BTM, 2004
Szende Katalin: Ruszt, az élő műemlékváros, Műemlékvédelem 48:2, 2004
Szende Katalin: Deutsche im Mittelalter in dem heutigen I. Bezirk von Ofen und das Ofner Stadtrecht, Deutsche im Burgviertel und Umgebung Hg. Wendeklin Hambuch Budapest, Deutscher Kulturverein, 2004
Kubinyi András: Okleveles adatok a késő középkor mindennapi életéről., Levéltári Évkönyv. XIV. Miskolc, 13-22, 2006
Kubinyi András: A királyi udvar a késő középkori Magyarországon., Idővel paloták… Magyar udvari kultúra a 16-17. században. Szerk. G. Etényi Nóra, Horn Ildikó. Bp. 13 – 32., 2005
Kubinyi András: Logisztikai kérdések a Mohács előtti magyar hadszervezetben., Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Szerk. Hausner Gábor. Bp. 441 – 457., 2005
Kubinyi András: A királyi udvar a késő középkori Magyarországon., Idővel paloták… Magyar udvari kultúra a 16-17. században. Szerk. G. Etényi Nóra, Horn Ildikó. Bp. 13 – 32., 2005
Kubinyi András: hospes, Magyar Művelődéstörténeti Lexikon középkor és kora újkor. IV. k. Főszerkesztő: Kőszeghy Péter. Bp. 182-185., 2005
Szende Katalin: The Urban Transmission. Family Cycles and Inheritance Customs in Medieval Hungarian and Early Modern Norwegian Towns [with Finn-Einar Eliassen], Sakta vi gå gjennom stan. City Strolls. Studies in Urban History in Honor of Lars Nilsson, ed. Mats Berglund (Stockholm: Stockholmia förlag, 2005), 135–165., 2005
B. Sárosi Edit: Régészeti kutatások Bugac- Felsőmonostoron: egy erősen rombolt lelőhely kutatásának módszertani tanulságai, "a halál árnyékának völgyében járok” A középkori templom körüli temetők kutatása. szerk. Ritook Ágnes és Simonyi Erika, Budapest: Magyar Nemzeti, 2005
Kubinyi András: „Szabad királyi város” – „királyi szabad város”?, In: Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv. I. 51-61., 2006
Szende Katalin: Középkortudományi írások a Soproni Szemlében., Soproni Szemle 59 (2005) 366-373, 2005
Kücsán József: Sopron északkeleti külvárosának lakásviszonyai a 19. század elején., Hagyomány és változás a népi kultúrában. Szerk.: Szabó Sarolta. Nyíregyháza, 2005, 183–200., 2005
Goda Károly: A város élén. Sopron polgármesterei a Jagelló-korban, Soproni Szemle 58 (2004) 308-328, 2004
Tringli István: hatalmaskodás, határjárás, imaórák, harmincad, hóhér, izmae, Magyar művelődéstörténeti lexikon Főszerk. Kőszeghy Péter, III. Balassi, Bp. 2005., 2005
Végh András: Matrakcsi Nászuh Buda ábrázolása, Budapest Régiségei 38 (2004). 207-215., 2004
Végh András: A budai német mészárosok céhkönyvének helyrajzi vonatkozásai / Toporaphische Bezüge des Zunftbuches der Deutschen Fleischer zu Ofen., A budai mészárosok céhkönyve és kiváltságlevelei.Zunftbuch und Privilegien der Fleischer zu Ofen aus dem Mittelalter. (Források Budapest Közép- és kora újkori történetéhe, 2008
Tringli István: kommendátor (32-33.o.) és leánynegyed (466-467.o.), Magyar művelődéstörténeti lexikon Főszerk. Kőszeghy Péter, VI. k. Balassi, Bp. 2006., 2006
Végh András: Buda város első zsidónegyedének emlékei az újabb ásatások fényében (magyar és angol nyelven), Régészeti Kutatások Magyarországon 2005-ben, 2006
Szende Katalin: Habsburg Mária királyné és a nyugat-magyarországi városok, Soproni Szemle 60 (2006): 133-145., 2006
Szende Katalin: Polgárnak lenni. A polgárjog megszerzésének elvei és gyakorlata a késő-középkori Sopronban, Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv I. (2006): 85-107., 2006
Szende Katalin: Between Hatred and Affection. Towns and Sigismund in Hungary and the Empire, Sigismund von Luxemburg. Ein Kaiser in Europa. Eds Michel Pauly and François Reinert (Mainz: Philipp von Zabern, 2006), 199-210., 2006
Kücsán József: Soproni „gazdapolgárok” a 19. század elején., Soproni Szemle 62 (2008/2) 158–169., 2008
Végh András: Végh András: Medieval stone cellars in the suburb of Buda (today Watertown)., Forum Urbes Medii Aevi III (2004). 76–80., 2004
Végh András: A budai plébániák határjárásainak helyrajzi elemzése., Quasi liber et scriptura. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára. Szerk: Kovács Gyöngyi. Bp. 2004. 641–654., 2004
Tringli István: Vásárok a középkori Magyarországon, Gyergyószentmiklós vásárkiváltságának 400. évfordulója tiszteletére. Gyergyószentmiklós [megjelenés alatt], 2009
Szende Katalin: Kubinyi András, a várostörténész., Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv 3 (2008) [megjelenés alatt], 2009
Szende Katalin: ’Sag mir, wo die Spitäler sind’ Zur Topographie europäischer Spitäler., Mitteilungen des Instituts für Österriechische Geschichtsforschung 2009, 137-146., 2009
Szende Katalin: Városi gazdálkodás a középkori Magyarországon., Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyaror-szágon: Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet Szerk.: Kubinyi András, Szabó Péter, Laszlovszky Jó-zsef Budapest: Martin, 2008
Goda Károly: A landscape of power: spatial and territorial dimensions of urban leadership in fifteenth- and sixteenth-century Sopron, Annual of Medieval Studies at CEU 13 (2007): 133–150., 2007
Jankó Ferenc: Falu a városban: a külvárosok helye a soproni történelmi városrész településmorfológiai képében., Korall 31 (2008. április) 23–44., 2008
Kubinyi András: Városhálózat a késő középkori Kárpát-medencében., Bártfától Pozsonyig. Városok a 13-17. században. (Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok 35.) Szerk. Csukovits Enikő – Lengyel Tünde. Bp. 9-36., 2005
Kubinyi András: A várnegyed és környéke középkori helyrajza, Szakály Ferenc – Szűcs Jenő: Budai bortizedjegyzékek a 16. század első harmadából. (História Könyvtár. Okmánytárak 4.) Bp. 11 – 33., 2005
Szende Katalin: Magyarország városainak történeti atlasza. Részvétel egy európai kutatási programban, Műemlékvédelem L. (2006) 228-233, 2006
Végh András: Buda város középkori helyrajza I. (Monumenta Historica Budapestinensia XV), Budapest 2006, 2006
Dávid Ferenc - Goda Károly - Thirring Gusztáv: Sopron belvárosának házai és háztulajdonosai, 1488–1939., Sopron, 2008. 461 p., 2008
Kücsán József: A külváros déli fala., Soproni Szemle 62 (2008/2) 279–293., 2008
Sárosi Edit: Development of Deserted „Puszta” Lands in the Danube–Tisza Interfluve Region,, RURALIA VII: Medieval Rural Settlement in Marginal Landscapes. Cardiff, 2008, 3-16., 2008
Végh András: Buda város középkori helyrajza II. (Monumenta Historica Budapestinensia XVI), Budapest 2008, 2008
Szende Katalin és Kücsán József: Siedlungsstruktur und Topographie von Ödenburg vor der Industrialisierung., Burgenländisches Jahrbuch für Geographie 2009 [megjelenés alatt], 2009
vissza »